Pagina 1 van 1

Samenvatting PvE Spaarndam

Geplaatst: 28 jan 2008 21:34
door Rene Ros
Bron: Programma van Eisen voor de herontwikkeling van Fort benoorden Spaarndam en het munitiecomplex in opdracht van Recreatieschap Spaarnwoude

Samengevat worden de volgende eisen gesteld bij de herontwikkeling:
• Herstel van een gedeelte van het vrije schootsveld van het fort door verwijdering van het zuidelijke deel van het munitiecomplex (bos en opslagloodsen).
• Restauratie en/of consolidatie van het fort en van de tot de Stelling van Amsterdam behorende elementen, zoals inundatiesluizen, scherfvrije onderkomens en grenspalen.
• Aanleg van een openbaar recreatief fietspad en een wandelpad over het herstelde schootsveld.
• Realiseren van een toeristisch-recreatieve attractie in het fort en/of op het terrein van het munitiecomplex, bij voorkeur in combinatie met het bieden van mogelijkheden aan publiek om het fort te bezichtigen.
• Ontsluiting van de attractie voor gemotoriseerd verkeer via de huidige ingang van het munitiecomplex aan de Westlaan.
• De herontwikkeling, restauratie, terreininrichting, aanleg voorzieningen en beheer en onderhoud zijn voor rekening en risico van de ontwikkelaar.

Re: Samenvatting PvE Spaarndam

Geplaatst: 28 jan 2008 22:42
door fremitus
Wie heeft deze eisen gesteld en is/zijn er ontwikkelaar(s) in beeld om dit te verwezelijken?
Lijken me toch eisen die heel wat penningen vergen. Provinciaal subsidiepot?
En wat gebeurt er als de eisen niet ingewilligd worden. Afbreken?

Re: Samenvatting PvE Spaarndam

Geplaatst: 29 jan 2008 00:26
door Rene Ros
fremitus schreef:Wie heeft deze eisen gesteld en is/zijn er ontwikkelaar(s) in beeld om dit te verwezelijken?
Lijken me toch eisen die heel wat penningen vergen. Provinciaal subsidiepot?
En wat gebeurt er als de eisen niet ingewilligd worden. Afbreken?
Recreatieschap Spaarnwoude heeft het opgesteld. Er zijn ontwikkelaars in beeld of hebben interesse.
Maar het blijkt dat de officiele samenvatting iets de rooskleurig is. Zie een toekomstig artikel, hopelijk in de nieuwsbrief van 30-1 as.

Groet,
René