Schietoefening Fort Aagtendijk

Over militairen en burgers die gewerkt hebben in de Stelling. En hun tactiek, wapens, munitie, uniform, materieel etc.
mhil
Generaal
Berichten: 715
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Bericht door mhil »

Op deze uitsnede van de foto van Jacob Olie (geschut op zandlichaam voor het fort St Aagtendijk) is een gesp zichtbaar dat duidt op aanwezigheid van Grenadiers. In de kranten waarin de deelnemende troepen staan vermeld worden de grenadiers niet genoemd. Het is niet uit te sluiten dat een soldaat van de veldartillerie is overgeplaatst naar de grenadiers en zijn riem heeft bewaard maar werden de regels niet strikter nageleefd dan tegenwoordig ?
18990900 oefening fort Aagtendijk uitsnede foto Jacob Olie (2).jpg
1880-1910 Onderofficieren en anderen kragen veldjas mouwopslag sergeant Grenadiers.jpg
1880-1910 Onderofficieren en anderen kragen veldjas mouwopslag sergeant Grenadiers.jpg (34.63 KiB) 12444 keer bekeken
Op de achtergrond is een mouwopslag zichtbaar dat doet vermoeden dat het om een sergeant van de Grenadiers gaat. Helaas geen kleurenfoto maar onderscheidingstekens van andere eenheden lijken niet aannemelijk. (zie ook http://forum.stelling-amsterdam.nl/view ... =10&t=2497)
Daarboven is het onderscheidingsteken zichtbaar de letter W met daarboven een kroon hetgeen werd uitgereikt aan onderofficieren met 6 jaren trouwendienst.

Het Garderegiment Grenadiers en Jagers is opgericht in 1829 en daarna vaak gewijzigd. Koninklijk Besluit nr. 104 van 7 juli 1829 beval “de oprichting van een afdeling (= 3 bataljons) Grenadiers en twee bataljons Jagers”. Zij moeten “onder het oog des Konings” dienstdoen, wat inhoudt dat ze worden gelegerd waar de Koning regeert.
Hieraan is de procedure verbonden dat officieren bij KB bij de Grenadiers of Jagers worden geplaatst en ontheven en dat regimentscommandanten bij KB worden benoemd en ontheven.
Zo vingen ze in Brussel in augustus 1830 de eerste klap van de Belgische opstand op. Na de vrede met België (1839) wordt het leger grotendeels gedemobiliseerd. In 1843 worden na diverse inkrimpingen de Grenadiers en Jagers samengevoegd tot het Regiment Grenadiers en Jagers, gelegerd in de Oranjekazerne in Den Haag.
Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog, op 28 maart 1913, worden de beide regimenten weer opgesplitst. Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) blijft Nederland neutraal. Grenadiers en Jagers betrekken opstellingen in en rond Den Haag waar ze regeringsgebouwen en de Koninklijke Paleizen bewaken, spoorbaanvakken beveiligen en geïnterneerden opvangen en bewaken. In mei 1940 verdedigden ze eveneens Den Haag.
Op de achtergrond is een mouwopslag zichtbaar dat doet vermoeden dat het om een sergeant van de Grenadiers gaat. Daarboven is het onderscheidingsteken zichtbaar de letter W met daarboven een kroon hetgeen werd uitgereikt aan onderofficieren met 6 jaren trouwendienst.

Op onderstaand plaatje is het onderscheidingsteken voor onderofficieren 6 jaren trouwe dienst te vinden alsook andere tekens van eenheden die aanwezig waren aan de Aagtendijk zoals spoorwegwerker, onderofficier telegrafist, onderofficier radiotelegrafie en seiner.
1880_1910 Rangen graden en onderscheidingsteekenen bij onze Landmacht.jpg
Bron:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Garderegi ... _en_Jagers
https://beeldbank.amsterdam.nl/afbeelding/10019A001515
https://wo2forum.nl/viewtopic.php?t=27016
mhil
Generaal
Berichten: 715
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Bericht door mhil »

Te Aagtendijk werden HH. MM. ontvangen door den generaal-majoor, leider der oefeningen, Van Houturn met zijn staf. Ook was daar tegenwoordig de minister van oorlog. De Koningin vergezeld van Haar Moeder, en de hofdames Sloet en van de Poll en de heeren Six en Van Tuyll, kwamen het fort binnen, en dadelijk trad de-oorlogstoestand iv. De poort werd gesloten en de brug opgehaald.
Tja, alleen is ook maar alleen....daarom had het koninklijk gevolg ook enkele hofdames meegenomen naar de Aagtendijk.

