Schietoefening Fort Aagtendijk

Over militairen en burgers die gewerkt hebben in de Stelling. En hun tactiek, wapens, munitie, uniform, materieel etc.
mhil
Generaal
Berichten: 693
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Bericht door mhil »

Generaal majoor F. van Hasselt
1870 2e lt F van Hasselt nederlandsmilitairerfgoed (2).jpg
1870 2e lt F van Hasselt nederlandsmilitairerfgoed (2).jpg (41.17 KiB) 8514 keer bekeken
1852 geboren op 29 januari te Hoorn als Frederik van Hasselt
1868 cadet KMA voor wapen der artillerie
1871 benoeming 2e luitenant veld artillerie
1876 na detachering Krijgsschool benoeming tot 1e lt rijdende artillerie
1881 Militaire Spectator Het opstijgen der kanonniers bij de Veldartillerie 1e lt Van Hasselt
1885 Polderartillerie Militaire Spectator 1e lt rijdende artillerie F. van Hasselt
1887 benoeming tot kapitein 3e regt vestingartillerie
1889 bevordering tot majoor en lid van de generale staf
1894 benoeming adjudant 2e regt vesting artillerie
1898 benoeming tot majoor toegevoegd aan de inspecteur der artillerie
1899 toegevoegd aan gen majoor J.G.F van Houtum tijdens oefeningen aan de St Aagtendijk
1900 benoeming tot commandant van de rijdende artillerie
1901 melding van overspannenheid majoor van Hasselt
1903 benoeming tot luitenant kolonel
1905 verzoek op non activiteit
1905 hersteld en benoeming tot commandant 3e regt veld art.
1905 benoeming tot kolonel
1906 verzoek om non activiteit
1908 eervol ontslag met recht op pensioen
1913 bevordering tot generaal majoor
1928 begraven op begraafplaats Moscowa te Arnhem op 6 augustus

Onderscheidingen:

Onderscheiding voor langdurige dienst als officier
Officier in de orde van Oranje Nassau

Bronnen
http://www.delpher.nl
http://www.nmm.nl
http://www.nederlandsmilitairerfgoed.nl
http://www.kvbk-cultureelerfgoed.nl
mhil
Generaal
Berichten: 693
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Bericht door mhil »

mhil
Generaal
Berichten: 693
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Bericht door mhil »

Secretaris Generaal Cornelis Ringeling
19370913 Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant benoeming C Ringeling tot secr generaal ministerie van defensie.jpg
.
Zoals er meer spelfouten aannemelijk zijn gebleken in het artikel in het Deventer Dagblad van 2 okt 1899 geldt dat ook voor vermelding van luitenant C (i.p.v. O) Ringeling. Deze luitenant nam tijdens de oefeningen aan de St Aagtendijk proeven met een methode ontwikkeld door R. Reistma tot het bepalen van de plaats van de vijandelijke artillerie.
Met het beschrijven van de carrière van de jonge luitenant Ringeling is de hele militaire staf aanwezig bij de oefeningen in september 1899 aan de St Aagtendijk aan bod gekomen.

Onderstaand een opsomming van de militaire activiteiten van Cornelis Ringeling.

Hoofdfuncties/beroepen
- tweede luitenant, tweede regiment Vestings-Artillerie, vanaf 1895
- gedetacheerd bij artillerie in Nederlands-Indië, van 1900 tot 1905
- als officier werkzaam bij munitiefabriek "Hembrug" te Amsterdam, van 1906 tot 1 november 1913
- officier derde Regiment Vestings-Artillerie, van 1 november 1913 tot 1 mei 1914
- kapitein voor speciale diensten, derde Regiment Vestings-Artillerie, van 1 mei 1914 tot 1 januari 1916
- kapitein bij het Munitiebureau, van 1 januari 1916 tot juli 1919
- belast met de afwikkeling van het spaarfonds voor geïnterneerde vreemde militairen, van juli 1919 tot juli 1921
- kapitein voor speciale diensten, derde Regiment Vestings-Artillerie, van juli 1921 tot 1 februari 1923
- hoofd afdeling militiare administratie en comptabiliteit (rang: referendaris), ministerie van Oorlog, van 1 februari 1923 tot 1 januari 1930
- hoofd afdeling Comptabiliteit (rang: administateur), ministerie van Defensie, van 1 januari 1930 tot 1 oktober 1937
- secretaris-generaal ministerie van Defensie, van 1 oktober 1937 tot 15 juni 1940 (ontslagen door de Duitsers)

