Uitleggers als onderdeel van de Stelling

Over militairen en burgers die gewerkt hebben in de Stelling. En hun tactiek, wapens, munitie, uniform, materieel etc.
Plaats reactie
mhil
Generaal
Berichten: 688
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Uitleggers als onderdeel van de Stelling

Bericht door mhil »

In een krantenbericht uit 1899 over de oefeningen bij fort Aagtendijk wordt melding gemaakt van de inzet van een 2-tal uitleggers waarvan er 1 was gelegen bij fort Aagtendijk.
De inzet van de motorloze "wapens" was nog al weersgevoelig getuige bijgaand verslag van een oefening.

Het nieuws van den dag 17-07-1899
TOCHT MET GEWAPENDE UITLEGGERS.
Op 5, 6 en 7 Juli werd een tocht gehouden met gewapende uitleggers in het zuidelijk gedeelte der stelling van Amsterdam, door een detachement vesting-artillerie.

Bezocht werden o. a. Leymuiden en Uithoorn. De uitleggers werden gedeeltelijk door een sleepboot gesleept. Opnieuw werd da ervaring opgedaan, dat zoldei'schuiten tot dit doel weinig geëigend zijn. Bij sterken wind zijn zij op de groote plassen niet te besturen eu zullen zij zelfs gevaar loopen om te slaan. De verdediging van de stelling zal zeker gebaat zijn door geschutvuur van vaartuigen, welke zich op de talrijke wateren dikwijls ongemerkt kunnen verplaatsen. Maar dan moeten 't een soort van marine-vaartuigen zijn, met eigen, vrij snelle beweegkracht (b.v. motoren). Wil men dit niet op alle vaartuigen toepassen, dan dient men toch afzonderlijk personeel er voor te bestemmen, dat in dezen tak van dienst is opgeleid. Men onttrekt dan niet een deel der eigenlijke vesting-artillerie aan haren dienst, maar beschikt over bemanningen, die brj ruw weder de woelige wateren in het polderterrein niet behoeven to mijden.

Do meerdere kosten wegen zeker op tegen het groote voordeel: krachtige medewerking van licht en middelbaar geschut, drijvende, verplaatsbare batterijen, die op het gemelde punt steeds een krachtigen steun kunnen verleenen. Een 30-tal dezer vaartuigen, bewapend metla2 kanonnen, zullen zeker toereikend zijn; 250 a 300 man, goedgeëncadreerd, ïs eene gefcalssterkte, welke voldoende is voor de volledige bediening van kanonnen en vaartuigen.

Gebruikersavatar
Rene Ros
Opzichter van Etiquette
Berichten: 2160
Lid geworden op: 22 jul 2006 15:09
Fort of organisatie: Doc. Stelling van Amsterdam
Locatie: Weesp
Contacteer:

Re: Uitleggers als onderdeel van de Stelling

Bericht door Rene Ros »

Foto (Jacob Olie, Stadsarchief Amsterdam) van drie jaar eerder:

Afbeelding

http://www.stelling-amsterdam.nl/algeme ... egger.html

mhil
Generaal
Berichten: 688
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Uitleggers als onderdeel van de Stelling

Bericht door mhil »

Plaatjes afkomstig uit "Standgezigten van de artillerie materieel : gephotographieerd en in steen geëtst aan het Topographisch Bureau van het Ministerie van Oorlog
Plaats van uitgave 's-Gravenhage, Uitgever Ministerie van Oorlog, Jaar van uitgave 1897"

Meer plaatjes van opleggers met bewapening zijn te zien op de beeldbank van http://www.hembrugmuseum.nl
1890 BR kanon 12 cm KA op uitlegger.jpg
1890 BR kanon 12 cm KA op uitlegger.jpg (24.55 KiB) 7697 keer bekeken
1894 kanon 15 cm op uitlegger.jpg
1894 kanon 15 cm op uitlegger.jpg (26.07 KiB) 7697 keer bekeken
Laatst gewijzigd door mhil op 11 jun 2012 21:54, 1 keer totaal gewijzigd.

mhil
Generaal
Berichten: 688
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Uitleggers als onderdeel van de Stelling

Bericht door mhil »

Raamwerk van een 10 cm kanon voor een uitlegger
1890 raam van 10 cm kanon voor uitlegger.jpg
(156.37 KiB) 1590 keer gedownload
Bron: http://www.collectie.legermuseum.nl/asp ... =uitlegger

Don Wildeboer

Re: Uitleggers als onderdeel van de Stelling

Bericht door Don Wildeboer »

Voor de modelbouwer
Bijlagen
UITLEGGER-1.jpg
UITLEGGER-1.jpg (119.36 KiB) 7625 keer bekeken

mhil
Generaal
Berichten: 688
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Uitleggers als onderdeel van de Stelling

Bericht door mhil »

