Schietoefening Fort Aagtendijk

Over militairen en burgers die gewerkt hebben in de Stelling. En hun tactiek, wapens, munitie, uniform, materieel etc.
mhil
Generaal
Berichten: 686
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Bericht door mhil »

De stamboom mag niet ontbreken lijkt me.....
https://www.genealogieonline.nl/stamboo ... I11069.php

mhil
Generaal
Berichten: 686
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Bericht door mhil »

Generaal Van Houtum was officier in de Orde van de Eikenkroon.
Het onderscheidingsteken is de 2e van links te zien op de eerder geplaatste foto van de generaal.
Officier_en_Ridder_in_de_Orde_van_de_Eikenkroon (2).jpg
Officier_en_Ridder_in_de_Orde_van_de_Eikenkroon (2).jpg (32.12 KiB) 8269 keer bekeken
Officieren in de orde van de Eikenkroon dragen het versiersel van de orde aan een lint met roset op de linkerborst. Tussen de armen van het kruis is een gouden lauwerkrans aangebracht.

Tegenwoordig een in Nederland nog weinig voorkomende onderscheiding. Prins Charles is drager van deze onderscheiding.

De graad van officier werd ingesteld bij Koninklijk besluit van 5 februari 1858
De Orde van de Eikenkroon werd in 1841 ingesteld door groothertog Willem II. De koning voelde behoefte aan een Luxemburgse orde van verdienste en wilde het instellen van de eerste Luxemburgse grondwet luister bijzetten. Het lint, de oorspronkelijke verdeling in vier klassen en de vorm van het kruis van de orde waren geïnspireerd door de Russische Orde van Sint-George. Willem II was gehuwd met een tsarendochter en was zelf om zijn rol in de Slag bij Waterloo met die orde onderscheiden.

Luxemburg werd, ondanks het lidmaatschap van de Duitse Bond, tijdens de regering van Willem I als een Nederlandse provincie bestuurd. In 1841 besloot Willem II dat het Groothertogdom een eigen grondwet (afgekondigd op 1 januari 1842), een eigen regering (administratieve scheiding op 13 september 1841) en een eigen parlement zou krijgen. Het Groothertogdom Luxemburg kreeg op 29 december 1841 een eigen ridderorde.

De "Wet op de Instelling van de Orde van de Nederlandse Leeuw" uit 1815 en de versierselen van de Orde van Sint-George werden min of meer gekopieerd. De orde kreeg vier graden. De bepaling over een Kapittel die in de Wet op de Orde van de Nederlandse Leeuw altijd een dode letter is gebleven werd in het Luxemburgse Decreet niet overgenomen. Over de financiën wenste de Koning-Groothertog, ondanks een voorstel om ieder jaar een bedrag op te nemen op de begroting van Luxemburg, niets vast te leggen.

Door de snelle besluitvorming, alle stappen werden tussen 10 november en 29 december genomen, kon de orde nog vóórdat de Grondwet van kracht werd worden gesticht. Dat betekende dat de absolutistisch regerende Koning-Groothertog de orde als zijn eigen bezit en zijn exclusieve domein kon zien. Het betekende ook dat het besluit veel lacunes en onvolkomenheden kende die later moesten worden hersteld.

De Koning-Groothertog kocht de versierselen zelf in en verleende ze naar eigen inzicht of op voordracht van zijn Luxemburgse en Nederlandse regeringen. Omdat Willem III het bezwaarlijk vond om uit zijn eigen kas de versierselen van de door zijn ministers uitverkoren decorandi te betalen gingen de betrokken Luxemburgse autoriteiten en in 1854 toe over om ook zelf versierselen te bestellen dan wel de Koning-Groothertog schadeloos te stellen voor verleningen op voordracht van de Luxemburgse ministers.[1] In Nederland betaalde vooral het Ministerie van Buitenlandse Zaken de door de Koning op ministerieel verzoek uitgereikte kruisen en sterren van de Orde van de Eikenkroon.

