Schietoefening Fort Aagtendijk

Over militairen en burgers die gewerkt hebben in de Stelling. En hun tactiek, wapens, munitie, uniform, materieel etc.
mhil
Generaal
Berichten: 750
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Bericht door mhil »

Zoals te lezen in genoemde kranten is er tijdens het de oefeningen en tijdens het bezoek van de Koningin driftig geschoten met kanonnen.
In het Nieuws van de dag van 17 oktober 1899 is te lezen dat een detachement van de artillerie in Assendelft is ingekwartierd om de kardoezen voorraad in de munitiemagazijnen van de Assendelver Zeedijk aan te vullen.
Ook de genie is aanwezig om tijdelijke werken op te ruimen.
18991017 Het nieuws van den dag kleine courant inkwartiering na afloop oefeningen tbv vullen kardoezen door 30 man artillerie voor de magazijnen Assendelverzeedijk en opbreken door genie tijdelijke werken.jpg
Bron: www.delpher.nl
mhil
Generaal
Berichten: 750
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Bericht door mhil »

Kende het "Militair Weekblad gewijd aan de belangen van Staat, Leger, Marine en Schutterij" niet maar in bijgaande editie staat een uitgebreide omschrijving van de handelingen van de manschappen rondom boerderij Aurora aan de Noorderweg te Beverwijk gedurende de manoeuvres in september 1899.
18991221 Militair weekblad, gewijd aan de belangen van staat, leger, marine beschijving oefening St Aagtendijk_0.jpg
18991221 Militair weekblad, gewijd aan de belangen van staat, leger, marine beschijving oefening St Aagtendijk_1.jpg
18991221 Militair weekblad, gewijd aan de belangen van staat, leger, marine beschijving oefening St Aagtendijk_2.jpg
Bron: www.delpher.nl
mhil
Generaal
Berichten: 750
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Bericht door mhil »

Luitenant Generaal der artillerie Hermannus Lubertus van Oordt (1857-1935)
1857-1935 Lt Kol leraar hogere krijgsschool der artillerie Hermannus Lubertus Van Oordt.jpg
1857-1935 Lt Kol leraar hogere krijgsschool der artillerie Hermannus Lubertus Van Oordt.jpg (8.9 KiB) 3183 keer bekeken
In het Militair Weekblad gewijd aan de belangen van Staat, Leger, Marine en Schutterij staan nog enkele officieren vermeld die aanwezig waren bij de oefeningen aan de St Aagtendijk. Een van hen was Hermannus Lubertus Van Oordt die eveneens een lange succesvolle militaire loopbaan heeft doorlopen.

1857 geboren op 6 november te Rotterdam zoon van Hendrik Willem Adriaan van Oordt en Ida Wijnkes
1877 benoeming op 28 juni tot tweede luitenant
1880 eerste luitenant der artillerie 2e Regiment Veld-Artillerie
1884 getrouwd met Anna le Poole
1887 in garnizoen te Den Haag ter bijwoning van den cursus voor een studie algemene krijgskunde
1893 leraar kapitein Hogere Krijgsschool op 7 april
1899 Kaptein van de Generale Staf Officier-Leraar Hogere Krijgsschool, Tactiek, Oorlogspolitiek en oorlogsgebruiken
1899 aankomst op 23 september bij het hoofdkwartier der generale staf te Velsen i.k.v. oefeningen aan de Aagtendijk als kapitein van de generale staf der artillerie
1903 benoemd op 1 november tot majoor wapen der artillerie
1906 benoemd tot luitenant kolonel op 26 juli
1907 benoeming tot kolonel directeur Hogere Krijgsschool
1912 publicatie Oorlogsstaatkunde en oorlogsregelen
1913 Generaal majoor Commandant der Stelling van 't Hollandsch Diep en het Volkerak, bevelhebber Derde Militaire Afdeling
1918 gepensioneerd op 1 mei als luitenant generaal der artillerie
1928 verhuisd op 31 augustus naar Jan van Nassaustraat 15 te ‘s Gravenhage
1935 vrijdag 13 december overlijden te ’s Gravenhage
1935 dinsdag 17 december begraven te ’s Gravenhage begraafplaats Oud Eik en Duinen

Onderscheidingen:
Ereteken voor langdurige Nederlandsche dienst als officier 35 jaar
Ridder in de orde van de Nederlandsche Leeuw
Ridder in de orde van Oranje Nassau
Zilveren medaille bijwoning Vredesconferentie 1907
Commandeur in het legioen van eer
19351214 Bredasche courant bericht van overlijden Lt generaal der artillerie A.L. van Oordt.jpg
19351214 Bredasche courant bericht van overlijden Lt generaal der artillerie A.L. van Oordt.jpg (35.04 KiB) 3183 keer bekeken
Jan van Nassaustraat 15 Den Haag adres Lt Gen H.L. Van Oordt.jpg
Bron:
www.delpher.nl
www.genealogieonline.nl/genealogie-banekate/I8898.php
www.googlemaps.nl
www.nlme.nl
www.geheugenvannederland.nl
mhil
Generaal
Berichten: 750
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Bericht door mhil »

Pieter Cornelis Jan Visser generaal majoor der artillerie (1846-1924)

Op 23 september 1899 arriveerde de toenmalige majoor Visser als 1e toegevoegde hoofdofficier der artillerie bij het groepen hoofdkwartier tijdens de manoeuvres aan de Aagtendijk. Een korte beschrijving van zijn militaire loopbaan.

