Schietoefening Fort Aagtendijk

Over militairen en burgers die gewerkt hebben in de Stelling. En hun tactiek, wapens, munitie, uniform, materieel etc.
mhil
Generaal
Berichten: 734
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Bericht door mhil »

Dagblad voor de Sumatrase Oostkust dinsdag 31 oktober 1899
De Koningin in Kennemerland.
Beverwijk, 29 September. Gisterenavond kwam te Beverwijk de tijding van het bezoek der Koninginnen.
Dadelijk was alles in de weer. De leden van de zangvereeniging, van het fanfarekorps vergaderden, de vlaggen en vlaggenstokken werden te voorschijn gehaald en men begon een eerepoort op de Breestraat op te zetten, voorstellende een oude schans van 1723.
Aan de voorzijde stond het woord „Welkom" en er waren vier schilden aangebracht met een
„Leve Wilhelmina", „Trouw aan Oranje" en „Oranje en Nederland door Eendracht sterk"; en „Koningin U zij onze liefde voor altijd toegewijd". Aan de achterzijde stond op twee schilden: „God zegene Haar regeering" en „Wilhelmina onze hulde". Bij die poort werd een bouquet aangeboden door jongejutfr. C. Sporre.
1898 Fotoboek 01 Festiviteiten Kennemer Oudheidskamer Beverwijk (KOK). samengesteld Klaas Groot erepoort Schans kroning HM Koningin Wilhelmina. (2).jpg
Bijgaande erepoort is gemaakt voor de kroning van HM Wilhemina in 1898. Tijdens de oefeningen en het bezoek van de Koningin aan Beverwijk is de poort weer opgezet aan het eind van de Breestraat bij de Schans op de locatie zoals in de Sumatraas Dagblad is beschreven. Rechts boven staat het jaartal 1723 zoals in de krant vermeld. De borden zijn er waarschijnlijk in 1899 aan toegevoegd.

Bron:
Kennemer Oudheidskamer Beverwijk
https://www.museumbeverwijk.nl/cgi-bin/ ... y&istart=1
mhil
Generaal
Berichten: 734
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Bericht door mhil »

En ziet, ten slotte zijn ook die plaatselijke overheden maar wat blij wanneer de burgerij hen komt helpen om de officieusigheid wat weg te nemen. De burgemeester ziet met vreugde de eerepoort verrijzen en geeft- er gaarne vergunning voor. De Koningin komt zoo weinig dat de bloemetjes wel dubbel buiten mogen gezet worden.

Edoch het was niet om Beverwijk te doen. Het bezoek gold de artillerie-manoeuvres in de linie benoorden het Groentedorp. Hoezeer die oefeningen ook waren beperkt wegens het minder gunstige weder, soldaten had men toch nog genoeg om het dorp het aanzien te geven van een garnizoensplaatsje. En vooral op dezen dag. Van den vroegen morgen af zag men het militaire clement sterk op straat vertegenwoordigd. Je noeste bouwers van de erepoort aan het einde van de Breestraat, op het punt waar de zijweg zich afscheidt naar de forten, werden herhaaldelijk in hun werk gestoord, of lieten zich storen wegens nieuwsgierigheid, door officieren te paard, een paar huzaren, troepjes soldaten, kanonnen met benoodigdheden voor den grooten dag, onder welke benoodigdheden zich minder courante artikelen als sparregroen en vlagtropeeen bevonden. Dat alles wees op grote dingen. Maar Beverwijk liet zich de eer niet ontnemen Harer Majesteit de betuiging te geven van zijn hulde.
Men had daartoe de eerste plaats van de zon, met wie een accoordje was aangegaan dat vandaag alleen water zou gehaald wor den, niet gebracht. De zon had haar eere woord verpand dat het droog zou blijven, en men mocht van zoon stralende hemelkoningin verwachten dat zij haar woord ge stand zou doen.
Welnu, ze begon goed. Toen wij des morgens vroeg met den trein naar Kennemerland trokken, lag er over de weiden zoon heerlijk waasje van nevel en zon, dat men er in had willen rondspartelen. En den heelen morgen toen de nevel was opgetrokken, genoten we van het frissche tintelende najaarsweer. De meer gemelde eerepoort was een pronkstuk uit de kroningsdagen, een oude kasteelpoort van de Schans voor de gelegenheid van den pakzolder gehaald en nieuw gemonteerd. De hartelijkste opschriften van Vorstenliefde las men op schildjes met zinnebeeldige voorstellingen en bovenop als altijd en overal zoo warm en goed gemeend met groote letters dat welkom.
De boog moet hebben gestaan op de hoek van de Bloksteeg en de Breestraat aangezien de route van de Koninklijke stoet niet langs de Schans is getrokken. Tijdens de kroning (foto) een jaar eerder heeft de boog wel gestaan aan de Schans aangezien op de achtergrond de bomen van de Cornelis Amsesstraat (nu Henderik Mandeweg) zijn te zien. Melding wordt gemaakt van de aanwezigheid van soldaten van verschillende eenheden van de aanvallende partij onder leiding van majoor Grenadiers en jagers Willem Abraham Titus de Meester (http://forum.stelling-amsterdam.nl/view ... 2&start=70).

Bron:
De Nieuwe Amsterdamsche courant, ALGEMEEN HANDELSBLAD, 30 september 1899 (4 uur editie)
http://museumkennemerland.nl/collectie/ ... erwijk-nl/
mhil
Generaal
Berichten: 734
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Bericht door mhil »

1899 route HM Koningin Wilhelmina en Koningin moeder van Station Beverwijk Breestraat Bloksteeg Pruimenweg naar Fort Aagtendijk (2).jpg
Route Koningin Wilhelmina vanaf station Beverwijk, Breestraat Raadhuis langs de ere boog naar de Bloksteeg, langs de haven over de Pruimendijk richting fort Aagtendijk.
Ter aankondiging van de aankomst van de koninklijke stoet vuurden enkele kanonnen opgesteld bij landhuis "Holland op zijn smalst"(afbeelding links onder) 6 schoten af .

Bron:
Foto's dateren begin 1900 http://museumkennemerland.nl/collectie/ ... erwijk-nl/
Kaartje Fotoboek 2 Kennemeroudheidskamer tegenwoordig museum Kennemerland
http://www.Delpher.nl Haarlems Dagblad 30 sept 1899
mhil
Generaal
Berichten: 734
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Bericht door mhil »

Majoor Sjoerd Franciscus Johannes Langeraap
1843-1929 Majoor Sjoerd Franciscus Johannes Langeraap (2).jpg
1850-1890 Instructie-Bataljon, Herinneringsalbum, II Aanhangsel Portretten

In de krant van 9 september 1899 De Zaanstreek, Algemeen Nieuws- en Advertentieblad wordt melding gemaakt van het arriveren van de eerste aan de oefeningen deelnemende troepen per trein. Deze manschappen van respectievelijk een compagnie van het 6e inf regt onder leiding van kapitein Olrée en 1 compagnie van het 3e inf regt onder leiding van Kapitein Langeroep werden gelegerd op respectievelijk fort Aagtendijk en fort Velsen.
Zoals in deze reeks al eerder duidelijk is geworden zijn de namen in de krant niet altijd juist gespeld. Ook in het geval van kapitein Langeroep is sprake van een verschrijving. Op basis van de historische beschrijving en carrière verloop heeft kapitein S.F.J. Langeraap van het wapen der infanterie deel genomen aan de oefeningen.

1843 geboren op 13 oktober te Cuijk
1875 getrouwd als 2e lt op 6 april te Groningen met Christiana Cicilea Maria Deveer, geboren op 1 oktober 1848 te Groningen
1876 toekennen getuigschrift wegens het redden der drenkelingen 2e lt S.J.F. Langeraap
1876 geboren op 9 maart 1876 te Groningen Josephus George Marie Johan Langeraap
1876 benoeming tot 1e luitenant van het wapen der infanterie 2e luitenant S.F.J. Langeraap bij het 1e regiment
1883 overgeplaatst naar het depot van discipline van het eerste regiment der infanterie
1890 benoemd tot kapitein 3e regiment infanterie te Bergen op Zoom 1e lt Langeraap van het algemeen depot der discipline
1892 ondersteuning militairen Markiezenhof bij oproer Bergen op Zoom detachement olv kapitein Langeraap
1892 kaptein S.F.J. Langeraap van het 5e bat 3e regt infanterie is aangewezen tot het volgen van een cursus bij het 1e regiment vesting artillerie te Utrecht en de schietoefeningen vest geschut op de Harskamp Oldebroek
1899 herdenking kapitein S.J.F. Langeraap 3e regt infanterie te Bergen op Zoom dat hij 40 jaar geleden in dienst trad bij het instructie bataljon te Kampen
1899 aanwezig op Fort Velsen kapitein Langeraap 1 compagnie 3e regt infanterie onderdeel van de verdedigende partij
1900 ingebruikname van het R.K. militaire vereniging aan de Jufferstraat te Arnhem in aanwezigheid van kolonel Prins en Kapitein Langeraap
1902 kapitein Langeraap 8e regiment infanterie Arnhem aangesteld als commandant vast personeel legerplaats de Harskamp
1903 verzoek om pensionering kapitein Langeraap 8e regiment infanterie
1903 benoeming van kapitein H.C. Hompé van het 8e regt infanterie benoemd als opvolger van kapt Langeraap als commandant vast personeel legerplaats de Harskamp
1903 toekennen rang van majoor en verlenen van pensioen fl 1.560,-- voor kapitein 7e regt infanterie S.J.F. Langeraap
1929 overleden op de 24 december, begraven te Bussum. Jaar van overlijden was hetzelfde als lt. gen.bd. Titus De Meester bevelvoerder aanvallende partij tijdens de oefeningen te Beverwijk.
18920316 Het nieuws van den dag kleine courant ondersteuning militairen Markiezenhof bij oproer Bergen op Zoom detachement olv kapitein Langeraap.jpg
18990924 De Zaanstreek, Algemeen Nieuws- en Advertentieblad arriveren troepen frt Aagtendijk en frt Velsen Kapt Olree.jpg
18990924 De Zaanstreek, Algemeen Nieuws- en Advertentieblad arriveren troepen frt Aagtendijk en frt Velsen Kapt Olree.jpg (27.33 KiB) 11301 keer bekeken
19291225 overlijdensbericht majoor bd.S.F.J. Langeraap.jpg
Bron en meer informatie:
http://www.delpher.nl
http://www.nederlandsmilitairerfgoed.nl
https://www.openarch.nl/gra:c1154a0f-17 ... 8d80731731
https://www.online-begraafplaatsen.nl/g ... eraap-1929
mhil
Generaal
Berichten: 734
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Bericht door mhil »

Vandaag bij Vuurlinie geweest. Vanaf het terras wat foto's gemaakt van de Ringsloot, de (herbouwde) directiekeet en genieloods aan de Noorderweg te Beverwijk.
20190627_Ringsloot Noorderweg Frt Aagtendijk_1.jpg
20190627_Ringsloot Noorderweg Frt Aagtendijk.jpg
20190627 Directiekeet Zandlichaam en genieloods Fort Aagtendijk.jpg
Op de foto is het zandlichaam te zien dat die eveneens zichtbaar is op de foto van Jacob Olie. De foto begin 1900 is echter genomen vanaf de zijde van de genieloods in de richting van de boerderij. http://forum.stelling-amsterdam.nl/down ... &mode=view
20190627 Directiekeet en genieloods Fort Aagtendijk uitsnede (2).jpg
Op de uitsnede van de tekening van het fort het gebied waar de foto's gemaakt zijn (iets ten noorden van de boerderij.
mhil
Generaal
Berichten: 734
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Bericht door mhil »

Dirigeerend Officier Gezondheid 2e klasse Remo Harbert Fannius Sikkes (1848-1926)
1868 Officier van Gezondheid bron NMM (2).jpg
Uniform officier van Gezondheid periode 1868

In de Telegraaf van 29 september 1899 waarin officieren worden opgesomd die aanwezig waren bij de oefening aan de St Aagtendijk en de nacht doorbrachten in hotel Heyst te Velsen wordt ook genoemd Overste dr. Sickesz dirigeerend officier van gezondheid. In andere krantenartikelen over de oefeningen wordt de naam van deze arts niet vermeld.

Geprobeerd om het verhaal achter deze officier te achterhalen. Wat de zoektocht lastig maakte was dat er in Nederlands Indië een officier Sickesz van gezondheid 1e klasse actief was met de initialen W.J.F.E.. Echter kon deze officier ten tijde van de oefeningen niet in Nederland zijn geweest. Officier Sickesz, officier van het KI-leger, wordt in De locomotief Samarangsch handels- en advertentie-blad geregeld aangehaald W.J.F.E. Sikkes en/of W.J.F.E. Sickesz wat de verwarring groter maakt.

Evenals bij de officieren Langeroep (Langeraap) en Van Lijnden (Lynden) is hier eveneens sprake van het onjuist vermelden van de naam in de krant. Na enige tijd puzzelen is duidelijk geworden dat de aanwezig dirigerend officier van gezondheid Remo Harbert Fannius Sikkes moet zijn geweest. Bijgaand een beschrijving van zijn loopbaan.

1848 Geboren op 7 januari te Beerta zoon van Evert Heikes Sikkes Predikant en Eilke Folkerts.
1867 Eerste jaar kweekeling aan 's Rijks kweekschool voor militaire geneeskundigen voor de Landmagt aan de Springweg 476 (thans nr 21) te Utrecht.
1869 Derde jaar kweekeling bij het garnizoens hospitaal te Amsterdam
1871 Student voor militaire geneeskundige en pharmaceutische dienst bij Garnizoenshospitaal te Amsterdam gevestigt aan de Lange Leidsedwarsstraat. Het pand is gebouwd in de periode 1825-1829. In dit pand was naast justitie op de tweede verdieping aan de zijde van de Prinsengracht de Stadsbibliotheek gehuisvest van 1838 tot 1863. De linkervleugel diende van 1833 tot 1875 als garnizoensziekenhuis en gemeentelijk noodhospitaal.
1872 Kandidaat-Arts voor het leger hier te lande student voor de Militaire Geneeskundige en Pharmaceutische Dienst
1872 Aanstelling op 19 juli als Arts Officier van Gezondheid 3e klasse (2e lt) bij het 1e regt infanterie staf 4e bataljon te Groningen
1876 Officier van Gezondheid 2.kl. (1e lt) bij het achtste regiment infanterie staf van het 4e bataljon te Arnhem
1877 Gehuwd op 9 augustus te Arnhem met Gertruida Johanna ZUR MÜHLEN 1848-1931
1880 Aanstelling 15 augustus als Officier van Gezondheid 1.klasse (kapitein) bij het achtste regiment infanterie staf van het 4e bataljon
1887 Officier van Gezondheid 1.klasse ziekenkamer te Zwolle 1e regt vesting artillerie
1889 Leraar Cursus voor Officieren van Gezondheid bij het Militair Hospitaal te Utrecht
1894 Benoemd op 22 augustus tot Dirigeerend Officier van Gezondheid 3e klasse (majoor) te Kampen
1895 benoemd tot officier in de orde van Oranje Nassau met de zwaarden
1897 Aanstelling tot Dirigeerend Officier van Gezondheid der 2e kl. (Luit.-Kolonel gelijk de rang van Overste) op 28 juli te Groningen
1899 Dirigeerend Officier van Gezondheid 2e klasse te Groningen
1899 Overste dr. Sikkes Dirigerend Officier van Gezondheid 2e klasse aanwezig tijdens de oefening aan de St Aagtendijk. Deze officier maakte deel uit van de groep van officieren waaronder lt. gen. Van Houtum, Overste van Hoogerhuyze en kolonel Westhoff die allen de nacht doorbrachten in hotel Van Heyst gelegen naast “de Zwarte Os” te Velsen.
1902 Aangewezen als plaatsvervangend dirigeerend officier 2e klasse geneeskundig onderzoek militie en schutterplichtigen gedeputeerde Staaten van Friesland
1905 Keuringsarts voor lotelingen die herkeurd moeten worden gemeente Veendam en Sappemeer. Dertien kandidaten worden afgekeurd en zes worden goed bevonden voor den dienst.
1905 Gepensioneerd 1 mei 1905 als Dirigeerend Officier van Gezondheid 2e klasse Van den Geneeskundigen Dienst
1926 Overleden op 20 mei te Velp begraven begraafplaats Heiderust Lentsesteeg 21 te Rheden

Onderscheidingen:
Officier in de orde van Oranje Nassau met de zwaarden

Bron:
https://nlme.nl/projecten
http://www.delpher.nl
http://www.online-begraafplaatsen.nl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Officier_van_gezondheid
https://gw.geneanet.org/danielthuret?n= ... rt+fannius
19050129 Nieuwsblad van het Noorden loterij na geneeskundig onderzoek Dirigeerend officier Sikkes.jpg
19260522 overlijdensbericht officier der gezondheid 1e klasse RHF Sikkes.jpg
Graf dirigeerend officier 2e klasse R.H.F. Sikkes Begraafplaats Heiderus Lentsesteeg Rhenen bron online-begraafplaatsen.nl.jpg
mhil
Generaal
Berichten: 734
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Bericht door mhil »

Een aantal foto's van de Wijkermeerweg nabij de rolbrug door de jaren heen.

In 1899 verkeerder de rolbrug over de ringsloot gelegen aan de Wijkermeerweg nog in goede staat. Er zijn nog geen bomen gepland waardoor de schoorsteen van de conservenfabriek aan de Breestraat (huidige Beverhof) goed is te zien.
Generaal van Houtum.jpg
In April 1932 besloten de ingelanden van de Zuidwijkermeerpolder de houten brug te laten slopen en te laten vervangen door een betonbrug. De foto's geven een beeld van het slopen van de oude brug in de herfst van 1932.
1932 sloop rolbrug Ringsloot Wijkermeerweg Beverwijk.jpg
1932 sloop rolbrug Ringsloot Wijkermeerweg Beverwijk_1.jpg
1932 sloop rolbrug Ringsloot Wijkermeerweg Beverwijk_2.jpg
In mei 1940 is het gebied onder water gezet. Er staan nog geen gebouwen langs de Polderweg zoals de Wijkermeerweg in de volksmond werd genoemd. Aan weerszijden van de weg lagen akkers en weilanden. De bomenrijen zijn dezelfde als op voorgaande foto’s zijn te zien maar dan 8 jaar ouder. Iets rechts van het midden is tussen de bomen de boerderij van heer De Bie te zien. Deze boerderij werd gebouwd in 1937/1938. Ook is rechts de Wijkertoren te zien.
1940 Inundatie van de Wijkermeerweg in de meidagen.jpg
De "nieuwe" plaatjes geven een indruk van het gebied waar tijdens de oefeningen in 1899 twee uitleggers waren gelegen.

Bron:
https://museumkennemerland.nl/
Kennemeroudheidskamer fotoboek 10
Beeldbank Amsterdam
mhil
Generaal
Berichten: 734
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Bericht door mhil »

Lt. Kol. der infanterie Johan Hendrik Pieter de Lille Hogerwaard (1853-1938)
1899 majoor adjudant Johan Hendrik Pieter de Lille Hoogerwaard (2).jpg
Deze Adjudant wordt in de kranten van september 1899 niet genoemd maar is de officier te zien naast lt gen. Van Houtum de Stelling Commandant.
Johan Hendrik Pieter de Lille Hogerwaard was broer van Lt. Kol. der Genie Christiaan Everhard Johan de Lille Hogerwaard (1851-1914)

1853 geboren op 30 oktober 1853 te Zwolle.
1873 verhuisd van Breda naar Hoorn en ingeschreven op 13 augustus 2e luitenant aan de Nieuwstraat 386 bovenkamer
1876 verhuisd naar Amsterdam en uitgeschreven in Hoorn op 29 juli
1879 indeling 7e regt infanterie 3e brigade als eerste luitenant
1891 Uitreiking op 12 december ridder in de orde van de Rooden Adelaar van Pruisen 4e klasse aan de 1e lt van het 7e regt inf.
1892 Kapitein Wapen der Infanterie
1897 Kapitein der Infanterie en adjudant van de Stelling van Amsterdam J.H.P. De Lille Hogerwaard
1899 Deelname aan de oefeningen aan de St Aagtendijk als adjudant van lt. generaal Van Houtum, beide te zien op het paard op de rolbrug onderweg naar Fort Aagtendijk. Onderscheidingstekens zijn goed zichtbaar links op de borst
1901 Benoemd tot majoor de adjudant van de Stelling van Amsterdam in garnizoen te Middelburg bij het 3e regt infanterie
1902 Deelname in juli aan kadermanoeuvres te Oost Gelderland
1902 De Lille Hogerwaard aangesteld op 2 september als directeur der cadettenschool te Alkmaar
1903 Benoemd tot Luitenant-Kolonel
1907 Non activiteit en toekennen pensioen Luitenant-Kolonel De Lille Hogerwaard
1908 Pensionering Luitenant-Kolonel De Lille Hogerwaard
1911 Getrouwd op 23 maart met Christina Adriana Wessels te Watergraafsmeer
1938 Overleden op 27 december wonende aan de Leidschevaart 526 te Haarlem

Onderscheidingen:
Ridder in de Orde van de Rooden Adelaar 4e klasse (Pruisen)
Officiers kruis voor langdurigen dienst 30 jaar
Ridder in de Orde van Oranje Nassau
1901 Officiers jaarboek  Stelling van Amsterdam adjudant kapitein C.E.J. De Lille Hogerwaard (2).jpg
19381229 Overlijdensbericht Haarlems Dagblad Lt. Kol. J.H.P. de Lille Hogerwaard.jpg
Bronnen:
https://www.genealogieonline.nl/stamboo ... 216724.php
https://nlme.nl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Orde_van_de_Rode_Adelaar
https://www.wiewaswie.nl/
http://www.wikimedia.org
mhil
Generaal
Berichten: 734
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Bericht door mhil »

Generaal majoor intendant Jan Hendrik Bakker (1841 – 1918)
1850-1890 Instructie-Bataillon, Herinneringsalbum, II Aanhangsel Portretten Kapitein J.H. Bakker.jpg
Tot de taken van de intendant behoorde het zakelijk beheerder de bevoorrading, de voeding, verpleging en huisvesting binnen de Stelling
Tijdens de oefening aan de Aagtendijk maakte (hoewel niet benoemd in de kranten) Jan Hendrik Bakker deel uit van de staf van de Stelling van Amsterdam onder leiding van generaal majoor J.G.F. van Houtum.

1841 geboren te Ginneken zoon van Hendrik Bakker en Johanna Lucretia Gerardina Volkersz
1867 2e lt. kwartiermaker
1871 1e lt. kwartiermaker
1874 getrouwd op 11 juni te Den Haag met Elisabeth Emmarentia Ninaber dochter van majoor Johan Frederik Willem Marie Petrus Ninaber
1875 geboorte Hendrik Bakker op 25 maart 1875 te 's-Gravenhage
1876 Elisabeth Emmarentia Jacquelina Bakker, geboren op 2 augustus 1876 te ’s-Gravenhage
1877 geboren op 29 augustus Willemina Adriana Emmarentia Bakker te ’s-Gravenhage
1878 geboren Everhardus Gerard Bakker op 15 november te 's-Gravenhage
1881 Kapitein Intendant eerste militaire afdeling
1892 Bevorderd tot majoor Intendant
1895 Bevorderd tot luitenant kolonel
1897 Huwelijk op 7 oktober van dochter Willemina Adriana Emmarentia Bakker en Hermanus Adolphus Niënhuis Ruijs gemeentesecretaris (gescheiden in 1915)
1897 aanstelling als Intendant bij de Stelling van Amsterdam onder commandant generaal majoor W. Rooseboom
1899 Als intendant betrokken bij de oefeningen bij Fort Aagtendijk onder commandant generaal majoor J.G.F. Van Houtum
1900 oktober overlijden van de moeder Johanna Lucretia Gerardina Volkersz
1902 benoeming tot voorzitter van de commissie van herkeuring levensmiddelen
1902 Huwelijk te Akersloot op 27 augustus Everhardus Gerard Bakker, bloemkweker van beroep en Petronella Maria Maats, geboren te Polsbroek
1903 Kolonel Intendant Stelling van Amsterdam onder commandant generaal majoor P.C. Kool
1903 ontheven als lid cie voorziening brand- en lichtstoffen SvA kolonel intendant J.H. Bakker
1903 Eervol ontslag op eigen verzoek Intendant der Stelling van Amsterdam
1904 maart pensionering in de rang van kolonel Intendant
1905 Toekennen rang van generaal majoor aan de reeds gepensioneerde kolonel intendant der militaire administratie
1905 benoeming als lid tot commissie onderhoud burgerbevolking SvA bij insluiting oorlogstijd onder voorzitterschap van generaal majoor Ridder van Rappard
1918 21 april overleden te Den Haag

Onderscheidingen:
Ere teken voor langdurige dienst als officier (officierskruis) 40 jaar
Officier in de Orde van Oranje Nassau
19020915 Het nieuws van den dag kleine courant aanbesteding Ligstroo Stelling van Amsterdam Lt. Kol. J.H. Bakker intendant.jpg
19050907 Haarlemsch Dagblad toekennen rang Generaal Majoor aan kol. J.H. Bakker Intendant.jpg
19180423 Amersfoorts Dagblad overlijdensbericht gen maj. intendant J. H. Bakker .jpg
Bron:
https://www.online-familieberichten.nl/
https://nlme.nl/projecten
https://www.archieven.nl/nl/
https://www.openarch.nl
mhil
Generaal
Berichten: 734
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Bericht door mhil »

Kapitein kwartiermaker Daniel Anthon Lodewijk van Andel (1857-1936)

Het merendeel van de officieren die deel uitmaakten van het commandement van de Stelling Amsterdam worden vermeld in de kranten van die tijd en zijn al beschreven. Kwartiermaker van Andel was gedetacheerd bij de staf in de jaren 1899-1900 en is nog niet beschreven. Daniel van Andel was voor zover te achterhalen geen familie van de latere Stellingcommandant Van Andel http://forum.stelling-amsterdam.nl/view ... 2&start=20.

Het commandement zag er op basis van de jaarboekjes in 1899-1900 als volgt uit:
Commandant: Gen maj. J.G.F. van Houtum bevel 1e militaire afdeling
Chef van de staf: Lt. kol. W.G.L.F.F. van Hoogenhuyze
Toegevoegd aan de commandant: Kap. van de generale staf F.W.A. baron jhr. Van Asbeck
Adjudant:Kapitein der infanterie J.H.P. Hogerwaard

Werkzaam onder bevel Cmdnt:
1e lt. 8e regt infanterie J.A.J. Smit
1e lt. 5e regt infanterie W.F.de Reede
1e lt. 2e regt. vesting artillerie W.M. Engelberts

Intendant: Lt. Kol. J.H. Bakker
Toegevoegd aan de Intendant: Kapt. Int. S.C. Holland
Gedetacheerd: 1e lt. kwartiermaker regt Gren. Jag. D.A.L. van Andel gedetacheerd bij de Intendance

Hierbij een beschrijving van kwartiermaker kapitein D.A.L. van Andel.
1857 Geboren op 25 september 1857 te Middelburg zoon van Johan Engelbert van Andel, bode van beroep en Maria Pieternella Vroone
1881 hoofdcursus voor de infanterie en de administratie te Kampen
1882 aanstelling 2e luitenant militaire administratie
1889 aanstelling 1e luitenant militaire administratie
1893 Huwelijk op 25 oktober 1893 met Eleonore Jeannette Looijen te 's-Gravenhage
1896 1e Luitenant Kwartiermaker van het regt. gren. en jag. binnen de Stelling van Amsterdam, in garnizoen te Amsterdam onder aanvoering van generaal majoor K. Eland
1896 geboren op 15 oktober te Amsterdam zoon Frits
1899 deel uitmakend van de staf onder leiding van generaal majoor Van Houtum tijdens de oefeningen bij Fort Aagtendijk
1900 aanstelling tot Kapitein Kwartiermaker 4de Regiment Vesting-Artillerie te Den Helder
1900 verhuisd naar de Dijkstraat 24 te Den Helder
1902 geboren op 21 mei zoon Ernst te Den Helder
1906 verhuisd op 4 augustus naar de Buys Ballotstraat 51 te Utrecht
1907 Kapitein Kwartiermaker Staf 1ste Regiment Vesting-Artillerie te Utrecht
1917 Officier van de administratie 3de Regiment Vesting-Artillerie te Gorinchem
1918 gepensioneerd op 15 november als Kapitein Kwartiermaker in hetzelfde jaar als lt. kol. C.Wafelbakker
1921 overlijden partner Eleonore Jeannette Looijen op 58 jarige leeftijd op 9 juni
1936 overlijden op 8 september 1936 te ’s-Gravenhage en gecremeerd op 11 september te Driehuis Westerveld

Onderscheidingen:
Officierskruis voor langdurige officiersdienst XXX
1906 Woning Kapt D.A.L van Andel Buys Ballotstraat 51 te Utrecht (geheel wit balkon)_1 (2).jpg
Buys Ballotstraat 51 te Utrecht (geheel wit balkon)
19360909 Het Vaderland staat- en letterkundig nieuwsblad rouw advertentie kapitein kwartiermeester D.A.L. van Andel.jpg
19360911 Het Vaderland staat- en letterkundig nieuwsblad bericht van crematie kapitein D.A.L. van Andel.jpg
Bron:
http://www.delpher.nl
http://www.nlme.nl
http://www.archieven.nl/nl/
Google streetview
Plaats reactie