Officiersrangen
- tweede luitenant der artillerie, vanaf 4 oktober 1895
- eerste luitenant der artillerie, omstreeks 1910
- kapitein-luitenant der artillerie, tot 1 november 1912
- kapitein der artillerie, van 1 november 1912 tot 1 mei 1923
- reserve-kapitein, van 1 mei 1923 tot 1 mei 1924
- reserve-majoor, van 1 mei 1924 tot 1 oktober 1926
- reserve-luitenant-kolonel, van 1 oktober 1926 tot 8 mei 1930

Onderscheidingen
Lt Generaal Karel August Pfeiffer en Secretaris Generaal van het departement van defensie Cornelis Ringeling zijn de enige officieren die in Indie hebben gediend en daarvoor een onderscheiding hebben ontvangen.
19060413 Haagsche courant toekennen eretekening 1e lt vest art. C Ringeling.jpg
In 1937 is C. Ringeling benoemd tot secretaris-generaal van het ministerie van defensie. Hij was aanwezig in de Ridderzaal bij de overdracht van het gezag aan Seyss Inquart op 29 mei 1940. Samen met generaal Winkelman was hij fel gekant tegen het gebruik van de Nederlandse Artillerie-Inrichting bij de Duitse oorlogsvoering. In juni 1940 wordt hij om die opstelling ontslagen.
Op 8 mei 1945 wordt C Ringeling door het nieuwe gezag eervol ontslagen. Voor meer informatie zie de bronvermelding.
19370911 De Telegraaf benoeming tot secr gen C Ringeling.jpg
19400530 Utrechts volksblad sociaal democratisch dagblad gezagsoverdracht aan Seyss Inquart in aanwezigheid C Ringeling.jpg
19400614 Arnhemsche courant secr generaal C Ringeling uit functie ontheven na Duitse inval.jpg
Bronnen:
http://www.Delpher.nl
http://www.parlement.com/id/vg09lm00ubr2
mhil
Generaal
Berichten: 693
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Bericht door mhil »

De Nieuwe Amsterdamsche courant
ALGEMEEN HANDELSBLAD
30 september 1899 (4 uur editie)

De Koninginnen en de manoeuvres te Beverwijk.
“ de beschikbare troepenmacht bij de oefeningen is ingedeeld als volgt: do bewakingstroepen bezetten de voor den veiligheidsdienst aangewezen standplaatsen, terwijl de artillerie de batterijen 4, sa, C, 7 en 8 en enkele accesbatterijen bezet. 20 kanonnen van 8 cm. zijn op goed richtbare punten opgesteld aan den rand van het bedekte terrein tegenover het fort. Dit artillerie-personeel houdt een oefening tot regeling van het vuur, waarneming en seindienst. De stelling is na 11,5 ingenomen, het vuur ving om 11 uur aan.
Zoodra uit fort Aagtendijk een blauw-witte vlag wordt geheschen, rukten kleine afdeelingen uit de bedekte terreinen aan tot het, markeeren van naderende vijandelijke afdeelingen. De troepen van verdediger en aanvaller staan respectievelijk onder de bevelen van de majoors .T. van der Wijck en Baron van Lijnden. De ingenomen stelling blijft bezet en het artillerievuur wordt voortgezet totdat de nationale vlag van fort Aagtendijk wordt geheschen”.

In verschillende krantenartikelen wordt melding gemaakt van het gebruik van vlaggen, niet onlogisch bij ontbreken van radio's en mobiele telefoons.

In handboeksoldaat 1937 is een summiere beschrijving van markeer- en vuurvlagen weergegeven.
De kleuren komen overeen met die zijn genoemd in de kranten vanuit 1899.
1937 bijlage 3 Handboek Soldaat markeervlagen_niet mee zwaaien.jpg
Markeervlaggen mag niet mee gezwaaid worden.
1937 bijlage 3 Handboek Soldaat vuurvlagen_zwaaienmatig vuur heftig heftig vuur.jpg
Vuurvlaggen matig zwaaien is matig vuur, heftig zwaaien is heftig vuur...... :D

Bron: http://www.dbnl.org
mhil
Generaal
Berichten: 693
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Bericht door mhil »

18990318 Algemeen Handelsblad aankondiging oefening St Aagtendijk (2).jpg
In maart 1899 worden de manoeuvres aan de St Aagtendijk al aangekondigd. Ook wordt melding gemaakt van deelname van de Stelling commandant generaal majoor Willem Rooseboom. Hiervan is het echter niet gekomen omdat de generaal majoor werd benoemd tot gouverneur generaal van Indië. Generaal Van Houtum nam de plaats van de commandant in.
Een mooie beschrijving van de veelzijdige voormalige Stelling Commandant is te vinden op https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_Rooseboom.

Een greep uit de vele onderscheidingen die de gouverneur generaal ontving in zijn carrière:
- Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw
- Grootkruis in de Orde van Oranje-Nassau
- Orde van de Dannebrog, van de Orde van Osmanie
- Orde van de Kroon van Siam
- Koninklijke Orde van Cambodja
- Ridder eerste klasse in de Orde van de Rode Adelaar

Beschrijving van de verschillende onderscheidingen zijn te vinden via aangegeven link.

Rooseboom overleed op 6 maart 1920 en werd gecremeerd te Westerveld.
19200309 Het Vaderland staat en letterkundig nieuwsblad overlijdensbericht Gouverneur generaal en oud Stelling commandant 1897_1899 W Roosboom.jpg
mhil
Generaal
Berichten: 693
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Bericht door mhil »

18990819 Venloosch nieuwsblad beediging gen Rooseboom tot gouverneur.jpg
18990819 Venloosch nieuwsblad
Bron: Delpher
mhil
Generaal
Berichten: 693
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Bericht door mhil »

In 1898 wordt melding gemaakt van het doen van proeven met militaire observatieposten van Magirus binnen de Stelling.
18980322 Haagsche courant proeven stelling Amsterdam observatieposten Magirus.jpg
18980322 Haagsche courant proeven stelling Amsterdam observatieposten Magirus.jpg (8.47 KiB) 8131 keer bekeken
In maart 1899 wordt bij de aankondiging van de manoeuvres aan de St Aagtendijk een beschrijving gegeven van de in te zetten observatieposten stelsel Magirus.
18990318 Algemeen Handelsblad aankondiging oefening St Aagtendijk observatietoren Magirus stelsel.jpg
18990318 Algemeen Handelsblad aankondiging oefening St Aagtendijk observatietoren Magirus stelsel.jpg (74.11 KiB) 8131 keer bekeken
Of het ook daadwerkelijk van inzet is gekomen kan niet uit de kranten van toen achterhaald worden. Mogelijk is de inzet als gevolg van het slechte weer komen te vervallen........
1900 Vervoerbare toren (Magirus systeem) 10 meter hoog tot opstelling van een aluminium zoeklicht van 60 cm spiegelmiddellijn_1 (2).jpg
1900 Vervoerbare toren (Magirus systeem) 10 meter hoog tot opstelling van een aluminium zoeklicht van 60 cm spiegelmiddellijn_1 (2).jpg (36.45 KiB) 8131 keer bekeken
Zie voor andere vormen van observatieposten zie: http://forum.stelling-amsterdam.nl/view ... =10&t=1542

Bron:
http://www.delpher.nl
http://www.nmm.nl
mhil
Generaal
Berichten: 693
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Bericht door mhil »

Het voordeel van Magirus systeem ook voor de batterijcommandanten wordt beschreven door kapitein der artillerie Landaal in Militaire Spectator 1911; 80; 350 Artilleristische sprokkelingen.

Een niet gering voordeel zijn die verplaatsbare torens ook in ander opzicht. Want waar onze batterijcommandanten in eene stelling dikwijls wanhopig zullen uitzien naar een, meestal niet aanwezig, hoog punt, geschikt voor waarneming van doelen en schoten — ik denk hierbij aan de Amsterdamsche Stelling —, daar is zulk een toren, overdag niet in gebruik voor het zoeklicht, eene uitkomst. De firma MAGIRUS te Ulm vervaardigt dergelijke torens geschikt voor genoemd tweeledig doel; licht, uitschuif baar, 10 M. hoog, gemakkelijk vervoerbaar op bijbehoorend vierradig voertuig, niet meer dan 4 man eischend voor plaatsen en verplaatsen en niet meer kostend — met voertuig — dan -j- f 1800. Wat een prachttoestel voor batterijcommandanten van toevallige geschutopstellingen voor snelvuurgeschut van 10 a 15 cM. — zoodra wij dat hebben. Wordt een dergelijke toren des nachts gebezigd als opstellingsplaats voor een zoeklicht, dan staat dit op 4, 5, 600 M. achter de linie vrij veilig.

Bron: http://www.kvbk-cultureelerfgoed.nl
mhil
Generaal
Berichten: 693
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Bericht door mhil »

Kolonel G. van Essen
G van Essen 1850-1890 Instructie Bataillon Herinneringsalbum 2.jpg
G van Essen 1850-1890 Instructie Bataillon Herinneringsalbum 2.jpg (5 KiB) 7573 keer bekeken
Het Nieuws van den dag 29 augustus 1899 (3e blad bladzijde 11)
Oefeningen in de stelling van Amsterdam. Bij de aanstaande oefeningen nabij Velsen
zal het hoofdkwartier van den Leider-Generaal, Majoor van Houturn, gevestigd zijn te Velsen
van 23—30 September, d.i. tijdens het optreden van den aanvaller, uit N. richting op het N.-W.
front, gevormd door de 3 forten: Velsen, Zuidwijkermeer Polder en St. Aagtendijk, met bijhoorende
batterijen en infanterie-stellingen. Het fort St. Aagtendijk is geheel gereed en
voorzien van belangrijke afsluitingen jjzerdraadversperringen enz.)
Op 11 Sept. wordt een compagnie vestingartillerie gediageerd op Assendelft, waarbij een
detachement genie-troepen en bespanningen-. Hieraan worden op 18 September 2 compagnieën
vesting-artillerie toegevoegd, voorts 1 bataljon infanterie en beredenordonnansen.
Deze troepen, behoorende tot de verdedigende partij, worden op 23 September aangevuld met
6 compagnieën vesting-artillerie en 3 bataljons infanterie, op welken datum het hoofd-kwartier
van den verdediger (commandant: Luitenant- Kolonel van Essen van het 7e regiment infanterie)
wordt gevestigd te Westzaan en de stelling in staat van verdediging is gebracht.
De verbindingen zullen zoowel per telegraaf als per ordonnanse en per wielrijder geschieden,
terwgl eenige Stoombarkassen der Marine zullen zorgen voor de noodige verbindingen over het
N.-Z.kanaal.

Hier en daar worden nog enkele officieren genoemd die deel uit maakten van de oefeningen aan de St Aagtendijk in september 1899.
Een daarvan is de latere kolonel van het 5e regt. inf. G. van Essen.

De beginjaren van de carrière van de latere kolonel zijn amper beschreven in de kranten.
Evenmin is er een stamboom te achterhalen met zijn voornaam. In dezelfde periode is P.D. van Essen actief bij de artillerie, hetgeen het uitpluizen niet makkelijker maakt. Onderstaand hetgeen is kunnen reproduceren.

1842 geboren te ? G. van Essen
1877 februari bij het 6e regt. bevordering van G. Van Essen van luitenant-adjudant tot kapitein van de 2e klas
1888 april overplaatsing van kapitein G. van Essen van Breda naar Geertruidenberg
1892 maart bevordering van kapitein van het 3e regt inf. tot majoor
1892 april in garnizoen majoor G. van Essen bij het 3e regt. inf. te Vlissingen
1896 bijwonen van lt kol. Van Essen van het 5e regt Amerfoort aan de praktische oefeningen van de veld-artillerie te Oldebroek
1897 aankondiging dat lt. kol. G. Van Essen 5e regt. binnenkort de dienst met pensioen zal verlaten.
1899 juli overplaatsing van luitenant kolonel van het 5e regt. inf. Amersfoort naar het 7e regt inf. te Amsterdam
1899 op 31 augustus is lt. kol. Van Essen 7e regt. inf. commandant van de parade ter gelegenheid van de verjaardag van Hare majesteit de Koningin op de Centuurbaan. Generaal J.G.F. van Houtum commandant van de Stelling van Amsterdam zal de troepen inspecteren.
1899 op 29 september commandant van de verdedigende partij oefening St Aagtendijk
1900 april benoeming tot kolonel plaatselijk commandant te Amsterdam gelijktijdig met de bevordering van majoor Van der Wijck tot lt. kol en directeur van de cadettenschool.
1911 op 1 oktober overleden te Amersfoort op 69 jarige leeftijd laatstelijk 5e regt infanterie

Onderscheidingen
Officier in de orde van Oranje Nassau

Bronnen:
http://www.delpher.nl
http://www.nederlandsmilitairerfgoed.nl
mhil
Generaal
Berichten: 693
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Bericht door mhil »

Lt. Generaal Willem Abraham Titus de Meester
1911 Nederlandse leger Legeroefeningen  manoeuvres in Gelderland Commandant van het veldleger luitenant-generaal WAT de Meester in auto (2).png
Het Nieuws van den dag 29 augustus 1899
Oefeningen in de stelling van Amsterdam. Bij de aanstaande oefeningen nabij Velsen
zal het hoofdkwartier van den Leider-Generaal, Majoor van Houturn, gevestigd zijn te Velsen
van 23—30 September, d.i. tijdens het optreden van den aanvaller, uit N. richting op het N.-W. front, gevormd door de 3 forten: Velsen, Zuidwijkermeer Polder en St. Aagtendijk, met bijhoorende batterijen en infanterie-stellingen. Het fort St. Aagtendijk is geheel gereed en
voorzien van belangrijke afsluitingen jjzerdraadversperringen enz.)

De aanvaller optredende op 25 September, beschikt over 1 compagnie vesting-artillerie,
vermoedelijk 2 batterijen veld-artillerie,3 bataljons Infanterie,en een detachement Pontonniers.
(Commandant Majoor de Meester van het regiment Grenadiers en Jagers). Hij kan naar welgevallen kampeeren ?n inkwartiering nemen, afhankelijk van den toestand, waarin hij het vijandelijk terrein aantreft. Dit zelfde geldt omtrent zgn verpleging enz.

Aan den Leider zijn hoofdofficieren van de Generale staf en van de artillerie toegevoerd,
terwijl zoowel aan den commandant van de verdediger, als van den aanvaller, een hoofdofficier van de artillerie en. een kapitein van den Generale staf is toegewezen. 't Is vrij zeker, dat bij een eventueel bezoek van H. M. de Koningin, het fort St. Aagtendijk,
geheel gereed en o. a. bewapend met snelvuurgeschut in hefkoepels, zal worden geïnspecteerd.
Elke compagnie op eene sterkte rekenende van 110 man (officieren, kader en manschappen)
komt men op eene totale sterkte van den verdediger van ± 2800 man en van den aanvaller or,
± 1700 man. Hierbij is nu ook begrepen personeel van den Geneeskundigen Di genie, enz.:
Daar de aanvaller in vele .....gemarkeerd behoeft te worden, is die minder sterkte echter ruim voldoende. Dit laatste gedeelte is ongecorrigeerd.


De tijdens de oefeningen aan de St Aagtendijk majoor is de enige daar aanwezige officier die in Suriname (West Indië) dienst heeft gehad.
Hier volgt een opsomming van een indrukwekkende carrière van Luitenant Generaal W.A.T. de Meester.

1849 geboren op 15 juli, Willem Abraham Titus de Meester te Lent
1870 benoeming op 18 juli tot 2e luitenant 1e regt. infanterie
1874 onderwijzer hoofdcursus Den Bosch
1876 bevordering tot 1e luitenant op 25 december (kerst ?)
1876 getrouwd op 24 oktober te Leeuwarden met Sytske Sybouts
1881 leraar hoofdcursus Kampen
1886 op 1 september aangesteld KMA
1887 bevordering tot kapitein bij de generale staf op 24 mei gevolgd door departement van Oorlog
1885 op 1 november overplaatsing naar Grenadiers en Jagers met detachering West Indie
1896 goedkeuring voor de dienst in West Indie, bevordering tot majoor en bevelvoerder te Suriname
1898 terugkeer naar Nederland en plaatsing bij Grenadiers en jagers
1899 overplaatsing bij de generale staf
1899 september deelname aan oefening St Aagtendijk te Beverwijk majoor Grenadiers en jagers aanvoerder aanvallende partij
1899 december overplaatsing van Grenadiers en jagers naar chef staf van de 3e divisie inf. te Breda.
1900 op 31 december, bevordering tot lt. kol
1903 lt. kol van de generale staf voorbestemd tot commandant van het op te richten 9e regt inf. (voornemen is nooit tot uitvoer gekomen).
1903 bevordering op 27 mei tot kolonel 5e regt inf.
1904 niet kolonel De Meester van het 5e regt. maar lt. kol Van Voorst tot Voorst wordt toegevoegd aan de inspecteur de infanterie
1906 mei benoeming tot generaal majoor 1e divisie inf. en waarnemend gouverneur der Residentie
1909 november bevordering tot lt. generaal, commandant van veldleger 1e divisie
1913 begroeting namens de Koningin van de Duitsche Keizer te Geldern
1913 pensionering op 1 november met dank van de Koningin voor de diensten.
1913 oktober bevordering tot commandeur in de orde van de Nederlandsen Leeuw
1913 opening historisch museum Grenadiers en Jagers ten Den Haag ter herdenking 70-jarige gedenkdag tot samenvoegen beide regimenten
1915 Raadslid Vrijheidsbond gemeente Den Haag, Commissie bezwaar en beroep bouw, Beheer Drinkwaterduinen, Openbare gezondheid en gemeente ziekenhuis, Beheer der brandweer en Gemeentelijke dienst voor maatschappelijk hulpbetoon.
1918 Eerste Wereldoorlog (1914-1918), Slag bij Lodz (1914) met gebruikmaking van ambtelijke bronnen bewerkt door von Wulffen ; geautoriseerde vertaling van W.A.T. de Meester
1919 mede auteur Gedenkboek van den Europeesche Oorlog 1914-1918 , uitgever A.W. Sijthoff
1923 getrouwd voor 2e keer op 14 augustus 1923 te Amsterdam met Annigje van Buren
1929 op 7 oktober overlijden lt. gen.bd. De Meester te ’s Gravenhage begraven Oud Eik en Duin

