Hadersluis Zijkanaal B in verval......

Kazernes, magazijnen, fabrieken, liniewallen, waterwerken etc.
mhil
Generaal
Berichten: 693
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Hadersluis Zijkanaal B in verval......

Bericht door mhil »

Geachte heer mhil,

Zoals afgesproken stuur ik u hierbij een korte terugkoppeling m.b.t. (uw vraag over) de Hadersluis.

Bij het Hoogheemraadschap Rijnland is zeker de wil aanwezig om het monument te restaureren, de kostenpost hiervoor is in de begroting van 2013 opgenomen. Het ligt in de bedoeling de Hadersluis in 2013 te restaureren.

Als het goed is ontvangt u hierover/hiervan nog bericht van het Hoogheemraadschap.

Voor de voor de restauratie benodigde omgevingsvergunning en de juiste uitvoering van de werkzaamheden met betrekking tot het monument zijn mijn collega's <naam> en <naam> aanspreekpunt.

Ik vertrouw erop u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

vriendelijke groet,
<naam>
mhil
Generaal
Berichten: 693
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Hadersluis Zijkanaal B in verval......

Bericht door mhil »

Uit onderstaande beschijving afkomstig uit het Provinciale Archief Noord Holland
blijkt dat de Hadersluis al in 1759 in onderhoud is geweest en in 1770 geheel is vernieuwd.

In een beschrijving van Velsen uit 1514 staat dat de ingelanden (= grondeigenaren) van de polder waren belast met het onderhoud van de "Velzerdijck... daarinne begrepen de onderhoudenisse van 4 sluysen" * . Deze sluisjes zaten in de dijk. De Oostlaander- of Velsersluis en Hadersluis waterden af op het Wijkermeer, de Laaglandersluis, ook wel Buitendijksluis of Sluis Jan Rozengat genoemd, op de Buitendijken en de Veensluis op de Gruiters(polder). .............

De sluisjes waren oorspronkelijk houten duikersluisjes, maar zijn later vervangen door metselwerk. Tot in de tweede helft van de 18e eeuw werden de deuren van de sluizen van november tot maart uitgenomen, om te zorgen dat het water van het Wijkermeer vrij de polder in en uit kon stromen. In de zomer zorgden de sluizen voor de kering van het buitenwater, maar het was niet mogelijk te voorkomen dat het zoete water de polder uitstroomde. Vanaf 1759 was deze mogelijkheid er wel, doordat de sluizen in dat jaar werden voorzien van valdeuren. Het was nu ook mogelijk om in geval van droogte buitenwater binnen te laten door de sluizen open te zetten. Omstreeks 1770 zijn de sluizen geheel vernieuwd. Bij latere herstellingen en gedeeltelijke vernieuwingen handhaafde men de hoofdvormen uit die tijd.

Voor de afwatering van en naar de sluizen waren er vier hoofdwateringen, namelijk de Sluissloot, de Hadersloot, de Lange Sloot en de sloot onderlangs de dijk.


zie voor meer achtergrond ook het onderwerp "inlaat Velserbroek"

bron: http://www.noordhollandsarchief.org/sea ... &milang=nl
mhil
Generaal
Berichten: 693
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Hadersluis Zijkanaal B in verval......

Bericht door mhil »

Beste heer mhil,

Na veel omzwervingen is uw bericht geland. De gedachte was dat het herstel vanuit beheer erfgoed zou worden gefinancierd. Hier bleek echter voor dit werk geen geld beschikbaar.

Hoewel de Hardersluis voor Rijnland geen functioneel Kunstwerk is het herstel hiervan op de begroting 2013 van onze afdeling Watersystemen geplaatst.

In 2013 zal het werk dan ook uitgevoerd worden. Rijnland heeft echter geen archiefmateriaal van deze sluis. Ook de gemeente Velsen kan ons niet helpen aan beeldmateriaal. :lol:

Kunt u als liefhebber deskundige ons hierin misschien verder helpen ? :roll:
Is er nog iemand van het forum die tekeningen of i.d. heeft ?

