Fort Velsen

De individuele forten en vestingen.
mhil
Generaal
Berichten: 748
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Fort Velsen

Bericht door mhil »

Gisteren nog even gekeken omdat de termijn voor beantwoording van de kamervragen volgens mij al was verstreken....
Uitstel is gevraagd, zou zomaar kunnen dat een ontruiming eventuele beantwoording overbodig maakt. Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken
Nieuwsredactie
Opzichter van Etiquette
Berichten: 994
Lid geworden op: 19 jul 2007 18:57
Locatie: Amsterdam
Contacteer:

Blog: Hoe een fort kraakt in haar voegen

Bericht door Nieuwsredactie »

De Stelling van Amsterdam is Unesco werelderfgoed en wordt gekoesterd door de provincie als siteholder. Zo wordt er gewerkt aan restauratie en aan het bevorderen van gebruik en openstelling van de forten. Een van deze forten is al 40 jaar hermetisch gesloten. Dat is het Fort bij Velsen.

Gehele artikel op: https://www.noord-holland.nl/Onderwerpe ... aar_voegen
mhil
Generaal
Berichten: 748
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Fort Velsen

Bericht door mhil »

Rechter stelt krakers in ongelijk, fort Velsen mag worden ontruimd. Voornaamste argumenten zijn dat het fort niet echt leegstaat omdat de eigenaar en anderen het terrein (deels) nog gebruiken. Daarnaast speelt het geen rol dat de krakers elders geen woonruimte kunnen vinden. En tot slot belemmert de kraak de verkoop. Datum waarop het terrein leeg moet zijn is niet bekend.
Zie ook:
https://wnl.tv/2019/02/21/rechter-krake ... rt-velsen/
https://www.parool.nl/amsterdam/krakers ... ~a4623504/

Opmerkelijk overigens dat er op een site van de Provincie een blog wordt geplaatst over een bezoek aan een "gekraakt" terrein .....maar wellicht heeft de eigenaar eveneens gebruik gemaakt van het door de krakers georganiseerde open huis om het terrein te bezoeken samen met de blogger :roll:
Gebruikersavatar
Rene Ros
Opzichter van Etiquette
Berichten: 2169
Lid geworden op: 22 jul 2006 15:09
Fort of organisatie: Doc. Stelling van Amsterdam
Locatie: Weesp
Contacteer:

Re: Fort Velsen

Bericht door Rene Ros »

Martin, ik had gisteren het bericht rechtstreeks via Twitter en FaceBook verspreid en niet via het forum.
Nieuwsredactie
Opzichter van Etiquette
Berichten: 994
Lid geworden op: 19 jul 2007 18:57
Locatie: Amsterdam
Contacteer:

Re: Fort Velsen

Bericht door Nieuwsredactie »

mhil
Generaal
Berichten: 748
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Fort Velsen

Bericht door mhil »

Brief aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Mw. drs. K.H. Ollongren betreffende de Handhaving van het kraakverbod Tweede Kamer kenmerk: 31560-51/ 2019D06667 http://www.tweedekamer.nl
mhil
Generaal
Berichten: 748
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Fort Velsen

Bericht door mhil »

Op 13 en 14 maart heeft minister van Justitie en Veiligheid F.B.J. Grapperhaus een reactie gestuurd op vragen over het gekraakte Fort Velsen te Beverwijk. Bijgaand antwoorden op gestelde vragen alsook een reactie over handhaving van het kraakverbod.
Antwoord van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid), mede namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (ontvangen 14 maart 2019)

Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2018-2019, nr. 1645
AH 1864 2019Z00774

Vraag 1
Bent u op de hoogte van het bericht dat oud-ADM- krakers inmiddels het Rijksmonument/ UNESCO Wereld Erfgoed Fort bij Velsen in de gemeente Beverwijk hebben gekraakt? Deelt u de mening dat kraken illegaal en een schending van het eigendomsrecht is? Zo nee, waarom niet?

