Stelling commandant

Over militairen en burgers die gewerkt hebben in de Stelling. En hun tactiek, wapens, munitie, uniform, materieel etc.
mhil
Generaal
Berichten: 750
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Stelling commandant

Bericht door mhil »

Op de website is een opsomming te vinden van de verschillende officieren die zich stelling commandant hebben mogen noemen. Van een aantal is een beschrijving gegeven zie http://www.stelling-amsterdam.nl/kazern ... /index.php van anderen nog niet.
Onderstaand de eerste "officiele" Commandant van de Stelling.


Generaal majoor Constantijn Leonard Scheidler List (1824-1908)

Commandant de Stelling van Amsterdam 1885 in de 1e militaire afdeling
1906 Scheidler_List,_CL_cavalerie.jpg
1906 Scheidler_List,_CL_cavalerie.jpg (20.91 KiB) 8851 keer bekeken
1824 Geboren op 4 januari te Breda, zoon van generaal-majoor Frederik Carel List, minister van Oorlog 1840-1848
(http://www.wikiwand.com/nl/Frederik_Carel_List) en Augustina Nering Bögel.
1938 Cadet Koninklijke Militaire Academie
1842 2e lt. bij het 1e regt dragonders
1843 Benoeming tot ordonnans officier als 2e lt 1e regt dragonders bij zijne majesteit voor de duur van 1 jaar
1852 getrouwd met Gesina Rica Couperus (1822-1892)
1854 Geboorte dochter Constance Léonie Scheidler List (1854-1939)
1861 Openbare aankondiging scheiding van Gesina Rica Couperus
1870 bevordering tot majoor 3e regt Huzaren
1875 benoeming tot luitenant kolonel 4e regt Huzaren
1876 bevordering tot kolonel
1881 bevordering tot commandant 1e regt Huzaren
1882 benoeming tot generaal majoor bevelhebber eerste militaire afdeling
1883 als bevelhebber en plaatselijk commandant aanwezig bij de opening van een drijvend droogdok door Hare Majesteit en koning Leopold van België.
1884 schenking van een ponton-wagen en kanon ontvangen door zijn vader van de Grootvorst van Rusland in 1839 aan het Rijk ter plaatsing in een Nationaal museum.
1885 Eerste commandant van de Stelling
1885 Pensionnering en Ridder in de Nederlandse Leeuw
1894 Ondertekenaar stemadvies kiezers ’s Gravenhage
1903 Herinneringsbericht 4 oud-officieren 65 jaar in dienst
1908 24 november overleden te Den Haag begraven op begraafplaats Jaffa te Delft

Onderscheidingen:
Ridder in de orde van de Nederlandsche Leeuw
Commandeur in de Leopoldsorde van België
Onderscheidingsteken voor Langdurige Dienst als officier (officierskruis) 65 jaar
18841219 Nederlandsche staatscourant uitgebreide beschrijving russische schenking CLS List aan het Rijk.jpg
18610912 Arnhemsche courant scheiding ritmeester CLS List en mevr Couperus .jpg
19081126 Het nieuws van den dag  kleine courant enige kennisgeving overlijden CL Scheidler List.jpg
Bron
Militaire spectator: tijdschrift voor het Nederlandsche leger
Jaarboekje voor het Koninklijke Leger der Nederlanden
Delpher
http://www.geheugenvannederland.nl
http://www.geni.com/people/Constantijn- ... 1119460086
http://www.genealogieonline.nl/fr/west- ... 247966.php
mhil
Generaal
Berichten: 750
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Stelling commandant

Bericht door mhil »

Lt. Generaal Abraham Baud (1829-1906)
Commandant de Stelling van Amsterdam 1885-1889
1876 Portrait van majoor der genie Abraham Baud (1828-1906).jpg
1829 Geboren te Delft op 13 oktober . Afstammeling van Jean Antoine Baud (1728-1806), sergeant regiment Zwitserse garde, stamvader van de Nederlandse tak van de oorspronkelijke Zwitserse familie Baud
1847 2e lt korps ingenieurs mineur en sappeurs
Rangen 1e lt en kapitein Docent Koninklijke Militaire Academie
1858 getrouwd op 16 Juli te Breda, met Wilhelmina Ottolina WALL, van de (1836-1872)
waarmee 6 kinderen waarvan 3 kort na de geboorte zijn overleden
1872 Inspecteur Generaal fortificatiën
1876 benoeming tot Lt Kolonel bataljon mineurs en sappeurs 9e genie commandement
1876 Commandant der genie in de 1e Stelling
1878 Kolonel bataljon mineurs en sappeurs 2e genie commandement
1881 Getrouwd op 25 Januari te Utrecht, met Paulina Martina TOULON van der KOOG, van (1850-1924)
1882 geboorte van Paulina Martina BAUD (1882-1883)
1883 geboorte Pauline Louise BAUD (1883-1962)
1884 benoeming tot generaal majoor bevelhebber in de 3e militaire afdeling
1885 – 1889 Commandant de Stelling van Amsterdam tevens commandement in de 1e afdeling
1889 Pensionering
1897 Benoeming tot luitenant generaal
1906 Overleden op 27 mei te Den Haag. Begraven op de Algemene begraafplaats te Den Haag. Onder de aanwezigen waren de generaals Kool (tevens oud Stelling Commandant), Gijsberti Hodenpijl en Panthaleon van Eck.