Anders dan in Nederland waar de ministers politiek verantwoordelijk waren voor de Koninklijke Besluiten waarin ridderorden en andere onderscheidingen werden verleend en waar de ministers vooral na 1848 hun grondwettelijke taak zo uitoefenden dat de Koningen geen decoraties uit kon delen zonder medewerking van de ministers liet de Luxemburgse regering de Koning-Groothertog vrij spel in zijn decoratiebeleid. Na 1854 werden de verleningen aan Luxemburgse onderdanen gedekt door de ministeriële verantwoordelijkheid van het Luxemburgse kabinet. In het buitenland liet men de Koning-Groothertog verder zijn gang gaan.

Willem II verleende de Orde van de Eikenkroon 30 maal. Hij was net als zijn vader Willem I zuinig met decoraties in het kleine Groothertogdom, In de jaren 1815-1840 werden in Luxemburg zeventien ridderkruisen van de Orde van de Nederlandse Leeuw uitgereikt. Willem II liet tijdens zijn negenjarige regering 18 Luxemburgers met de Nederlandse Leeuw decoreren. Zijn opvolger Willem III was erg tevreden met een onderscheiding die hij geheel naar eigen inzicht kon uitdelen en verleende al op de dag van zijn inhuldiging 300 kruisen. In de daaropvolgende jaren verleende hij nog vele honderden onderscheidingen in deze orde. Hoewel het een Luxemburgse orde betrof, verleende Koning-Groothertog Willem III de orde zo vaak in Nederland dat zij werd gezien als een deel van het Nederlandse decoratiestelsel.

Nederlandse Orde van de Nederlandse Leeuw
Om de Nederlandse Orde van de Nederlandse Leeuw exclusief te houden en de Tweede Kamer die steeds bezwaar maakte tegen de overschrijdingen van de begroting van de Kanselarij van de Nederlandse Ridderorden niet te bruuskeren vroegen de ministers geregeld om Luxemburgse onderscheidingen voor Nederlandse onderdanen. Men voelde soms een dringende behoefte om iemand te onderscheiden maar achtte deze te licht om Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw te zijn. Koning Willem III der Nederlanden ging in zo'n geval veelal met het toekennen van "zijn" Luxemburgse decoraties akkoord. Toen de Luxemburgse orden na 1890 niet meer ter beschikking van de Nederlandse koning en zijn regering stonden werd in 1892 ter vervanging een Orde van Oranje-Nassau ingesteld.

Toen Willem III in 1890 overleed, volgde zijn dochter Wilhelmina hem immers niet op in Luxemburg. De Luxemburgse grondwet stond opvolging in vrouwelijke lijn niet toe. Groothertog van Luxemburg werd, door de bepalingen van het Nasausche erfvereniging van 1815, Hertog Adolf van Nassau. Adolf werd Grootmeester van de Orde van de Eikenkroon en de orde werd weer een puur Luxemburgse onderscheiding. De nieuwe Groothertog en zijn opvolgers regeerden strikt constitutioneel en de orden van Luxemburg werden in het vervolg onder ministeriële verantwoordelijkheid verleend.

Sindsdien wordt de Orde van de Eikenkroon vooral aan onderdanen van Luxemburg verleend. Daarnaast is ook een aantal leden van Europese koninklijke families, waaronder prins Claus en Prins Charles, in de orde opgenomen.

De juridische positie van de Orde van de Eikenkroon in de periode 1841 - 1891
De Nederlandse Grondwet schreef voor dat een ridderorde bij wet moest worden ingesteld en dat een Nederlands onderdaan voor het aannemen van vreemde ridderorden verlof van de Koning moest ontvangen. Willem III vond het absurd dat een van zijn onderdanen hem moest vragen om aan te nemen wat hij zelf in een andere hoedanigheid had verleend. Dat de Koning der Nederlanden en de Groothertog van Luxemburg twee verschillende rechtspersonen waren was iets dat de vorst niet in wenste te zien. Daarom werd de Orde van de Eikenkroon ten onrechte niet als een "vreemde" oftewel buitenlandse onderscheiding beschouwd. Toestemmingen voor het dragen van de versierselen zijn dan ook niet verleend. Omdat de Nederlandse en Luxemburgse ministers moeilijk met de eigenzinnige, driftige en onberekenbare Koning-Groothertog Willem III konden werken werd van ministeriële zijde niet aangedrongen op het voorgeschreven contraseign op benoemingsbesluiten.