Onderscheidingen:
Commandeur in de orde van de Nederlandse Leeuw
Officierskruis 40 jaar
Commandeur in de Orde van het Zwaard van Zweden en Noorwegen
Grootofficier in de in het legioen van Eer van Frankrijk
Orde van de Eikenkroon


Genoemde onderscheidingen zijn in voorgaande beschrijvingen reeds toegelicht. Daarnaast was Lt. Generaal De Meester drager van de volgende weinig uitgereikte onderscheidingen.

Grootkruis in de Orde van den Heiligen Schat van Japan, Zuihō daijushō of Grootkruis
Het kleinood is een achtpuntige kruisvormige ster aan een breed lint over de rechterschouder. De ster wordt op de linkerborst gedragen. Deze decoratie wordt aan luitenant-generaals, viceadmiraals en gezanten toegekend.
Meer info: https://nl.wikipedia.org/wiki/Orde_van_ ... #Ie_Klasse

Ridder 1e klas in de orde van de Rooden adelaar van Pruisen
De Orde van de Rode Adelaar (Duits: Roter-Adler-Orden) werd op 17 november 1705 door markgraaf George Willem van Brandenburg-Bayreuth (1678-1726) gesticht als "Ordre de la Sincérité". De orde werd later een Pruisische orde, de laatste verlening vond in 1940 in Huis Doorn plaats door keizer Wilhelm II van Duitsland.[1]
De versierselen waren sinds 1810 een naar boven breder wordend kruis pattée. Het centrale medaillon toont de rode Brandenburgse heraldische adelaar met een groene krans van olijfbladeren in de klauwen. Op de keerzijde is het koninklijke monogram "FW" onder de Pruisische koningskroon afgebeeld.
De eerste klasse draagt een zilveren ster. De adelaar draagt hier het zwart-witte Hohenzollernwapen op de borst. Ook dit kruis werd vaak aan een lint om de hals gedragen.
Meer info: https://nl.wikipedia.org/wiki/Orde_van_de_Rode_Adelaar
Orde_van_de_Rode_Adelaar_IVe_klasse WAT De Meester.jpg
Dannebrogorde koning van Denemarken
De huidige Deense Orde van de Dannebrog (Deens: "Dannebrogordenen") werd op 12 oktober 1672 door Koning Christiaan V van Denemarken ingesteld. De Orde was, zo heette het, een herleving van de in 1219 door Koning Valdemar II "de veroveraar" na de verovering van Reval ingestelde ridderorde. Op 21 maart 1864 besloot Koning Christiaan IX van Denemarken om de commandeursrang in twee graden te delen; de commandeurs der Eerste Klasse kregen een kruis dat zij op de borst konden dragen en deze wijziging maakte hen in het protocol gelijk aan Grootofficieren.
Meer info: https://nl.wikipedia.org/wiki/Orde_van_de_Dannebrog
Denemarken Kruis van Verdienste van de Orde van de Dannebrog WAT de Meester.png
Denemarken Kruis van Verdienste van de Orde van de Dannebrog WAT de Meester.png (15.15 KiB) 7452 keer bekeken
Bronnen:
-Delpher
-NMM
-Nederlands Militair Erfgoed
-Gahetna
-Biografisch portaal
Plaats reactie