Onderscheidingen:
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
18850428 Het nieuws van den dag kleine courant pensioen CLS List en benoeming A Baud tot Stelling cmdt.jpg
18890329 Rotterdamsche courant aftreden Stelling commandant A.Baud mogelijke opvolger kol JL van Teylingen.jpg
19060529 Arnhemsche courant overlijdensbericht lt generaal A. Baud.jpg
Bron:
http://www.delpher.nl
https://www.genealogieonline.nl/stamboo ... 151622.php
http://data.collectienederland.nl/searc ... raham+baud
https://nl.wikipedia.org/wiki/Baud_(geslacht)
mhil
Generaal
Berichten: 750
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Stelling commandant

Bericht door mhil »

Lt. Generaal J.C.C. Den Beer Poortugael (1832-1913)
Commandant van de Stelling van Amsterdam 1889-1891
1905 Beer_Poortugael,_jhr._JCC_den._luitenant_generaal,_lid_Raad_van_State,_gouverneur_KMA,_inspect._Militair_Onderwijs.jpg
Bron en beschrijvingen:
http://www.stelling-amsterdam.nl/mensen ... /index.php
https://www.parlement.com/id/vg09llisbf ... poortugael
http://resources.huygens.knaw.nl/bwn/BW ... /bwn5/beer
mhil
Generaal
Berichten: 750
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Stelling commandant

Bericht door mhil »

Jhr. Lt. generaal Lodewijk Jacob van Teylingen (1833 - 1918)
Commandant van de Stelling van Amsterdam 1891
1919 lt generaal L.J. van Teylingen Stelling Commandant genie (2).jpeg
1919 lt generaal L.J. van Teylingen Stelling Commandant genie (2).jpeg (71.23 KiB) 8690 keer bekeken
1833 geboren te Middelburg
1862 getrouwd op 16 juli te Breda met Charlotte Isabelle van der Wal (4 kinderen)
1864 benoeming tot kapitein en overplaatsing van de KMA naar Utrecht bataljon mineur en sappeurs
1875 overplaatsing als 1e ingenieur van Maastricht naar Utrecht
1877 benoeming tot lt kolonel korps ingenieurs mineurs en sappeurs
1878 benoeming tot commandant 8e commandement der genie
1888 benoeming kol LJ tot commandant 2e commandement der genie
1889 aftreden Stelling commandant A. Baud waarin kol LJ van Teylingen wordt genoemd als mogelijke opvolger
1890 benoeming kol cmdt 2e genie commandement tot eindexamencommissie KMA
1891 februari promotie tot gen. maj. commandant van de Stelling van Amsterdam als opvolger van J.C.C. Den Beer Poortugael
1891 november non actief en benoeming gen. maj. J.W. Bergansius wapen artillerie tot stelling commandant
1892 kandidaat gemeenteraadslid voor gemeente ?
1893 Pensionering als generaal majoor
1910 promotie tot luitenant generaal
1918 overleden op 17 december te Arnhem

Onderscheidingen:
Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw
Ridder 2e klasse met ster der Kroonorde keizer van Duitsland Koning van Pruisen
18910223 Haagsche courant aftreden gen maj Den Beer Poortugaal en benoeming kol LJ van Teylingen.jpg
18911210 Toekennen dragen ridder 2e klasse van de Rooden Adelaar gen maj LJ Teylingen.jpg
18911121 De Tijd godsdienstig staatkundig dagblad aftreden LJ van Teylingen en aantreden JW Bergansius.jpg
Bron:
http://www.delpher.nl
https://www.genealogieonline.nl/west-eu ... 252633.php
https://nl.wikipedia.org/wiki/Van_Teyli ... slacht_II)
mhil
Generaal
Berichten: 750
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Stelling commandant

