Pagina 1 van 1

Plannen Bloemendalerpolder voor Seeadler

Geplaatst: 19 Jul 2012 20:24
door Nieuwsredactie
De Stuurgroep Bloemendalerpolder heeft de samenwerkings- en uitvoeringsovereenkomst en bijbehorend globaal inrichtingsplan - het ruimtelijk kader - voor de ontwikkeling van de Bloemendalerpolder vrij gegeven. Beide documenten, worden nu behandeld door de provincie Noord-Holland, de gemeenten Weesp en Muiden, het Waterschap AGV, het Rijk en de betrokken private partijen.


Bron en download van bestanden: http://www.bloemendalerpolder.com/Nieuws/155580.aspx?t=SUOK%20en%20Ruimtelijk%20kader%20vrijgegeven

In de stukken o.a. de wat magere toezegging over het Radarstation Seeadler:

Deze restanten worden zo veel mogelijk opgenomen in de toekomstige planontwikkelingen.
Bij de planontwikkeling wordt gestreefd om de restanten bereikbaar en waar mogelijk toegankelijk te maken.


Op de plattegrond lijkt het alleen nog te gaan om te losse bouwseltjes en niet de samenhang ertussen.