Pagina 1 van 1

Nieuwe Hollandse Waterlinie zet koers naar de toekomst

Geplaatst: 01 feb 2011 20:40
door Nieuwsredactie
Bron: persbericht Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie d.d. 17-1-2011 (ontvangen 1-2-2011)

Het Nationaal Project dat als doel heeft de Nieuwe Hollandse Waterlinie nieuw leven in te blazen, is halverwege haar looptijd. Onder leiding van Rijk en Provincies zijn er veel projecten gerealiseerd, is de Waterlinie aangewezen als grootste rijksmonument en staat het op de voorlopige Werelderfgoedlijst. Op 10 februari staan alle partners die werken aan de Linie stil bij deze wapenfeiten en praten zij over wat er de komende 10 jaar moet gebeuren om de Linie verder te ontwikkelen. Z.K.H. Prins Carlos de Bourbon de Parme zal de partners tijdens de opening toespreken.

Het Nationaal Project beoogt van de Nieuwe Hollandse Waterlinie een herkenbare ruimtelijke eenheid in het landschap te maken, met toevoeging van nieuwe functies zoals recreatie, waterberging, natuur en wonen. Hiermee wordt een uniek onderdeel van de Nederlandse cultuurgeschiedenis voor toekomstige generaties herkenbaar en beleefbaar. Inmiddels is er al 160 miljoen euro geïnvesteerd in projecten in de Waterlinie, of deze zijn nog in uitvoering. De komende 10 jaar zijn er nog enkele honderden miljoenen nodig om de Waterlinie verder te ontwikkelen.

Inspiratiedag
Op 10 februari organiseert het Projectbureau NHW samen met de partners uit de Linie een inspiratiedag ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het project. Tijdens deze bijeenkomst, die plaatsvindt in het zuidelijke deel van de Waterlinie, wordt stil gestaan bij de behaalde resultaten en wordt gesproken over de tweede helft van het project die loopt van 2011 tot 2020. Tijdens de inspiratiedag wordt gekeken in hoeverre het project op koers ligt en wat er de komende jaren op het programma moet staan. Is de toekomst van de verdedigingswerken veiliggesteld door ze op te knappen en er een nieuwe maatschappelijke functie aan te geven? Welke nieuwe identiteit van de Waterlinie wordt er beoogd? Welke rollen zijn er weggelegd voor publieke en private partijen?
Over dit soort vragen wordt door zo’n 200 mensen uit de wereld van ondernemers, fort- en terreineigenaren, maatschappelijke en toeristische organisaties, overheden en de vakwereld gesproken. De bijeenkomst moet ook aan alle betrokkenen inspiratie bieden om de komende 10 jaar met volle energie aan de Waterlinie te werken. Nieuw commitment is daarbij van wezenlijk belang. Zeker in een tijd waarin zowel op rijks- als provinciaal niveau nieuw beleid wordt geformuleerd, bezuinigd wordt en nieuwe ambassadeurs én vertegenwoordigers voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie op moeten staan.

Nieuwe Hollandse Waterlinie
De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een verdedigingslinie die is aangelegd tussen 1815 en 1940 en die loopt van Muiden tot aan de Biesbosch. De Linie bestaat uit 46 forten en vijf vestingsteden en wordt verbonden door in totaal 1000 militaire en waterbouwkundige objecten en het omliggende open landschap. In 1999 werd het gebied aangewezen als Nationaal Project en het is inmiddels ook één van de 20 Nationale Landschappen. Het Nationaal Project, waarin veel publieke en private partijen samenwerken, heeft als doel om dit typisch Nederlandse landschap met het behoud van de aanwezige kernkwaliteiten verder te ontwikkelen. Zo zijn er diverse forten gerestaureerd: Fort Pampus in Muiden, Werk IV in Bussum, Fort Vechten bij Bunnik, Fort Vuren in Lingewaal, Fort Altena in Werkendam en de nabij Fort Altena gelegen Papsluis. In Houten is de gedekte gemeenschapsweg in ere hersteld. Er zijn recreatieve routes en verbindingen gerealiseerd, zoals een kanoroute over de Vecht van Muiden naar Utrecht en een Liniepont tussen de forten Honswijk en Everdingen. In Culemborg is het project Molenkade opgeleverd; een combinatie van natte natuur en verbeelding inundatie tezamen met een doorgezaagde groepsschuilplaats. Ook zijn er lespakketten ontwikkeld voor scholen. In september 2009 heeft voormalig minister Plasterk van Cultuur de Waterlinie als het grootste rijksmonument van Nederland aangewezen. De Waterlinie staat op de voorlopige lijst voor het UNESCO-werelderfgoed.