Bericht door mhil »

Lt generaal Johannes Willem Bergansius (1836-1913)
Commandant de Stelling van Amsterdam 1891-1892
1913 lt generaal der artillerie J.W. Bergansius (2).jpeg
1836 geboren op 14 augustus te Delft
1856 benoeming tot tweede luitenant der artillerie
1867 benoeming tot kapitein.
1860 - 1868 verbonden aan de Polytechnische School te Delft
1868 - 1873 Departement van Oorlog
1873 -1876 lid van de Commissie van Proefneming
1877 publicatie militaire Spectator De ijzeren belegeringaffuit met beweegbare verhoogstukken voor het korte bronzen achterlaat kanon van 12 cM,; ontworpen door den Kapitein der artillerie F. G, A, Scherer.
1878 - 1887 verbonden aan de artillerie-schietschool, de laatste zeven jaar als directeur.
1883 majoor der artillerie te Delft
1887 benoemd tot luitenant-kolonel, de leiding over de verenigde artillerie-inrichtingen in Nederland
1888 bevordering tot kolonel benoemd
1888 - 1891 Minister van Oorlog benoemd in het kabinet Mackay (Koninklijk Besluit van 21 april 1888).
Voorstel invoering persoonlijke dienstplicht ipv het onredelijke remplacantenstelsel
Wet militair onderwijs invoering van snelvuurgeschut bij het leger
1891 - 1892 benoeming tot generaal majoor en commandant van de Stelling en bevelhebber 1e militaire afdeling
1892 - 1894 commandant vesting artillerie als opvolger van generaal H.M. Steenberghe
1896 benoeming tot lt generaal
1898 benoemd tot adjudant van Hare Majesteit de Koningin in Buitengewone Dienst.
1899 Voorzitter Vereeniging ter Beoefening der Krijgswetenschap
1901 - 1905 Minister van Oorlog in het kabinet Kuyper
1901 tot stand komen Militiewet
1902 Pensioen- en bevorderingswetten voor militairen tot stand
1902 benoeming tot adjudant in buiten gewone dienst HM de Koningin lt gen JW Bergansius
1903 Wetboek voor Militair Strafrecht en de Wet op de krijgstucht
1904 Begrooting van uitgaven ten behoeve van de voltooiing van het vestingstelsel
1905 - 1908 Lid van de Raad van State en benoemd door de Koningin tot minister van Staat
1908 Getroffen door een beroerte waardoor verlamd en sprakeloos
1913 Overleden te Den Haag en begraven op de R.K. begraafplaats aldaar in aanwezigheid van ministers
Talma, Colijn en Kolkman en oud-ministers Staal en Cool

Onderscheidingen
-het commandeurskruis van de Orde van de Nederlandse Leeuw
-de ridderorde eerste klasse van de Orde van de Rode Adelaar van Pruisen
-het ridderkruis tweede klasse van de Orde van de Rijzende Zon van Japan
-het ridderkruis eerste klasse van de Orde van de Eikenkroon
-de Orde van de Dannebrog (Denemarken)
19020911 benoeming tot adjudant in buitengewonendienst HM de Koningin lt gen JW Bergansius .jpg
19130724 De Maasbode overlijdensbericht JW Bergansius.jpg
1913 Begrafenis. In 1913 overlijdt generaal en Minister van Oorlog Johannes Willem Bergansius 1836-1913. Afscheidsgebeden op het kerkhof in Den Haag tijdens de uitvaartdienst van generaal Bergansius..jpeg
Bron:
https://www.parlement.com/id/vg09llithf ... bergansius
https://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_ ... Bergansius
http://www.delpher.nl
http://www.geheugenvannederland.nl
mhil
Generaal
Berichten: 750
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Stelling commandant

Bericht door mhil »