Van de in de statuten van de orde voorgeschreven vermelding in de Nederlandse Staatscourant kwam op grond van de onduidelijke positie van de Orde van de Eikenkroon die tegelijk wél en geen vreemde orde was niets. De vermelding in het Luxemburgse Mémorial, de Luxemburgse Staatscourant kwam bij benoemingen van niet-Luxemburgers niets terecht zodat een aantal benoemingen nergens zijn gepubliceerd.

In het instellingsbesluit en in de statuten van de Orde van de Eikenkroon hield de Grootmeester zich het recht voor om zelf te beslissen wanneer men op grond van een onterende veroordeling het recht om de orde te dragen verloren had. Bij de Orde van de Nederlandse Leeuw ging het lidmaatschap van een orde bij een definitief in kracht getreden onterend vonnis (een veroordeling wegens een misdrijf) automatisch verloren. Over de teruggave van de versierselen na een bevordering binnen de orde of het overlijden van een lid van de orde werd in 1841 niets geregeld. Deze omissie werd pas gerepareerd toen in 1844 een Luxemburgse weduwe weigerde om het ridderkruis van haar overleden echtgenoot terug te geven. De Koning-Groothertog nam een Koninklijk Besluit met terugwerkende kracht. De weduwe wachtte het besluit niet af en gaf het kruis met veel tegenzin terug.

De positie van de Orde van de Eikenkroon in het Nederlandse decoratiestelsel
Jarenlang werd de Orde van de Eikenkroon in de praktijk als de tweede Nederlandse civiele orde gebruikt. De Nederlandse ministers maakten dankbaar gebruik van de mogelijkheid om de Orde van de Nederlandse Leeuw exclusief te houden en Koning Willem III die zich in zijn koninklijke patronage gehinderd voelde door het voor benoemingen in de Orde van de Nederlandse Leeuw vereiste ministeriële contraseign maakte dankbaar gebruik van de orde om in Nederland zijn partijgangers en personen die bij hem in de gunst waren te onderscheiden.

Militaire Willems-Orde
De onderlinge verhoudingen tussen de Militaire Willems-Orde, de Orde van de Nederlandse Leeuw, de Orde van de Eikenkroon en later de Orde van de Gouden Leeuw van Nassau en hun hiërarchie zijn nooit formeel vastgelegd. De koning wenste geen voordrachten van Ridders in de Militaire Willems-Orde voor benoemingen tot Ridder in de Orde van de Eikenkroon te ontvangen. Toch is het daarvan, bij uitzondering, wél gekomen.[2] In principe vielen de in die dagen voor moed en trouw in de gevechten in Nederlands-Indië verleende Militaire Willems-Orde en de door de koning als persoonlijk blijk van zijn waardering uitgereikte Orde van de Gouden Leeuw van Nassau buiten de hiërarchie der orden. Ook was de koning "niet gewoon" om een Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw tot Ridder of Officier in de Orde van de Eikenkroon te benoemen.

Achtergrond info afkomstig van o.a. NMM, onderscheidingen.nl en onderscheidingen van de Koning-Groothertog van Mulder en Christiaans.

Gebruikersavatar
Rene Ros
Opzichter van Etiquette
Berichten: 2160
Lid geworden op: 22 jul 2006 15:09
Fort of organisatie: Doc. Stelling van Amsterdam
Locatie: Weesp
Contacteer:

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Bericht door Rene Ros »

Leuk, maar waarom niet een paar citaten en dan links naar de websites?

René

mhil
Generaal
Berichten: 686
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Bericht door mhil »

18771108 Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant toekenning gen Van Houtum orde Eikenkroon .jpg
18771108 Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant

mhil
Generaal
Berichten: 686
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Bericht door mhil »

Generaal van Houtum heeft op eerder gepubliceerde foto’s een aantal onderscheidingen op zijn linker borst. Een onderscheiding is al beschreven.

Op de foto van de generaal uit circa 1875 zijn de volgende onderscheidingen te zien:
- het Officierskruis,
- Ridder in de orde van het Eikenblad (Luxemburg)
- Ridder in de orde van militaire verdienste Spanje.

Op de foto uit circa 1884 is de draagvolgorde gewijzigd en is er een onderscheiding toegevoegd.
- Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw
- Ridder in de orde van het Eikenblad (Luxemburg)
- het Officierskruis,
- Ridder in de orde van militaire verdienste Spanje.

Deze onderscheidingen en de draagvolgorde zijn dezelfde als zichtbaar op de foto gemaakt op de brug aan de Zuidwijkermeerweg waar de generaal onderweg is naar fort Aagtendijk.

In het geval er sprake is van meerdere onderscheidingen, dan wordt de volgorde (waarin deze dienen te worden opgespeld) bepaald door het Besluit Draagvolgorde onderscheidingen. Dit besluit wordt door de Kanselier der Nederlandse Orden vastgesteld en gepubliceerd in de Staatscourant. In het algemeen geldt dat Nederlandse onderscheidingen vanuit de drager gezien rechts worden gedragen op de linker borst. Buitenlandse onderscheidingen worden gedragen op alfabetische volgorde van het betreffende land (uitgaande van de spelling in de Franse taal).

Opmerkelijk is in het geval van de volgorde van generaal Van Houtum dat op de foto het officierskruis niet naast de Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw wordt gedragen. Voor de liefhebber onderstaand een korte omschrijving van de aan de generaal toegekende verschillende onderscheidingen.
Ridder in orde van nederlandse leeuw.png
Ridder in orde van nederlandse leeuw.png (12.78 KiB) 8076 keer bekeken
Orde van de Nederlandse Leeuw
Generaal Van Houtum was verder benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De orde wordt verleend als beloning van personen, die bewijzen geven van beproefde vaderlandsliefde, bijzondere ijver en trouw in het volbrengen hunner burgerplichten of buitengewone bekwaamheid in wetenschap en kunsten.

Voor een gedetailleerdere beschrijving van de historie en toekenningscriteria https://lintjes.nl/onderscheidingen/de- ... euw/ridder

Het versiersel van de orde bestaat uit een vierarmig wit geëmailleerd kruis dat hangt aan een kroon. In het midden van het kruis bevindt zich een blauw geëmailleerd medaillon met het opschrift: 'VIRTUS NOBILITAT' (deugd adelt). De keerzijde van het versiersel is op gelijke wijze uitgevoerd, behalve dat in het medaillon geen tekst staat, maar een afbeelding van de Nederlandse Leeuw. Tussen de armen van het kruis bevindt zich een gestileerde 'W'.

Er zijn een 3-tal categorieën te onderscheiden:
1. Ridder Grootkruis
2. Commandeur
3. Ridder
De generaal draagt volgens protocol de onderscheiding uiterst links op de foto. Het lint van de onderscheiding is in de loop der tijd waarschijnlijk gewijzigd.
Onderschridingsteken voor langdurige dienst als officier Officierskruis.jpg
Onderschridingsteken voor langdurige dienst als officier Officierskruis.jpg (18.39 KiB) 8076 keer bekeken
Onderscheidingsteken voor Langdurige Dienst als officier
Het Onderscheidingsteken voor Eervolle Langdurige Dienst als officier, doorgaans het Officierskruis genoemd, is een militaire onderscheiding die wordt uitgereikt aan officieren in de Nederlandse krijgsmacht die ten minste 15 jaar actief officier zijn.

De onderscheiding werd op 19 november 1844 ingesteld door koning Willem II en wordt sindsdien uitgereikt op zijn verjaardag, 6 december. Omdat tijdens deze uitreikingen in het officiersverblijf traditioneel een glaasje jenever werd genuttigd, wordt ze ook wel het Jeneverkruis genoemd.
De koning bepaalt in het Koninklijk Besluit “dat het onderscheidings-teken bepaaldelijk bestemd (is) tot het beloonen van eenen eervollen langdurigen Nederlandschen effectieven diensttijd van officieren en daarmee gelijkgestelde personen behoorende tot het leger”.

Tot 30 december 1866 was het Onderscheidingsteken een verguld zilveren gesp die op een kleurig zijden lintje werd gedragen. Op verzoek van de officieren werd de gesp door het huidige verguld zilveren kruis vervangen. Op de onderscheiding is het aantal dienstjaren in Romeinse cijfers vermeld, dat elke vijf jaar dient te worden vervangen: XV, XX, XXV, XXX, XXXV en XL. (Het opmaken van de batons geschiedt op eigen kosten.)

MARINA ESPAÑOLA. CRUZ MÉRITO NAVAL, DISTINTIVO BLANCO.jpg
Ridder in de orde van Militaire verdiensten van Spanje
De onderscheiding Ridder in de orde van Militaire verdiensten van Spanje is een in Nederland weinig bekende onderscheiding. Ze worden toegekend voor verdiensten, werken, acties, daden of gedistingeerde diensten, die worden uitgevoerd tijdens het leveren van missies of diensten die gewoonlijk of buitengewoon aan de strijdkrachten worden toevertrouwd of die verband houden met de verdediging.
Er zijn een aantal varianten. Een anker op een witte achtergrond voor verdiensten die marine gerelateerd zijn, Een wing op een witte achtergrond voor verdiensten die luchtaart gerelateerd. Een rode achtergrond staat voor verdiensten in oorlogstijd.

Generaal Van Houtum heeft de medaille toegekend gekregen in de begintijd van zijn carrière. Als commandant en oprichter van het korps van torpedisten heeft de onderscheiding waarschijnlijk uitgereikt gekregen. De medaille is op alle van hem bekende foto’s te zien uiterst rechts voor de kijker.

Bronnen:
http://www.lintjes.nl ;
http://www.mpo.nl
http://www.onderscheidingen.nl
https://es.wikipedia.org

mhil
Generaal
Berichten: 686
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Bericht door mhil »

Twee portretfoto's van generaal Van Houtum zijn al getoond op het forum.
De 3e is te vinden via de link https://www.genealogieonline.nl/stamboo ... I11069.php

Een vierde toont van Houtum als officier van het Korps Pantserfort-Artillerie
https://www.nmm.nl/zoeken-in-de-collect ... il/573078/

mhil
Generaal
Berichten: 686
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Bericht door mhil »

1906 J.G.F. van Houtum .jpeg
1907 J.G.F. van Houtum overlijdensbericht.jpeg
1907 J.G.F. van Houtum overlijdensbericht.jpeg (53.5 KiB) 7926 keer bekeken
bron: Delpher

mhil
Generaal
Berichten: 686
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Bericht door mhil »

Adjudant chef van den staf kapitein jonkheer Frederik Willem Alexander baron van Asbeck (1860-1901) maakte deel uit van de leiding van de manoeuvres aan de Aagtendijk

Triest genoeg overleed de kapitein naar zegge als eerste slachtoffer van een verkeersongeval met een auto in Valkenburg na afloop van oefeningen aldaar.
19010925 foto verongelukte militaire auto tijdens oefening Cauberg Van Asbeck .jpg
19010925 foto verongelukte militaire auto tijdens oefening Cauberg Van Asbeck .jpg (95.3 KiB) 7692 keer bekeken
19010925 beschrijving ongeluk Cauberg Van Asbeck_1 .jpg
19010925 beschrijving ongeluk Cauberg Van Asbeck_1 .jpg (51.45 KiB) 7692 keer bekeken
19010925 beschrijving ongeluk Cauberg Van Asbeck_2.jpg
19010925 beschrijving ongeluk Cauberg Van Asbeck_2.jpg (8.75 KiB) 7692 keer bekeken
De geschiedenis van de adelijke familie is te vinden op: https://nl.wikipedia.org/wiki/Van_Asbeck

mhil
Generaal
Berichten: 686
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Bericht door mhil »

Hoewel baron van Asbeck "slechts" kapitein is geworden was de belangstelling tijdens de begrafenis overweldigend.
Ook was er een vertegenwoordiger van de Stelling aanwezig bij de plechtigheid.
19011030 Soerabaijasch handelsblad begrafenis Van Asbeck_1.jpg
19011030 Soerabaijasch handelsblad begrafenis Van Asbeck_1.jpg (4.73 KiB) 7690 keer bekeken
19011030 Soerabaijasch handelsblad begrafenis Van Asbeck_2.jpg
19011030 Soerabaijasch handelsblad begrafenis Van Asbeck_2.jpg (61.46 KiB) 7690 keer bekeken
19011030 Soerabaijasch handelsblad begrafenis Van Asbeck_3.jpg
19011030 Soerabaijasch handelsblad begrafenis Van Asbeck_3.jpg (175.08 KiB) 7690 keer bekeken
Bron: Delpher

De stamboom is te vinden op: https://www.genealogieonline.nl/geneaol ... I15351.php

mhil
Generaal
Berichten: 686
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Bericht door mhil »

De oefening aan de Aagtendijk waren een groot aantal militairen aanwezig waarvan enkele van adel waren en/of later een hoge militaire functie zouden bekleden. Daarnaast ontvingen enkele van hen ook buitenlandse hoge onderscheidingen. Doorgaans als gevolg van het bijwonen van oefeningen in betreffende landen.

Generaal majoor inspecteur der genie François Marinus van Panthaleon baron van Eck
Portret van Francois Marinus van Panthaleon van Eck (1841-1914)  (2).jpg
1841 geboren 24 augustus te Elburg
1856 Cadet korps ingenieurs, mineurs en sappeurs
1864 1e luitenant-ingenieur
1864 getrouwd op 21 april 1864 met Henrietta Johanna van Manen
1878 kapitein der genie
1893 benoeming tot commandeur 2e klasse in de orde van het zwaard van Zweden
1899 kolonel stafofficier manoeuvres St Aagtendijk
1899 Benoeming tot inspecteur van het wapen der genie in de rang generaal-majoor
1904 gepensioneerd luitenant-generaal der genie
1914 overleden te Den Haag op 21 januari 1914
1914 begraven op 24 januari 1914 Oud Eik en Duinen te Den Haag

Bij Koninklijk besluit van 10 februari 1873(?) François Marinus baron van Eck (1841-1914) naamswijziging tot Van Panthaleon van Eck. Deze naamswijziging kwam tot stand op basis van vermeende afstamming van Werner Panthaleon, schepen van de stad Keulen, over wie in het familiearchief Van Eck zich twee charters bevinden uit 1398 en 1411. Enige familierelatie met Werner Panthaleon is echter niet aangetoond en derhalve begint de stamreeks ook met de hiervoor genoemde Dirk van Eck Dirksz.

Onderscheidingen:
1. Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw
2. Officier in de orde van Oranje Nassau
3. Commandeur Orde van de Kroon van Italië
4. Ridder 2e klasse van de orde van Militaire Verdiensten van Spanje
5. Commandeur 2e klasse in de orde van het zwaard van Zweden

Voor een omschrijving van de onderscheidingen onder 1,2 en 4 zie item bij generaal Van Houtum


Commandeur 2e klasse in de orde van het zwaard van Zweden
Commandeur in de orde van de zwaarden Zweden MJ Van Panthaleon Van Eck.jpg
De Orde van het Zwaard (Zweeds: "Kungliga Svardsorden") werd in 1522 door koning Gustaaf I van Zweden ingesteld en door koning Frederik I van Zweden in 1748 hervormd. Deze ridderorde beloonde heldenmoed en langdurige trouwe dienst als militair. In 1975 werd besloten de orde niet meer te verlenen, maar de orde is nooit opgeheven. Koning Karel XVI Gustaaf van Zweden draagt deze onderscheidingen nog steeds, het lint van de Orde van het Zwaard om de hals.
De orde heeft steeds een militair karakter gedragen en zij had in het verleden zoals gebruikelijk een enkele graad; die van Ridder. Later waren er commandeurs met grootkruis, commandeurs en ridders. In 1814 werd de laagste ridderlijke graad door Karel XIII van Zweden in twee klassen verdeeld. Op 25 november 1889 werd de orde nogmaals hervormd en kreeg zij de onderstaande structuur. De orde werd ook "met briljanten" toegekend. Zweden heeft tot in de vroege 19e eeuw veelvuldig oorlog gevoerd tegen haar buurlanden en Rusland. Er werden dan ook eeuwenlang veel ridders in deze orde benoemd. Ook buitenlandse militairen werden vaak onderscheiden; zo was de Nederlandse generaal Winkelman commandeur in de Orde van het Zwaard. Hij deelde deze eer met verscheiden Nederlandse officieren van Land-, lucht- en Zeemacht.


Commandeur Orde van de Kroon van Italië
Van Eck Panthaleon Commandeur in de orde van de kroon_1.jpg
Van Eck Panthaleon Commandeur in de orde van de kroon_1.jpg (4.29 KiB) 7607 keer bekeken
Ook wel de Orde van de IJzeren Kroon genoemd vanwege de afgebeelde ijzeren kroon van de Longobarden, was een Ridderorde die op 20 februari 1868 werd ingesteld.
Koning Victor Emanuel II van Italië stichtte deze nieuwe Orde van Verdienste om daarmee de vereniging van Italië onder zijn heerschappij te herdenken. De Orde kreeg de naam "Orde van de Kroon van Italië" (Italiaans: "L'Ordine della Corona D'Italia") maar wordt ook wel "Orde van de IJzeren Kroon" genoemd omdat ook deze Orde De IJzeren Kroon van de Longobarden in het medaillon heeft staan. "Koning van Italië en vierde Grootmeester van de Orde van de Kroon van Italië", bleef ook in ballingschap deze Orde verlenen tot zijn dood in 1983.

Graden van de Orde van de IJzeren Kroon
- Grootmeester (deze functie werd bekleed door de Koning van Italië).
- Grootkruis
- Grootofficieren
- Commandeurs (maximaal 500 personen, kruis aan een 55 millimeter breed lint om de hals).
- Officieren (kruis van 35 millimeter doorsnee aan een lint met rozet op de linkerborst).
- Ridders (ridders dragen hetzelfde kruis aan een 37 millimeter breed lint op de linkerborst.
Het kruis is rond en wit geëmailleerd. In de armen van het kruis zijn "liefdesknopen" van goud aangebracht en het medaillon bevat een afbeelding van de ijzeren kroon op een blauwe achtergrond. De keerzijde toont een gekroonde zwarte adelaar met een borstschild met het Savoyaans-Italiaanse witte kruis op een rood veld.
Op de ster van de grootkruisen is rond het medaillon "VICT.EMMAN.II.REX.ITALIAE.MDCCCLXVI" geschreven.

De criteria om in aanmerking te komen voor deze onderscheiding zijn niet expliciet vastgelegd.

Bronnen:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Van_Eck
http://www.delpher.nl
https://en.wikipedia.org/wiki/Order_of_ ... n_of_Italy
https://nl.wikipedia.org/wiki/Orde_van_het_Zwaard
https://rkd.nl/nl/explore/images/160780

Plaats reactie