Schietoefening Fort Aagtendijk

Over militairen en burgers die gewerkt hebben in de Stelling. En hun tactiek, wapens, munitie, uniform, materieel etc.
mhil
Generaal
Berichten: 602
Lid geworden op: 01 Mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Berichtdoor mhil » 20 Okt 2018 19:08

Op deze uitsnede van de foto van Jacob Olie (geschut op zandlichaam voor het fort St Aagtendijk) is een gesp zichtbaar dat duidt op aanwezigheid van Grenadiers. In de kranten waarin de deelnemende troepen staan vermeld worden de grenadiers niet genoemd. Het is niet uit te sluiten dat een soldaat van de veldartillerie is overgeplaatst naar de grenadiers en zijn riem heeft bewaard maar werden de regels niet strikter nageleefd dan tegenwoordig ?
18990900 oefening fort Aagtendijk uitsnede foto Jacob Olie (2).jpg

1880-1910 Onderofficieren en anderen kragen veldjas mouwopslag sergeant Grenadiers.jpg
1880-1910 Onderofficieren en anderen kragen veldjas mouwopslag sergeant Grenadiers.jpg (34.63 KiB) 1739 keer bekeken

Op de achtergrond is een mouwopslag zichtbaar dat doet vermoeden dat het om een sergeant van de Grenadiers gaat. Helaas geen kleurenfoto maar onderscheidingstekens van andere eenheden lijken niet aannemelijk. (zie ook viewtopic.php?f=10&t=2497)
Daarboven is het onderscheidingsteken zichtbaar de letter W met daarboven een kroon hetgeen werd uitgereikt aan onderofficieren met 6 jaren trouwendienst.

Het Garderegiment Grenadiers en Jagers is opgericht in 1829 en daarna vaak gewijzigd. Koninklijk Besluit nr. 104 van 7 juli 1829 beval “de oprichting van een afdeling (= 3 bataljons) Grenadiers en twee bataljons Jagers”. Zij moeten “onder het oog des Konings” dienstdoen, wat inhoudt dat ze worden gelegerd waar de Koning regeert.
Hieraan is de procedure verbonden dat officieren bij KB bij de Grenadiers of Jagers worden geplaatst en ontheven en dat regimentscommandanten bij KB worden benoemd en ontheven.
Zo vingen ze in Brussel in augustus 1830 de eerste klap van de Belgische opstand op. Na de vrede met België (1839) wordt het leger grotendeels gedemobiliseerd. In 1843 worden na diverse inkrimpingen de Grenadiers en Jagers samengevoegd tot het Regiment Grenadiers en Jagers, gelegerd in de Oranjekazerne in Den Haag.
Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog, op 28 maart 1913, worden de beide regimenten weer opgesplitst. Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) blijft Nederland neutraal. Grenadiers en Jagers betrekken opstellingen in en rond Den Haag waar ze regeringsgebouwen en de Koninklijke Paleizen bewaken, spoorbaanvakken beveiligen en geïnterneerden opvangen en bewaken. In mei 1940 verdedigden ze eveneens Den Haag.
Op de achtergrond is een mouwopslag zichtbaar dat doet vermoeden dat het om een sergeant van de Grenadiers gaat. Daarboven is het onderscheidingsteken zichtbaar de letter W met daarboven een kroon hetgeen werd uitgereikt aan onderofficieren met 6 jaren trouwendienst.

Op onderstaand plaatje is het onderscheidingsteken voor onderofficieren 6 jaren trouwe dienst te vinden alsook andere tekens van eenheden die aanwezig waren aan de Aagtendijk zoals spoorwegwerker, onderofficier telegrafist, onderofficier radiotelegrafie en seiner.
1880_1910 Rangen graden en onderscheidingsteekenen bij onze Landmacht.jpg

Bron:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Garderegi ... _en_Jagers
https://beeldbank.amsterdam.nl/afbeelding/10019A001515
https://wo2forum.nl/viewtopic.php?t=27016

mhil
Generaal
Berichten: 602
Lid geworden op: 01 Mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Berichtdoor mhil » 05 Nov 2018 20:14

Te Aagtendijk werden HH. MM. ontvangen door den generaal-majoor, leider der oefeningen, Van Houturn met zijn staf. Ook was daar tegenwoordig de minister van oorlog. De Koningin vergezeld van Haar Moeder, en de hofdames Sloet en van de Poll en de heeren Six en Van Tuyll, kwamen het fort binnen, en dadelijk trad de-oorlogstoestand iv. De poort werd gesloten en de brug opgehaald.

