Pagina 7 van 8

Spanning loopt op rond bouw Landal

Geplaatst: 10 jun 2011 23:10
door Nieuwsredactie
Bron: IJmuider Courant d.d. 10-6-2011
http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/re ... uw-Landal-

Komt-ie wel of komt-ie niet? De spanning loopt op of het vakantiepark van Landal Greenparks bij Fort benoorden Spaarndam wel of niet zal worden gebouwd.

Het nieuwe aangepaste plan van projectontwikkelaar Esbi Bouw is neergeploft op het bureau van de dagelijkse bestuurders van het recreatieschap Spaarnwoude die hier komende woensdag 15 juni over gaan vergaderen. Een belangrijke vergadering, want Haarlems wethouder Rob van Doorn (niet in het dagelijks bestuur en tegen het bouwplan) is naar verluidt voor deze ontmoeting uitgenodigd.

’Schadeclaim als Landal er komt’

Geplaatst: 03 jul 2011 23:39
door Nieuwsredactie
Bron: Haarlems Dagblad d.d. 3-7-2011
http://www.haarlemsdagblad.nl/nieuws/re ... E2%80%99--

De organisaties die tegen het geplande vakantiepark rond Fort Benoorden Spaarndam zijn, roepen omwonenden op woensdag mee te demonstreren. Het vergaderende recreatieschap moet dan merken dat er geen draagvlak is voor zijn plannen.

Tegenstanders Landal in protest bij Unesco

Geplaatst: 06 jul 2011 22:37
door Nieuwsredactie
Bron: IJmuider Courant d.d. 5-7-2011
http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/re ... ij-Unesco-

Bij alle argumenten tegen de komst van Landal Greenparks bij Fort benoorden Spaarndam is een bijzondere bijgekomen: Spaarndammers hebben protest aangetekend bij de Unesco in Parijs, de internationale organisatie die het fort als onderdeel van de Stelling van Amsterdam tot werelderfgoed heeft verklaard.

Landal-park verdeelt Velsense raad

Geplaatst: 22 jul 2011 23:23
door Nieuwsredactie
Bron: Haarlems Dagblad d.d. 22-7-2011
http://www.haarlemsdagblad.nl/nieuws/re ... sense-raad

De Velsense gemeenteraad is verdeeld over de komst van een Landal-park bij Velserbroek. Een lichte meerderheid is voor, maar er zijn er veel vragen over vooral mogelijke verkeersoverlast in Spaarndam.

Provincie achter ontwikkeling Fort benoorden Spaarndam

Geplaatst: 24 aug 2011 17:10
door Nieuwsredactie
Bron: NH Weekbericht 26 provincie Noord-Holland
http://www.noord-holland.nl/web/Actueel ... arndam.htm

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland staan achter de plannen van het Recreatieschap Spaarnwoude om Fort benoorden Spaarndam te ontwikkelen tot bezoekerscentrum voor de Stelling van Amsterdam.

Ook de ontwikkeling van een recreatiepark in het huidige munitiebos is in lijn met het provinciale beleid om cultureel erfgoed een nieuwe bestemming te geven en toegankelijk te maken.

’Alternatief fort voor helft belastinggeld’

Geplaatst: 05 sep 2011 23:04
door Nieuwsredactie
Bron: Haarlems Dagblad d.d. 5-9-2011
http://www.haarlemsdagblad.nl/nieuws/re ... %E2%80%99-

De tegenstanders van de bouw van een bungalowpark bij Fort benoorden Spaarndam in Velserbroek hebben zich gisteravond geroerd in het Haarlemse provinciehuis. Zij pleitten bij statenleden voor een andere bestemming voor het fort, die voor de gemeenschap de helft goedkoper is.

Het plan zoals Gedeputeerde Staten dat willen behelst de bouw van ruim tachtig vakantiehuizen van Landal Greenparks naast het fort, waarbij de antieke vesting deels voor het vakantiepark wordt gebruikt en deels wordt ingericht als bezoekerscentrum voor de gehele Stelling van Amsterdam.

Inspreekster Jolijt de Jongh liet gisteravond in het Haarlemse provinciehuis geen spaan heel van deze plannen. Volgens haar horen de hoge vakantiehuizen niet thuis in het schootsveld van het fort, net zo min als een supermarkt of een hotel daar thuishoren.

Ook stelde zij dat de komst van het vakantiepark tot te veel geluid zal leiden en tot te veel lichtuitstraling, wat een negatieve invloed heeft op zeldzame dieren zoals de ijsvogel. Ook vindt zij dat er geen oplossing is voor de toenemende verkeersdruk door de nieuwe vakantiegangers. ,,Dat is een schijnoplossing voor de verkeersveiligheid in Spaarndam. Een onafhankelijk onderzoek is daarom op zijn plaats.’’

Het definitieve besluit om het park (niet) te bouwen valt op 30 september in de bestuursvergadering van het recreatieschap.

Meer weerstand tegen bouw vakantiepark Landal

Geplaatst: 07 sep 2011 23:06
door Nieuwsredactie
Bron: Haarlems Dagblad d.d. 7-9-2011
http://www.haarlemsdagblad.nl/nieuws/re ... ark-Landal

De gemeenteraad van Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft dinsdagavond stelling genomen tegen de bouw van een vakantiepark bij Fort benoorden Spaarndam in Velserbroek.

Dat gebeurde nadat een aantal insprekers in de gemeenteraad tegen het fort had gepleit. In het hele besluitvormingsproces is deze kleine gemeente niet het belangrijkst. Haarlem, Amsterdam en de statenleden van provincie Noord-Holland moeten zich er nog over uitspreken. Het gaat er om spannen.

Landal Greenparks hoeft recreatieschap geen geld op te lever

Geplaatst: 07 sep 2011 23:16
door Ziegel
Bron: Haarlems Dagblad d.d. 7-9-2011
http://www.haarlemsdagblad.nl/nieuws/re ... e-leveren'

De bouw van een vakantiepark van Landal Greenparks bij Fort benoorden Spaarndam hoeft het recreatieschap Spaarnwoude geen geld op te leveren. Het gaat bij de plannen primair om het opknappen en openstellen van het fort, wat samenhangt met de bouw van het vakantiepark.

Dat zei gedeputeerde Jaap Bond woensdagmiddag tijdens een door de krant georganiseerde discussie in Villa Westend over de toekomst van het fort. De tegenstanders van het vakantiepark waren zeer verbaasd over deze opmerking, omdat eerder is gemeld dat de komst van het vakantiepark nodig is voor het schap om financieel het hoofd boven water te houden.

Gemeenteraad Haarlem zegt NEE tegen bungalowpark

Geplaatst: 16 sep 2011 23:08
door Nieuwsredactie
Bron: RTVNH d.d. 16-9-2011
http://www.rtvnh.nl/nieuws/64011/Gemeen ... ngalowpark

De gemeente Haarlem is tegen een bungalowpark van Landal Greenparks op het terrein van Fort Benoorden bij Spaarndam. Donderdagavond stemde de gemeenteraad unaniem tegen.
Wethouder Rob van Doorn neemt het 'nee' over.

PvdA NH onder voorwaarden akkoord met bouwplan Landal

Geplaatst: 21 sep 2011 23:06
door Nieuwsredactie
Bron: PvdA Noord-Holland d.d. 21-9-2011
http://noordholland.pvda.nl/nieuws/nieu ... orden.html

De fractie van de PvdA in Provinciale Staten gaat onder voorwaarden akkoord met de plannen om Fort Benoorden Spaarndam op te knappen en bij dit fort een bungalowpark van Landal aan te leggen. De PvdA wil dat zwart op wit wordt vastgelegd dat een aantal toezeggingen van gedeputeerde Bond in de statencommissie overeind blijven. De PvdA zal daarover de komende tijd de vinger aan de pols blijven houden.