Schietoefening Fort Aagtendijk

Over militairen en burgers die gewerkt hebben in de Stelling. En hun tactiek, wapens, munitie, uniform, materieel etc.
mhil
Generaal
Berichten: 633
Lid geworden op: 01 Mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Berichtdoor mhil » 14 Feb 2019 21:41

Dagblad voor de Sumatrase Oostkust dinsdag 31 oktober 1899
De Koningin in Kennemerland.
Beverwijk, 29 September. Gisterenavond kwam te Beverwijk de tijding van het bezoek der Koninginnen.
Dadelijk was alles in de weer. De leden van de zangvereeniging, van het fanfarekorps vergaderden, de vlaggen en vlaggenstokken werden te voorschijn gehaald en men begon een eerepoort op de Breestraat op te zetten, voorstellende een oude schans van 1723.
Aan de voorzijde stond het woord „Welkom" en er waren vier schilden aangebracht met een
„Leve Wilhelmina", „Trouw aan Oranje" en „Oranje en Nederland door Eendracht sterk"; en „Koningin U zij onze liefde voor altijd toegewijd". Aan de achterzijde stond op twee schilden: „God zegene Haar regeering" en „Wilhelmina onze hulde". Bij die poort werd een bouquet aangeboden door jongejutfr. C. Sporre.

1898 Fotoboek 01 Festiviteiten Kennemer Oudheidskamer Beverwijk (KOK). samengesteld Klaas Groot erepoort Schans kroning HM Koningin Wilhelmina. (2).jpg
Bijgaande erepoort is gemaakt voor de kroning van HM Wilhemina in 1898. Tijdens de oefeningen en het bezoek van de Koningin aan Beverwijk is de poort weer opgezet aan het eind van de Breestraat bij de Schans op de locatie zoals in de Sumatraas Dagblad is beschreven. Rechts boven staat het jaartal 1723 zoals in de krant vermeld. De borden zijn er waarschijnlijk in 1899 aan toegevoegd.

Bron:
Kennemer Oudheidskamer Beverwijk
https://www.museumbeverwijk.nl/cgi-bin/ ... y&istart=1

mhil
Generaal
Berichten: 633
Lid geworden op: 01 Mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Berichtdoor mhil » 19 Feb 2019 11:14

En ziet, ten slotte zijn ook die plaatselijke overheden maar wat blij wanneer de burgerij hen komt helpen om de officieusigheid wat weg te nemen. De burgemeester ziet met vreugde de eerepoort verrijzen en geeft- er gaarne vergunning voor. De Koningin komt zoo weinig dat de bloemetjes wel dubbel buiten mogen gezet worden.

Edoch het was niet om Beverwijk te doen. Het bezoek gold de artillerie-manoeuvres in de linie benoorden het Groentedorp. Hoezeer die oefeningen ook waren beperkt wegens het minder gunstige weder, soldaten had men toch nog genoeg om het dorp het aanzien te geven van een garnizoensplaatsje. En vooral op dezen dag. Van den vroegen morgen af zag men het militaire clement sterk op straat vertegenwoordigd. Je noeste bouwers van de erepoort aan het einde van de Breestraat, op het punt waar de zijweg zich afscheidt naar de forten, werden herhaaldelijk in hun werk gestoord, of lieten zich storen wegens nieuwsgierigheid, door officieren te paard, een paar huzaren, troepjes soldaten, kanonnen met benoodigdheden voor den grooten dag, onder welke benoodigdheden zich minder courante artikelen als sparregroen en vlagtropeeen bevonden. Dat alles wees op grote dingen. Maar Beverwijk liet zich de eer niet ontnemen Harer Majesteit de betuiging te geven van zijn hulde.
Men had daartoe de eerste plaats van de zon, met wie een accoordje was aangegaan dat vandaag alleen water zou gehaald wor den, niet gebracht. De zon had haar eere woord verpand dat het droog zou blijven, en men mocht van zoon stralende hemelkoningin verwachten dat zij haar woord ge stand zou doen.
Welnu, ze begon goed. Toen wij des morgens vroeg met den trein naar Kennemerland trokken, lag er over de weiden zoon heerlijk waasje van nevel en zon, dat men er in had willen rondspartelen. En den heelen morgen toen de nevel was opgetrokken, genoten we van het frissche tintelende najaarsweer. De meer gemelde eerepoort was een pronkstuk uit de kroningsdagen, een oude kasteelpoort van de Schans voor de gelegenheid van den pakzolder gehaald en nieuw gemonteerd. De hartelijkste opschriften van Vorstenliefde las men op schildjes met zinnebeeldige voorstellingen en bovenop als altijd en overal zoo warm en goed gemeend met groote letters dat welkom.

De boog moet hebben gestaan op de hoek van de Bloksteeg en de Breestraat aangezien de route van de Koninklijke stoet niet langs de Schans is getrokken. Tijdens de kroning (foto) een jaar eerder heeft de boog wel gestaan aan de Schans aangezien op de achtergrond de bomen van de Cornelis Amsesstraat (nu Henderik Mandeweg) zijn te zien. Melding wordt gemaakt van de aanwezigheid van soldaten van verschillende eenheden van de aanvallende partij onder leiding van majoor Grenadiers en jagers Willem Abraham Titus de Meester (viewtopic.php?f=10&t=1322&start=70).

