Pagina 1 van 4

Verbinding A8_A9 door stellinggebied

Geplaatst: 02 feb 2016 20:05
door mhil
Aanleg A7_8 .jpg
Bron: Noord-Hollands Dagblad 2 febrauri 2016

Re: Verbinding A8_A9 door stellinggebied

Geplaatst: 24 sep 2016 15:44
door mhil
Nieuws en ontwikkelingen zijn te volgen op:
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpe ... ding_A8_A9
Recent is er een bijeenkomst geweest waar gesproken is over de verschillende varianten.
Formeel is er nog geen voorkeur.

Re: Verbinding A8_A9 door stellinggebied

Geplaatst: 22 jan 2017 11:03
door mhil
20170121 verbinding A9-A8 Dagblad Kennemerland.jpg
Meer weten kom:
dinsdag 7 februari 2017 19:00 uur naar het gemeentehuis van Heemskerk
donderdag 9 februari 2017 19L00 uur naar het Partycentrum De Admiraal Dorpsstraat 1056 te Assendelft

Planning:
Mei 2017 Voorstel voorlopig voorkeursalternatief
Advies Commissie MER
Advies UNESCO
Inspraakperiode (mogelijkheid tot indienen bezwaren)
Behandeling door raden en staten

Eind 2017 Vaststellen definitief voorkeursalternatief
Vanaf 2018 Provinciaal inpassingsplan inclusief besluit MER en besluit UNESCO
Vanaf 2019 Start realisatie

Aanmelden voor de nieuwsbrief:
https://bestanden.noord-holland.nl/inte ... A8-A9.html

Volledige rapport en plannen:
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpe ... ding_A8_A9

Re: Verbinding A8_A9 door stellinggebied

Geplaatst: 25 mar 2017 08:30
door Rene Ros
Dit is geweldig! Negen organisaties maken zich druk om het Stelling landschap en geen ervan is militair-historisch geïnteresseerd!
Het draagvlak voor de Stelling is dus blijkbaar al veel breder dan alleen militair-historie en dat is uitstekend.
Provincie, vanwege transparantie en burgerparticipatie, durf die informatiebrief openbaar te maken als dat inderdaad nog niet het geval is.

Brandbrief aan Unesco over verbinding A8-A9

Mvg,
René Ros

Re: Verbinding A8_A9 door stellinggebied

Geplaatst: 29 mar 2017 13:28
door Rene Ros
Aanbiedingsbrief en Rapport ruimtelijke impact inmiddels te downloaden:

https://www.noord-holland.nl/Onderwerpe ... Documenten

Re: Verbinding A8_A9 door stellinggebied

Geplaatst: 05 apr 2017 20:26
door mhil
Gebied trace in historisch perspectief......
20170405 Dagblad Kennemerland_00.jpg
20170405 Dagblad Kennemerland_0.jpg
20170405 Dagblad Kennemerland.jpg
20170405 Aagtendijk 1594.jpg
Bron: Dagblad Kennemerland 20170405

Re: Verbinding A8_A9 door stellinggebied

Geplaatst: 27 mei 2017 15:43
door mhil
Unesco reageert op visualisaties Verbinding A8-A9
20170517 A8A9 variant.jpg
20170517 A8A9 variant.jpg (307.68 KiB) 11168 keer bekeken
Begin dit jaar stuurde de provincie Noord-Holland visualisaties van de drie alternatieven voor het verbeteren van de route van de A8 naar de A9 aan Unesco. De reactie van Unesco op deze visualisaties is onlangs ontvangen.

Het project Verbinding A8-A9 speelt in het gebied van de Stelling van Amsterdam. Daarom is er (in 2015) onderzoek gedaan naar de effecten die de alternatieven hebben op dit werelderfgoed. Naar aanleiding van dat onderzoek had Unesco de provincie om visualisaties van de alternatieven gevraagd.
Voorkeur Unesco

In de huidige reactie geeft Unesco aan een voorkeur te hebben voor het Nul-plusalternatief, aangezien dit alternatief de minste impact op de Stelling van Amsterdam heeft. Het Heemskerk- en Golfbaanalternatief hebben volgens Unesco negatieve effecten en zorgen voor aantasting van het erfgoed. De daarvoor voorgestelde compensatie wordt door Unesco niet als acceptabele oplossing gezien. De reactie wijkt hiermee duidelijk af van de reactie op het onderzoek uit 2015. Toen leek er begrip te zijn voor het oplossen van de verkeersproblematiek rondom Amsterdam en werden er geen alternatieven uitgesloten.

Unesco reageert op visualisaties Verbinding A8-A9
Vervolgen planstudie

Voor de drie mogelijke alternatieven van de Verbinding A8-A9 wordt momenteel een Milieu Effect Rapportage (MER) uitgevoerd. Op basis van de MER, de kostenraming en de maatschappelijke kosten-batenanalyse wordt door bestuurders een voorkeursalternatief bepaald. De reactie van Unesco wordt door Gedeputeerde Staten (GS) meegenomen in de afwegingen voor het voorkeursalternatief. Een besluit hierover wordt nog voor het zomerreces verwacht.
Verdere procedure

Het voorkeursalternatief wordt, samen met de volledige planstudie, ter inzage gelegd. Dit stelt betrokkenen in staat om een inspraakreactie in te dienen.

Bron: https://www.noord-holland.nl/Actueel/Ar ... ding_A8_A9

Re: Verbinding A8_A9 door stellinggebied

Geplaatst: 20 jul 2017 19:23
door mhil
Inspraakperiode

Van 17 juli tot en met 1 oktober kunnen inspraakreacties (zienswijzen) ingediend worden op de planstudie. De inspraakperiode is vanwege de zomervakantie verlengd. Gedurende de inspraakperiode zijn alle onderzoeksrapporten van de milieueffectrapportage en de bijbehorende toelichting op het besluit te downloaden vanaf de projectpagina Verbinding A8-A9 of in te zien bij de provincie Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam en in de gemeentehuizen van Zaanstad, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen.

https://www.noord-holland.nl/Actueel/Ar ... r_inspraak

UNESCO

In het coalitieakkoord 2015-2019 spraken GS af bij de realisatie van de Verbinding A8-A9 specifieke aandacht aan de Stelling van Amsterdam te besteden. Vandaar dat GS eerst de bevindingen van de planstudie willen voorleggen aan ICOMOS, het adviesorgaan van UNESCO. In mei, toen de onderzoeksresultaten nog niet bekend waren, sprak ICOMOS nog de voorkeur uit voor het Nul-plusalternatief, maar dit alternatief biedt onvoldoende oplossing voor de bereikbaarheid en leefbaarheid. GS willen daarom in gesprek gaan met ICOMOS om te zoeken naar een acceptabele inpassing van de alternatieven die de Stelling van Amsterdam doorkruisen. GS hebben er vertrouwen in dat dit mogelijk is. Hiertoe wordt ICOMOS uitgenodigd voor een locatiebezoek en wordt op basis van de volledige MER een hernieuwd advies gevraagd.

Bron: https://www.noord-holland.nl

Re: Verbinding A8_A9 door stellinggebied

Geplaatst: 20 jul 2017 19:31
door mhil
Het aantal rapporten is indrukwekkend
Er is maar 1 partij beter geworden van het gebeuren en dat is Antea..... :cry:

Re: Verbinding A8_A9 door stellinggebied

Geplaatst: 20 jul 2017 20:04
door Rene Ros
Staat de reactie van ICOMOS er ook tussen? Die zou, wat betreft de Stelling, alleen de nul-plus variant acceptabel vinden.

René