Fort bij Pannerden en andere rivierovergangen

Kazernes, magazijnen, fabrieken, liniewallen, waterwerken etc.
Plaats reactie
Gebruikersavatar
Rene Ros
Opzichter van Etiquette
Berichten: 2157
Lid geworden op: 22 jul 2006 15:09
Fort of organisatie: Doc. Stelling van Amsterdam
Locatie: Weesp
Contacteer:

Fort bij Pannerden en andere rivierovergangen

Bericht door Rene Ros »

Dit en de volgende drie berichten zijn aanvullingen op het artikel 'Fort bij Pannerden en de Nieuwe Hollandse Waterlinie' in Nieuwsbrief 401 van 10 oktober 2012.

Het vaderland verdedigd 1874-1914, W. Klinkert p.91
Om de opmars van een aanvaller langs de strategische belangrijke spoor- en waterwegen vanuit het oosten te vertragen was in de vestingwet bepaald dat geïsoleerd liggende versperringen - sperforten - de overgangen over de IJssel, Rijn en Waal zouden beschermen.
Door deze forten zou de kostbare tijdwinst behaald worden, die nodig werd geacht om de Nieuwe Hollandse Waterlinie in staat van tegenweer te brengen. Deze forten, die ver van de "vesting Holland" af lagen, pasten dus wel degelijk in het idee van geconcentreerde verdediging omdat ze op afstand de verdediging van de Waterlinie mogelijk moesten maken.
Tevens werd het van belang geacht, dat de vijand door deze vooruitgeschoven verdediging zo lang mogelijk verstoken zou blijven van zwaar belegeringsgeschut. Alleen met zulk zwaar geschut liepen de forten in de Waterlinie echt gevaar en voor de aanvoer van dat geschut waren de spoorlijnen onontbeerlijk. Om die reden werden nieuwe sperforten gepland bj de spoorbruggen van Zwolle, Deventer en Zutphen. Op andere punten bestonden reeds forten bij rivierovergangen, maar deze moesten wel ingrijpende verbeteringen ondergaan. Het ging hier om de oude forten Crèvecour en Nieuw St. Andries bij Den Bosch en de forten Boven en Beneden Lent en Kraijenhoff bij Nijmegen. Ook konden tot deze categorie gerekend worden: het fort Pannerden aan de splitsing van de Waal en de Rijn, op de linkeroever van die laatste rivier, en het fort Westervoort, dat de splitsing van IJssel en Rijn beheerste. Dit fort lag op de linkeroever van de IJssel, vlak voor Arnhem.
[Minister van Oorlog] Weitzel begon meteen in 1874 de bouw van sperforten op de linkeroever van de IJssel bij Zwolle en Zutphen voor te bereiden. De andere rivierovergangen, waar al iets bestond, konden naar zijn mening nog wel wachten. De nieuwe sperforten moesten grote, zelfstandige forten worden met pantserkoepels, die onuitdoofbaar vuur zouden kunnen afgeven. De geïsoleerde ligging van de forten dwong er toe deze zeer krachtig en met veel bomvrije ruimten uit te voeren.

Gebruikersavatar
Rene Ros
Opzichter van Etiquette
Berichten: 2157
Lid geworden op: 22 jul 2006 15:09
Fort of organisatie: Doc. Stelling van Amsterdam
Locatie: Weesp
Contacteer:

K.B. Militaire Afdelingen 1885

Bericht door Rene Ros »

Bij K.B. van 24 april 1885, no. 19 is het Rijk verdeeld in 3 Militaire Afdelingen, te weten:
Wij Willem III, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.
Overwegende dat het noodig is, de bepalingen omtrent de territoriale indeeling van het Rijk te herzien;
Op voordracht van Onzen Minister van Oorlog van 21 April 1885, Kabinet Litt. B14;
Hebben goedgevonden en verstaan, met intrekking van Ons Besluit van 14 Februari 1881, no. 1 en met wijziging der Bijlagen A, behoorende bij Onze Besluiten van 14 Februari 1881, no. 7, 8, 9 en 10 (30), te bepalen:

Art. 1 Het Rijk is verdeeld in drie Militaire Afdeelingen, te weten:
de 1ste Afdeling (standplaats Amsterdam), omvattende:
Noord-Holland en Zuid-Holland ten noorden van de Lek, de Nieuwe-Maas, het Scheur, en den Nieuwe-Waterweg van Rotterdam naar Zee.
de 2de (standplaats Utrecht) omvattende:
Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland (ten noorden van de Rijn) en Utrecht;
de 3de (standplaats Breda) omvattende:
Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, Gelderland (ten zuiden van den Rijn en de Lek) en Zuid-Holland ten zuiden van de Lek, de Nieuwe Maas, het Scheur en den Nieuwe-Waterweg van Rotterdam naar Zee.

Art. 2 Door Ons daartoe aan te wijzen opper- en hoofdofficieren worden bij de betrekking, die zij reeds bekleeden, tevens belast met het bevel in de Militaire Afdeelingen.
Voor zooveel dit bevel, voeren zij den titel van Bevelhebber in de .... Militaire Afdeeling.

Art. 3 In de Bijlage A, behoorende bij Onze Besluiten van 14 Februari 1881, no. 7, 8, 9 en 10 vervallen de Kapiteins-Adjudanten van de Bevelhebbers in de Militaire Afdeelingen.

Art. 4. Dit Besluit treedt in werking den 1sten Mei 1885.

Onde Minister van Oorlog is belast met de uitvoering van dit Besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Algemeene Rekenkamer.

Het Loo, den 24sten April 1885
(Get.) WILLEM

De Minisiter van Oorlog.
(Get.) WEITZEL
Met dank aan Douwe Koen (Utrechts Archief).

Gebruikersavatar
Rene Ros
Opzichter van Etiquette
Berichten: 2157
Lid geworden op: 22 jul 2006 15:09
Fort of organisatie: Doc. Stelling van Amsterdam
Locatie: Weesp
Contacteer:

Brief MvO aan cmd StvA

Bericht door Rene Ros »

Pagina 1
Pagina 1
image001.jpg (47.53 KiB) 2422 keer bekeken
image002.jpg
Pagina 2
(94.91 KiB) 1027 keer gedownload
Met dank aan Dirk de Groot.

Gebruikersavatar
Rene Ros
Opzichter van Etiquette
Berichten: 2157
Lid geworden op: 22 jul 2006 15:09
Fort of organisatie: Doc. Stelling van Amsterdam
Locatie: Weesp
Contacteer:

Overzicht Militaire Territoria

Bericht door Rene Ros »

Zie ook overzicht Militaire Territoria.

Plaats reactie