Z Exc. Lt. generaal Hendrik Willem Van Marle (1835 – 1927)
Commandant van de Stelling van Amsterdam 1892-1894
1865_1880 kolonel H.W. van Marle (2).jpg
1865_1880 kolonel H.W. van Marle (2).jpg (40.25 KiB) 8570 keer bekeken
1835 geboren te Zutphen op 24 mei
1851 Cadet KMA te Breda
1853 2e luitenant vesting artillerie
1860 getrouwd op 8 augustus met Johanna Catharina Michiela Virulij te Vuren
1863_1866 Docent Hogere Wiskunde KMA te Breda
1870 Benoeming tot majoor bij de 2e afdeling vesting artillerie te Amsterdam
1876 organisator Samenkomst tot het geestelijk leven te Amsterdam
1880 kandidaat kamerlid Anti Revolutionaire partij
Uitvinder Marle-instrument voor bepalen schootsafstand
1886 Benoeming tot kolonel en commandant 4e regiment vesting artillerie te Den Helder
1887 kandidaatstelling kamerlid Nederland en Oranje
1888 Lid commissie tot doen van afstandmetingen kustbatterijen cmdt 5e regt vesting art. kolonel HW van Marle
1890 Commandant 2e regiment vesting artillerie te Amsterdam
1891 bevordert tot generaal majoor tevens commandant Hollands Diep en Volkerrak
1892 Overdracht bevel van J.W. Bergansius aan H.W. van Marle commandant Stelling Amsterdam
1894 Eervol ontslag vanwege pensionering
1914 Bestuurslid Christelijke militaire bond West en Oost Indie
1924 Bevordering tot luitenant generaal
1927 Overleden op 14 december te Zeist begraven algemene begraafplaats te Hilversum aan de Boschdrift


Onderscheidingen:
Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw
18920423 Nieuwe Amersfoortsche Courant overplaatsing Gen majoor Bergansius en benoeming tot Stelling Cmdt HW van Marle.jpg
18690216 Opregte Haarlemsche Courant Bede om hulp ondertekenaar kapitein HW van Marle .jpg
18870830 De Tijd godsdienstig-staatkundig dagblad kandidaatstelling 2e kamer kapt der art. JC Fabius en kolonel der art. HW van Marle.jpg
19271215 Algemeen Handelsblad overlijdens advertentie Lt. Generaal Hendrik Willem van Marle .jpg
Bron:
http://www.delpher.nl
http://www.nmm.nl
http://www.genealogieonline.nl/genealog ... /I1594.php
mhil
Generaal
Berichten: 750
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Stelling commandant

Bericht door mhil »

Lt. generaal Kornelis Eland (1838 – 1927)
Commandant van de Stelling van Amsterdam 1894-1897
1905 Eland,_K._Luitenant_generaal_der_genie,_minister_van_oorlog.jpg
1905 Eland,_K._Luitenant_generaal_der_genie,_minister_van_oorlog.jpg (47.51 KiB) 8568 keer bekeken
Onderscheidingen:
ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
ridder eerste klasse der Orde van de Kroon van Siam
Orde van de Leeuw en de Zon van Perzië.

Bron en meer info:
http://www.stelling-amsterdam.nl/mensen/eland/index.php
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kornelis_Eland
https://www.parlement.com/id/vg09ll0dewxx/k_eland
https://www.genealogieonline.nl/stamboo ... 103533.php
http://www.delpher.nl
mhil
Generaal
Berichten: 750
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Stelling commandant

Bericht door mhil »

Lt. generaal Willem Rooseboom (1843 – 1920)
Commandant van de Stelling van Amsterdam 1897-1899
Lt. generaal Willem Rooseboom 1843 – 1920_ Stelling commandant 1897_1899.jpg
Lt. generaal Willem Rooseboom 1843 – 1920_ Stelling commandant 1897_1899.jpg (9.38 KiB) 8379 keer bekeken
Onderscheidingen:
ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
ridder eerste klasse der Orde van de Kroon van Siam
Orde van de Leeuw en de Zon van Perzië.
18990819 Venloosch nieuwsblad beediging gen Rooseboom tot gouverneur.jpg
19200313 De Preanger bode overlijden W Rooseboom.jpg
Bron en meer info:
http://forum.stelling-amsterdam.nl/view ... boom#p5591
https://www.genealogieonline.nl/stamboo ... I17478.php
https://www.parlement.com/id/vg09ll68q5ze/w_rooseboom
http://resources.huygens.knaw.nl/bwn188 ... /rooseboom
mhil
Generaal
Berichten: 750
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Stelling commandant

Bericht door mhil »

Lt generaal Johan George Frederik van Houtum (1840-1907)
Commandant de Stelling van Amsterdam 1899-1901
1906 J.G.F. van Houtum  (2).jpeg
Onderscheidingen
-het commandeurskruis van de Orde van de Nederlandse Leeuw
-het ridderkruis eerste klasse van de Orde van de Eikenkroon
- het Officierskruis,
- Ridder in de orde van militaire verdienste Spanje.

