Stelling commandant

Over militairen en burgers die gewerkt hebben in de Stelling. En hun tactiek, wapens, munitie, uniform, materieel etc.
mhil
Generaal
Berichten: 755
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Stelling commandant

Bericht door mhil »

Generaal majoor Anton Marius Kollewijn (1865 –1947)
Commandant van de Stelling van Amsterdam 1920-1922

Schoonzoon van generaal majoor der artillerie J.B. Van Oudendijk Pieterse. Laatste commandant van de Stelling van Amsterdam als zelfstandig organisatieonderdeel. Er is weinig beeld materiaal van deze generaal te vinden in openbare bronnen. Ook zijn er omtrent het carrière verloop, het overlijden en de begrafenis weinig documenten voorhanden. Desondanks is ook van deze laatste commandant een plaatje gevonden en na wat puzzelwerk een overzicht van de loopbaan te schetsen.
19260622 Leidsch Dagblad Portret Bart Peizel generaal-majoor A.M. Kollewijn (3).jpg
Portret Bart Peizel van generaal majoor Kollewijn commandant van de burgerwacht te Amsterdam.

1865 Geboren op 23 februari te Amersfoort
1886 detachering aan de 1e afdeling van de krijgsschool van het 3e regt vesting art als 2e luitenant
1891 manoeuvres Hollandsdiep o.l.v. gen. maj. H.W. van Marle en 1e lt A.M. Kollewijn korps Torpedisten.
1892 detachering van korps der torpedisten naar Vlissingen voor de berging van wrak Chilwoldt
1893 getrouwd op 8 november te Brielle met Anna Louisa Frederika van den Oudendijk Pieterse
1893 Torpedo-oefening Korps der Torpedisten detachement fort de Ruijter (ten oosten van de Buitenhaven in Vlissingen) o.l.v. 1e luitenant Kollewijn, 2 officieren, 8 onderofficieren en ca 48 minderen
1894 geboorte dochter Anna Louisa Frederika Kollewijn
1894 Organisator feestavond kantine korps der Torpedisten onthulling buste HM Koningin Wilhelmina
1894 Torpedo-oefening Korps der Torpedisten detachement fort de Ruijter o.l.v. 1e luitenant Kollewijn Zeilmaker ca 40 onderofficieren en minderen
1895 Geboorte dochter Amelia Godefrida Kollewijn
1896 Torpedo-oefening Fort de Ruijter
1897 overplaatsing van het korps der torpedisten naar 2e regt vesting art te Naarden
1901 benoeming tot kapitein bij het korps der Torpedisten in garnizoen te Brielle
1903 Spreker bij de vereniging ter beoefening der krijgswetenschappen als kapitein der artillerie “het gebruik van watermijnen en torpedo’s in zeegaten en rivieren”.
1911 Kapitein 4e regt vesting artillerie benoemd tot lid staatscommissie van Landsverdediging
1913 bevordering tot majoor en commandant de kapitein bij het korps torpedisten gelijktijdig met promoties van W.L. Overduijn tot lt. kol. en M.D.A. Forbes Wels tot majoor
1914 als majoor commandant van de Torpedisten en hoofdleider der padvinders op kazerne “Den Doele” toespraak voor Jacobus Blokland na het redden van een kind in de haven van Den Brielle
1915 Aanbesteding weghalen afval en spoeling uit keukens commandant 3e regt Vesting art. legerplaats Oldebroek majoor A.M. Kollewijn
1915 benoeming tot lt. kol korps de Torpedisten
1918 bevordering tot kolonel en toegevoegd aan de commandant van de Stelling van Amsterdam
1921 Spreker bij begrafenis lt. generaal A.N.J. Fabius
1921 bijwonen turnwedstrijden Stadion Amsterdam gen maj A.M. Kollewijn en lt. gen. Ophorst
1920 benoeming van kolonel tot generaal majoor en commandant Stelling Amsterdam
1921 Aanwezig bij het bezoek van de Japanse Keizer Hirihito aan Nederland in aanwezigheid van Hare majesteit de Koning en Prins Hendrik.
1922 opheffen Stelling van Amsterdam als zelfstandige organisatie ontheffen gen maj A.M. Kollewijn als Stelling Commandant en commandant 1e militaire afdeling
1922 pensionering en benoeming tot secretaris Hr. K. van Lennep commandant burgerwacht Amsterdam
1922 Plaatsvervangend voorzitter georganiseerd overleg voor personeel van de Landmacht naast voorzitter generaal majoor G.C.A. Fabius
1927 Oprichting sanatorium been- en gewrichtstuberculose secretaris comité generaal majoor A.M.Kollewijn wonende Naarderstraat 11a te Huizen (Noord-Holland).
1928 Spreker op het 40 jarig jubileum van dokter en militair arts De Snoo te Brielle
1929 Spreker op reünie Korps Torpedisten te Brielle als oud Garnizoenscommandant
1937 Aanwezig tijdens het afscheid van burgemeester van Brielle , den weledele achtbare heer mr. F. J.D.C. Egter van Wissekerke
1947 Overleden op 23 juli te Eindhoven

Onderscheidingen:
Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw
Ridder in de orde van Oranje Nassau
Officierskruis voor langdurige dienst
Groot officier van den Heiligen schat (Japan)
19200803 Bataviaasch nieuwsblad benoeming kolonel A.M. Kollewijn tot generaal majoor en commandant Stelling Amsterdam.jpg
19220908 Nieuwe Apeldoornsche courant opheffen Stelling van Amsterdam als zelfstandige organisatie ontheffen gen maj A.M. Kollewijn als Stelling Commandant.jpg
19221118 Amersfoortsch Dagblad De Eemlander commandant der Amsterdamse Burgerwacht gen maj A.M. Kollewijn.jpg
Bron en meer info:
http://www.gahetna.nl
http://www.pondes.nl
http://www.delpher.nl
http://www.archieven.nl
http://www.openarch.nl
mhil
Generaal
Berichten: 755
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Stelling commandant

Bericht door mhil »

Luitenant Generaal Christoffel van Tuinen (1865 –1947)
Commandant Vesting Holland 1923-1925
19260520 Haagsche courant spreker Geneefse conventie ontwapening lt. gen. C. van Tuinen (3).jpg
Nadat de Stelling van Amsterdam als zelfstandig organisatieonderdeel was ophouden te bestaan was het commando over de forten onder gebracht bij het instituut Vesting Holland. Generaal Van Tuinen was hiervan de eerste commandant waarbij de staf was gevestigd in Den Haag.