De volledige naam van een van de hofdames was barones Catharina Elizabeth Boudewina Sloet van Oldruitenborgh.
Zij bekleedde deze rol van 1898 tot en met haar huwelijk in 1903 met jhr. mr. dr. Willem Frederik Roell (kamerheer in buitengewone dienst van Wilhelmina per 1920).
De barones was geboren op 8 maart 1871 te Vollenhove (Steenwijkerland) te Overijssel en is overleden op 3 januari 1941.
https://www.genealogieonline.nl/west-eu ... 127214.php
https://www.geni.com/people/Gerard-baro ... 6203018566

Bron: De Sumatra Post, Dagblad voor de Sumatrase Oostkust dinsdag 31 oktober 1899
mhil
Generaal
Berichten: 715
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Bericht door mhil »

Frederika Louise Henriette van de Poll
1900. Jkvr. F.L.H. van de Poll..jpg
Van de Poll (Elst, 5 september 1853 - Zeist, 17 maart 1946) werd geboren als dochter van Fredrik Harman van de Poll, zoon van de burgemeester van Amsterdam, en jkvr. Henriette Wilhelmine van de Poll. Henriëttes vader werd verheven in de Nederlandse adel bij KB van 20 mei 1875, waardoor zij in dat jaar jonkvrouw werd.

Als hofdame moest Van de Poll aan diverse eisen voldoen: ongehuwd zijn en dat het liefst willen blijven, van onberispelijk gedrag zijn, fysiek sterk en niet te lang. Bij KB van 1 februari 1880 werd Henriëtte benoemd als hofdame in dienst van koningin Emma, echtgenote van koning Willem III der Nederlanden. Met een onderbreking van enkele jaren als surintendante (letterlijk vertaald hoofdopzichter) bleef ze dit tot Emma's overlijden in 1934.

Tijdens haar diensttijd onderhield Henriëtte een jarenlange correspondentie met haar moeder, vader, broers en zusjes. Ze schreef vrijwel dagelijks, vooral aan haar moeder. In lange brieven schreef ze over het leven aan het hof.
In 1880 weigerde ze de functie van gouvernante van prinses Wilhelmina, de enige dochter van Willem III en Emma. De reden van de weigering was dat ze dan in functie achteruit zou zijn gegaan. In oktober 1890 werd ze alsnog belast met Wilhelmina's opvoeding, maar in een iets hogere functie dan die van gouvernante; ze werd toen surintendante. Wilhelmina was toen inmiddels kroonprinses en zou in 1898 koningin worden. Van de Poll behield de functie van surintendante tot oktober 1896.

Na Emma's overlijden keerde jkvr. F.L.H. van de Poll terug naar huis Beek en Royen, waar ze op 17 maart 1946 overleed.
Op basis van de brieven van Van de Poll is het boek "Vertel dit toch aan niemand" verschenen over de beslommeringen aan het hof.

Redelijk recent is er houtskooltekening geveild op Catawiki afkomstig uit de nalatenschap van de familie van Frederika Louise Henriette van de Poll. De tekening is gemaakt en ondertekend met ‘eigen werk’ en ‘Een heel gelukkig nieuw jaar, van Wilhelmina 1933’
1920 Jkvr. F.L.H. van de Poll..jpg
Bron (meer info):
https://www.trouw.nl/home/freule-schree ... n~a7a594a9
https://www.modemuze.nl/blog/hofperikel ... -etiquette
https://www.genealogieonline.nl/stamboo ... 297958.php
https://nl.wikipedia.org
https://www.catawiki.nl/stories/801-een ... -opgedoken
mhil
Generaal
Berichten: 715
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Bericht door mhil »