Met vriendelijke groet,
<naam>


Gebiedsbeheerder regio Noord-West
tel: 071-3063xxx
e.mail: <naam>@rijnland.net
Hoogheemraadschap van Rijnland

Het hoogheemraadschap van Rijnland hanteert servicenormen. Lees onze servicenormen.Van: Mhil
Verzonden: woensdag 16 mei 2012 8:09
Aan: Onderwerp: Re: Hardersluis

Dag heer ,
Bedankt voor uw reactie en goed te horen dat herstel is opgevoerd voor 2013.
Wat uw vraag betreft heb ik eea gevonden op het Noord Hollands archief.

http://www.beeldbank.noord-hollandsarch ... zoeken.y=0

http://www.noordhollandsarchief.org/sea ... &milang=nl

Een zoekopdracht op het Noord Hollands achief levert menig zoekresultaat. Wellicht dat een gerichte vraag bij hen tekeningen oplevert.
http://www.noord-hollandsarchief.nl/sea ... hadersluis

Ook kan de historische kring Velsen misschien aanvullende informatie leveren.
http://www.historischekringvelsen.nl/velisena/home.html

Tenslotte kan de stg Gemaal Velserbroek u mogelijk nog van informatie voorzien.
http://www.velserbroek.gemaal.nl/

De ontwikkelingen en hetgeen ik heb gevonden is te vinden op:
viewtopic.php?f=8&t=1083 (oude beschrijving)

Meest effectief is een gerichte vraag uitzetten bij het archief van gemeente Velsen en het Noord Hollandsarchief. Zij zijn ervaren in het achterhalen van oude tekeningen, prenten en foto's.

Noord-Hollands Archief
Postbus 3006
2001 DA Haarlem
info@noord-hollandsarchief.nl
Locatie Jansstraat
Jansstraat 40
2011 RX Haarlem
tel. (023) 517 27 00
fax (023) 517 27 20

Openingstijden
dinsdag t/m vrijdag: 9.00-17.00 uur
zaterdag: 9.00-14.00 uur

Ik zal kijken of ik nog aanvullende informatie kan achterhalen.

Met belangstelling zie ik het herstel tegemoet

Vriendelijke groet MhilBeste heer mhil,

Dank voor de uitgebreide informatie. Ik stuur deze door naar de collega’s die met het herstel aan de gang moeten.
Met vriendelijke groet,

<naam>.
Gebiedsbeheerder regio Noord-West
Tel: 071-3063xxx
Hoogheemraadschap van Rijnland

--------------------------------------------------------------------------------
mhil
Generaal
Berichten: 693
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Hadersluis Zijkanaal B in verval......

Bericht door mhil »

Op m'n zoektocht naar beelmateriaal ook Stichting Gemaal De Velserbroek c.a. benadert. Bijgaand een passage uit een mailbericht van de secretaris van de Stichting.
... het Hoogheemraadschap heeft het herstel, beheer en zorg van hun cultureel erfgoed in Velserbroek aan ons (Stichting Gemaal De Velserbroek c.a.)toevertrouwd. Dus wij zijn op zoek naar beeldmateriaal. Dat is bijvoorbeeld voor de andere sluisjes al gelukt. Het Provinciaal Archief is mijn werkterrein. Daar berust ook het oude archief van de Polder De Velserbroek.
Met andere woorden de eigenaar van het gemeentelijk monument is HHRL die het beheer heeft over gedragen aan de Stichting Gemaal De Velserbroek.

Maakt allemaal niet uit, ...............ik ben benieuwd naar de restauratie in 2013 (mits er tekeningen zijn opgedoken) .
mhil
Generaal
Berichten: 693
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Hadersluis Zijkanaal B in verval......

Bericht door mhil »

Dag heer ......,

Recent nog eens wezen kijken bij de Hadersluis.
Staat herstel voor 2013 nog steeds, in deze tijd van bezuinigingen, nog steeds in de planning ?
Op de website http://commons.wikimedia.org kwam ik nog 3 foto's tegen van de toen al in verval zijnde westkant van de sluis en de nog goed in tact zijn de oostkant.
Ook zijn er plaatjes te vinden van Westlaandersluis.