Antwoord vraag 1
Ja, hiervan ben ik op de hoogte. Ik deel het standpunt dat kraken illegaal is en een schending van het eigendomsrecht.

Vraag 2
Is er bekend wie de eigenaar van dit gekraakte pand is? Zo ja, heeft de eigenaar aangifte gedaan?

Antwoord vraag 2
Uit de berichtgeving maak ik op dat het gekraakte perceel in het bezit van particulieren is. Er is direct aangifte gedaan door de eigenaar.

Vraag 3
Indien de eigenaar aangifte heeft gedaan, deelt u dan de mening dat dit pand zo snel mogelijk ontruimd moet worden, om zo de Antikraakwet te handhaven? Welke termijn wordt hiervoor gehanteerd?

Antwoord vraag 3

De officier van justitie heeft reeds twee dagen na de kraak de ontruiming van het gekraakte pand aangekondigd. Tegen deze aankondiging hebben de krakers een kort geding aangespannen dat op 7 februari jl. heeft gediend. Op 21 februari jl. heeft de rechtbank geoordeeld dat Fort Velsen ontruimd mag worden. De rechter heeft in het nadeel van de krakers beslist. De krakers zullen het pand moeten verlaten.

Vraag 4
Is er bij deze krakers sprake van een georganiseerde groep? Zo ja, welke groep(en)?

Vraag 5
Klopt het dat er oud-ADM-krakers bij zitten, en dat sommigen verdacht en/of eerder veroordeeld zijn voor verstoring van de openbare orde tijdens eerdere ontruimingen?

Antwoord vraag 4 en 5
Uit de berichtgeving maak ik op dat een deel van de krakers afkomstig is van het vorige maand ontruimde ADM-terrein in Amsterdam. Of hierbij sprake is van een georganiseerde groep kan ik op dit moment niet zeggen. Dat is overigens ook niet relevant voor de ontruimingsvordering van het OM. Over individuele zaken doe ik geen mededelingen.

Vraag 6

Klopt het dat de burgemeester van Beverwijk voornemens is dit gekraakte pand te ontruimen?

Antwoord vraag 6
De bevoegdheid tot het nemen van een ontruimingsbeslissing ligt bij het Openbaar Ministerie. Vanuit het oogpunt van openbare orde en veiligheid heeft de burgemeester een verantwoordelijkheid die ertoe kan strekken dat hij uiting geeft aan het niet laten voortduren van een ongewenste situatie en bereidheid om in het voorkomende geval van een ontruiming faciliterend op te treden. Zie verder het antwoord op vraag 3.

Vraag 7
Klopt het dat de bij de ontruiming van gekraakte panden in Amstelveen betrokken asielkrakers afgelopen jaar zijn aangehouden op basis van verdenkingen/ eerdere veroordelingen voor verstoring van de openbare orde?

Antwoord vraag 7
Over individuele zaken doe ik geen mededelingen.

Vraag 8
Kunt u toezeggen de burgemeester van Beverwijk te ondersteunen om op dezelfde manier te ontruimen als in Amstelveen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord vraag 8
Ik meen dat deze vraag inmiddels achterhaald is door de uitspraak in kort geding in deze zaak.

Vraag 9
Wat zijn de gevolgen van het beschadigen en/of vernielen van Rijksmonumenten/ UNESCO Wereld Erfgoed? Welke wettelijke en bestuurlijke middelen heeft het Rijk om op te treden in gevallen waarbij Rijksmonumenten/ UNESCO Wereld Erfgoed in acuut gevaar zijn en mogelijk beschadigd en/of vernield worden?

Antwoord vraag 9
Het beschadigen of vernielen van een rijksmonument is verboden op grond van artikel 9.1, eerste lid, onder a, van de Erfgoedwet in samenhang met artikel 11, eerste lid, van de Monumentenwet 1988. Overtreding van dit verbod is strafbaar op grond van artikel 9.1, tweede lid, onder b, van de Erfgoedwet in samenhang met artikel 1a, onderdeel 2, van de Wet op de economische delicten, zoals dat artikel luidde voor de inwerkingtreding van de Erfgoedwet. Het beleid inzake Werelderfgoed is gebaseerd op het nationale wettelijke instrumentarium.
De lidstaten van het verdrag zijn verantwoordelijk voor het in stand houden van de uitzonderlijke universele waarde van het Werelderfgoed. Op grond van artikel 9.1, eerste lid, onder a, van de Erfgoedwet in samenhang met artikel 63, tweede lid, van de Monumentenwet 1988 en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is het college van burgemeester en wethouders het verantwoordelijke orgaan om op te treden cq. te handhaven bij het vernielen van rijksmonumenten.

Vraag 10
Deelt u de mening dat er onderscheid gemaakt zou moeten worden tussen reguliere panden en monumentale panden, gezien het risico op onherstelbare schade en/of vernieling? Zo nee, waarom niet?

Vraag 11
Deelt u de mening dat schade in alle gevallen verhaald moet worden op krakers? Zo nee, waarom niet?

Antwoord vraag 10 en 11
In alle gevallen is schade of vernieling verwerpelijk, los van de status van het gebouw. Artikel 138a Sr (kraakverbod) voorziet niet in een dergelijk onderscheid en ik zie daar ook niet direct aanleiding toe. Indien schade ontstaat, kunnen de verantwoordelijken voor deze schade via een civiele procedure aansprakelijk worden gesteld. Het verhalen van schade is primair een zaak tussen eigenaar en kraker.

Vraag 12
Voorzien de beleidsregels van de Antikraakwet van het Openbaar Ministerie in een hogere prioriteit voor monumentale panden (zowel lokale, provinciale als rijksmonumenten)? Zo ja, hoe wordt daarin voorzien en hoe worden deze beleidsregels in dit geval toegepast?

Antwoord vraag 12
De beleidsregels van het OM voorzien niet in een hogere prioriteit voor de ontruiming van monumentale panden.

Vraag 13
Indien deze beleidsregels daarin niet voorzien, deelt u de mening dat deze voor monumentale panden aangescherpt zouden moeten worden? Zo ja, bent u bereid dit mee te nemen in de aanscherping van de beleidsregels inzake de ontruimingsperiode van gekraakte woningen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord vraag 13
Ik zie daartoe vooralsnog geen noodzaak. Het college van burgemeester en wethouders is op grond van de Erfgoedwet, Monumentenwet 1988 en Wabo de verantwoordelijke overheidslaag om op te treden bij vernieling, zowel tijdens als na de ontruimingsperiode.
Beantwoording vragen handhaving van het kraakverbod:
Handhaving_kraakverbod.pdf
(38.21 KiB) 190 keer gedownload
En gaat over tot de orde van de dag ;) (ok, geen motie maar toch)

Bron:https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken ... 2019D10221
mhil
Generaal
Berichten: 748
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Fort Velsen

Bericht door mhil »

Ook in de gemeenteraad van Beverwijk zijn er zo wat vragen over het fort......
mhil
Generaal
Berichten: 748
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Fort Velsen

Bericht door mhil »

Bijgaand antwoorden op vragen gesteld over Fort Velsen in de gemeente raad Beverwijk Bron: gemeente Beverwijk
mhil
Generaal
Berichten: 748
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Fort Velsen

Bericht door mhil »

Zoals gemeld in de nieuwsbrief is Fort Velsen schoon geveegd.
Zie ook bijgaand artikel in Dagblad Kennemerland van 5 januari 2022
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt ... 104_359755

Zoals eerder aangegeven zijn met het wijzigen van de bestemming verwachtingen gewekt.....
https://www.monumenten.nl/monument/510703
Plaats reactie