Schietoefening Fort Aagtendijk

Over militairen en burgers die gewerkt hebben in de Stelling. En hun tactiek, wapens, munitie, uniform, materieel etc.
mhil
Generaal
Berichten: 755
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Bericht door mhil »

Kolonel M.J. Olrée

Tijdens de oefeningen aan de St Aagtendijk te Beverwijk was kapitein lt M.J. Olrée fort commandant waarbij toegevoegd 1e lt K.A. Pfeiffer. Na vele omzwervingen is Kolonel Olrée in 1937 op 77 jarige leeftijd overleden te Beverwijk, 39 jaar na de oefening aldaar.

1859 3 juni, geboren te Bergen op Zoom
1875 aanmelding instructie bataljon
1881 aanstelling tot 2e luitenant bij 2e regt infanterie
1886 aanstelling tot 1e luitenant
1893 detachering 1e lt 2e regt inf. Voor 5 maanden bij het 3e regt veld art.
1891-1894 Krijgsschool
1894 Leraar KMA
1898 bevordering 1e lt van den staf der infanterie bij de KMA als leraar strafrecht, tactiek, velddienst- en oorlogsgebruiken per 1
sept tot kapitein bij het 6e regt.
1899 van het 6e regt inf. eervol ontheven van de detachering bij de KMA en ingedeeld bij het 5e bat Geertruidenberg om als
commandant van een compagnie op te treden
1899 24 sept aankomst op station Beverwijk kapitein 6e regt inf.
1899 29 sept kapitein en fort commandant St Aagtendijk gesteund door 1e lt der art. K.A. Pfeiffer
1902 benoeming tot adjudant bij het 6e regt.
1903 terugkeer van kapitein Olrée uit Hengelo naar Arnhem na detachering
1907 overplaatsing van het 6e naar het 9e regt.
1909 Militair lid van Militieraad als majoor bij het 9e regt.
1910 benoeming tot lt kolonel bij het 9e regt. inf.
1913 benoeming tot commandant van het 18e regt.
1914 januari, bij de 3e brigade benoeming tot kolonel commandant van het 18e regt. Inf.
1914 juni, aankomst MJ Olrée te Oldebroek voor bijwonen schietoefeningen bereden artillerie
1914 oefening 14e regt. inf. uit Vlissingen en Middelburg van 14 – 26 september op het terrein Kijk in de Pot te Bergen op Zoom
samen met het 3e regt. inf. voor het houden van compagnies-, bataljons-, regiments-, en brigade-oefeningen onder leiding van
kolonel commandant 3e inf. brigade M.J. Olrée
1916 Toekenning eervol ontslag uit militairendienst met vaststelling van een pensioen van € 2500 per jaar. Per 1 maart uit dienst als
kolonel commandant van de 3e brigade tevens commandant van Zuid Beveland.
1937 januari, overlijden van kolonel M.J. Olrée te Beverwijk
19370122 Het Vaderland  staat en letterkundig nieuwsblad overlijden MJ Olree.jpg
mhil
Generaal
Berichten: 755
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Bericht door mhil »

mhil
Generaal
Berichten: 755
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Bericht door mhil »

Kolonel Antonie Jacob Herbert baron van Lijnden (Lynden)

Was even puzzelen omdat de naam in combinatie van eenheid, rang, initialen en titel van baron niets opleverde in de toegankelijke archieven. Met name de eenheid waarin het kranten artikel aan wordt gerefereerd en een voor de hand liggende verschrijving van de journalist gaf richting bij het uitpluizen van de carrière de majoor AGK baron van Linden van de vesting artillerie te Naarden. Wat nog wel onduidelijk geeft is het bijschrift bij de foto van NMM waar staat vermeld dat AJH baron van Lijnden een cavalerie officier was terwijl Delpher consequent over de loopbaan spreekt van baron A.J.H. van Lijnden bij de (vesting) artillerie.
De eenheid, carrière, adellijke titel van A.J.H. baron van Lijnden is wel passen in het tijdsverloop.
Wellicht wordt de plank volledig mis geslagen maar dat vernemen we dan wel van andere “necrofielen”.
AJH van Lijnden NMM (2).jpg
1847 geboorte Antonie Jacob Herbert baron van Lijnden zoon van Rudolph Willem graaf van Lijnden burgemeester van Apeldoorn en commissaris
van de Koning van Gelderland
1883 29 maart getrouwd met Henriette Jonkvrouw de Jonge.
1898 maart bevordering van AJH baron van Lijnden adjudant 3e regt. veld artillerie te Breda tot
majoor en overgeplaatst naar de vesting artillerie Naarden.
1899 april detachering 2e regt vest art uit Naarden naar legerplaats Oldebroek van 5-15 juli voor het houden van praktische oefeningen onder
majoor A.J.H. baron van Lijnden.
1899 29 september majoor commandant van de aanvallende partij bij de oefeningen aan de St Aagtendijk vesting artillerie Naarden.
1901 Bevordering van majoor tot lt. kol. Vesting art te Naarden waarbij officieren een serenade brachten aan hun geliefde commandant (zie
Telegraaf 23-07-1901).
1903 aanvraag voor pensionering in de rang van Lt. Kol.
1904 eervol ontslag per 1 januari 1904 aan A.J.H. baron van Lijnden alsook bevordering tot kolonel met het toekennen van een pensioen van
1.800,-- gulden.
1906 Voorzitter van de Vereniging Weldadigheid naar Vermogen
1919 kerkvoogd van de Nederlands Hervormde Kerk te Haarlem
1926 overlijden AJH graaf van Lijnden kolonel bd. te Haarlem alwaar begraven op 2 februari op de Algemene Begraafplaats aan de Kleverlaan.

Stamboom:
Van Lynden is een oud Gelders geslacht dat vanouds tot de adel van de Nederlanden behoort. De familienaam komt uit het plaatsje Lienden in Betuwe, waar de familie haar naam aan heeft ontleend. In de 16e eeuw vestigde zich een tak van de familie in het prinsbisdom Luik. Deze Belgische tak leeft voort onder de naam D'Aspremont Lynden en behoort tot de Belgische adel.

https://www.genealogieonline.nl/stamboo ... I87706.php
19010723 De Telegraaf bevordering tot lt kol AJH baron v Lijnden cmdt veld art.jpg
19260130 Haarlems Dagblad overlijden AJH van Lijnden.jpg
Bronnen:
http://www.delpher.nl
http://www.nmm.nl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Van_Lynden
mhil
Generaal
Berichten: 755
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Bericht door mhil »

Generaal majoor Cornelis Karel Jonkheer Van der Wijck
1846 geboren op 25 december 1846 te Heusden
1867 benoemd tot 2e luitenant der infanterie
1869 5 augustus getrouwd met Catharina Francina Antoinette Johanna de Monchy te Rotterdam
1871 publicatie “Handleiding tot de kennis van het Beaumont-geweer, ten dienste van het infanterie-kader”
1883 maart publicatie “De bepakking van de Nederlanschen infanterist te velde” voorstellen om het gewicht 4 kg terug te brengen.
1889 kapitein Van der Wijck van het 7e regiment infanterie lid van een commissie, bestaande uit luitenant-kolonel Lanzing van het regiment grenadiers en jagers, kapitein Hanckar, van de Normaal Schietschool. Deze commissie stuurde op 18 oktober 1889 haar Ontwerp-voorschrift voor de Schermoefeningen bij de Infanterie naar de inspecteur om aandacht te vragen voor het bajonetschermen
1892 Publicatie militaire Spectator Enkele opmerkingen over sommige schietoefeningen bij de Infanterie
1895 bevordering van kapitein grenadiers en jagers tot majoor 2e regt inf. te ’s Hertogenbosch.
1899 september majoor jhr Van der Wijk (Wijck) uit Den Bosch bevelvoerder van de verdedigende partij bij de oefening aan de St Aagtendijk
1899 december benoeming tot directeur van de cadettenschool en overplaatsing bij de staf der infanterie
1904 november eervol ontslag aan kolonel jhr. CK Van der Wijck en het toekennen van een pensioen van f 2100,--
1907 lid van de militaire pensioenraad te Den Haag
1923 overleden 12 april te Den Haag op 76 jarige leeftijd generaal majoor jhr. CK Van der Wijck der infanterie
1923 april begraven Oud Eik en Duinen te Den Haag

Onderscheidingen:
Officier in de orde van Oranje Nassau
Ridder in de orde van de Eikenkroon
18930330 De Tijd  godsdienstig staatkundig dagblad artikel Te zware bepakkingen infanteristen kapt der Grenadiers en Jagers CK van der Wijck.jpg
19230413 Algemeen Handelsblad overlijden CK van der Wijck .jpg
Bronnen:
http://www.delpher.nl
https://www.genealogieonline.nl/west-eu ... 028256.php
http://www.militairespectator.nl/
Hoerrah! De bajonetschermkunst in Nederland 1841-1908, Maurice A.H. Donners

mhil
Generaal
Berichten: 755
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Bericht door mhil »

R. Reitsma

1890 Benoemd bij het wapen der artillerie 2e lt R Reitsma
1896 Benoeming tot 1e luitenant bij het 3e regt vestingartillerie en detachering pyrotechnische werkplaats
1899 Luitenant O. Ringeling neemt proeven bij de oefening aan de St Aagtendijk ter bepaling van de plaats van de vijandelijke artillerie met eenvoudige hulpmiddelen uitgedacht door luitenant R. Reitsma.
1903 ontheffing artillerie inrichtingen en overplaatsing bij het 4e regt vesting artillerie
1903 bijdrage aan het geven van onderricht met nog 32 officieren aan 956 jonglieden te Assen
1904 Publicatie in militaire Spectator "Hoe ontwikkelt de vestingartillerie meer gevecht kracht"
1906 benoeming tot kapitein bij het 4e regt. vesting artillerie
1911 2 mei, getrouwd met M.L. van den Berg
1915 benoeming tot curator voor broer Hendrik Reitsma verblijvende in get Sint Elisabeth Gasthuis te Deventer wegens krankzinnigheid.
1921 benoemd tot magazijnmeester bij1 regt vesting artillerie
1923 1 oktober koninklijk besluit op zijn aanvraag om eervol ontslag vanwege zijn leeftijd niet meer ten volle geschikt te zijn voor de waarneming van den militaire dienst
mhil
Generaal
Berichten: 755
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Bericht door mhil »

19151202 Leeuwarder courant curatele stelling familie door kapt. R Reitsma.jpg
Voor "Hoe ontwikkelt de Vestingartillerie meer gevechtskracht? "
van Reitsman, R. zie Militaire Spectator 1904; 73; 717, 824 en 899
te vinden op http://www.kvbk-cultureelerfgoed.nl

Bron overige info www,delpher.nl
mhil
Generaal
Berichten: 755
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Bericht door mhil »

Luitenant Kolonel W.F. de Reede

1862 geboren Willem Frederik de Reede te Arnhem zoon van Johannes Jacobus de Reede
en Jacoba Elisabeth Bouscholte
1885 benoeming tot 2e lt de sergeant W.F. de Reede
1887 oefening met 60 onderofficieren en manschappen (1 april tot 15 juni) op de artillerie schietschool te Oldebroek onder bevel van 2e lt WF de Reede.
1889 vervangen als commandant van het detachement 1e regt infanterie te Veenhuizen
1889 detachering bij de normaalschietschool te ’s Gravenhage
1899 september oefening aan de St Aagtendijk waar luitenant De Reede is toegevoegd aan chef van de generale staf lt gen W.G.L.T.F. van Hoogenhuyze
1890 22 december, getrouwd met Johanna Everharda Woltera Muyderman te Zwolle
1900 geboren dochter Jacoba Elisabeth de Reede
1902 bevordering tot kapitein 3e regt infanterie
1910 bezoek in automobiel samen met stelling commandant Fabius
1917 benoeming tot de provinciale staf en bevordering tot luitenant kolonel 5e regt infanterie
1930 overleden op 15 januari te Haarlem luitenant kolonel begraven algemene begraafplaats Kleverlaan

Onderscheiding:
Ridder in de orde van Oranje Nassau
1910 Ga het na_De stellingcommandant van Amsterdam, generaal ANJ Fabius rijdt met zijn kapitein-adjundant WF de Reede terug naar Amsterdam na afloop van een oefening locatie onbekend.jpeg
Bronnen:
http://www.Delpher.nl
http://www.genealogieonline.nl
http://www.gahetna.nl
mhil
Generaal
Berichten: 755
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Bericht door mhil »

WF de Reede Nederlandsmilitairerfgoed 1850_1890 herinneringsalbum Instructie Battaillon.jpg
WF de Reede Nederlandsmilitairerfgoed 1850_1890 herinneringsalbum Instructie Battaillon.jpg (11.4 KiB) 7608 keer bekeken
19300116 Algemeen Handelsblad overlijden WF de Reede.jpg
Bron:
http://www.delpher.nl
http://www.nederlandsmilitairerfgoed.nl
mhil
Generaal
Berichten: 755
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Bericht door mhil »

Luitenant Kolonel Samuel Cornelis Holland
SC Holland Nederlandsmilitairerfgoed 1850_1890 herinneringsalbum Instructie Battaillon.jpg
SC Holland Nederlandsmilitairerfgoed 1850_1890 herinneringsalbum Instructie Battaillon.jpg (13.01 KiB) 7590 keer bekeken
1852 geboren op 8 april te Purmerend zoon van Hendrik Gerard Holland en Cornelia Doeksen.
1868 vrijwilliger instructie batallion te Kampen
1876 aanstelling 2e lt infanterie
1881 bevordering 1e luitenant
1882 getrouwd op 10 mei met Henrietta Maria Elisabeth van Dorth te ’s-Gravenhage
1889 1e lt kwart maker SC Holland aangewezen voor de dienst van intendant in de stelling van het Hollands Diep en het Volkerak
1887 overlijden mevrouw Holland van Dorth
1889 1e lt werkzaam gesteld op het bureau van de intendant in de militaire afdeling te Amsterdam
1890 benoeming tot kapitein
1892 detachering bij de Landbouwuniversiteit te Wageningen voor 6 maanden
1892 getrouwd op 19 juli 1892 met Martha van Voorst te Antwerpen
1894 benoemd voor periode 1 nov 1894 – 31 okt 1895 lid van commissie van keuring van fourage
1897 deelname aan een verkenningsreis van 21-26 juni langs de Geldersche IJssel
1899 augustus, 1e lt kwartiermaker wordt na afloop van manoeuvres geplaatst bij de intendant in de 1e militaire afd te Amsterdam
1899 september, deelname aan oefening aan de St Aagtendijk als chef intendance kapitein infanterie
1900 benoeming tot majoor intendant
1905 aanwijzing van majoor SC Holland voor de voorbereiding van en het toezicht op de verpleegdienst van de troepen legereplaats bij Harskamp
1905 aanbesteding 198.700 kg rijst majoor SC Holland
1905 benoeming tot lt kolonel
1905 aanbesteding levering van ligstroo en wasschen van linnen goederen lt kol SC Holland
1906 non actief stelling van het personeel der militaire administratie
1908 eervol ontslag per 16 maart na tijdelijk op non actief te zijn gesteld vanwege lichamelijke gebreken onder toekenning van pensioen en eervol ontslag uit militaire dienst.
1936 overlijden Samuel Cornelis Holland op 18 november te Den Haag, gecremeerd op 21 november crematorium Westerveld gemeente Velsen.

Onderscheidingen:
1891 onderscheidingsteken voor langdurige dienst als officier
19050916 Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant aanbesteding ligstroo en wassen linnen SC Holland.jpg
19050327 Algemeen Handelsblad aanbesteding 198700 kg rijst majoor SC Holland.jpg
Bronnen:
http://www.delpher.nl
http://www.nederlandsmilitairerfgoed.nl
http://www.genealogieonline.nl
mhil
Generaal
Berichten: 755
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Bericht door mhil »

1e luitenant W.M. Engelberts

De militaire carriere van 1e luitenant W.M. Engelberts was van korte duur getuige onderstaande artikelen.
Desondanks maakte de jonge luitenant deel uit van de generale staf tijdens de oefeningen aan de St Aagtendijk in 1899.
In 1901 schreef de luitenant een pittig artikel over "reorganisatie onzer landmacht andermaal".
In 1902 volgt een artikel in Militaire Spectator "Een defensie-program van W.M. Engelberts en A.E. Redelé"

Of kritische artikelen aanleiding waren van de korte carrière is niet geheel duidelijk.
De teksten waren volop aanleiding voor discussie in de kranten van die tijd......
19030615 Leeuwarder courant eervol ontslag WM Engelberts.jpg
19030617 Maasbode adviesbureau WM Engelberts.jpg
Bijlagen
19030617 De Tijd  godsdienstig staatkundig dagblad militair advies bureau WM Engelberts .jpg
19030616 Adviesbureau Engelberts.jpg
Plaats reactie