Te Aagtendijk werden HH. MM. ontvangen door den generaal-majoor, leider der oefeningen, Van Houturn met zijn staf. Ook was daar tegenwoordig de minister van oorlog. De Koningin vergezeld van Haar Moeder, en de hofdames Sloet en van de Poll en de heeren Six en Van Tuyll, kwamen het fort binnen, en dadelijk trad de-oorlogstoestand iv. De poort werd gesloten en de brug opgehaald.
Bij het bezoek aan de Aagtendijk was onderstaande kamerheer eveneens aanwezig in het gevolg.
Jonkheer Cornelis Charles Theophilus Six (1854-1944)
19390214 Algemeen Handelsblad CCT Six.jpg
Opsomming van de hofhuishouding bij vertrek van de koningin van Den Haag naar Amsterdam waaronder heer Six en barones Sloet.
19230905 Amersfoortsch Dagblad De Eemlander Wilhelmina kamerheer jhr Six.jpg
Onderscheidingen
Ridder in de orde van de Nederlandsche Leeuw
Officier in de orde van Oranje Nassau
Commandeur in de huisorde
Groot Officier in de Belgische Kroon orde
Officier in het legioen van eer
Ridder 2e klasse Pruisische Kroonorde

Bron:
https://www.genealogieonline.nl/stamboo ... 364335.php
http://www.delpher.nl
mhil
Generaal
Berichten: 715
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Bericht door mhil »

Frederik Willem Christiaan Hendrik Baron van Tuyll van Serooskerken (1851-1924)
1872_1924 Frits_Baron_van_Tuyll_van_Serooskerken.jpg
Afstammeling van Jan Maximiliaan van Tuyll van Serooskerken (1710-1762) generaal-majoor van de Cavalerie, heer van Heeze, Leende en Zesgehuchten.
Frederik Willem Christiaan Hendrik Baron van Tuyll van Serooskerken was kamerheer in buitengewone dienst van de Koningin, als zodanig werd benoemd op 28 Juli 1881. Hij was voorzitter van het Nederlandsch Olympisch Comité en voorzitter van de Algemene Nederlandse Vereniging voor Vreemdelingenverkeer. Vanaf de oprichting was heer Van Tuyll lid van het IOC-lid van 1898 – 1924.
Tijdens de oefeningen aan de St Aagtendijk in september 1899 aanwezig in zijn rol van kamerheer. In 1906 was hij eerste vertegenwoordiger van Nederland tijdens de Olympische spelen waar Nederland voor het eerst aan deelnam.
1914 Hoogwaardigheidsbekleders bij een militair sportfeest in het stadion te Amsterdam Serie De Stelling van Amsterdam - Glasnegatieven bestemd voor J. Kooiman De Nederlandsche Strijdmacht en hare Mobilisatie in 1914 .jpg
Baron Tuyll van Serooskerken was als sport liefhebber aanwezig bij een van de bijeenkomsten van de Centrale Sportcommissie in de Stelling van Amsterdam. Hier waren ook aanwezig Jhr. A. Roëll, Opperbevelhebber Nederlandse Land- en Zeemacht Cornelis Jacobus Snijders, Prins Hendrik en Stelling commandant A.R. Ophorst.
De baron is op vrijdag 15 februari 1924 om 12 uur begraven op begraafplaats Westerveld te Driehuis.

Onderscheidingen:
De overledene was ridder in de Orde van don Nederlandsen Leeuw
Officier 'm de Orde van Oranje-Nassau
Officier der Orde van hel Legioen van Eer van Erankrijk
Ridder 2e klasse der Orde van de Kroon van Pruisen
Grootofficier der Orde van de Kroon van België
Commandeur der Orde van de Poolster van Zweden
Ridder 2e klasse der Orde van den Rooden Adelaar van Pruisen
Ridder van het Gouden Kruis der Orde van den Verlosser van Griekenland
Orde van Verdiensten 2e klasse van Waldeck en Pyrmont

Bronnen en meer info:
http://www.delpher.nl
http://www.nmm.nl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frits_van ... rooskerken
https://nl.wikipedia.org/wiki/Van_Tuyll ... rooskerken
mhil
Generaal
Berichten: 715
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Bericht door mhil »