1865 geboren op 18 maart te Leeuwarden
1883 Eerstejaars cadet KMA
1885 lid van de Algemene Cadetten Schermvereniging “Pro Patria”
Lid van de Algemene Cadetten Gymnastiekvereniging
1886 Cadet Korporaal 4e jaar wapen der artillerie
1887 vestiging te Breda op 30 augustus als 2e lt vesting art
1887 3e regt vestingartillerie
1888 vestiging te Gorinchem op 25 juni
1888 als 1e luitenant gedetacheerd van het wapen der artillerie bij de 1e afdeling van de krijgsschool
1891 vestiging te Den Helder op 24 november
1893 vestiging te Den Haag op 21 april
1906 overplaatsing als kapitein van de 3e regt vesting art naar de generale staf
1906 november ontheven van de detachering bij de generale staf
1913 publicatie Militair Indisch Tijdschift “enige beschouwingen over de betekenis van de invoering van eenheidsprojectielen bij de artillerie”
1914 toekennen onderscheiding ridder in het legioen van Eer Frankrijk
1914 bevordering tot majoor bij de generale staf en behoud als leraar internationaal recht aan de Hogere Krijgsschool te Den Haag
1919 bevordering tot kolonel chef van de generale staf C. van Tuinen
1920 als kolonel lid voor het departement van Oorlog van de interdepartementale Vlootcommissie
1922 Sous chef kolonel van de generale staf
1922 Generaal-Majoor commandant van de Stelling van Holland
1922 bevordering tot Luitenant generaal commandant van de Stelling van Holland
1923 bijwonen parade “huldiging der Koningin aan onze weermacht” op de Leusderheide in aanwezigheid van Lt. gen Forbes Wels en Lt. gen. C. van Tuinen
1925 Kader oefeningen o.l.v. Lt. Generaal C. van Tuinen in het terrein op alle fronten van Vesting Holland periode van 28 sept tot en met 1 oktober voor alle officieren belast met de oorlogsfunctie.
1925 bevordering tot Commandeur in de Orde van Oranje Nassau met de zwaarden
1925 afscheidsreceptie d.d. 31 december op de generale staf van Vesting Holland te Den Haag in aanwezigheid van reserve kolonel Luden aangewezen Fort commandant van Vesting Holland. Speciale woorden van dank werden uitgesproken voor de oprichting van het Instituut Vesting Holland en voor de wijze van vorming en opleiding van zijn ondercommandanten
1926 eervol ontslag uit militaire dienst
1926 vertegenwoordiger van Nederland bij de Raadgevende permanente commissie van de Volkenbond ter voorbereiding op de ontwapeningsconferentie Geneve
1928 Aanwezig bij het eeuwfeest der KMA te Breda in aanwezigheid van oud minister van Oorlog J.J.C. van Dijk, oud-minister van Defensie Lambooy en lt. generaal b.d. Röell
1930 Steller van de publicatie “Aan wie de schuld ?”naar aanleiding van crisis tot oorlog van het
boek lt gen b.d. H.L. van Oordt; met voorwoord van jonkheer generaal Röell
1932 lid van de Nederlandsche commissie voor vermindering personeel der Landmacht (ontwapening) te Geneve voorzitter technische subcommissie onder voorzitterschap lt. gen. C. van Tuinen (waargenomen door kol van Voorst tot Voorst).
1937 Aanwezig bij de ter aarde bestelling van oud minister van Oorlog jhr. G.A.A. Alting van Geusau waaronder ook minister president Colijn
1939 Aanwezig als adjudant van de Koningin in bijzondere dienst bij de begrafenis van lt. generaal b.d. E.F. Insinger
1947 overleden op 25 januari Lt. Gen. Christoffel van Tuinen begraven donderdag 30 januari om 14:15 uur begraafplaats Oud Eik en Duinen te Den Haag


Onderscheidingen:
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
Commandeur in de Orde van Oranje Nassau met de zwaarden
Prins Maurits medaille in zilver
Ridder in het legioen van Eer Frankrijk
19251217 Nieuwe Rotterdamsche Courant Commandeur orde v ON en eervol ontslag uit militaire dienst Lt. gen. C van Tuinen Cmdnt Vesting Holland.jpg
19260105 De Telegraaf hulde aan afscheid Lt.Gen. C. Van Tuinen in aanwezigheid van reserve kolonel Luden aangewezen Fortcommandant van de Vesting Holland.jpg
19261102 Bredasche courant vertegenwoordiger van Nederland bij de Permanente vertegenwoordiging van de Volkenbond Lt. Gen. C van Tuinen.jpg
19470127 Algemeen Handelsblad overlijden Lt. Gen. Christoffel van Tuinen.jpg
Bron en meer info:
http://www.delpher.nl
http://www.archieven.nl
http://www.nederlandsmilitairerfgoed.nl
http://www.onderscheidingen.nl/nl/medai ... urits.html
mhil
Generaal
Berichten: 755
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Stelling commandant

Bericht door mhil »

Hoewel in de beschrijving van luitenant generaal Christoffel van Tuinen er weinig aandacht aan is geschonken blijkt het dat de eerste commandant van Vesting Holland slachtoffer is geworden van een politiek spel waarbij het de bedoeling was de functie van sous chef en chef van de generale staf van Vesting Holland op te heffen. Verschillende staf officieren verschilden van mening hierover en hebben diverse ingezonden brieven geplaatst in de dagbladen waaronder ook lt. gen. C van Tuinen zelf.