Welicht u al bekend zo niet dan misschien nog een aardige aanvulling.

Met belangstelling zie ik u reactie tegemoet.

Mvg mhil
mhil
Generaal
Berichten: 693
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Hadersluis Zijkanaal B in verval......

Bericht door mhil »

Dag heer mhil,

Ik ben ook benieuwd of de regio Noordwest van Rijnland dit jaar overgaat tot restauratie van de Hadersluis. Bij de afd. Cultureel erfgoed en de afd. Bouwzaken van Rijnland, mijn directe contacten, weten van niets.

Bij ons heeft de restauratie van de Westlaandersluis prioriteit, omdat het er naar uitziet op dit moment dat de restauratie van het Fort benoorden Spaarndam (+ aanleg recreatiepark Landal) enig groen licht heeft gekregen. De projectontwikkelaar EsbiBouw heeft toegezegd, als het Fortplan doorgaat, ook de restauratie van de Westlaandersluis voor zijn rekening te nemen. De uitvoering geschiedt dan onder onze expertise. Afwachten.

De restauratie van de Oostlaanderluis en de Hadersluis staan uiteraard ook op ons programma maar op een later tijdstip. Binnenkort gaan we weer verder met het herstellen van de drie damsluisjes achter het gemaal.

Bedankt voor de website met foto's. De foto's zijn een welkome aanvulling op het gering aantal foto's uit het verleden die in ons bezit zijn.

Met vriendelijke groet,

S... R....
mhil
Generaal
Berichten: 693
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Hadersluis Zijkanaal B in verval......

Bericht door mhil »

Wat de toegezegde restauratie betreft is er weinig schot in de zaak te melden........
Nu het riet is weg is komen de restanten van de kering bloot.
Een muuranker waar een achteloze voetganger zijn nek over kan breken.
Meer interessant is een hijsoog van het keerschot dat zo nog kan worden gebruikt.
Deel 2 is ongetwijfeld in de modder terug te vinden.
In beide granieten geleide blokken is een ingegraveerd cijfer 3 zichtbaar geworden.
Ook aardig is te zien dat onderin de geleide rail nog een stuk hout van de kering zit.
20140214 hijsoog schot Hadersluis.jpg
20140214 Metselwerk waterdoorlaat Hadersluis.jpg
20140214 nummer inscriptie graniet Hadersluis.jpg
Gebruikersavatar
Rene Ros
Opzichter van Etiquette
Berichten: 2162
Lid geworden op: 22 jul 2006 15:09
Fort of organisatie: Doc. Stelling van Amsterdam
Locatie: Weesp
Contacteer:

Re: Hadersluis Zijkanaal B in verval......

Bericht door Rene Ros »

Ik ontving een brief van de Stichting Gemaal De Velserbroek c.a. dat ze zichzelf hebben ontbonden vanwege "een verschil van mening met het Hoogheemraadschap Rijnlanden over de wijze waarop het nog in bezit van Rijnland zijnde erfgoed, zoals de Velserdijk met 3 getijdesluisjes en het gemaalcomplex door ons beheerd en gefinancierd moest worden..."

René
mhil
Generaal
Berichten: 693
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Hadersluis Zijkanaal B in verval......

Bericht door mhil »

Tja, dat is ook manier om "problemen" op te lossen.
Wordt er aangegeven wie het beheer overneemt?
Gebruikersavatar
Rene Ros
Opzichter van Etiquette
Berichten: 2162
Lid geworden op: 22 jul 2006 15:09
Fort of organisatie: Doc. Stelling van Amsterdam
Locatie: Weesp
Contacteer:

Re: Hadersluis Zijkanaal B in verval......

Bericht door Rene Ros »

Beheer vervalt dan weer naar Hoogheemraadschap.

René
Plaats reactie