Veldverkenning 1e luitenant der Grenadiers Johan Gerrit Willem Zegers Uitgeest en duingebied Heemskerk

Kazernes, magazijnen, fabrieken, liniewallen, waterwerken etc.
Plaats reactie
mhil
Generaal
Berichten: 750
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Veldverkenning 1e luitenant der Grenadiers Johan Gerrit Willem Zegers Uitgeest en duingebied Heemskerk

Bericht door mhil »

In de periode van 9 maart – 13 april 1925 is 1e luitenant Johan Gerrit Willem Zegers gedetacheerd geweest bij Vesting Holland.
Onderdeel van zijn werkzaamheden was een veldverkenning in vak Uitgeest.

In een 3 bladzijde tellend verslag geeft Zegers aan dat hem het dorp Uitgeest hem bijzonder geschikt lijkt om als steunpunt ingericht te worden voor de verdediging. Dit steunpunt loopt door tot aan de Zwaansmeerpolder direct gelegen aan de zuidkant van het Uitgeestermeer.

Vanaf de noordkant van Uitgeest kan een hoofdverdedigingsstrook met enkele kleine steunpunten ingericht worden richting de noordrand van het terrein bij kasteel Marquette in Heemskerk.
Steunpunt Uitgeest en verdedigingslinie Zaansmeerpolder - Marquette.jpg
Voor een goede verdediging van steunpunt Uitgeest zijn minstens 1 of enige compagnieën (ca 100-150 manschappen) nodig met voldoende mitrailleurs en zo mogelijk enkele kanonnen.
Verdediging van Uitgeest is uitgesloten indien voor het hele vak slechts 1 bataljon (4 of meer compagnieën) beschikbaar is.
Zolang de bezetting niet versterkt is zijn er onvoldoende manschappen en wordt geadviseerd de hoofdverdedigingsstrook in te richten ten zuiden van Uitgeest. De aftekenende rand bij Assum wordt als geschikt terrein aangemerkt.
In het geval Uitgeest is bezet door de vijand is de verwachting dat Assum, vanwege het ontbreken van inundatiemogelijkheden, niet lang verdedigd kan worden. De manschappen zijn hard nodig om de smalle inundatie te verdedigen noordoost van het Assumer Tolhek. (zie viewtopic.php?p=6013#p6013).
Ondersteunend vuur vanuit de hoofdverdedigingsstrook bij Marquette en de mitrailleurs van de steunpunten alsook concentratievuur vanuit de Forten Veldhuis Krommenie en Aan de Ham brengt de vijand bij Assum in een onhoudbare situatie.

In het geval Uitgeest bezet is door de vijand ligt een aanval op de Zwaansmeerpolder voor de hand. Dit zal naar verwachting gepaard gaan met kleine ondernemingen aan de waterzijde van het Uitgeestermeer en de sloot De Wijdelaan en de Molenlaan. Luitenant Zegers merkt op dat deze vijandelijke aanval slechts van beperkte omvang kan zijn mede gelet de inundaties en eenvoudig door de lijn artillerie af te slaan.
Verdedigingslinie Marquette Kruisberg en fall back (2).jpg
Het stelling gedeelte Krommeniedijk, Den Ham, Veldhuis Marquette Nooddorp is zeer sterk.
Voor de verdediging van de Stelling in de duinen ten zuiden van de lijn Noorddorp-kwekerijen tot en met de Kruisberg wordt als meest sterk aangemerkt echter vergt zeer veel manschappen. Deze lijn ligt in het verlengde van de verdedigingslijn Uitgeest-Marquette. De Kruisberg en aangrenzende duintoppen is een belangrijk deel van de Stelling dat eveneens van belang is voor de artilleriewaarneming.

In het geval de westvleugel van de duinstelling in het gedrang komt zal de stelling Marquette en Noorddorp kunnen worden behouden waarbij de verdedigingslijn verlegd wordt naar de Molenbuurt en de boerenwoningencomplex in de Heemskerkerduinen met aansluiting op de zuidzijde van het Rusissche vlak. Van hieruit kan een tegenaanval plaatsvinden om de Kruisbergstelling te heroveren.

Opgemaakt te ’s Gravenhage door 1e luitenant der Grenadiers J.G.W. Zegers op 9 april 1925.

Bron:
https://www.stelling-amsterdam.nl/stell ... /index.php
https://www.nationaalarchief.nl/ dossier 3.09.23
https://www.topotijdreis.nl/
mhil
Generaal
Berichten: 750
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Veldverkenning 1e luitenant der Grenadiers Johan Gerrit Willem Zegers Uitgeest en duingebied Heemskerk

Bericht door mhil »

Luitenant Kolonel Johan Gerrit Willem Zegers (1891-1952)
Tweede luitenant J.G.W. Zegers 1891-1952_1.jpg
Tweede luitenant J.G.W. Zegers 1891-1952_1.jpg (29.75 KiB) 589 keer bekeken
Luitenant kolonel Zegers speelde een rol in de ontwikkeling van de luchtvaart binnen het Nederlandse leger. Zijn broer was luitenant-generaal Julius L. Zegers (1897-1970), commandant van het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten (https://nl.wikipedia.org/wiki/Julius_Zegers).