Aanleiding voor de ophef is gelegen in de vorming van Vesting Holland in 1922 door samenvoeging van het commando van de Hollandse Waterlinie, de Stelling van de Maasmonden en die van het Hollandsdiep en Volkerrak. De standplaats van de generale staf was Den Haag. De vorming is tot stand gekomen zonder toestemming van de volksvertegenwoordiging. Tot commandant van de Vesting werd in 1923 benoemd Luitenant generaal Christoffel van Tuinen.

In de begroting 1923 werd er verder geen melding gedaan van de vorming behoudens het aanvragen van gelden voor een commandant in de rang van Lt. Generaal. Bij de begrotingsbehandeling werd er kritiek geuit door Colijn op de minister van Oorlog Van Dijk over de gang van zaken zonder dat er een besluit werd genomen. Er was ook kritiek van onder meer majoor Lambooy op de hogere legerleiding hetgeen besproken zou worden tijdens een bijeenkomst van vereniging voor krijgswetenschappen hetgeen door minister Van Dijk werd verboden.

Rond 1926 werd minister Van Dijk opgevolgd door minister Lambooy waarop al vrij snel de commandant van Vesting Holland (Lt. gen. C. van Tuinen) werd ontslagen en het commando over Vesting Holland werd overgedragen aan de chef van de generale staf. Bedoeling van de "reorganisatie" was verder de vesting artillerie onder te brengen bij andere artillerie onderdelen. Het 2e regt vesting artillerie werd ondergebracht bij de artillerie onderdelen te Amersfoort. In september 1926 hebben betrokken onderdelen ook geoefend waarbij de zware vestingartillerie middels tractoren zijn verplaatst.

Als argumenten van het opheffen van Vesting Holland voerde de nieuwe minister van Oorlog aan dat de commandanten van de veldlegers beter in staat zijn om op basis van de hen beschikbare inlichtingen besluiten te nemen. Op deze manier wordt een topzware leiding tegengegaan. Op de achtergrond speelt verder het gevoel dat heerst dat de volksvertegenwoordinging in 1922 onvoldoende is gekend in de beslissing om de commando’s samen te voegen.
Gevolg was een jaar van onduidelijkheid wie het voor het zeggen had over de “voormalige” Vesting. Op basis van verschillende berichten hebben de volgende officieren de bevelvoering waargenomen:

1926 waarnemend commandant gen. maj. W.T. Van Dam Van Isselt commando Vesting Holland (De Tijd godsdienstig-staatkundig dagblad jan 1926)
1926 Luitenant Generaal van den Palm aanwezig bij de oefening te Amersfoort als chef van de generale staf belast met het commando Vesting Holland en gen. maj. Insinger inspecteur der artillerie. Opdracht aan Lt generaal van den Palm was het afstaan van de vuurmonden van de vestingartillerie. De taak van gen. maj. Insinger was het mobiel maken hiervan. (Maasbode sept 1926).
In de almanak der Koninklijke Militaire Akademie wordt voor het jaar 1926 geen melding gemaakt van een bevelvoerder van Vesting Holland.

Bron en meer info:
Delpher
http://www.parlement.com/id/vg09lljbk9w ... _h_lambooy
http://www.parlement.com/id/vg09ll094xxl/j_j_c_van_dijk
mhil
Generaal
Berichten: 755
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Stelling commandant

Bericht door mhil »

Luitenant Generaal Theodoor Frederik Jan Muller Massis (1866 –1948)
Commandant Vesting Holland 1927 - 1928
1928 Lt. Gen. T.F.J. Muller Massis Commandant Veldleger en Commandant Vesting Holland_2.jpeg (3).jpg
1866 Geboren te Wichmond (gemeente Warnsveld) op 27 juli
1882 Cadet aan de KMA te Breda bij het wapen der Infanterie
1883 Bevordering tot cadet korporaal en cadet sergeant
1886 Bevorderd tot 2e luitenant geplaatst bij het 2e bataljon 1e regt infanterie te Leeuwarden
1888 Overplaatsing naar het 1e bataljon 2e regt infanterie
1890 Bevordering tot 1e luitenant
1892 Overplaatsing naar het 4e bataljon van 1e regt infanterie
1894 Overplaatsing naar Regiment Grenadiers en Jaghers te Den Haag geplaatst bij het 1e bataljon (Grenadiers).
1896 Detachering Hogere Krijgsschool te Den Haag
1899 Plaatsing 1e bataljon Regt Grenadiers en Jaghers te Den Haag
1900 Benoemd tot 1e lt. adjudant zelfde bataljon
1901 Gedetacheerd bij de generale staf
1903 Bevorderd tot kapitein en overplaatsing naar het 1e bataljon van het 7e regt infanterie te Hoorn
1904 Overplaatsing naar de generale staf en toegevoegd aan de staf van de commandant van de Nieuwe Hollandse Waterlinie te Utrecht
1905 Detachering Hogere Krijgsschool docent Tactiek en tactische oefeningen op de kaart
1913 Bevorderd tot majoor overplaatsing als commandant van het 2e bataljon van het regt Grenadiers en Jaghers te Den Haag
1914 Commandant van het 1e bataljon van het regt Grenadiers en Jaghers te Den Haag
1915 Hoofd 2e afdeling departement van Oorlog (generale staf)
1916 Bevorderd tot lt. kolonel en benoemd tot tijdelijk militair attache te Berlijn
1917 Tijdelijk militair attache te Wenen
1918 Militair attache te Berlijn
1918 Bevordering tot Kolonel
1920 Bevordering tot generaal majoor en benoemd tot commandant 2e divisie
1922 Benoeming tot commandant van het Veldleger
1924 Deelname aan herhalingsoefeningen met het stafkwartier in Helmond samen met overste Schuurman
1925 Gastmaaltijd aan het paleis te Den Haag in aanwezigheid van HM de Koningin, de prins en prinses Juliana alsook oud opper bevelhebber lt. gen. Snijders, Lt. gen Van Tuinen Commandant Vesting Holland, gen majoor Van Panthaleon baron van Eck inspecteur der Genie (http://forum.stelling-amsterdam.nl/view ... n&start=50)
1926 Legermanoeuvres te Amersfoort Luitenant-Generaal Muller Massis, leider van de oefening, met o.a. de buitenlandse attaches kolonel Desrosiers Frankrijk en kolonel Sandylands Engeland.
1926 Onderzoek naar de soldatenrellen in Assen
1926 Commandant van het veldleger, 40 jarig officiersjubileum in aanwezigheid van ZKH de Prins
1926 Bevordering tot commandeur orde van de Nederlandsche Leeuw
1927 Gastmaaltijd HM de Koningin, de Prins en prinses Juliana in aanwezigheid van lt. gen. Muller Massis commandant van het Veldleger tevens cmdt Veldleger
1927 Overdracht commando regt. Wielrijders
1927 Commandant van het Veldleger en commandant Vesting Holland
1927 bijwonen begrafenisstoet van generaal Van Heutsz op 9 juni 1927 in Amsterdam. Als enige niet koninklijke persoon krijgt Van Heutsz een staatsbegrafenis
1928 Noen maal bij den Amerikaanse gezant de heer Richard M. Tobin en generaal-majoor Mc. Arthur Tobin, Richard M., Mac Arthur, Jager (admiraal), Lt. gen. Muller Massis, Lt. gen. Insinger
1928 Eervol ontslag uit militaire dienst met dank van HM de Koningin voor bewezen diensten
1928 Benoemd tot Raad van State ter vervanging lt. gen. W. Cool
1939 Deelname aan parade Malieveld te Den Haag ter ere van 10 jaar Regiment Grenadiers en Jaghers
1948 Overleden op 18 juli te Den Haag en begraven op 21 juli op begraafplaats (grafnummer 1063a) Oud Eik en Duinen