1846 geboren op 31 augustus te Brielle zoon van Abraham Rutger Visser en Maria Rebekka Vlielander
1868 benoeming tot 2e luitenant
1873 benoeming tot 1e luitenant wapen der artillerie Directoraat der Artillerie Stap- en Constructie-magazijnen te Delft
1876 geboorte Adriaan Visser
1877 geboorte Johanna Cornelia Visser
1877 1e lt eerste Regiment Vesting-Artillerie
1885 benoeming tot kapitein op 11 augustus wapen der Artillerie
1886 Derde Regiment Vesting-Artillerie Garnizoen te Gorinchem
1892 Eerste Regiment Vesting-Artillerie te Utrecht
1898 aanstelling als stafofficier en majoor hoofd der werkplaats voor draagbaren wapenen aan de Hembrug
1899 Tweede Regiment Vesting-Artillerie garnizoen te Amsterdam
1899 aankomst bij het Groepen Hoofdkwartier op 23 september de 1e toegevoegde hoofdofficier der artillerie majoor Visser
1905 benoeming op 1 mei tot kolonel van het 2de Regiment Vesting-Artillerie
1906 Commandant van het Tweede Artillerie-Commandement waartoe behoren de werken in de Stelling van Amsterdam en vesting Muiden en Weesp. Garnizoen te Amsterdam
1907 gepensioneerd op 15 juli
1908 toekennen van de rang van generaal majoor der artillerie
1924 overleden op donderdag 3 januari te ’s Gravenhage
1924 begraven op maandag 7 januari op de algemene begraafplaats te ’s Gravenhage

Onderscheiding:
Officier in de Orde van Oranje Nassau
Eervolle Langdurige Dienst als officier XXXV
19240105 Nieuwe Rotterdamsche Courant overlijden generaal majoor Pieter Cornelis Jan Visser .jpg
19240105 Nieuwe Rotterdamsche Courant overlijden generaal majoor Pieter Cornelis Jan Visser .jpg (31.73 KiB) 3171 keer bekeken
Riouwstraat 26 Den Haag woonadres gen maj PCJ Visser (2).jpg
Bron:
www.delpher.nl
www.openarch.nl
www.googlemaps.nl
www.nlme.nl
mhil
Generaal
Berichten: 750
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Bericht door mhil »

Het fort Aagtendijk was tijdens de oefening in hoogste staat van verdediging.
Op bijgaande plaat is te zien op welke locaties voorzieningen moesten worden aangebracht.
Het gaat om latrines, prikkeldraad versperringen, een wasvlot, scherfvrije waarnemingsposten, wachtposten (geel gemarkeerd), lampnissen, putten voor afval en verschillende schellen om alarm te kunnen slaan.
NL-HaNA_3.09.23_433_ Fort Aagtendijk in staat van verdediging (2).jpg
Bij de gebouwen onderaan de tekening staat vermeld "op te ruimen"
mhil
Generaal
Berichten: 750
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Bericht door mhil »

Van deze voorzieningen zijn ook nog blauwdrukken te vinden hoe eea uitgevoerd diende te worden.
Bijgaand wat plaatjes van een scherfvrije waarnemingspost, aanleg borstwering en palen voor oplegging geweren nachtelijk vuur
Scherfvrije waarnemingspost.jpg
Afsteken der borstwering.jpg
Palen voor oplegging geweren nachtelijk vuur.jpg
.
Bron: Nationaal archief dossier 3.09.23.
mhil
Generaal
Berichten: 750
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Bericht door mhil »

Prikkeldraad versperringen, latrines en afsluitingen in de flanken zijn terug te vinden op de plattegrond van Fort Aagtendijk in verdediging.
Aardige details die het plaatje rondom de oefeningen weer aardig inkleuren.
Afsluitingen in de flanken.jpg
Latrine.jpg
Prikkeldraad versprerring.jpg
mhil
Generaal
Berichten: 750
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Bericht door mhil »

Heb geprobeerd te achterhalen de locaties van de verschillende voorposten, opstellingen bewapening, militaire wegen en andere verdedigingswerken van Sector Westzaan en in Google Earth geplaatst.
Het maakt duidelijk hoe doordacht de verdediging in elkaar zat.
Staat van verdediging Sector Westzaan.jpg
De locaties zijn afkomstig uit eigen waarnemingen, eerder geplaatste berichten en dossier 03.09.23 Nationale Archief Den Haag
mhil
Generaal
Berichten: 750
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Bericht door mhil »

Staat van verdediging sector Westzaan vak Zuidereind.jpg
mhil
Generaal
Berichten: 750
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Bericht door mhil »

Staat van verdediging sector Westzaan vak Assendelft.jpg
Plaats reactie