In onderstaande tekst wordt ingegaan op de beperkingen van uitleggers

De Heer SWAVING behandelt ook het gebruik van uitleggers; in de voorste weerstandslijn tusschen de forten wil hij ze niet aanwenden, omdat zij tegen het vijandelijk granaatkartetsvuur weerloos zijn en verplaatsing onder het vuur niet alleen zeer bezwaarlijk en tijdroovend, maar ook ondoeltreffend is, dewijl de afstand van den uitlegger, die zich per se in de boezem wateren moet blijven bewegen, ook na de verplaatsing aan den vijand bekend blijft.
Heer SWAVINO, hoewel geen groot voorstander van uitleggers, meent dat zij, eenmaal voor de verdediging beschikbaar zijnde, het nuttigst te gebruiken zullen zijn in de derde linie, d. w. z. in de lijn der open batterijen. Met dit denkbeeld kunnen wij ons niet vereenigen; het opstellen van een vuurmond op een wankelende bedding, zooals een uitlegger feitelijk is, is ontegenzeggelijk een nadeel, dat én op de trefkans én op de vuursnelheid een zeer ongunstigen invloed moet uitoefenen, maar dat men in sommige gevallen aanvaardt, ter wille van het voordeel uit de gemakkelijke verplaatsbaarheid voortvloeiende; welke vuurmonden nu moeten verplaatst worden ? toch uitsluitend die, waarop de vijand zich kan inschikken, die hij waarnemen kan; dit is echter met de vuurmonden voor den geschutstrijd niet het geval, deze vuren op vaste doelen, kunnen dus indirect richten en worden mitsdien achter dekkingen geplaatst; zij hebben dan alleen toevalstreffers te vreezen, maar behoeven om die reden niet verplaatsbaar te zijn; het eigenaardige voordeel van op een uitlegger geplaatst te zijn, kunnen zij ontberen, en daarmede vervalt de reden om de nadeelen (slechte trefkans en geringe vuursnelheid) te aanvaarden; die vuurmonden zullen daarom beter op den vasten wal worden opgesteld. De beste wijze om van gewapende uitleggers partij te trekken schijnt ons te zijn bij de accesverdediging, maar daartoe moeten zij van licht snelvurend geschut voorzien zijn; wij stellen ons ten deze geheel op het standpunt, door den Heer SNIJDERS in diens lezing van 1891 (1) ingenomen.


Bron: De aanwending van lichte pantsers bij de bevestiging der stelling van Amsterdam," door J. C. SWAVING, Kapitein der Artillerie.
's-Gravenhage, DE GEBROEDEHS VAN CLEEF. 1893.

mhil
Generaal
Berichten: 688
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Uitleggers als onderdeel van de Stelling

Bericht door mhil »

In 1916 verklaart W. J. M. LINDEN. 1e Luitenant der Infanterie in een artikel "De motorboot en andere vaartuigen in dienst van de landsverdediging" de uitlegger, een plat vaartuig, dat gesleept werd, die bij de artillerie werd gebruikt uit den tijd.
Dit vaartuig vond toepassing tot het plaatsen van geschut en mitrailleurs in de versterkte liniën.

mhil
Generaal
Berichten: 688
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Uitleggers als onderdeel van de Stelling

Bericht door mhil »

In het artikel De voorbereiding van het personeel der Genie voor zijne oorlogstaak benoemt J. BOONACKER eveneens de beperkingen van uitleggers.
»De ervaring heeft er ons toe geleid de uitleggers door geringe vuursnelheid, moeilijke vuurleiding als anderszins ongeschikt te achten voor de meeste opdrachten in het troepengevecht. Is opstelling op den vasten wal niet mogelijk of gaat deze met bezwaren gepaard, zoo is de uitlegger in de 3de linie 't best aan te wenden, daar de indirecte richting dan, bij de vereischte mindere vuursnelheid goede resultaten geeft". Aangezien de resultaten van indirect vuur op een schommelend vaartuig toch altijd maar betrekkelijk goed kunnen zijn, zijn deze woorden eene veroordeeling van de eigenlijk gezegde drijvende artillerie en zullen de uitleggers alleen nuttig — dan ook zeer nuttig — blijven als met infanterie en soms ook met lichte kanonnen of mitrailleurs bezette vaartuigen tot bewaking, bestrijking van toegangen en (lankement op plaatsen, waar zij niet aan direct artillerievuur blootstaan. Zulke vaartuigen ressorteeren echter even weinig uitsluitend onder de artillerie als bij de mobiele troepen de paarden; daargelaten nog, dat tusschen het bezetten en verdedigen van een punt met uitleggers en het slaan van een brug met den varenden trein geen andere overeenkomst bestaat, dan dat er bij beide gevaren wordt.

mhil
Generaal
Berichten: 688
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Uitleggers als onderdeel van de Stelling

Bericht door mhil »

In de Militaire Gids 1885 wordt ingegaan op "De gewapende uitleggers en hunne beteekenis in de stelling van Amsterdam"
Vraag is waar dit document te vinden is....

mhil
Generaal
Berichten: 688
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Uitleggers als onderdeel van de Stelling

Bericht door mhil »

In het artikel "onze hedendaagsche Raderaffuiten" juni 1887 van 1ste Luitenant, C. H. Carbi wordt ingegaan op het gewicht van affuiten en het effect op uitleggers.
Voor ons land is het niet alleen het zware vestinggeschut, dat onze aandacht vraagt, maar ook het lichtere dat voor onze terreinen meer het karakter van zwaar veldgeschut moet hebben. Ook dit geschut eischt dringend een vermindering van zijn totaal gewicht. Om ons hiervan te overtuigen behoeven wij slechts een blik te werpen op hun totaal gewichten (vooral van die met een krachtig schot b. v. de 10 cM.) en zich ons polderland voor te stellen.
Ook het veelvuldige gebruik dat men van dit geschut op uitleggers zal maken, spreekt voor een gewichtsvermindering of wel een verbetering van affuiten. De 10 cM. b. v. zal met het oog op de grootte van den druk, waarmee de staart op het dek der zolderschuit wordt gestooten, op de uitleggers onder de tegenwoordige voorwaarden niet bruikbaar zijn. En toch is dit kanon met 8 cM. St. als het ware geknipt voor uitleggergeschut. Om deze reden zou het ook zoo zeer te wenschen zijn, indien men in vervanging van den 8 cM. A., het veldkanon van 8 cM. St. in het kader onzer lichtere vestingvuurmonden kon opnemen, zonder het totaal gewicht van 1200 KG. te behoeven te overschrijden. Vatten wij nader samen, wat we hierboven in het algemeen aangaven, dan komt dit op het volgende neer

Plaats reactie