Onderscheidingen:
1901 Officierskruis
1910 Ridder in de orde van Oranje Nassau met de zwaarden
1910 Ridder in de Orde van het Legioen van Eer (Frankrijk)
1912 Officier in de Orde van de Kroon van Italië
1912 Ridder der 3e klasse in de Kroonorde van Pruisen (Duitsland)
1912 Officier in de Orde van Leopold II (België)
1918 Ridder der 3e klasse in de Orde voor Militaire Verdiensten met kroon en zwaarden (Beieren)
1920 Ridder der 2e klasse IJzeren Kruis (Duitsland)
1920 Commandeur de 1e klasse in de orde van het Zwaard (Zweden)
1922 Commandeur der 1e klasse in de Danneborg (Denemarken)
1922 Ridder in de orde van de Nederlandsche Leeuw
1923 Bevorderd tot Commandeur Grootkruis in de Orde van het Zwaard (Zweden)
1926 Grootkruis der Orde van St. Olaf (Noorwegen)
1926 bevordering tot Commandeur in de orde van de Nederlandse Leeuw
1927 Watersnoodmedaille 1926 in zilver
19281228 Arnhemsche courant opvolging Lt. Gen Muller Massis als Commandant van het Veldleger en commandant Vesting Holland in dezelfde functie door Lt gen E.F. Insinger voorheen gen. maj. inspecteur der Artillerie  .jpg
19281228 Arnhemsche courant opvolging Lt. Gen Muller Massis als Commandant van het Veldleger en commandant Vesting Holland in dezelfde functie door Lt gen E.F. Insinger voorheen gen. maj. inspecteur der Artillerie .jpg (25.88 KiB) 7642 keer bekeken
19480719 Friesch dagblad overlijden Lt. Gen TFJ Muller Massis.jpg
Bron en meer info:
http://www.nationaalarchief.nl
http://www.delpher.nl
http://www.nederlandsmilitairerfgoed.nl
S.R. Maaskant, T.F.J. Muller Massis Een biografie over veertig jaren geschiedenis 1866-1905, Master Thesis Maatschappijgeschiedenis, Erasmus Universiteit Rotterdam
Gedenkboek Grenadiers en Jagers 1929-1939
mhil
Generaal
Berichten: 755
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Stelling commandant

Bericht door mhil »

Luitenant Generaal Ernst Frans Insinger (1870-1939)
Commandant Vesting Holland 1929-1932
1870-1930  luitenant-generaal Ernst Franz Insinger Commandant Vesting Holland 1929_1932.jpg
1870 Zoon van Jacob Albrecht Insinger en Caroline Wilhelmine von Hemert
geboren 1 mei te Arnhem
1886 Cadet Koninklijke Militaire Academie
1890 2e luitenant 2e regt vesting artillerie
1894 getrouwd op 3 oktober met Agatha Henriette Charlotte Marie Schiff te Bussum
1895 1e luitenant
1895 geboren op 28 juli Theodor Maria Insinger (1895-1942)
1896-1899 Detachering Hogere Krijgsschool
1896 geboren op 31 juli Carel Willem Insinger (1896-1968)
1897 geboren op 14 oktober Frans Henri Insinger (1897-1982)
1900 overplaatsing 1e regt. veld artillerie
1901-1904 Adjudant 1e regt. veld artillerie
1905 overplaatsing 3e regt. vesting artillerie
1908 bevordering tot kapitein 3e regt. vesting artillerie
1911 kapitein en toegevoegd aan de commandant Stelling Den Helder
1913 Adjunct chef staf 1e divisie
1916 detachering departement van Oorlog
1916 majoor hoofd 2e afdeling Generale staf
1919 Luitenant Kolonel
1921 overplaatsing naar 3e regt. vesting artillerie
1922 bevel 4e artillerie afdeling
1922 bevordering tot kolonel
1924 Inspecteur artillerie
1924 promotie tot generaal majoor
1925 Inspecteur der artillerie
1926 Gouverneur residentie
1926 aanwezig bij de oefening te Amersfoort als inspecteur der artillerie samen met chef van de generale staf lt. gen. van de Palm belast met het commando Vesting Holland
1929-1932 Commandant Vesting Holland
1929 Luitenant generaal commandant van het veldleger
1932 Pensionering met dank voor langdurige diensten
1939 overleden op 4 januari in de Johan van Oldenbarneveldtlaan ’s-Gravenhage begraven op Oud Eik en Duinen.


