Beplanting na 1904?

De Stelling als historisch geheel.
Plaats reactie
Nieuwsredactie
Opzichter van Etiquette
Berichten: 994
Lid geworden op: 19 jul 2007 18:57
Locatie: Amsterdam
Contacteer:

Beplanting na 1904?

Bericht door Nieuwsredactie »

Bron: archiefonderzoek Stichting Landschap Noord-Holland.
Zie Nieuwsbrief 344 van 31 maart 2010.

In de correspondentie over de begroting 1905 daterend uit eind 1903 schrijft de EAI te Haarlem dat
1. op de kade van den Noordwijkermeerpolder
2. langs het inundatiekanaal tot bij de Pijp
3. op den berm en het glacis van het fort bij Hoofddorp
4. op den berm van het fort bij Marken_Binnen en achter dit fort;
5. op den berm en de omkading van het fort bij Aalsmeer
6. op den berm van het Fort de Liede
 
“De beplanting, vermeld onder 1, zal voorlopig niet kunnen worden gemaakt, om de reden aangegeven in mijn brief van 8 september 1903, nr 1138. Evenzoo zal de beplanting, vermeld onder 2, voorshands achterwege moeten blijven, ingevolge het bepaalde in de aanschrijving van het departement van oorlog dd 30 augustus 1902, Ve Afd. nr 89.
De werken van het fort bij Hoofddorp zullen in den winter van 1905 nog niet ver genoeg gevorderd zijn om tot het maken van de beplanting, vermeld onder 3, te kunnen overgaan.
Van de forten bij Marken-Binnen en bij Aalsmeer zullen, ingevolge het gestelde in de aanschrijving van den inspecteur der genie d.d. 18 december gereed moeten zijn. Het is echter mogelijk, dat de uitvoering vertraging ondervindt of het werk te laat wordt opgeleverd. Maar ook al mochten de gebouwen op voormeld tijdstip gereed zijn, blijft het zeer twijfelachtig, of in den winter 1905-1906 de aardwerken reeds voldoende gevorderd en de terreinen van loodsen en hulpmiddelen van den aannemer voldoende vrij zullen zijn, om tot het aanleggen van de beplantingen, vermeld onder 4 en 5 over te gaan. Ik zou het dus verkieslijk achten er op te rekenen, dat deze beplantingen eerst in den winter1906-1907 zullen worden aangelegd en de eerste termijnen daarvan ten laste van de vestingbegrooting 1906 zullen worden gebracht.
Mocht dit gevoelen door u niet worden gedeeld, dan zal in de ontwerp-vestingbegrooting van 1905 voor de eerste termijnen dezer beplantingen, met inbegrip van een gedeelte van den P.v.O.U. van het te sluiten contract, moeten worden uitgetrokken
4. Marken-Binnen        ƒ  830             
5. Aalsmeer                  ƒ 1590
Terwijl de onderhoudstermijnen, op volgende jaren te verrekenen, zullen bedragen respectievelijk ƒ 310 en ƒ 605.
De uitvoering van de beplanting, vermeld onder 6, kan eerst na de wijziging en voltooiing van het Fort de Liede plaats vinden, waarmede volgens het werkplan voor het afwerken van de Stelling van Amsterdam in 1906 een begin zal worden gemaakt”.

En de EAI te A'dam schrijft:

"Beplantingen op en nabij forten:
Van deze beplantingen werden die op het fort bij Abcoude en het grootste deel van die op het fort bij Nigtevecht opgenomen in de ontwerpcontracten wegens den aanleg van beplantingen ingezonden bij schrijven van 30 september jl. De beplanting op of nabij de overige forten komen mijns inziens, voor aanleg in 1905 nog niet in aanmerking aangezien het Rijksterrein waarop zij gesteld zouden moeten worden voor het grootste gedeelte noodzakelijk beschikbaar moet blijven voor grondberging en het opstellen van loodsen, keeten en dergelijke ten dienste van het te zijner tijd afwerken dier forten. Ook voor de forten, met welker afwerking eventueel in 1905 een begin zou kunnen worden gemaakt , is het aanbrengen der beplantingen in datzelfde jaar niet aan te bevelen, aangezien het bedoelde Rijksterrein vermoedelijk pas in 1907 weder vrij zou komen."

Gebruikersavatar
Hans
Generaal
Berichten: 96
Lid geworden op: 02 sep 2006 20:56
Fort of organisatie: Fort bij Uithoorn
Locatie: Mijdrecht

Re: Beplanting na 1904?

Bericht door Hans »

dit en de laatste nieuwsbrief lezend, komen er enkele vragen bij mij op.
ten eerste, als de beplanting als cammouflage moest dienen, en dus nu tot het werelderfgoed behoort, mag er dan gekapt worden in de huidige beplanting ? ... of is dit beschermd ?
Op fort Uithoorn is dus gekapt zoals het hoorde, de schootsvelden zijn vrijgemaakt !
ten tweede, waarom staan er op sommige forten zo weinig bomen, zoals op Botshol en Waver-Amstel, zijn ze daar niet aan toe gekomen misschien ?
Ook denk ik dat je naar de tijd moet kijken, er werden natuurlijk geen volwassen bomen geplant, en de camouflage was dus de eerste jaren minimaal, of heb ik dat mis ??

Plaats reactie