In de Nieuwe Amsterdamsche courant "ALGEMEEN HANDELSBLAD" d.d. 30 september 1899 (4 uur editie) worden ook nog enkele personen benoemd die deel uit maakten van het gevolg van de Koningin aan de Aagtendijk.
De Koningin was in wit zijde gekleed met witten hoed, terwijl de Koningin-Moeder in het zwart was. De Vorstinnen werden vergezeld door een klein gevolg, gevormd uit twee dames van de beide hofhoudingen; Hr. Ms. 1e stalmeester, baron Bentinck, ritmeester Jhr. van Tets, adjudant, 1e luitenant Jhr. van Suchtelen van de Haare en Jhr. G. J. van Tets, kamerheer van H. M. de Koningin, dienstdoende bij H.M. de Koningin-Moeder.
.
Constant Adolph baron Bentinck (1848-1925)
1e stalmeester van HM de koningin Wilhemina
1916 Stalmeester baron A.C. Bentinck.jpeg
1848 Geboren op 13 augustus te Hasselt.
1877 Rudolf Floris Carel Baron Bentinck 1877-1943
1879 Otto Leopold Baron Bentinck 1879-1930
1880 Anna Gerhardina Barones Bentinck 1880-1951
1886 Volkier Adolf Baron Bentinck 1886-1928
1899 Aanwezig bij oefening St Aagtendijk te Beverwijk
1925 Overleden op 25 december in ’s-Gravenhage, 77 jaar oud en begraven op Oud Eik en Duinen.

Constant Adolph baron Bentinck (1848-1925) was tijdens de oefeningen aan de Aagtendijk 1e stalmeester van koningin Wilhelmina. Later is de baron benoemd tot opperstalmeester. Hij was getrouwd met gravin van Limburg Stirum en woonde in de Bankastraat 62 Den Haag. Hun zoon R.F.C. Bentinck (1877-1943) volgde hem op en woonde op Koningskade 12 te Den Haag.

Bij het bezoek van de Japanse Keizer Hirihito aan Nederland in 1921 was (de inmiddels gepromoveerde) opper stalmeester baron Constant Adolph Bentinck aanwezig evenals Generaal majoor Anton Marius Kollewijn de laatste commandant van de Stelling van Amsterdam. (http://forum.stelling-amsterdam.nl/view ... izer#p5785) .

Op 14 juni 1921 brachten de Japanse Prinsen Hirohito en Kan-In een bezoek aan Amsterdam. Zij maakten een rijtoer samen met Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik van het Stationsplein naar het Paleis op de Dam. Het officiële ontvangst van de Prinsen bij het paleis werd gevolgd door het verschijnen op het balkon. Vervolgens bracht Prins Hendrik en de Japanse Prinsen een bezoek aan de diamantslijperij van Asscher.
Een dag later 15 jun 1921 brachten de Japanse prinsen Hirohito en Kan-In een bezoek aan Den Haag. Prins Hendrik haalt de prinsen op aan het station, waarna men in optocht naar het paleis Noordeinde gaat. De volgende dag worden o.a. het Vredespaleis en het paleis Huis ten Bosch bezocht.
Genoemden zijn allen te zien op bijgaande filmpjes en geeft een mooi beeld van het koninklijk (militair) ceremonieel begin vorige eeuw. De 1e stalmeester is te zien op het filmpje van 16 juni op 05.08 achter in de stoet op het moment waarop de vorstelijke gasten en hun gevolg het paleis betreden.
http://in.beeldengeluid.nl/collectie/de ... false/true
http://in.beeldengeluid.nl/collectie/de ... false/true
1914_1918  Wilhelmina, Stalmeester Baron C.A. Bentinck, A.J. Juckema-van Burmania Rengers, Adj. R.J. Schimmelpenninck, Jhr. C.L.H. Quarles van Ufford,.jpeg
19251227 Het Vaderland staat- en letterkundig nieuwsblad overlijdensadvertentie C.A. baron Bentinck.jpg
Bron:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bentinck
delpher, hetgeheugenvannederland en Beeld en geluid
mhil
Generaal
Berichten: 715
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Bericht door mhil »

Jonkheer Albert Simon Eliza van Tets (1851-1936)
Adjudant en Kamerheer H.M. de Koningin
18740531 Carte-de-visite van Jonkheer Albert Simon Eliza van Tets ritmeester de cavalerie, adjudant NNM.jpg
31 mei 1874 Carte-de-visite van Jonkheer Albert Simon Eliza van Tets ritmeester der cavalerie.