Tja, alleen is ook maar alleen....daarom had het koninklijk gevolg ook enkele hofdames meegenomen naar de Aagtendijk.

De volledige naam van een van de hofdames was barones Catharina Elizabeth Boudewina Sloet van Oldruitenborgh.
Zij bekleedde deze rol van 1898 tot en met haar huwelijk in 1903 met jhr. mr. dr. Willem Frederik Roell (kamerheer in buitengewone dienst van Wilhelmina per 1920).
De barones was geboren op 8 maart 1871 te Vollenhove (Steenwijkerland) te Overijssel en is overleden op 3 januari 1941.
https://www.genealogieonline.nl/west-eu ... 127214.php
https://www.geni.com/people/Gerard-baro ... 6203018566

Bron: De Sumatra Post, Dagblad voor de Sumatrase Oostkust dinsdag 31 oktober 1899

mhil
Generaal
Berichten: 602
Lid geworden op: 01 Mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Berichtdoor mhil » 06 Nov 2018 20:58

Frederika Louise Henriette van de Poll

1900. Jkvr. F.L.H. van de Poll..jpg

Van de Poll (Elst, 5 september 1853 - Zeist, 17 maart 1946) werd geboren als dochter van Fredrik Harman van de Poll, zoon van de burgemeester van Amsterdam, en jkvr. Henriette Wilhelmine van de Poll. Henriëttes vader werd verheven in de Nederlandse adel bij KB van 20 mei 1875, waardoor zij in dat jaar jonkvrouw werd.

Als hofdame moest Van de Poll aan diverse eisen voldoen: ongehuwd zijn en dat het liefst willen blijven, van onberispelijk gedrag zijn, fysiek sterk en niet te lang. Bij KB van 1 februari 1880 werd Henriëtte benoemd als hofdame in dienst van koningin Emma, echtgenote van koning Willem III der Nederlanden. Met een onderbreking van enkele jaren als surintendante (letterlijk vertaald hoofdopzichter) bleef ze dit tot Emma's overlijden in 1934.

Tijdens haar diensttijd onderhield Henriëtte een jarenlange correspondentie met haar moeder, vader, broers en zusjes. Ze schreef vrijwel dagelijks, vooral aan haar moeder. In lange brieven schreef ze over het leven aan het hof.
In 1880 weigerde ze de functie van gouvernante van prinses Wilhelmina, de enige dochter van Willem III en Emma. De reden van de weigering was dat ze dan in functie achteruit zou zijn gegaan. In oktober 1890 werd ze alsnog belast met Wilhelmina's opvoeding, maar in een iets hogere functie dan die van gouvernante; ze werd toen surintendante. Wilhelmina was toen inmiddels kroonprinses en zou in 1898 koningin worden. Van de Poll behield de functie van surintendante tot oktober 1896.

Na Emma's overlijden keerde jkvr. F.L.H. van de Poll terug naar huis Beek en Royen, waar ze op 17 maart 1946 overleed.
Op basis van de brieven van Van de Poll is het boek "Vertel dit toch aan niemand" verschenen over de beslommeringen aan het hof.

Redelijk recent is er houtskooltekening geveild op Catawiki afkomstig uit de nalatenschap van de familie van Frederika Louise Henriette van de Poll. De tekening is gemaakt en ondertekend met ‘eigen werk’ en ‘Een heel gelukkig nieuw jaar, van Wilhelmina 1933’
1920 Jkvr. F.L.H. van de Poll..jpg

Bron (meer info):
https://www.trouw.nl/home/freule-schree ... n~a7a594a9
https://www.modemuze.nl/blog/hofperikel ... -etiquette
https://www.genealogieonline.nl/stamboo ... 297958.php
https://nl.wikipedia.org
https://www.catawiki.nl/stories/801-een ... -opgedoken

mhil
Generaal
Berichten: 602
Lid geworden op: 01 Mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Berichtdoor mhil » 11 Nov 2018 11:18

Te Aagtendijk werden HH. MM. ontvangen door den generaal-majoor, leider der oefeningen, Van Houturn met zijn staf. Ook was daar tegenwoordig de minister van oorlog. De Koningin vergezeld van Haar Moeder, en de hofdames Sloet en van de Poll en de heeren Six en Van Tuyll, kwamen het fort binnen, en dadelijk trad de-oorlogstoestand iv. De poort werd gesloten en de brug opgehaald.


