Pagina 1 van 1

Besluit Gedeputeerde Staten, 20-12-2006

Geplaatst: 04 feb 2007 15:01
door Rene Ros
Het college van Gedeputeerden Staten heeft besloten de streekplanuitwerking Bloemendalerpolder/KNSF-terrein vast te stellen. Met naar aanleiding van amendementen de volgende aanpassingen:

- De groene ruimte te bepalen op minimaal 310 ha (= 2/3), doch in te zetten op 330 ha incl. 32 ha aaneengesloten groen/blauw binnen de rode contour direct grenzend aan het gebied daarbuiten.

- Uit te gaan van een woningbouwtaakstelling van 4.500 woningen inclusief stedelijke verdichting, deze te realiseren binnen de rode contouren zoals in de uitwerking aangegeven en het schrappen van alle verwijzingen naar een eventuele aanpassing van de rode contour.

- In de Gemeenschapspolder een bescheiden aantal vierkante meters kantooroppervlak in de vorm van maximaal twee landgoederen toe te staan.