Onderscheidingen:
Officierskruis
Commandeur in de Orde van Oranje Nassau
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
Commandeur in de Orde van het Zwaard (Zweden)
Commandeur 1e klas Orde van Sint Olaf (Noorwegen)
1928 Noen maal bij den Amerikaansche gezant de heer Richard M. Tobin  en generaal-majoor Mc. Arthur Tobin, Richard M., Mac Arthur, Jager (admiraal), Muller Massis, Insinger, Tobin, Richard M (2).jpg
19320406 Nieuwe Leidsche Courant opvolging Lt. gen. E.F. Insinger door gen maj. jhr W. Roëll cmdt 1e divisie.jpg
19390105 Algemeen Handelsblad overlijdensbericht lt gen E.F. Insinger .jpg
19390107 Begrafenis luitenant-generaal Insinger Den Haag.jpg
19390107 Begrafenis luitenant-generaal Insinger Den Haag.jpg (14.33 KiB) 7596 keer bekeken
Bron en meer info:
http://www.delpher.nl
http://www.archieven.nl
http://www.nederlandsmilitairerfgoed.nl
http://www.genealogieonline.nl/stamboom ... I36998.php
http://www.onderscheidingen.nl/nl/medai ... urits.html
Militaire spectator 1932-0290-01-0068
mhil
Generaal
Berichten: 755
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Stelling commandant

Bericht door mhil »

Generaal Jhr. Willem Roëll (1873- 1958)
Commandant Vesting Holland 1932-1937
1937 Lt. generaal Jhr. W. Roel cmdnt Veldleger, Cmdt Vesting Holland en Cmdnt Residentie_1 (2).jpg
1937 Lt. generaal Jhr. W. Roel cmdnt Veldleger, Cmdt Vesting Holland en Cmdnt Residentie_1 (2).jpg (88.98 KiB) 7437 keer bekeken
1873 Geboren op 20 november te Haarlem
1891 Vrijwillig verbonden bij het 2e Regiment Vesting-Artillerie.
1892-1895 Opleiding tot officier aan den Artilleriecursus te Delft
1895 Tweede-luitenant bij het Ie Regiment Vesting-Artillerie
1898 Overgeplaatst bij het 2e Regiment Veld-Artillerie
1900 Korps Rijdende Artillerie
1901 Eerste-luitenant
1906-1910 Gedetacheerd bij de Hogere Krijgsschool
1911 Getrouwd met Maria Suzanne Beels op 23 maart te Renkum
1912 Kapitein
1913 Overgeplaatst bij het Ie Regiment Vesting-Artillerie 16 October 1913
en werkzaam onder de bevelen van den Chef van den Generalen Staf
1916 Adjudant van den Minister van Oorlog en overgeplaatst bij den Staf der Artillerie
1916 Kapitein van den Generalen Staf
1916 Ouderling van de Waalse gemeente te Den Haag
1918 Kapitein Generale staf Sectie I van de eerste Divisie onder commandant generaal J.J. van Delft
1921 Majoor, hoofd der He Afdeeling (Generale Staf)
1924 Luitenant-Kolonel
1925 Overgeplaatst bij Artillerie, benoemd tot Commandant 6e Regt Veld-Artillerie
1926 Kolonel, Commandant der IVe Artillerie-Brigade
1928 Inspecteur wapen der Artillerie
1929 Generaal-Majoor, Commandant der Ie Divisie
1932 Luitenant-Generaal, Commandant van het Veldleger en van de Vesting Holland en Gouverneur der Koninklijke Residentie
1935 Diner ter ere van het 40 jarig officiers jubileum in hotel Royal te Den Haag in aanwezigheid van generaal J.H. Reynders en H.C.D. Fabius en H. de Jong
1936 Bijwonen lt gen Jhr W. Roell congres van het leger des Heils Padvinders op het Malieveld te Den Haag
1936 Prins Bernhard met luitenant-generaal Jhr. W. Roëll op weg naar het het Malieveld ter ere van de beëdiging van prins Bernhard krijgt hij een cavaleristenmaaltijd aangeboden in Hotel Wittebrug te Scheveningen. Links (met snor) zit generaal Röell
1936 Een bezoek van Prins Bernhard aan een oefening van de luchtafweer in Terschuur nabij Barneveld in aanwezigheid lt. generaal jhr. W. Roell . Hier een uitleg van het vuurleidingsapparaat behorende bij het 7,5 cm Vickers luchtdoelgeschut.
1936 Bijwonen opening als gouverneur der residentie van de opening van de Staten Generaal in aanwezigheid kolonel W van de Bent commandant van de Grenadiers en Jaghers
1937 Overdracht commando Veldleger en dat van Vesting Holland aan Lt. Gen. J.J.G. Baron Van Voorst tot Voorst d.d. 30 maart
1940 Illegale activiteiten voor de vorming tot een geheim leger en later vorming van een orde dienst. In oktober als gijzelaar afgevoerd naar concentratiekamp Buchenwald
1941 Vrijgelaten als gijzelaar
1942 Wederom gevangen genomen door de Gestapo
1943 Ter dood veroordeeld wegens staatsondermijnende activiteiten
1943-1945 Internering in diverse Duitse gevangenissen en bevrijd door de Franse troepen
1946 Oproep tot boven- en ondergronds verzet tegen de Indië politiek van de regering en in het bijzonder tegen Linggatjattie. Een uitspraak gedaan à l'improviste op de radio die veel stof deed opwaaien en leidde tot afkeuring van de minister van Oorlog.
1946 Voorzitter adviesraad militaire zuivering
1948 Gehoord door parlementaire enquêtecommissie
1951 toespraak als voorzitter tijdens het 25 jarig jubileum Oranje Nassaumuseum aan de Prinsegracht in aanwezigheid van grootmeesteres van H.M. de Koningin mevrouw F.W. barones Van Tuyll van Serooskerken
1954 Toekennen van de rang van generaal b.d.
Betreft de eerste en tot nu toe enige persoon van alle beschrijvingen die de rang van Generaal is toegekend.
1958 Ere voorzitter Oranje Nassaumuseum
1958 Aanwezig te Groesbeek op de tribune oor genodigden tijdens de intocht Nijmeegse Vierdaagse
1958 overleden op 15 november aan de Van Montfoortlaan 62 in ‘s-Gravenhage,