Bij het bezoek aan de Aagtendijk was onderstaande kamerheer eveneens aanwezig in het gevolg.
Jonkheer Cornelis Charles Theophilus Six (1854-1944)
19390214 Algemeen Handelsblad CCT Six.jpg

Opsomming van de hofhuishouding bij vertrek van de koningin van Den Haag naar Amsterdam waaronder heer Six en barones Sloet.
19230905 Amersfoortsch Dagblad De Eemlander Wilhelmina kamerheer jhr Six.jpg

Onderscheidingen
Ridder in de orde van de Nederlandsche Leeuw
Officier in de orde van Oranje Nassau
Commandeur in de huisorde
Groot Officier in de Belgische Kroon orde
Officier in het legioen van eer
Ridder 2e klasse Pruisische Kroonorde

Bron:
https://www.genealogieonline.nl/stamboom-driessen/I7364335.php
http://www.delpher.nl

mhil
Generaal
Berichten: 602
Lid geworden op: 01 Mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Berichtdoor mhil » 20 Jan 2019 21:02

Frederik Willem Christiaan Hendrik Baron van Tuyll van Serooskerken (1851-1924)
1872_1924 Frits_Baron_van_Tuyll_van_Serooskerken.jpg

Afstammeling van Jan Maximiliaan van Tuyll van Serooskerken (1710-1762) generaal-majoor van de Cavalerie, heer van Heeze, Leende en Zesgehuchten.
Frederik Willem Christiaan Hendrik Baron van Tuyll van Serooskerken was kamerheer in buitengewone dienst van de Koningin, als zodanig werd benoemd op 28 Juli 1881. Hij was voorzitter van het Nederlandsch Olympisch Comité en voorzitter van de Algemene Nederlandse Vereniging voor Vreemdelingenverkeer. Vanaf de oprichting was heer Van Tuyll lid van het IOC-lid van 1898 – 1924.
Tijdens de oefeningen aan de St Aagtendijk in september 1899 aanwezig in zijn rol van kamerheer. In 1906 was hij eerste vertegenwoordiger van Nederland tijdens de Olympische spelen waar Nederland voor het eerst aan deelnam.
1914 Hoogwaardigheidsbekleders bij een militair sportfeest in het stadion te Amsterdam Serie De Stelling van Amsterdam - Glasnegatieven bestemd voor J. Kooiman De Nederlandsche Strijdmacht en hare Mobilisatie in 1914 .jpg
Baron Tuyll van Serooskerken was als sport liefhebber aanwezig bij een van de bijeenkomsten van de Centrale Sportcommissie in de Stelling van Amsterdam. Hier waren ook aanwezig Jhr. A. Roëll, Opperbevelhebber Nederlandse Land- en Zeemacht Cornelis Jacobus Snijders, Prins Hendrik en Stelling commandant A.R. Ophorst.
De baron is op vrijdag 15 februari 1924 om 12 uur begraven op begraafplaats Westerveld te Driehuis.

Onderscheidingen:
De overledene was ridder in de Orde van don Nederlandsen Leeuw
Officier 'm de Orde van Oranje-Nassau
Officier der Orde van hel Legioen van Eer van Erankrijk
Ridder 2e klasse der Orde van de Kroon van Pruisen
Grootofficier der Orde van de Kroon van België
Commandeur der Orde van de Poolster van Zweden
Ridder 2e klasse der Orde van den Rooden Adelaar van Pruisen
Ridder van het Gouden Kruis der Orde van den Verlosser van Griekenland
Orde van Verdiensten 2e klasse van Waldeck en Pyrmont

Bronnen en meer info:
http://www.delpher.nl
http://www.nmm.nl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frits_van ... rooskerken
https://nl.wikipedia.org/wiki/Van_Tuyll ... rooskerken


Terug naar “Manschappen en Uitrusting”Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten