Schietoefening Fort Aagtendijk

Over militairen en burgers die gewerkt hebben in de Stelling. En hun tactiek, wapens, munitie, uniform, materieel etc.
mhil
Generaal
Berichten: 750
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Schietoefening Fort Aagtendijk

Bericht door mhil »

Een bekende Amsterdamse amateurfotograaf Jacob Olie heeft op 25 september 1899 een 5-tal foto's gemaakt rondom Fort Aagtendijk en Zuidwijkermeer.
Reden hiervan was dat zijn zoon gelegerd was op Fort Aagtendijk.

Bijschrift van deze foto "Fort aan de Sint Aagtendijk in de Wijkermeerpolder".
18990925 Schietoefening Fort Aagtendijk.jpg
18990925 Schietoefening Fort Aagtendijk.jpg (24.06 KiB) 24677 keer bekeken
Na een beetje inzoomen wordt op het linker kanon onderstaande tekst zichtbaar.
Uitsnede foto 18990925 schietoefening Fort Aagtendijk.jpg
Uitsnede foto 18990925 schietoefening Fort Aagtendijk.jpg (25.54 KiB) 24677 keer bekeken
Op het rechterkanon staat dezelfde tekst met daarbij "nr 03"
bron:http://beeldbank.amsterdam.nl/afbeelding/10019A001516
Gebruikersavatar
Rene Ros
Opzichter van Etiquette
Berichten: 2171
Lid geworden op: 22 jul 2006 15:09
Fort of organisatie: Doc. Stelling van Amsterdam
Locatie: Weesp
Contacteer:

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Bericht door Rene Ros »

Sinds 2000 zijn een flink aantal van deze 'buitengebied' foto's van Jacob Olie te vinden op:
http://www.stelling-amsterdam.nl/algeme ... lbum/olie/

Met toestemming en sponsoring van destijds het Gemeentearchief Amsterdam.

Mvg,
René
mhil
Generaal
Berichten: 750
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Bericht door mhil »

Klopt, bovengenoemde kwam ik niet tegen en vult het geheel weer aan.
Het opschrift roept overigens een paar vragen op of Aagtendijk en Zuidwijkermeer de stukken moesten delen ............

In het overzicht van de bewapening van de forten wordt de bewapening per fort afzonderlijk vermeld (http://www.stelling-amsterdam.nl/stelli ... index.html)
Gebruikersavatar
Rene Ros
Opzichter van Etiquette
Berichten: 2171
Lid geworden op: 22 jul 2006 15:09
Fort of organisatie: Doc. Stelling van Amsterdam
Locatie: Weesp
Contacteer:

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Bericht door Rene Ros »

Deze bewapening viel onder de 'b.d.f. voor vuur op grote afstand' waarbij 'b.d.f.' staat voor 'buiten de forten'. Aagtendijk en Zuidwijkermeer lagen in de Groep Westzaan en daarbinnen werd het 'b.d.f.' geschut gedeeld. De tekst op het affuit zal duiden op de bergloodsen waarin het werd opgeslagen.

René
mhil
Generaal
Berichten: 750
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Bericht door mhil »

Bijgaand het verhaal dat hoort bij de foto's van heer Olie gemaakt tijdens de oefeningen rondom Fort Aagtegdijk en Fort Zuidwijkermeer.
Het Nieuws van den dag 29 augustus 1899 3e blad bladzijde 11

Oefeningen in de stelling van Amsterdam. Bij de aanstaande oefeningen nabij Velsen
zal het hoofdkwartier van den Leider-Generaal, Majoor van Houturn, gevestigd zijn te Velsen
van 23—30 September, d.i. tijdens het optreden van den aanvaller, uit N. richting op het N.-W.
front, gevormd door de 3 forten: Velsen, Zuidwijkermeer Polder en St. Aagtendijk, met bijhoorende
batterijen en infanterie-stellingen. Het fort St. Aagtendijk is geheel gereed en
voorzien van belangrijke afsluitingen jjzerdraadversperringen enz.)

Op 11 Sept. wordt een compagnie vestingartillerie gediageerd op Assendelft, waarbij een
detachement genie-troepen en bespanningen-. Hieraan worden op 18 September 2 compagnieën
vesting-artillerie toegevoegd, voorts 1 bataljon infanterie en beredenordonnansen.
Deze troepen, behoorende tot de verdedigende partij, worden op 23 September aangevuld jnet
6 compagnieën vesting-artillerie en 3 bataljons infanterie, op welken datum het hoofd-kwartier
van den verdediger (commandant: Luitenant- Kolonel van Essen van het 7e regiment infanterie)
wordt gevestigd te Westzaan en de stelling in staat van verdediging is gebracht.
De verbindingen zullen zoowel per telegraaf als per ordonnanse en per wielrijder geschieden,
terwgl eenige Stoombarkassen der Marinie zullen zorgen voor de noodige verbindingen over het
N.-Z.kanaal.

De troepen van den verdediger logeeren in tenten,barakken en hofsteden, voor zooverre zij
tot de rust behooren; de overige in door hen zelf te bouwen schuilplaatsen, vervaardigd van
Well-bleck. Het eten wordt bereid in veldkeukens. De troepen zgn verspreid over het
polderterrein tusschen Veldhuis en Spaarndam. Het uitgebreide genie-depöt oostwaarts van de
Assendelftschen Dijk is geheel gereed en de kanonnen met affuiten en toebehooren hoofdzakelijk
van 12 cM. st. 15 cM. k. en snelvuurgesohut ter plaatse opgelegd. Bene decaunille-baan
langs de Assendelftsche Dijk, ter lengte van ± (> Km. dient voor spoedige aanvoer van munitie,
enz. De aanvaller optredende op 25 September, beschikt over 1 compagnie vesting-artillerie,
vermoedelijk 2 batterijen veld-artillerie,3 bataljons Infanterie,en een detachement Pontonniers.
(Commandant Majoor de Meester van het regiment Grenadiers en Jagers). Hij kan naar welgevallen
kampeeren ?n inkwartiering nemen, afhankelijk van den toestand, waarin hij het
vijandelijk terrein aantreft. Dit zelfde geldt omtrent zgn verpleging enz.
Aan den Leider zijn hoofdofficieren van de Generale staf en van de artillerie toegevoerd,
terwijl zoowel aan den commandant van de verdediger, als van den aanvaller, een hoofdofficier
van de artillerie en. een kapitein vanden Generale staf is toegewezen.
't Is vrg zeker, dat bij een eventueel bezoek van H. M. de Koningin, het fort St. Aagtendijk,
geheel gereed en o. a. bewapend met snelvuurgeschut in hefkoepels, zal worden geïnspecteerd.
Elke compagnie op eene sterkte rekenende van 110 man (officieren, kader en manschappen)
komt men op eene totale sterkte van den verdediger van ± 2800 man en van den aanvaller or,
± 1700 man. Hierbij is nu ook begreperen personeel van den Geneeskundigen Di genie, enz.:
Daar de aanvaller in vele eev.-ill.'n »' gemarkeerd behoeft te worden, is die minder sterkte echter ruim voldoende.
Dit laatste gedeelte is ongecorrigeerd

bron: http://kranten.kb.nl/view/text/id/ddd%3 ... 11%3Aa0136
18990925 Oefening Fort Aagtendijk.jpg
18990925 Oefening Fort Aagtendijk.jpg (16.63 KiB) 24531 keer bekeken
Weg naar het Fort aan de Sint Aagtendijk in de Wijkermeerpolder, met op de voorgrond Generaal-majoor Van Houtum met adjudant (zie krantenartikel).

Bron:http://beeldbank.amsterdam.nl/afbeelding/10019A001517
Laatst gewijzigd door mhil op 21 mei 2012 21:28, 2 keer totaal gewijzigd.
mhil
Generaal
Berichten: 750
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Bericht door mhil »

De Nieuwe Amsterdamsche courant
ALGEMEEN HANDELSBLAD
30 september 1899 (4 uur editie)


De Koninginnen en de manoeuvres te Beverwijk.
Het was voor de Beverwijkers heden kort dag om zich voor te bereiden op het koninklijk bezoek. Nu waren er twee verzachtende omstandigheden. Het bezoek was officieus en gold eigenlijk niet eens Beverwijk. Maar de Wijkers verheugden zich, zooals ieder zich verheugt, die in zijn streek het koninklijke paar, al is het op een doortocht, mag begroeten. En nu mogen de autoriteiten praten wat ze willen, als de burgers hun vlaggen willen uitsteken en hun huizen mooi maken, als zijl op een eerepoort het gouden „welkom ' willen planten, dan doen ze dat volgens de ingeving van hun, hart.
En ziet, ten slotte zijn ook die plaatselijke overheden maar wat blij wanneer de burgerij hen komt helpen om de officieusigheid wat weg te nemen. De burgemeester ziet met vreugde de eerepoort verrijzen en geeft- er gaarne vergunning voor. De Koningin komt zoo weinig dat de bloemetjes wel dubbel buiten mogen gezet worden.

Edoch het was niet om Beverwijk te doen. Het bezoek gold de artillerie-manoeuvres in de linie benoorden het Groentedorp. Hoezeer die oefeningen ook waren beperkt wegens het minder gunstige weder, soldaten had men toch nog genoeg om het dorp het aanzien te geven van een garnizoensplaatsje. En vooral op dezen dag. Van deir vroegen morgen af zag men het militaire clement sterk op straat vertegenwoordigd. Je noeste bouwers van de erepoort aan het einde van de Breestraat, op het punt waar de zijweg zich afscheidt naar de forten, werden herhaaldelijk in hun werk gestoord, of lieten zich storen wegens nieuwsgierigheid, door officieren to paard, een paar huzaren, troepjes soldaten, kan-en met benoodigdheden voor den grooten dag, onder welke benoo- digdheden zich minder courante artikelen als sparregroen en vlagtropeeen bevonden. Dat alles wees op grote dingen. Maar Beverwijk liet zich de eer niet ontnemen Harer Majesteit de betuiging te geven van zijn hulde.
Men had daartoe de eerste plaats van de zon, met wie een accoordje was aangegaan dat vandaag alleen water zou gehaald wor den, niet gebracht. De zon had haar eere woord verpand dat het droog zou blijven, en men mocht van zoon stralende hemelkoningin verwachten dat zij haar woord ge stand zou doen.
Welnu, ze begon goed. Toen wij des morgens vroeg met den trein naar Kennemerland trokken, lag er over de weiden zoon heerlijk waasje van nevel en zon, dat men er m had willen rondspartelen. En den heelen morgen toen de nevel was opgetrokken, genoten we van het frissche tintelende najaarsweer. De meer gemelde eerepoort was een pronkstuk uit de kroningsdagen, een oude kasteelpoort van de Schans voor de gelegen heid van den pakzolder gehaald en nieuw gemonteerd. De hartelijkste opschriften van Vorstenliefde las men op schildjes met zinnebeeldige voorstellingen en bovenop als altijd en overal zoo warm en goed gemeend met groote letters dat welkom.

Het fort Sint Aagtensdijk.
Wij brachten een bezoek aan. het fort Sint Aagtensdijk. Langs een aardigen straatweg hier en daar gestoffeerd met een molen, of met een boerderij reden we voort tot we, in de verte reeds het fort ziende, aan een hoek
van den weg een houten bord zagen; cantine leek het wel, die men bezig was met vlagdoek en tropeeën een beetje op te knappen. De kanonnen donderden, de manoeuvres waren in vollen gang, en hoe dichter we het fort naderden des te meer soldaten zagen we langs den weg. Hier bij den molen een troepje van tien, twaalf man, wat verder drie man loopend door de wei en weer verder een stuk geschut midden op weg. En nog dichter bij komend soldaten in vuile witte pakken zittend ieder bij een kruiwagen vol zand die ze na eenige oogenblikken voortduwden, langzaam zonder zich te haasten naar de plaats voor het fort. Daar werd het zand neer-gerold over den grïntweg; tot aan de brug voor het fort, een droge weg vormend voor de Koningin die straks
aan dit fort baar bezoek zou brengen. Voor dat bezoek was alles in de weer. De bergloods, vlak tegenover het fort die dienstdoet als slaapplaats voor de soldaten nu het kamp om de hevige regens is opgebroken:, werd wat opgeknapt, op de openstaande deuren werd met krijt geschreven in mooie letters „Leve de Koningin" en „Oranje boven", en waar het mogelijk was, werd de weg wat opgeknapt. Een honderd man, allemaal in
hun witte soldatenwerkplunje, waren op het terrein bezig, uit de verte maar even zichtbaar tegen den witten muur van het fort waarvoor zich een netwerk van prikkeldraad(draadversperring) bevond, die den toegang tot.de versterking allesbehalve gemakkelijk maakte. En dan daarbinnen, ja daar stonden kanonnen en daar waren 275 manschappen, maar dat is ook alles wat we er van kunnen vertellen. Want de binnenkant van een fort
en een burger, al is die dan ook verslaggever, zijn zoo weinig aan elkaar gewend, dat de militaire autoriteiten het maar raadzaam achten ze heelemaal geen kennis met elkaar te laten maken. Wat er gebeuren zal vanmiddag ?

De fortcommandant, kapitein Van der Lee, weet het zelf nog niet. Hij heeft nog geen orders ontvangen, maar het zal wel bij een eenvoudige bezichtiging blijven. Langs denzelfden straatweg kwamen weer terug en toen we onder het donderen van het kanon het stadje weer binnen 1 men, was daar alles al in blijde af
van de komst der Koninginnen.

De aankomst der Koninginnen.
Tegen de klok van twaalf, was geheel Beverwijk mobiel in de richting van het station. De schoolkinderen met hun oranje sjerpen getooid, verzamelden zich om hun lied te zingen voor de jonge Koningin, die zij voor het eerst aanschouwden. Juist op den bepaalden tijd, 12 minuten over 12, kwam de Koninklijke trein aan het tweede perron aan. Daar werden Hare Majesteiten ontvangen door den burgemeester, den heer Jhr. J. C. W. Strick van Linschot en, die eenige woorden van welkom uitsprak en de Koninginnen geleidde door de vestibule aan het station naar de gereedstaande rijtuigen. Op het eerste perron zong de nieuwe Beverwijksche Zangvereeniging onder leiding van den heer N. G o n 1 a g het „Wilhelmus".
Buiten werden Hare Majesteiten begroet door liet gejuich der verzamelde menigte, waartegen do Harmoniekapel tevergeefs trachtte zich hoorbaar te maken. De Koningin was m wit zijde gekleed met witten hoed, terwijl de Koningin-Moeder in het zwart was. De Vorstinnen werden vergezeld door ee;i klein gevolg, gevormd uit twee dames van da beide hofhoudingen; Hr. Ms. le stalmeester, baron Bentinck, ritmeester Jhr. van Tets, adjudant, le luitenant Jhr. van Suchtelen van de Haare en Jhr. G. J. van Tets, kamerheer van H. M. de Koningin, dienstdoende bij 11. M. de Koningin-Moeder. De Koninklijke stoot begaf zich door de Breestraat en de Bloksteeg naar den Buitenweg, dan naar de Lindevaart. Onderweg zongen de schoolkinderen liederen en bood een meisje van de Christelijke school een ruikertje aan, terwijl bij de eerepoort een bouquet werd aangeboden namens de bewoners van de Schans. En overal langs den weg, hier en daar ook langs den landweg, de juichende menigte.

Vóór het raadhuis had het eerste militair vertoon plaats, een gelid soldaten, die saluut maakten onder het blazen van signalen. Dit saluut herhaalde zich van de grens der gemeente en aan de zoogenaamde Rijp, waar twee kanonnen op schuiten waren geplaatst. Men was nu binnen het fortenrayon gekomen ; de schoten knalden van de hoogten, de Oranje-vlaggen werden geheschen; overal hoorde men signalen. Op den kam van de versterkte hoogte zag men de afdeelingen soldaten verspreid, zwarte kolonies in het groen. Zoodra de Koninginnen waren uitgestapt werden Zij verwelkomd door generaal Van Houturn, commandant van de stelling Amsterdam, de Minister van Oorlog en de officieren. H. M. sprak de officieren kort toe en zeide het aangenaam te vinden hen te ontmoeten. Zoodra HH. MM. over de brug van het fort waren werd deze opgehaald, en zoodra het fort was betreden, werd dit met de stalen pantserdekken geheel gesloten, zoodat het volkomen in staat van verdediging was. Zooals op dat oogenbiik het fort er uit zag, ziet het er in tijd van oorlog ook uit. Toen HH. MM. binnen waren begonnen alle batterijen te vuren dat de geheele omgeving vulde zich met kruitdamp en steeds knetterden de salvo's, donderden do kanonnen en speelde vroolijk de muziek van de vesting artillerie. Toen we ons naar Beverwijk spoedden om ons telegram to bezorgen, reden we voortdurend tusschen geweer- en geschut•vuur door. Wij laten hier volgen een beschrijving der oefeningen : de beschikbare troepenmacht bij de oefeningen is ingedeeld als volgt: do bewakingstroepen bezetten do voor den veiligheidsdienst aangewezen standplaatsen, terwijl de artillerie de batterijen 4, sa, C, 7 en 8 en enkele acecsbatterijen bezet. 20 kanonnen van 8 cm. zijn op goed richtbare punten opgesteld aan den rand van het bedekte terrein tegenover het fort. Dit artillerie-personeel houdt een oefening tot regeling van het vuur, waarneming en seindienst. De stelling is na 11,5 ingenomen, het vuur ving om 11 uur aan. Zoodra uit fort Aagtendijk een blauw-witte vlag wordt geheschen, rukten kleine af deelingen uit de bedekte terreinen aan tot het, markeeren van naderende vijandelijke afdeelingen. De troepen van verdediger en aanvaller staan respectievelijk onder do bevelen van de majoors .T. van der Wijek en Baron van Lijnden. De ingenomen stelling blijft bezet en het artillerievuur wordt voortgezet totdat de nationale vlag van fort Aagtendijk wordt geheschen. (Wordt vervolgd!)
Bron: http://kranten.kb.nl/view/text/id/ddd%3 ... 02%3Aa0011

Zie voor meer informatie over de (voorbereiding van de) oefening:
- http://kranten.kb.nl/view/article/id/dd ... 02%3Aa0010
Laatst gewijzigd door mhil op 28 mei 2012 21:52, 1 keer totaal gewijzigd.
mhil
Generaal
Berichten: 750
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Bericht door mhil »

Algemeen Handelsblad van 3 october 1899
ZEE- EN LANDMACHT. Oefeningen op het N.-W. froot van Amsterdam.
Het is niet onmogelijk, zelfs zeer waarschijnlijk dat velen in de meening verkeerca, dat deze ceferingen, ten gevolge van de belangrijke beperking, weinig interess-nts, wellicht ook weinig nut hebben gehad. Het spreekt vanzelf, d«t het wegblijven van 5 bataljons infanterie, waarvan 3 bestemd voor dea aanvaller, ten gevolge hebben moest, dat het met groote macht optreden van de infanterie — voor het eerst in ons land, by oefeningen in den vesting-oorlog — van het programma moest worden geschrapt. Doch, hoe zeer ook gewenscht, was dit eenvoudig onmogelijk. Er was geene behoorlijke gelegenheid in het terrein aan de *gdo vau den verdediger, om deze troepen dicht genoeg bij de hand te houden, toen van het logies in tenten moest worden afge*ien.

De geneeskuudige dienst verklaarde de terreinen voor onbewoonbaar, en een vluchtige blik reeds op die kleigronden was meer dan voldoende, om met die verklaring van ganseher harte te doen instemmen.

Maar nu is niets minder juist dan de bewering, dat de manoeuvres hadden moeten worden gestaakt. Eenmaal de oefening begonnen, de vesting-artillerie en „n deel der infanterie op hunne standplaats, vetdient het alletzins waardeering, dat de leider, generaal-majoor Van Houturn, vasthieM aan het denkbeeld vau „voorzetting" en ernstig gestreefd heeft om met do gekortwiekte hulpmiddelen de oefentngen zoo vruchtdragend mogelijk te doen zgn.

Het ligt niet op onsen weg dit streven in bijzonderheden ca te gaan, maar men zal toegeven, dat bet beginsel: doorzetten van eene oefening „onder hoogst ongunstig weder", een uitnemend deukbeeld mag worden genoemd.

Immers ook bij mobilisatie bestaat de mogelijkheid, dat regen en wind, vrjands sijde kiezen, en van hunne kwalijke gezindheid de doorslaande bewgzen geven.

Zgn dus de werkzaamheden ook dan uitvoerbaar, en kan men ook dim op tijd gereed komen met den strikt noodigen arbeid? Keeds alleen van dit standpunt bescoonwd,moet zonder aarzeling erkend worden, dat het „niet afgelasten" toejuiching verdient.

Wij meenen voorts, dat uit eene korte beschrijving van den gang der oefening den lezer blijken zal, dat de manoeuvre in veelzijdig opzicht leerrijk is geweest; wg staan natuurlijk niet uitvoerig stil bij de bijzondere onderstellingen, wat voor de meesten wel van ondergeschikt belang zal zgn.

Als voornaamste denkbeeld lag aan deze 0.-t'eniug ten grondtlag de voorbereiding zóó te doeu uitvoeren, als iv oorlogstijd zou moeten geschieden. Dientengevolge vertrok op 11 September een detachement artillerie op gewone sterkte naar de forien St. Aagtendijk en Velzen, tot het in orde brengen dier ïorten, het maken van bomvrij logies, in batterjj brengen van kanonnen enz.

Geleidelijk — evenals in de werkelijkheid — kwamen kle;ne detachementen aan. Op 18 Septembsr echter ee_ belangrijke versterking; 2 compagnieën vesting-artillerie en een bataljon infanterie, ondergebracht in tent-

kampen. Ue instructiën werden eerst bij aankomst uitgereikt, voornf kon men dus niets of althans «eer weiniï verrichten. Van 18—23 September werden talrijke Weli-blechbedekkingen voor logies geplaatst en tnet grond bedekt, en 2 batterijen gebouwd en bewapi nd. Wat zulke werkzaamheden in verband met deu weeratoostand zeggen willen, kan ieder nagaan, wij melden i_eeu dat alles op tijd gereed kwam. Het werk zou zeker reeds op 21 September gereed _jjn geweest, indien door het ongunstige weder bovendien niet een verandering van logies noodtakelijk ware geworden. Op 21 September werden schuren betrokken. Op 22 September besliste de miuiater v. oorlog, op het terrein der werkzaambe len, dat de troepen in Beverwijk zouden ingekwartierd worden, en alleen 4 compagnieën ventiug-artillnrie zouden aanrukken.

Zelfs bij mogelijk droog weter was er toch geen sprake meer van, dat de teutkampeu Kagerwesr en Noorderwe» (nabij hoe v« Aurora) nog korden benut worden. Die verhuizingen «aveu veel vertraging daar hiermede „overgave" en „overname" en verejouwiDg van materieel gepaard ging, soms meer mede. nomen uit oogpunt van „verantwoording" dan wel om de feitelijke waarde. .„aan wij even stil bij dese eerste periode, dan is het reeds duidelijk, dat deze geleidelijke aankomst der troepen en het danrna uitreiken der instrnctiën voor werkzaamheden voor ieder hoogst leerzaam was. Zoo zal bot gaan in oorlogstijd, en het is dus nuttig, bij oefeniügea diezelfde methode toe te passen. Van het geringste verzuim, vsn bet niet denken aan zelfs ondergeschikte zaken, ondervindt men dadelijk het practische nadee'. De samenwerking van verschilletde compaguieën mankt een goed-overlegde dienstregeling noodig, alles grijpt in elkaar, en eene vergissing, een simpel misverstand, is dikwijls, behalve voor den patiënt, ook voor anderen hinderlijk. Zonder uitweiding dus blijkt ten duidelijkste, dat deze regeling der oefening inderdaad zeer leerzaam moest zijn.

Op 23 September waren uit Amsterdam en Naarden de reeds genoemde •_ compagnieën te Beverwijk aangekomen.

Op Maandag kwamen aldaar nog 2 compagnieën vesting-artillerie welke hunne tentbivakken in den Polder met uitbundige vreugde verlieten.

Wel sliepen zij in schuren, maar hunne uitrusting verbleef tot dien dag in de teuten, al waar ook gekookt en gegeten werd. Het waden door de modder wm dus enkele malen p„ dag onvermijdelijk, om de kleine heuve's of terpen te bereiken, welke van het stroo zoo goed mogeigk te midden daarvan waren aangelegd. Na eene voor-oefening op 25 September begon do eigenlijke oefening up 26 September. De batterijen en forten waren te 8 uur v.m. gereed. De vijand opende met eeue belangrijke macht veld artillerie, opgesteld vanaf het Noordzeekanaal tot Hofland, op verschillende punten het vuur. De verdediger peiide deze batterij an van af de hooge obser .tieposten welke ten getale van 4 iv de stelling waren opgesteld. Da. het vijandelijk vuur aanvankelijk weinig uitwerking hsd, bepaalde de verdediger er Z'ch toe, zijn opsteiiiugea nauwkeurig te bepalen; in den miding echter werd over de g_eele verdedigingslinie een krachtig vuur gelijktijdig ge ipend, dat eerst tegen 5 uur in den namiddag opoield. Da vutupauze duurde 3 uur, waarna te 8 nar n.m. het vuur wedor op krachtige wijze vervolgd word op de vijandelijke artillerie. Te ongeveer 9 uur ondernam de vijand een aanval op Fort Velzen, over bet acces het kanaal „De Pijp", met neven liggend» kaden. Het hier ontwikkelde vuurgevecht (infanterie-vuur en snelvuar) leidde echter dea verdediger niet af, en dit was zeer juist ge/den, want gebruik makende van do zware duisternis, naderde de vgand iangs het acces Aagtendijk, dat weg«ns zijne vele kronkelingen en vrij aanzienlijke hoogte boven het maaiveld, gunstige gelegenheid tot vooruitrukken aanbiedt. Dit acces wordt bovendien gesteund door deu spoordijk langs welks westelijken rand een iufanterie-linie zeer geschikt kan opgesteld worden. De aanslag werd echter spoedig verijdeld en zoowel door het vuur uit het fort, als ten gevolge van het vuur der nevenliggende acci--batterijen (snelvuurgeschut) werd de vijand tot teruggaan gedwongen. Deze oefening, gehouden onder zwaren regen, werd te 11 uur gestaakt. Door het hoogst ongunstige weder ging het effect van de liebtkogels Fabius voor het meerendeel verloren, ook de Wells-lampen en andere verlicht'gings-middelen boden weinig gegevens ter juiste beoordeeling. De beide volgende dagen werden soortgelijke oefeningen gehouden; de avond-oefeningen echter afgelast, wegens de overbekende reden.

Dit kou wei niet anders, want de duisternis zou zeker ongelukken hebben veroorzaakt, ook moest met de geringe uitrusting der manschappen gerekend worden, daar de onophoudelijke buien op het lichaam doordrongen.

Dit achterwege blijven der verdere avondoefeningen deed een hoogst nuttigen oefeningstijd ongebruikt voorbijgaan; immers steunende op de voorbereiding des daags, is het een uitmuntende gelegenheid ter controle op de voorbereiding, terwijl alleen een juiste kornis van het voorterrein vooral ook van nabij, het mogelijk maakt, dat eene goede samenwerking verkregen wordt.

Duidelijke afspraken, een heldere opvatting van ieders afgebakende taak, zijn hier onmisbaar. Het juiste oogenblik van optreden is hier overigens gegrond op kalm zelfvertrouwen.

Practische toepassing is dus ho >gst nuttig en de zeldzame gelegenheid kon jammer genoeg, slechts een enkele maal benat worden.

Op Vrijdag, den dag vau het bezoek der Koninginnen op het fort St. Aagtendrjk, onderging do oefening eenige uitbreiding. Ten eerste werd van weerzoden een «oogToot mogetijk getal vuurmondenin werking gebracht, terwijl na een geschut-s«rijd van ongeveer 1 unr de vijaudelgkc infauterte langs de verschillende accessen voorwaur.'s rukt* en rijden» die krachtig onder vnur werd genomen, ook uit opstellingen nabij fort Velzen. Te onsjeveer 1 uur n. m. werd deze oefening, door de Koninginnen 'gevolgd van het plateau van het fort St. Aagtendijk, gestaakt.

Gedurende deze 4 dagen was derhalve veelvuldig beoefend, da vuurregeiing van batterijen waaromtrent wij niét in bijzonderheden treden, doch alléén zeggen, dat zo volgens het oorspronkelijk plan werd uitgevoerd en dus aan het doel beantwoordde.

De gelegenheid deze moeilijke taak in gewone omstandigheden op zulk eene schaal te km nen toepassen ontbreekt geheel.

Ten slotte nog enkele opmerkingen.

Hoewel er zeer weinig zieken waren, nl. ernstige zieken, moet toch worden gezegd, dat logies in tenten in deze gronden wordt afgeraden. Bij gunstig weder zou dit niet zoo sterk in her. hcht zijn gekomen, zoodat men deze ondervinding aan het weer te danken heeft. Er moet gezorgd worden, dat de verded'ger zoo min mogelijk afgemat of vermoeid worde, het logies moet in de dagen voorafgaande aan den strijd uitstekend zijn, opdat de rust volkomen zij.

De wijze van bewaren vau drinkwater, in V-ketels voldeed goed.

Omtrent de verduurzaamde levensmiddelen zijn reeds zoo dik wij is gunstige berichten gegeven, dat wij ze alleen benosven te beamen. Men dient echter zoo lang mogelijk de gewone voeling toe te passen, daar ze spoedig tegenstaan.

Wielrij ter*, hoewel uiterst spaarzaam im aantal, verleenden hunne uitstekende diensten. Voor afstanden van 1000 a 1500 M., in den regel de m»xioaum-af«t»Hden tusschen verschillende wieler-commandanten, achten wij wielrijders de beate communicatie. Indeeling ook bg de artillerie is dus meer dan gewenscht. Zij maken ordonnansen „ paard o .rbodig. Het te'epboon-materiëel werkte uitstekend, indien de . voorwaarde vervuld wordt eu bij nieuwe telephonen en bij souden draad is daaraan geen twijfel, werken ze sneller en gemakkelijker dan de telegraaf.

De laatste avond werd vroolijk en opgewekt in Be«erwijk doorgebracht, de inwoners waren tevreden en zagen de kanonniers met leedwezen vertrekken.

De marechaussees meldden dat dien avond geen enkel incident was voorgekomen. Op den terngmarecb ging alles ordelijk toe, niemand mankeerde en niemand was onder kcnnelyjken invloed van sterken drank. G rooier lof op het gedrag van kader en mauschtippen is naar onze meening overbodig. Wij zijn aan het einde onzer gestelde taak, een kort overzicht te geven der oefeningen. Mogen volgende niet te lang uitgesteld worden.

Wij zouden echter te onvolledig zijn in onze beschrijving indien wij niet melding maakten van de kalme, humane leiding, welke bij deze oefeningen voorzat.

Hierdoor werden fouten dikwijls voorkomen, of haar nadeel althans gedeeltelijk veronz_ igd. In do Dagorder op 29 September door den leidor uitgevaardigd, wordt de wensch geuit, dat do oefeningen mogen ten goode komen san de verdediging van het vaderland. Zij zullen dit ongetwijfeld, indien de deelnemers, mede onder den in ruk van het zoo even genoemde, zich rekenschap geven van hunne ervaring, en ieder in zijn kring, hg" zij dan meer of minder beperkt, ze mededeele aan zijne ondergeschikten, zich zelven en hen aansporende, ora ernstig voordeel te doen met de gegeven», welke in ruime mate konden verzameld worden. X.

Degredatie van een officier.

Omtrent de degradatie van den le-lnitenant der schutterij B. te Nijmegen is gemeld, dat hij zich niet zoozeer ongunstig over de schuttert) heeft uitgelaten als wel o*er HH. MM. de Koninginnen en het paradeeren daarvoor. Van bevoegde zijde verneemt de _ R- O. dat B. is gedegradeerd tot schutter, omdat h<j zich ter gelegenheid v»n de inspectie ep 31 Augustus, alzio in dienst, heeft uitgelaten over zaken den «chntteilijken dienst rakende, door tegen een mindeie (een sergeant) die n*ast hera in het gelid stond, te zeggen: "Het is flauwe.... nonsens de schutten thans weder inspectie te laten maken, terwijl er reeds op 2 Aug. inspectie gemaakt werd ter gelegei.beid van den verjaardag van de Koningin-Moeder; het is plagen die tnetucben daarvoor uit hun werk te kalen".

Men ka» op grond van de asagohnalde woorden niet beweren, dat £. zich ongunstig over H.H M.M. heeft, uitgelaten. Hn' href, indirect de handelingen van den roajoorcoramsndant (die de inspectie gelast had) gecritineerd en gelaakt en werd daarom gedégradeerd wegens «plicht-verzuim of gedrag tegen de ondergeschiktheid. ii Art. 58 der wet op _ echutterh'en, luidende: Alle pluihtsverzuim of pedrag t»gen dc ondergeschiktheid, w_romtrent bn' deze wet creene btjsondeie bepalingen mi» gemaakt, alsmede alie misbruiken v»n gezag te„n enderhebbenderj, zullen naar bevind van zaken worden verbeterd, of gestraft met zoodanige boeten of straffen, als niet te boven zullen gaan die, wtlke bg deze wet ztjn l*ej_il_).
bron: http://kranten.kb.nl/view/article/id/dd ... fullscreen

Gewonden tijdens de oefening "de Tijd 3 october 1899: zie http://kranten.kb.nl/view/article/id/dd ... 02%3Aa0016
mhil
Generaal
Berichten: 750
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Bericht door mhil »

De Sumatra Post
Dagblad voor de Sumatrase Oostkust dinsdag 31 oktober 1899

De Koningin in Kennemerland.
Beverwijk, 29 September. Gisterenavond kwam te Beverwijk de tijding van het bezoek der Koninginnen.
Dadelijk was alles in de weer. De leden van de zangvereeniging, van het fanfarekorps vergaderden, de vlaggen en vlaggenstokken werden te voorschijn gehaald en men begon een eerepoort op de Breestraat op te zetten, voorstellende een oude schans van 1723.
Aan de voorzijde stond het woord „Welkom" en er waren vier schilden aangebracht met een
„Leve Wilhelmina", „Trouw aan Oranje" en „Oranje en Nederland door Eendracht sterk"; en „Koningin U zij onze liefde voor altijd toegewijd". Aan de achterzijde stond op twee schilden: „God zegene Haar regeering" en „Wilhelmina onze hulde". Bij die poort werd een bouquet aangeboden door jongejutfr. C. Sporre.
Reeds lang voor het uur van aankomst verdrong een dichte menigte zich op het stationsplein, die met luid gejuich den koninklijken trein begroette. Ter ontvangst van HH. MM. was op het perron tegenwoordig de burgemeester, de heer Strick van Linschoten, doch daar HH. MM. voor alle officieele ontvangst hadden bedankt, werd daarbij geen toespraak gehouden. Het perron was eenvoudig doch smaakvol versierd. Er was ecu looper en er waren planten en bloemen. H. M. droeg een beige japon en een hoed met witte veer, eu 11. M. de Koningin-Moeder was in het zwart gekleed. Het Fanfarekorps verwelkomde de Vorstinnen met het Wilhelmus. Voorafgegaan door den burgemeester kwamen HH. MM. buiten en toen klonk er opeens een luide juichkreet die zich voortplantte de Breestraat op en waarvoor HH. MM. al buigende en met den zakdoek wuivende dankte. Op het' stationsplein, voor het hotel Ter Burg was een fraaie bloemversiering aangebracht. Aldoor luide toegejuicht ging het zoo de Breestraat op. Hier zongen bij de openbare school de kinderen onder leiding van het hoofd de heer Van Lingen, het Wilhelmus oude zetting.
Doch niet voor de bevolking van Beverwijk waren HH. MM. gekomen, het bezoek gold de forten, en daarna ging het dan ook de stelling in en op Aagtendijk af.
Op den toer naar het fort stonden duizenden menschen, die luid juichten. Bij de Oude Schans werd namens de bewoners weder een bouquet aangeboden. Voor de ontvangst waren de troepen reeds te 10,5 uur in stelling gekomen, ook om gewoon, alsof er geen Koninginnen kwamen, de manoevres voort te zetten, en zoo hadden de bewakingstroepen veiligheidsdienst van den nacht af, ten N. van Aagtendijk tot aan het Noordzeekanaal en waren daar veldwachten en piketten uitgezet. Waar geen scherfvrij onderkomen was waren de noodige tenten geplaatst.
De artillerie had alle batterijen bezet en ook twee stations, terwijl twee uitleggers, die anders bij Aagtendijk in de Assendelftervaart lagen, nu waren geankerd in het Noordzeekanaal. Tegenover het fort Aagtendijk waren 20 stukkeu van 8 cM. opgesteld in den boschrand het bedekte terrein en deze bezetting hield een oefening tot regeling van het artillerievuur en in den waarneming- en seindienst. Dat het aantal kardoezen ruim genomen was bleek wel uit het aantal schoten dat werd gedaan.
Tegen 11 uur werd het vuur geopend eu rukten kleine afdeelingen infanterie in het voorterrein op en ook langs de Pruinendijk en den straatweg Beverwijk en Rolbrug om te markeeren het oprukken van vijandelijke afdeelingen.
Toen HH. MM. dus de stelling ingingen over den z. g. Pruinendijk, was alles in de weer en er werd doorgevuurd totdat op het fort Aagtendijk de driekleur werd geheschen.
Te Aagtendijk werden HH. MM. ontvangen door den generaal-majoor, leider der oefeningen, Van Houturn met zijn staf. Ook was daar tegenwoordig de minister van oorlog.
De Koningin vergezeld van Haar Moeder, en de hofdames Sloet en van de Poll en de heeren Six en Van Tuyll, kwamen het fort binnen, en dadelijk trad de-oorlogstoestand iv. De poort werd gesloten en de brug opgehaald.
Eerst werd het innerlijke van het fort bezichtigd. Toen kwam H. M. boven en werd de noodvlag geheschen, ten teeken dat de aanvaller moest optreden. Het was nu een prachtig gezicht. De jeugdige Majesteit boven op bet fort door de zon beschenen en daar omheen de schitterende staf, terwijl er uit de aanvalslijn en in de stelling en uit het fort ecu hevig vuur werd gegeven. Steeds meer rukten de aanvallers op, en H. M. luisterde zeer aandachtig naar de uitlegging van den geveraal-leider, deed telkens belangstellende vragen en bekeek zelf de stafkaart. Een goed half uur bleef' H. M. boven en toen zij weder uit het fort kwam in het er achter gelegen deel, werd zij door het vrijwilligers-muziekkorps der artillerie met het Wilhelmus begroet. Niettegenstaande den modder gingen 11. H. M.M. de batterijen in eu bezichtigden zij een stuk van 9 cM., dat in batterij stond, en ook een scherfvrije wering, om toen, na den leider Haar hooge tevredenheid te hebben betuigd, ouder luid gejuich de rijtuigen weder te bestijgen en naar Beverwijk terug te keeren. Even voorbij het fort ging H. M. in het rijtuig staan, keerde zich om en groette toen buigend de troepen op het fort. Dat was daar ecu heel mooi oogenblik. Dadelijk ging het door naar Velsen, zoo ging het langs der straatweg tot Schotten, waar de burgemeester Haitsma Mulier wachtte en toen naar Haarlem, waar de burgemeester Boreel de leiding overnam. Hier ging het door een dichte menschendrom naar het koloniaal museum om de West-Indische tentoonstelling te bezichtigen. De Koninginnen vertrokken te 4.20. (JV. R. Cd.)
Bron:http://kranten.kb.nl/view/article/id/dd ... 05%3Aa0034
mhil
Generaal
Berichten: 750
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Bericht door mhil »

Is het een idee om bovenstaande artikelen ook een plaats te geven op de site zoals gedaan met de oefeningen rondom fort Uithoorn....
(http://www.stelling-amsterdam.nl/stelli ... index.html)
Schat in dat de oefeningen (en de plaatjes) rondom Aagtendijk meer tot z'n recht.
Gebruikersavatar
Rene Ros
Opzichter van Etiquette
Berichten: 2171
Lid geworden op: 22 jul 2006 15:09
Fort of organisatie: Doc. Stelling van Amsterdam
Locatie: Weesp
Contacteer:

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Bericht door Rene Ros »

Beste Martin,
mhil schreef:Is het een idee om bovenstaande artikelen ook een plaats te geven op de site zoals gedaan met de oefeningen rondom fort Uithoorn....
(http://www.stelling-amsterdam.nl/stelli ... index.html)
Schat in dat de oefeningen (en de plaatjes) rondom Aagtendijk meer tot z'n recht.
Dat heb ik ook overwogen toen de teksten hier verschenen. Er zijn twee redenen waarom ik dat nog niet heb gedaan.

- alhoewel elke oefening anders is kan onmogelijk alle teksten over alle oefeningen op de website opgenomen worden. Een of twee voor een goed beeld lijkt mij dan voldoende.

maar bovenal:
- het verzamelen van informatie kost al veel tijd, het verwerken ervan nog veel meer. Bestuderen van de teksten om te zien of daar nog conclusies voor de rest van de website uit zijn te halen. Maar ook aanvullend archiefonderzoek, het technisch plaatsen, fotomateriaal verzamelen, onderschriften bedenken, toelichtend artikel nieuwsbrief, enzovoort. En tussendoor ander technisch onderhoud, vragen per e-mail, actualiteit bijhouden, gesprekken met juristen e.d. Nog afgezien van de gewone broodwinning...
Dan krijgen een aantal aantekeningen van archief onderzoek uit dec. 2011 en een spectaculair dossier, waar ik al twee jaar niet aan toe kom, nu toch meer prioriteit.

Ik hoop op je begrip en dat er meer gebeurd dat je niet ziet. :-)

Mvg,
René
Plaats reactie