Luitenant-Kolonel der Cavalerie Adjudant i.b.d., kamerheer i.b.d. van Koningin Wilhelmina en kamerheer van H.M.de Koningin-Moeder. Wonende aan de Nieuwe Schoolstraat 8 Den Haag. Gildebroeder van het Sint Jacobsgilde te Haarlem, 1892-1936. Directeur van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 1904.

Zoon van Jhr. Mr. Jacob George Hieronymus van Tets van Goudriaan (1812-1885). Hij werkte onder Thorbecke en was Commissaris des Konings in Zeeland, minister van Binnenlandse Zaken en minister van Financiën.
Broer van Jhr. Dirk Arnold Willem van Tets van Goudriaan (1844-1930) was gezant in Turkije en Duitsland en later minister van binnenlandse zaken (1905-1907) in de periode dat Lt. Generaal Willem Frederik Ridder van Rappard stelling commandant was.
Broer van Jhr. Govert Jacob van Tets, heer van Neder-Slingeland, geboren te 's-Gravenhage 5 maart 1853, kamerheer en thesaurier van H.M. Koninginmoeder, st. ’s-Gravenhage.

Zowel kamerheer Albert als ritmeester Govert maakten deel uit van het gevolg van Hare Majesteit tijdens de oefeningen te Beverwijk in september 1899.
19361005 Het Vaderland staat- en letterkundig nieuwsblad overlijdensadvertentie lt. kol. jhr. Albert Simon Eliza van Tets .jpg
Bron:
http://www.delpher.nl
online.nl/stamboom-driessen/I73323016.php
https://www.nmm.nl
https://nl.wikipedia.org
mhil
Generaal
Berichten: 715
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Bericht door mhil »

Jonkheer Govert Jacob van Tets (1853-1903)
1903 Jonkheer Govert Jacob van Tets  (2).jpeg
Jhr. Govert Jacob van Tets, heer van Neder-Slingeland, geboren te 's-Gravenhage 5 maart 1853, kamerheer en thesaurier van H.M. Koninginmoeder, st. 's-Gravenhage 10 september 1903.
Een reislustige telg van het geslacht Van Tets die op zijn vele reizen even zoveel foto’s heeft gemaakt. Reisdoelen waren onder meer Java, Sumatra, Atjeh Noesa Barong maar ook China, Japan, Vietnam, Hawaï, New York en California. Het beeldverslag is te vinden op de site het Geheugen van Nederland.
Deze Jonkheer maakte samen met zijn broer Albert deel uit van het gevolg van hare majesteit tijdens de oefeningen bij fort Aagtendijk in het najaar van 1899.

Onderscheidingen:
Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw
Ridder in de orde van Oranje Nassau
Officier in de orde van Oranje Nassau

Bron en meer info:
https://www.genealogieonline.nl/stamboo ... 323017.php
http://www.gahetna.nl/
https://nl.wikipedia.org
http://www.hetgeheugenvannederland.nl
mhil
Generaal
Berichten: 715
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Bericht door mhil »

Lt. generaal Jhr. Cornelis Lubertus van Suchtelen van de Haare (1860-1943)
1933 Lt. Generaal Jhr. Cornelis Lubertus van Suchtelen van de Haare (1860-1943) (2).jpg
1933 Grootofficier van H.M. de Koningin, Voorzitter van de Vereniging van Officieren van het Regiment Grenadiers sedert 10 Februari 1923. In 1899 bij de oefeningen als 1e luitenant deel uitmakend van de hofhouding van HM de Koningin.
Een mooie beschrijving is te vinden op https://nl.wikipedia.org/wiki/Cornelis_ ... n_de_Haare

Onderscheidingen:
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau,
Officier in de Huisorde van Oranje
Commandeur in de Orde van de Eikenkroon
Ridder eerste klasse van de Frederiks-Orde
Ridder vierde klasse in de Orde van de Rode Adelaar van Pruisen
Ridder eerste klasse van de Orde van de Witte Valk
Ridder der Orde van de Kroon van Italië
19250205 Algemeen Handelsblad gastmaaltijd Koningin voor actieve hoofdofficieren waaronder Lt.gen Muller Masis, gen Snijder generaal Van Tuinen, Pantheon van Eck, van Suchtelen van de Haare.jpg
18991002 Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant hofhouding HM en KM de Koninging Fort Aagtendijk ritmeester Jhr Van Tets Stalmeester Baron Bentink 1e lt van Suchtelen van de Haere.jpg
19431123 Algemeen Handelsblad overlijdensadvertentie lt gen Cornelis Lubertus Van Suchtelen Van de Haare.jpg
19431123 Algemeen Handelsblad overlijdensadvertentie lt gen Cornelis Lubertus Van Suchtelen Van de Haare.jpg (13.27 KiB) 10414 keer bekeken