1891 geboren op 10 januari te Padang (Sumatra-N.O.I.). kind van Hendrik Arnoldus Zegers en Adriana Laurentina Huberdina Scheffelaar Klots
1911 benoemd op 29 juli tot 2e luitenant 3de Regiment Infanterie in Bergen op Zoom
1914 getrouwd op 12 mei met Claudine Albertine Doorman te Teteringen
1914 benoeming tot 1e luitenant op 13 mei
1915 geboorte van zoon Willem Hendrik en jaar van overlijden Claudine Albertine Doorman
1916 werd hij aangesteld als commandant van een compagnie wielrijders. Hij volgde een opleiding aan de Nationaal Schietschool in Den Haag.
1921 cursus bij de Hogere Krijgsschool.
1922 Getrouwd met Frances Marie Blake op 22 maart te Den Haag
1923 geboorte van Charles Arnoldus Johan Zegers
1925 geboorte van Gunther Michael John Zegers
1926 overgang naar de Luchtvaartafdeling (LVA). Hij was jarenlang betrokken bij oefeningen van de LVA met het Veldleger, die vooral gericht waren op commandovoering.
1927 benoeming tot kapitein op 1 mei
1928 9 maart – 13 april detachering als 1e luitenant der Grenadiers bij Vesting Holland
Verkenning vak Uitgeest met als conclusie dat Uitgeest goed geschikt is om als gesloten steunpunt ingericht te worden.
1928 geboorte van Francis Huibrecht Alan Zegers
1930 Op 14 april eerste oefening met scherfbommen van 8 kg in luchtbombardement met 9 C V-vliegtuigen boven het schietterrein bij Oldebroek onder leiding van den Kapitein-Waamemer J. G. W. Zegers (https://nl.wikipedia.org/wiki/Fokker_C.V)
1935 oprichting van de Inspectie der Militaire Luchtvaart (IML). Generaal-majoor M. Raaijmakers werd Inspecteur der Militaire Luchtvaart, Zegers en A. Baretta werden zijn twee staf-officieren.

Zegers wilde drie luchtvaartregimenten:
• Eerste Luchtvaartregiment voor (in)directe luchtverdediging Bestaande uit 36 1-persoons jachtvliegtuigen, 36 kachtkruisers 36 verkenningsvliegtuigen en 54 bommenwerpers
• Tweede Luchtvaartregiment voor ondersteuning van het buiten de Vesting Holland aanwezige veldleger
bestaande uit 72 2-persoons verkenningsvliegtuigen, 48 2-persoons en 36 1-persoons verkenningsvliegtuigen
• Derde Luchtvaartregiment voor het opleiden van militairen bestaande uit lesvliegtuigen.

1936 benoemd tot majoor op 1 september
1937 lid van de Staf Militaire Luchtvaart majoor-waarnemer van de infanterie
1938 Majoor JGW Zegers NIMH (3).jpg
Foto 1938 Groepsfoto van de staf van de Inspectie der Militaire Luchtvaart in de herfst van 1938. Van links naar rechts zittend: majoor-waarnemer J.G.W. Zegers, Inspecteur der Militaire Luchtvaart, reserve luitenant-generaal M. Raaijmakers en kapitein-waarnemer A. Baretta. Staande vierde van links kapitein-waarnemer ir. J.C.Kok, vijfde van links kapitein-vlieger S. Mante en zesde van links adjudant onderofficier-administrateur A.J.W. Rommes. Kapitein Mante was Adjudant van de Inspecteur.

1938 Benoeming tot Luitenant Kolonel op 1 november
1938 Lid van de Commissie Vliegeigenschappen Militaire Vliegtuigen die zich bezig hield met de aanschaf van vliegtuigen
1940 Direct na de Duitse inval kreeg Johan Zegers opdracht om met Johan Willem van Oorschot, voormalig hoofd inlichtingendienst, naar Engeland te gaan. Na enkele mislukte pogingen konden ze met een Britse jager van Hoek van Holland vertrekken.
(https://nl.wikipedia.org/wiki/Johan_Willem_van_Oorschot)
1940 aankomst te Dover op 12 mei kwamen waar zij de militaire contacten onderhielden met het Britse War Office.
1940 op 25 mei krijgt Zegers van François van 't Sant te horen dat de Britse geheime dienst hem wilde interneren vanwege lidmaatschap NSB begin jaren 30
1940 op 28 mei wordt Zegers ontboden bij minister Dijxshoorn (viewtopic.php?f=10&t=2578) en kreeg hij per onmiddellijk eervol ontslag. Als burger geïnterneerd.
1940 Uitgave mei “De luchtmacht organisaties van Duitschland, Engeland en Frankrijk, de balans der krachtsverhouding in de lucht. Kenmerken der Duitsche, Engelse en Fransche oorlogsvliegtuigen”. Uitgeverij bureau Born NV Assen
1944 vrijlating in september maar mocht niet meer in militaire dienst en ging per 1 december werken voor het Nederlandsche Roode Kruis.
1946 terugkeer in januari naar Nederland.
1952 overleden op 2 februari te Amersfoort
1952 Begraven in Leusden - op Begraafplaats Rusthof.
Graf begraafplaats Rusthof Leusden Luitenant Kolonel JGW Zegers.jpg
Bron en meer info:
https://www.genealogieonline.nl/stamboo ... /I2877.php
https://nlme.nl
https://delpher.nl
https://nl.wikipedia.org
militaire spectator jaargang 188 nummer 6 – 2019
militaire spectator jaargang 177 nummer 4 – 2008
Plaats reactie