Bron en info:
http://forum.stelling-amsterdam.nl/view ... 2&start=30
https://www.genealogieonline.nl/stamboo ... 120507.php
http://www.Delpher.nlwww.delpher.nl
http://www.geheugenvannederland.nl
mhil
Generaal
Berichten: 750
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Stelling commandant

Bericht door mhil »

Lt. generaal Pieter Cornelus Kool (1842 – 1920)
Commandant van de Stelling van Amsterdam 1901-1904
1920 Lt. Generaal P.C. Kool  (2).jpeg
1920 Lt. Generaal P.C. Kool (2).jpeg (66.13 KiB) 8195 keer bekeken

1842 Pieter Cornelus geboren 19 maart te Maastricht, jongere broer van luitenant-generaal der artillerie Arthur Kool (1841-1914). Vader Johan Arthur Kool (1816-1873) was officier der genie (1836-1854) en hoofdingenieur bij de aanleg der Staatsspoorwegen.
Grootvader Aart Kool (1787 -1862) was een Nederlands officier der Genie en ridder in de Militaire Willems-Orde. Hij werd op 12 mei 1823 onderscheiden voor het aanleggen van de versterkingen aan de Nederlandse Zuidgrens. Aart Kool diende van 1808 tot 1814 als in het Franse leger en werd in 1850 als Nederlands luitenant-kolonel gepensioneerd.

1862 plaatsing 2e luitenant korps ingenieurs mineurs sappeurs van Utrecht naar Maastricht
1863 bevordering van 2e naar 1e luitenant korps ingenieurs mineurs en sappeurs
1866 Inspectie fortificatiën door P.C. Kool provincie Zeeland als adj. van Graaf Limburg Stirum
1868 1e luitenant steller boek over de forten van een geretrancheerd kamp P.C. Kool
1875 getrouwd met Anna Maria Lucia Bolken (1853-1918)
1876 geboorte zoon Johan Fredrik Kool
1878 geboorte Alexander Anton Diemer Kool (datum overlijden n.b.)
1883 overlijden zoon Johan Frederik Kool
1887 majoor der Genie, begeleider bij inspectie van generaal Kromhout bij de kazerne te Haarlem
1895 benoeming tot lt. kol. der Genie
1998 benoeming tot kolonel der Genie
1901 benoeming kol P.C. Kool cmdt 2e commandement tot generaal majoor
1901 ontmoeting gen. majoor P.C. Kool met Prins Hendrik bij de schietwedstrijden van schietvereniging Claudius Civilis
1901 Toestemming onderscheidingsteken 40 jarige officiersdienst gen maj. P.C. Kool commandant Stelling van Amsterdam en bevelhebber 1e militaire afdeling
1902 benoemd tot lid Staatscommissie voor advies aan minister van Oorlog voor onderzoek hoe te voorzien in brand- en lichtstoffen bij eventuele insluiting van de Stelling
1902 militaire parade Oosterpark ter gelegenheid van de verjaardag HM Koningin-moeder door Stelling commandant gen maj PC Kool Stelling commandant
1903 Leider manoeuvres Stelling van Amsterdam Fort aan de Liede e.o. van 19-28 september
1904 eervol ontslag uit militaire dienst vanwege pensionering met voortzetting lid staatscommissie ingesteld in 1902.
1912 De Russische veldtocht van 1812 verhaald door een ooggetuige, wijlen den kolonel der Genie A. Kool (Rotterdam 1912) uitgebracht na 100 jarige herdenking veldtocht door kleinzoon P.C. Kool
1918 overlijden Maria Lucia Bolken op 28 augustus Sweelinckstraat 37 te Den Haag
1920 overleden 15 maart te ’s Gravenhage begraven op Oud Eik en Duinen aldaar

Onderscheidingen:
1900 ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
1901 Officierskruis 40 jaar
19011125 De Telegraaf toestemming dragen onderscheidingsteken 40 jarige officiersdienst gen maj. P.C. Kool.jpg
19040205 Haagsche courant pensionering gen maj PC Kool benoeming commandant stelling van amsterdam gen maj A.R. Kraaijenhof.jpg
19280131 Het volk dagblad voor de arbeiderspartij charche handelskade PC Kool.jpg
19200315 Het Vaderland staat- en letterkundig nieuwsblad overlijdensadvertentie lt gen P.C. Kool.jpg
Bron en meer info:
https://books.google.nl/books?id=SrDJ3X ... &q&f=false
https://www.geheugenvannederland.nl
http://www.stelling-amsterdam.nl/stelli ... /index.php
https://www.genealogieonline.nl/de-fami ... /I2531.php
https://nl.wikipedia.org/wiki/
Plaats reactie