Bron en meer informatie:
http://www.Delpher.nl
http://www.nederlandsmilitairerfgoed.nl
Gedenkboek Grenadiers & Jaghers
mhil
Generaal
Berichten: 715
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Bericht door mhil »

Lt. generaal b.d. Kornelis Eland (1838 – 1927)
Minister van Oorlog 1897-1901 en minister van Marine 1897–1898
1902 augustus eervol ontslag uit de militaire dienst in de rang van lt. generaal en kamerlid K. Eland (2).jpeg
Was als minister van Oorlog aanwezig bij de oefeningen aan de St Aagtendijk. Voerde op vrijdag 23 september 1899 overleg met generaal Van Houtum over de barre weersomstandigheden en de gevolgen hiervan voor de manoeuvres aan de Aagtendijk. Hierop werd besloten de kampementen Aurora aan de Noorderweg en N(H?)agenoeg aan de Kagerweg te ontruimen en de troepen elders onder te brengen.
Voormalig commandant van de Stelling van Amsterdam (http://forum.stelling-amsterdam.nl/view ... =10&t=2552
) die er als minister van Oorlog in het kabinet-Pierson in slaagde de plaatsvervanging bij de dienstplicht af te schaffen. Zijn legerhervorming strandde echter, omdat de Tweede Kamer een kortere oefentijd wenste.

Wapenfeiten als minister van Oorlog:
Besloot in 1898 tot definitieve verplaatsing van de Artillerie Inrichting van Delft naar Hemburg (Zaandam)
Verzette zich in de Tweede Kamer tegen voorstellen tot bezuinigingen op bouwactiviteiten voor de Stelling van Amsterdam
Bracht in 1898 samen met Goeman Borgesius een wijziging van de Militiewet tot stand, waardoor de plaatsvervanging bij de militie (remplacering) werd afgeschaft en de persoonlijke dienstplicht ingevoerd. Het stelsel van loting ter bepaling van wie werkelijk werden opgeroepen, bleef gehandhaafd. Uitgelotenen konden zich echter niet langer tegen betaling laten vervangen bij het vervullen van militaire dienst. Bedienaren van geestelijke ambten (priesters) kregen vrijstelling van dienstplicht.
Bracht in 1899 samen met Goeman Borgesius en Cort van der Linden de Oorlogswet 1899 tot stand. Deze regelt de staat van oorlog en de staat van beleg. Bij de staat van beleg krijgt de opperbevelhebber verregaande bevoegdheden om in te grijpen in het maatschappelijk leven, bijvoorbeeld t.a.v. de vrijheid van meningsuiting, de distributie en de inrichting van en rond militaire versterkingen.
Trad af na aanneming op 12 maart 1901 van een door hem onaanvaardbaar verklaard amendement-Van Gilse c.s. betreffende de opneming van verkorte diensttijd (van achtenhalve maand) in zijn ontwerp-Militiewet. Hij wilde een maximale diensttijd van twaalf maanden in de wet vastleggen (al achtte hij achtenhalve maand oefening voldoende). De Tweede Kamer nam het amendement-Van Gilse met 47 tegen 44 stemmen aan.
Bleef kamerlid na zijn aftreden en diende op 18 aprli 1913 een amandement in voor de instelling van een fonds ter verbetering van de kustverdediging.
19270908 Nieuwe Rotterdamsche Courant overlijdensbericht Lt. gen K. Eland.jpg
19270908 Nieuwe Rotterdamsche Courant overlijdensbericht Lt. gen K. Eland.jpg (23.82 KiB) 10334 keer bekeken
Bron en meer info:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Pierson
https://www.statengeneraaldigitaal.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kornelis_Eland
https://www.parlement.com/id/vg09ll0dewxx/k_eland
hetgeheugenvannederland, delpher
Plaats reactie