Onderscheidingen:
Officierskruis 45 jaar
Grootkruis huisorde van Oranje
Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw
Officier in de Orde van Oranje Nassau
Drager Grootkruis in de Kroonorde van Belgie
Ere ridder in de Orde van St Jan
Medaille 3e klasse van verdienste Chili
Groot officier in het legioen van eer Frankrijk
Crois du Merite van Frankrijk
Grootkruis burgelijke en militaire Verdienste Adolf van Nassau van Luxemburg
19361223 Op de avond na zijn beëdiging krijgt prins Bernhard een cavaleristenmaaltijd aangeboden in Hotel Wittebrug te Scheveningen. Links van hem (met snor) zit generaal Röell.jpeg
19370330 Dagorder Lt. gen. comdnt Vesting Holland, Comdnt Veldleger en Gouverneur Residentie jhr. W. Roell (2).jpg
19581117 Algemeen Handelsblad overlijdensbericht Generaal Jhr. W. Roell.jpg
19581117 Algemeen Handelsblad overlijdensbericht Generaal Jhr. W. Roell.jpg (32.66 KiB) 7437 keer bekeken
Bron en meer info:
http://www.delpher.nl
http://www.nederlandsmilitairerfgoed.nl
http://www.haagsebeeldbank.nl
http://www.gahetna.n
Herinneringsboek Grenadiers en Jaghers
Luitenant-Generaal Jhr. W. Röell - Militaire Spectator
mhil
Generaal
Berichten: 755
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Stelling commandant

Bericht door mhil »

Generaal J.J.G. (Jan Joseph Godfried) Baron van Voorst tot Voorst (1880 – 1963)
Commandant Vesting Holland 1937-1939
1937 Luitenant-Generaal J.J.G. (Jan Joseph Godfried) Baron van Voorst tot.jpg
1937 Luitenant-Generaal J.J.G. (Jan Joseph Godfried) Baron van Voorst tot.jpg (12.15 KiB) 7314 keer bekeken
Zoon van Jan Joseph Godfried baron Van Voorst tot Voorst, officier en lid van de Eerste Kamer, en Anna Margaretha Elisabeth Maria Cremers

1880 Geboren op 29 december te Kampen
1886 Cadettenschool, Alkmaar;
1898 Koninklijke Militaire Academie, Breda
1901 Benoemd tot tweede luitenant bij het Wapen der Infanterie en vervolgens geplaatst bij het 3e bataljon van het 4e Regiment Infanterie
1905 1e Lt. toegevoegd aan de Inspecteur der Infanterie
1907-1913 1e Bataljon, 1e Compagnie Grenadiers en Jagers detachering bij de Hogere Krijgsschool, 's-Gravenhage, voortijdig afgebroken door benoeming tot Ordonnansofficier van HM de Koningin
1911 Gehuwd op 4-5-1911 met jkvr. Octavia Ottine van Nispen tot Pannerden. Uit dit huwelijk werden 3 zoons en 3 dochters geboren
1915 Kapitein
1917 overgeplaatst naar de Grenadiers en Jagers
1919 Publicatie onder pseudoniem kapitein Ronduit 'De Manoeuvre om Limburg. (Eene studie over de strategische positie van Limburg) ' in De Militaire Spectator 88
1920 geplaatst bij de Generale Staf en benoemd tot hoofd van de Afdeeling IB van het ministerie van Oorlog, overgeplaatst bij de Infanterie en Grenadiers en Jagers
1920 Publicatie 'Nogmaals "De manoeuvre om Limburg in 1914", in Artilleristisch Tijdschrift
1923 Publicatie Over Roermond! Een strategische studie
1926 Lid der Nederlandse delegatie bij de voorbereidende ontwapeningscommissie en andere Volkenbondscommissies
1927 Majoor
1929-1931 Hoofd Afdeling Generale Staf van het Departement van Defensie
1930 Luitenant Kolonel
1932 Kolonel Commandant Brigade Grenadiers en Jagers
1932-1935 Nederlandse gedelegeerde bij de ontwapeningsconferenties
1932-1960 commissaris van de verzekeringsmaatschappij 'De Olveh'
1933 Adjudant in buitengewone dienst van H.M. de Koningin
1934 Generaal Majoor Commandant IVe Divisie, Amersfoort
1936 Publicatie De Duitsche herbewapening
1937 Luitenant Generaal Commandant van het Veldleger, tevens Commandant der Vesting Holland, Gouverneur der Residentie
1939 Voorstander van de hardnekkige verdediging van de Grebbelinie, terwijl de opperbevelhebber van land- en zeemacht, generaal I.H. Reynders voorstander was voor het verdedigen van de Vesting Holland
1939 overdracht commando Vesting Holland aan Lt. generaal Van Andel nog wel Commandant van het Veldleger en Gouverneur der Residentie
1940 Gevangen genomen en naar Duitsland als krijgsgevangene afgevoerd. Verhoord door Goring ivm afvoeren van gevangengenomen parachutisten naar Engeland
1945 Bevrijd door de Russen uit gevangenschap geen positie binnen defensie, echter nog wel gouverneur van de residentie
1945-1946 Commissie Verantwoording Krijgsgevangen Officieren
1946-1951 de Commissie Militaire Onderscheidingen
1949-1951 Commissie Waalbrug Deze laatste commissie onderzocht welke de rol van Jan van Hoof was geweest bij het gespaard blijven van de Waalbrug te Nijmegen in september 1944.
1947-1960 Lid Hoge Raad van Adel
1947 Overlijden op 4 januari jkvr. Octavia Ottine van Nispen tot Pannerden
1948 Huwelijk op 14 april met jkvr. Joanna Maria Alfrida Louisa Ruijs de Beerenbrouck. Uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.
1960 Benoemd tot generaal
1963 Overleden op 11 november 1963 te Vierakker en begraven op de Rooms-katholieke begraafplaats aldaar.

Onderscheidingen
Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw
Ridder in de Orde van Oranje Nassau met de zwaarden
Kruis van Verdiensten van het Nederlandse Rode Kruis (klasse onbekend)
Onderscheidingsteken voor Langdurige Dienst als officier, met het cijfer XXX
Herinneringsmedaille 1926

Ridder in de Orde van de Dannebrog (Denemarken)
Officier in het Legioen van Eer (Frankrijk)
Commandeur in de Orde van Franz Josef (Oosterijk)
Commandeur in de Orde van de Kroon (Italië)
Commandeur 2de klasse in de Orde van het Zwaard (Zweden)
Ridder 2de klasse in de Orde van de Kroon (Pruissen)
19370318 Limburger koerier provinciaal dagblad benoeming gen maj. J.J.G. van Voorst tot Voorst tot bevelhebber van het Veldleger als opvolger van Lt. gen. Jhr W. Roell.jpg
19370318 Limburger koerier provinciaal dagblad benoeming gen maj. J.J.G. van Voorst tot Voorst tot bevelhebber van het Veldleger als opvolger van Lt. gen. Jhr W. Roell.jpg (11.19 KiB) 7314 keer bekeken
19631112 Algemeen Handelsblad overlijdensadvertentie generaal jhr. J.J.G. Van Voorst tot Voorst.jpg
Bron en meer informatie:
https://www.vanvoorsttotvoorst.nl/19_11_jjg_b_vvtv.htm
http://www.unithistories.com/officers/p ... _army.html
http://www.delpher.nl
Elsevier Weekblad 21 januari 1961 “De Generaal spreekt”
Militaire spectator
Nederlands militair erfgoed
mhil
Generaal
Berichten: 755
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Stelling commandant

Bericht door mhil »

Luitenant-Generaal Jan van Andel (1877 – 1972)
Commandant Vesting Holland 1940
1939 Lt. Generaal Jan van Andel.jpg
1939 Lt. Generaal Jan van Andel.jpg (12.24 KiB) 7200 keer bekeken
Laatste bevelvoerder van Vesting Holland waar de Stelling van Amsterdam onderdeel van uitmaakte. De zoektocht heeft duidelijk gemaakt dat, in aanvulling op het overzicht op de site (http://www.stelling-amsterdam.nl/kazern ... /index.php), Luitenant Generaal Theodoor Frederik Jan Muller Massis (1866 –1948) commandant was van Vesting Holland in de periode 1927 – 1928. Aansluitend was Luitenant Generaal Ernst Frans Insinger (1870-1939) commandant van Vesting Holland in de periode 1929-1932. Gevolgd door bovengenoemde bevelvoerders.
Na de tweede wereldoorlog is de Landmacht hervormd en is het belang van de Stelling voor de verdediging verder afgenomen.

1877 geboren op 29 januari te Poederoijen
1889 aangesteld bij het Wapen der Artillerie
1899 2e Luitenant der Artillerie
1903 1e Luitenant
1915 Kapitein
1920 Sous chef van de staf 2e divisie te Arnhem
1926 Bevorderd tot Majoor
1927 toekennen zilveren Watersnoodmedaille 1926
1929 Luitenant kolonel
1931 Bevorderd tot kolonel
1934 Generaal-Majoor commandant 1e divisie
1934 aanwezig bij begrafenis Koningin moeder als Algemenen Commandant van de troepen in den stoet Commandant 1e Divisie
1934 Algemeen commandant van den stoet bij de teraardebestelling van het stoffelijk overschot van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Hendrik der Nederlanden op 11 Juli 1934
1934 op 8 december Kamp Waalsdorp de plechtige onthulling plaats van het monument ter nagedachtenis van de bij de gevechten te Brussel in 1830 en tijdens den Tiendaagschen Veldtocht in 1831 qevallen of aan de verwondingen overleden Grenadiers en Jagers
1936 Luitenant Generaal bij de artillerie
1937 Functioneel leeftijdsontslag op 60 jarige leeftijd in de rang van Luitenant Generaal
1939 Benoeming commandant Haagsche burgerwacht en plaatsvervangend commandant Vesting Holland
1939 Het bezoek van H.M. de Koningin aan Kijkduin en Terheijde Grennadiers en Jagers kustbeveiliging
1940 Als reserve Luitenant Generaal Vesting Holland heringetreden in verband met het instellen van de staat van beleg. Tevens benoemd tot hoogste militair en civiel gezag van de hoofdstad
1940 Tijdens de meidagen commandant Vesting Holland. Hij werd gevangengenomen en is enige tijd geïnterneerd nadat Nederland had gecapituleerd.
1942 getuige in de rechtzaak tegen reserve kapitein Bom en reserve luitenant Kruithof wegens doodschieten lt. kol Mussert onterecht beticht van landverraad.
1946 Eervol ontslag en benoemd tot Commandeur in de orde van Oranje Nassau met de zwaarden
1948 Gehoord door de parlementaire enquêtecommissie regeringsbeleid 1940-1945 samen met de oud commandanten van het veldleger lt gen jhr W. Roell en lt. gen. J.J.G. Van Voorst tot Voorst
1972 overleden te Leidschendam

Onderscheidingen:
Ridder in de orde van de Nederlandsche Leeuw
Ridder in de Orde van Oranje Nassau
Bevordering tot Commandeur in de orde van Oranje Nassau met de zwaarden
Watersnood medaille in zilver
19390520 Het bezoek van H.M. de Koningin aan Kijkduin en Terheijde in aanwezigheid Lt gen J van Andel herd boek Gren en Jaghers (2).jpg
19400429 De Sumatra post benoeming lt gen J van Andel cmdt vesting Holland.jpg
19730105 NRC Handelsblad overlijdensadvertentie Lt. gen. J. van Andel.jpg
Bron en meer info:
http://www.unithistories.com/officers/p ... _army.html
http://www.mei1940.nl/Bevelvoering-Vg-H.htm
http://www.nl.wikipedia.org/wiki/Jan_van_Andel
http://www.delpher.nl
Herdenkingsboek Grenadiers en Jaghers
Gebruikersavatar
Rene Ros
Opzichter van Etiquette
Berichten: 2173
Lid geworden op: 22 jul 2006 15:09
Fort of organisatie: Doc. Stelling van Amsterdam
Locatie: Weesp
Contacteer:

Re: Stelling commandant

Bericht door Rene Ros »

mhil schreef:Hoewel in de beschrijving van luitenant generaal Christoffel van Tuinen er weinig aandacht aan is geschonken blijkt het dat de eerste commandant van Vesting Holland slachtoffer is geworden van een politiek spel waarbij het de bedoeling was de functie van sous chef en chef van de generale staf van Vesting Holland op te heffen. Verschillende staf officieren verschilden van mening hierover en hebben diverse ingezonden brieven geplaatst in de dagbladen waaronder ook lt. gen. C van Tuinen zelf.
...

Bron en meer info:
Delpher
http://www.parlement.com/id/vg09lljbk9w ... _h_lambooy
http://www.parlement.com/id/vg09ll094xxl/j_j_c_van_dijk
Met de links van de bronnen krijgt de lezer wel informatie over de twee genoemde bewindslieden. Maar de inhoud van het bericht komt blijkbaar helemaal van verschillende artikelen op Delpher. Maar alleen vermelden van Delpher is voor een goede bronvermelding onvoldoende. Naam en datum van de publicatie is wel het minste maar een detail link zoals Delpher die biedt is nog mooier. Ook handig als je zelf later nog wat wilt nazoeken.
Afbeeldingen van overlijdensberichten met een datum van publicatie is wel zo handig.

Mvg,
René
mhil
Generaal
Berichten: 755
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Stelling commandant

Bericht door mhil »

Kolonel Cathérine Gautier Constant François Ising (1823 -1894)
Commandant 7e afdeling vesting artillerie (1878 – 1881)
Portret Cathérine Gauthier Constant Francois Ising.jpg
Portret Cathérine Gauthier Constant Francois Ising.jpg (11.55 KiB) 6838 keer bekeken
Portret Cathérine Gautier Constant François Ising door kunstschilder Cornelis Kruseman (1797-1857)
Vermoedelijk vanaf 1879 was een Luitenant-Kolonel van het Tweede Artilleriecommandement, de voorlopig Stellingcommandant met een bureau in Amsterdam. Tot het Tweede Artilleriecommandement "behoren de werken in de Stelling van Amsterdam met uitzondering van Fort bij IJmuiden en in de Nieuwe Hollandse Waterlinie van de Zuiderzee tot het Fort aan de Klop".
http://www.stelling-amsterdam.nl/kazern ... ommandant/
De eerste commandant die op de website wordt genoemd en op het forum in de reeks nog niet is beschreven is kolonel Ising.

1823 geboren te Beilen op 16 mei
1840 Eerste jaars cadet KMA artillerie
1851 getrouwd met Johanna Cornelia Maria Kruseman (1827 – 1914) familie van de bekende kunstenaar Cornelis Kruseman, naamgever van de latere opgerichte Krusemanstichting.
1858 geboorte van Willem Justus Ising. Later kapitein van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger wapen der Infanterie. Kreeg in september 1894 twee jaar verlof wegens ziekte om naar Nederland te gaan.
1861 benoeming tot kapitein der derde klasse van het regiment veld artillerie
1861-1862 Publicatie militaire spectator La Guerre d’Orient siege de Sebastipol historique du service de l’artillerie (1854-1856) als 1e luitenant der artillerie
1863 Overplaatsing in de rang van kapitein van het 2e regt vest. art naar 1e regt. vest art. te Delft tevens belast met de bevelvoering van de 4e compagnie
1870 Publicatie militaire spectator “Over de bepaling van de elevatie en buskruitlading bij het indirecte schot”
1874 lid commissie ter herziening van het Handboek der onderofficieren en korporaals der artillerie
1876 bijwonen schietoefening kustgeschut Den Helder majoor Ising toegevoegd aan de staf der inspecteur artillerie
1876 bevordering tot luitenant kolonel met overplaatsing naar Amsterdam voor bevelvoering van de compagnieën van het 1e regiment vesting artillerie
1878 Overdracht van het commando 7e afdeling vesting artillerie aan lt. kol. C.G.C.F. Ising commandant van het korps
1880 benoeming tot lid van de commissie van inspectie KMA lt. kol C.G.C.F. Ising
1881 benoeming tot commandant 4e regt. vesting artillerie in de rang van lt. kol.
1881 op 1 april benoemd tot kolonel
1881 benoeming tot lid van de commissie van inspectie KMA kol C.G.C.F. Ising en A. Baud
1882 commandant 4e regt vesting artillerie benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
1883 kolonel der Vesting artillerie doet in het Indisch Militair Tijdschrift een aanbeveling ten aanzien van de seinsleutel ter verbetering van de communicatie tussen land- en zeemacht
1884 Toekennen pensioen van f 2100,-- aan kol C.G.C.F. Ising commandant 4 regt vesting artillerie
1892 Secretaris en penningmeester Nederlandsche Coöperatieve Afdeling de Vereeniging Eigen Hulp ten behoeve van Zee- Landmacht
1894 overleden op 18 maart te ’s Gravenhage en op 22 maart aldaar begraven op de algemene begraafplaats

Onderscheidingen:
1882 Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Bron en meer info:
delpher
nederlandsmilitairerfgoed
http://www.kvbk-cultureelerfgoed.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cornelis_ ... _Stichting
https://www.genealogieonline.nl/stamboo ... /I1609.php
Plaats reactie