Beeldkwaliteitsplan Stelling van Amsterdam vastgesteld

Ruimtelijke ordening, streekplan, kringenwet, samenhang.
Plaats reactie
Nieuwsredactie
Opzichter van Etiquette
Berichten: 994
Lid geworden op: 19 jul 2007 18:57
Locatie: Amsterdam
Contacteer:

Beeldkwaliteitsplan Stelling van Amsterdam vastgesteld

Bericht door Nieuwsredactie »

(GS-besluit d.d. 23 september 2008)
(Bron: NH Weekbericht 24 september 2008)

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben het Beeldkwaliteitsplan Stelling van Amsterdam en het Ruimtelijk Beleidskader Stelling van Amsterdam vastgesteld. Beide zullen worden opgenomen in de structuurvisie. In het beeldkwaliteitsplan is vastgelegd dat het landschap rondom de Stelling van Amsterdam beschermd moet worden.
Meer informatie bij Peter Hoogervorst (sector Project & Programma), telefoon (023) 514 3428

Nieuwsredactie
Opzichter van Etiquette
Berichten: 994
Lid geworden op: 19 jul 2007 18:57
Locatie: Amsterdam
Contacteer:

Landschap Stelling van Amsterdam beschermd

Bericht door Nieuwsredactie »

Bron: bericht provincie Noord-Holland, 26-9-2008
http://www.noord-holland.nl/thema/nieuw ... chermd.asp

Het landschap rondom de Stelling van Amsterdam wordt beschermd. De provincie heeft in een plan vastgelegd dat bebouwing rond het gebied aan banden wordt gelegd.
Bij de bouw van de fortenring rond de hoofdstad, in de 19e en begin 20e eeuw, werd bepaald dat in het schootsveld van de forten niet mocht worden gebouwd. Dat heeft ervoor gezorgd dat het landschap rond de Stelling open is gebleven.
De provincie wil de unieke omgeving behouden voor de toekomst. Bezoekers, wandelaars en fietsers moeten kunnen blijven genieten van de originele uitzichten van de forten. Ontwikkelingen die de Stelling beschadigen, vernielen of ontsieren worden niet toegestaan.

Het ruimtelijk kwaliteitsplan is gericht op bescherming van de 'kernzone': 1 kilometer rondom elk fort en 100 meter aan weerszijden van de dijken. Hiermee wil de provincie de authentieke schootcirkels en hoofdverdedigingslijn zoveel mogelijk behouden. Ook wil de provincie een groene en relatief stille ring rond Amsterdam maken en de samenhang in het systeem van forten, dijken, kanalen en inundatiekommen (de gebieden die onder water gezet konden worden) veiligstellen.

Stelling van Amsterdam
Bebouwing rondom het gebied wordt daarom aan banden gelegd. Uitzondering hierop zijn bestaande afspraken over woningbouw (bv Waterlands Wonen) en bebouwing die de ruimtelijke kwaliteit van de Stelling verbetert. Ook agrarische bebouwing is mogelijk, zolang die is ingepast in het landschap.

Omdat de Stelling van Amsterdam benoemd is tot nationaal landschap en UNESCO-monument, is ook de monumentenwet van toepassing. Ook daarom is de provincie Noord-Holland actief bezig met het onderhoud en de restauratie van enkele forten.

Het ruimtelijk kwaliteitsplan is ontwikkeld in samenspraak met betrokken partijen zoals gemeenten, forteigenaren en fortbeheerders. Het plan wordt onderdeel van de Structuurvisie van de provincie Noord-Holland.

Nieuwsredactie
Opzichter van Etiquette
Berichten: 994
Lid geworden op: 19 jul 2007 18:57
Locatie: Amsterdam
Contacteer:

Landschap Stelling van Amsterdam niet beschermd in Utrecht

Bericht door Nieuwsredactie »

Samenvatting van 'Grond rond fort moet leeg' in Algemeen Dagblad, d.d. 10 oktober jl.
In aansluiting op persbericht 'Landschap Stelling van Amsterdam beschermd' in Nieuwsbrief 305.

Sinds kort biedt een plan van de provincie Noord-Holland bescherming aan het landschap rondom de forten die behoren tot de Stelling Amsterdam. Een goed initiatief, maar de Stelling heeft ook drie versterkte plaatsen [zes forten en twee batterijen, red.] in de provincie Utrecht. Hoe zit dat?

"Een provincie kan geen beleid maken voor een andere provincie," legt Mariette Hilkemeijer namens de provincie Utrecht uit. Fort Waver-Amstel en Fort bij Uithoorn liggen in gemeente De Ronde Venen en het Fort in de Botshol valt onder de gemeente Abcoude. De afspraak dat de bebouwing rond het gebied van de Stelling van Amsterdam wordt beschermd, geldt niet voor de hele Stelling, zo lijkt het. "Utrecht heeft zaken afgebakend in het streekplan. Wij doen dat niet op deelgebieden zoals Noord-Holland dit nu wel doet."

Woordvoerder Robbert Wortel laat namens gemeente De Ronde Venen weten dat er bij bouwplannen rekening wordt gehouden met het schootsveld van de forten. Deze worden zoveel mogelijk vrij gehouden.

Gehele artikel 'Grond rond fort moet leeg' in Algemeen Dagblad: http://www.ad.nl/groenehart/woerden/268 ... rsquo.html

Nieuwsredactie
Opzichter van Etiquette
Berichten: 994
Lid geworden op: 19 jul 2007 18:57
Locatie: Amsterdam
Contacteer:

Afstemming met de provincie Utrecht

Bericht door Nieuwsredactie »

Paragraaf 1.3 uit het Provinciaal Beeldkwaliteitsplan StvA over de afstemming met de provincie Utrecht:

Zoals reeds aangegeven is het Provinciaal Beeldkwaliteitsplan Stelling van Amsterdam in opdracht van de provincie Noord-Holland opgesteld. Een deel van de Stelling ligt echter in de provincie Utrecht.
Het provinciaal bestuur van Utrecht is ten aanzien van dit gedeelte de eerstverantwoordelijke voor beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering, waaronder het ruimtelijke ordeningsbeleid. De afstemming tussen beide provincies is als volgt gerealiseerd.
In de provincie Utrecht zijn de kernkwaliteiten uit de Nota Ruimte nader gedetailleerd in de Streekplanuitwerking Nationale Landschappen. Hierbij is aansluiting gezocht bij de tekst, die is opgenomen in de partiële herziening streekplan Noord-Holland-Zuid. Om tot een verdere concretisering te komen heeft de provincie in het kader van het Ruimtelijk Actieprogramma 2008-2011 het project “Kwaliteiten nationale en provinciale landschappen” opgenomen. Hierbij is de gebiedscommissie De Venen, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Agenda Vitaal Platteland inclusief de Stelling van Amsterdam, een belangrijke partner. In samenspraak met deze commissie zal de provincie bezien welke inhoudelijke rol zij bij dit traject kan vervullen.
Dit hangt direct samen met de nieuwe bestuurlijke verhoudingen, die gaan ontstaan met de invoering van de nieuwe WRO. Later zal bepaald moeten worden of en - zo ja - met welke detaillering en in welke sturingsinstrumenten (verordening, beeldkwaliteitsplan, handreiking e.d.) de nadere concretisering zal worden verankerd.
De provincie Noord-Holland heeft het voornemen om de provinciale belangen van de Stelling te verankeren in een structuur visie. Het provinciaal Beeldkwaliteitsplan Stelling van Amsterdam is daar een tussenstap in. De provincies Noord-Holland en Utrecht zullen gedurende deze trajecten regelmatig afstemmen om de samenhang in de gehele Stelling te waarborgen. De intiatiefrol hiervoor ligt bij de provincie Noord-Holland als regisseur voor de Stelling van Amsterdam. Medio 2008 start de provincie Utrecht met de nadere uitwerking. Dit rapport zal daarbij worden meegenomen als een cultuurhistorisch-landschappelijke bouwsteen, die afgewogen zal worden met andere claims vanuit huidig en toekomstig ruimtegebruik.
Daar waar dit rapport teksten bevat over de Stelling op Utrechts grondgebied, is daarmee sprake van mogelijkheden, maar hebben de teksten geen beleidsmatige status.

Plaats reactie