Bron:
De Nieuwe Amsterdamsche courant, ALGEMEEN HANDELSBLAD, 30 september 1899 (4 uur editie)
http://museumkennemerland.nl/collectie/ ... erwijk-nl/

mhil
Generaal
Berichten: 633
Lid geworden op: 01 Mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Berichtdoor mhil » 20 Feb 2019 18:00

1899 route HM Koningin Wilhelmina en Koningin moeder van Station Beverwijk Breestraat Bloksteeg Pruimenweg naar Fort Aagtendijk (2).jpg
Route Koningin Wilhelmina vanaf station Beverwijk, Breestraat Raadhuis langs de ere boog naar de Bloksteeg, langs de haven over de Pruimendijk richting fort Aagtendijk.
Ter aankondiging van de aankomst van de koninklijke stoet vuurden enkele kanonnen opgesteld bij landhuis "Holland op zijn smalst"(afbeelding links onder) 6 schoten af .

Bron:
Foto's dateren begin 1900 http://museumkennemerland.nl/collectie/ ... erwijk-nl/
Kaartje Fotoboek 2 Kennemeroudheidskamer tegenwoordig museum Kennemerland
http://www.Delpher.nl Haarlems Dagblad 30 sept 1899

mhil
Generaal
Berichten: 633
Lid geworden op: 01 Mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Berichtdoor mhil » 05 Apr 2019 20:35

Majoor Sjoerd Franciscus Johannes Langeraap
1843-1929 Majoor Sjoerd Franciscus Johannes Langeraap (2).jpg

1850-1890 Instructie-Bataljon, Herinneringsalbum, II Aanhangsel Portretten

In de krant van 9 september 1899 De Zaanstreek, Algemeen Nieuws- en Advertentieblad wordt melding gemaakt van het arriveren van de eerste aan de oefeningen deelnemende troepen per trein. Deze manschappen van respectievelijk een compagnie van het 6e inf regt onder leiding van kapitein Olrée en 1 compagnie van het 3e inf regt onder leiding van Kapitein Langeroep werden gelegerd op respectievelijk fort Aagtendijk en fort Velsen.
Zoals in deze reeks al eerder duidelijk is geworden zijn de namen in de krant niet altijd juist gespeld. Ook in het geval van kapitein Langeroep is sprake van een verschrijving. Op basis van de historische beschrijving en carrière verloop heeft kapitein S.F.J. Langeraap van het wapen der infanterie deel genomen aan de oefeningen.

1843 geboren op 13 oktober te Cuijk
1875 getrouwd als 2e lt op 6 april te Groningen met Christiana Cicilea Maria Deveer, geboren op 1 oktober 1848 te Groningen
1876 toekennen getuigschrift wegens het redden der drenkelingen 2e lt S.J.F. Langeraap
1876 geboren op 9 maart 1876 te Groningen Josephus George Marie Johan Langeraap
1876 benoeming tot 1e luitenant van het wapen der infanterie 2e luitenant S.F.J. Langeraap bij het 1e regiment
1883 overgeplaatst naar het depot van discipline van het eerste regiment der infanterie
1890 benoemd tot kapitein 3e regiment infanterie te Bergen op Zoom 1e lt Langeraap van het algemeen depot der discipline
1892 ondersteuning militairen Markiezenhof bij oproer Bergen op Zoom detachement olv kapitein Langeraap
1892 kaptein S.F.J. Langeraap van het 5e bat 3e regt infanterie is aangewezen tot het volgen van een cursus bij het 1e regiment vesting artillerie te Utrecht en de schietoefeningen vest geschut op de Harskamp Oldebroek
1899 herdenking kapitein S.J.F. Langeraap 3e regt infanterie te Bergen op Zoom dat hij 40 jaar geleden in dienst trad bij het instructie bataljon te Kampen
1899 aanwezig op Fort Velsen kapitein Langeraap 1 compagnie 3e regt infanterie onderdeel van de verdedigende partij
1900 ingebruikname van het R.K. militaire vereniging aan de Jufferstraat te Arnhem in aanwezigheid van kolonel Prins en Kapitein Langeraap
1902 kapitein Langeraap 8e regiment infanterie Arnhem aangesteld als commandant vast personeel legerplaats de Harskamp
1903 verzoek om pensionering kapitein Langeraap 8e regiment infanterie
1903 benoeming van kapitein H.C. Hompé van het 8e regt infanterie benoemd als opvolger van kapt Langeraap als commandant vast personeel legerplaats de Harskamp
1903 toekennen rang van majoor en verlenen van pensioen fl 1.560,-- voor kapitein 7e regt infanterie S.J.F. Langeraap
1929 overleden op de 24 december, begraven te Bussum. Jaar van overlijden was hetzelfde als lt. gen.bd. Titus De Meester bevelvoerder aanvallende partij tijdens de oefeningen te Beverwijk.
18920316 Het nieuws van den dag kleine courant ondersteuning militairen Markiezenhof bij oproer Bergen op Zoom detachement olv kapitein Langeraap.jpg
18990924 De Zaanstreek, Algemeen Nieuws- en Advertentieblad arriveren troepen frt Aagtendijk en frt Velsen Kapt Olree.jpg
18990924 De Zaanstreek, Algemeen Nieuws- en Advertentieblad arriveren troepen frt Aagtendijk en frt Velsen Kapt Olree.jpg (27.33 KiB) 760 keer bekeken
19291225 overlijdensbericht majoor bd.S.F.J. Langeraap.jpg

Bron en meer informatie:
http://www.delpher.nl
http://www.nederlandsmilitairerfgoed.nl
https://www.openarch.nl/gra:c1154a0f-17 ... 8d80731731
https://www.online-begraafplaatsen.nl/g ... eraap-1929


Terug naar “Manschappen en Uitrusting”Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten