Schotbalkstuw spoorlijn Beverwijk-Uitgeest

Restauraties, herinrichting en conservering.
Gebruikersavatar
Rene Ros
Opzichter van Etiquette
Berichten: 2162
Lid geworden op: 22 jul 2006 15:09
Fort of organisatie: Doc. Stelling van Amsterdam
Locatie: Weesp
Contacteer:

Re: Schotbalkstuw spoorlijn Beverwijk-Uitgeest

Bericht door Rene Ros »

Van de provincie Noord-Holland de volgende reactie ontvangen:
Als gevolg van de aanleg van twee nieuwe opstelsporen, naast de bestaande hoofdsporen in het kader van in het kader van Bereikbaarheids Offensief Randstad kon de coupuremuur van baksteen en natuursteen niet op deze plek gehandhaafd blijven.
In overleg tussen gemeente (die het bevoegd gezag heeft voor het wel of niet verlenen van toestemming) en ProRail is een plan gemaakt in 2013 om de muur te verplaatsen naar een nabijgelegen plek.
Op 19 november 2015 is er door de gemeente Beverwijk een omgevingsvergunning verleend voor het verplaatsen van de bakstenen/natuurstenen coupuremuur. Het is de bedoeling om de coupuremuur op een plek ongeveer 10 meter verder terug te bouwen. Dit zal nog voor het eind van het jaar gebeuren

Bij het verlenen van deze omgevingsvergunning is de provincie Noord-Holland door de gemeente Beverwijk om advies gevraagd. In het advies aan de gemeente staat dat betreurd wordt dat de muur op deze plek niet gehandhaafd kan blijven. Vanwege bereikbaarheidsmotieven heeft de provincie Noord-Holland desondanks positief geadviseerd onder de voorwaarde dat de muur herplaatst gaat worden en de oorspronkelijke bouwmaterialen hergebruikt zouden worden.
Nu de werkzaamheden zijn aangevangen blijkt dat de bakstenen voor een deel niet hergebruikt kunnen worden omdat deze teveel beschadigd zijn. In overleg met de aannemer en Prorail is nu afgesproken dat de oorspronkelijke natuurstenen en zoveel als mogelijk de oorspronkelijke bakstenen zullen worden hergebruikt, aangevuld met nieuwe bakstenen in hetzelfde formaat en kleur. De manier van het opnieuw metselen van de muur zal op dezelfde wijze geschieden als oorspronkelijk (kruisverband).
Het is de bedoeling van de provincie dat in samenwerking met de gemeente bij de herbouwde coupuremuur een informatiepaneel met foto’s zal komen waarop wordt uitgelegd wordt wat de functie was van deze insnijding was en geprobeerd zal worden om er ook een scholkbalkhuisje te bouwen waar schokbalken kunnen worden opgeslagen.

De insnijding zal als gewijzigd provinciaal monument op de provinciale monumentenlijst blijven staan.
Een korte versie is door de provincie openbaar gemaakt op: http://www.noord-holland.nl/web/Actueel ... erwijk.htm

Ongeacht de inhoud, dit had wellicht beter tevoren gecommuniceerd moeten worden...

Mvg,
René
mhil
Generaal
Berichten: 693
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schotbalkstuw spoorlijn Beverwijk-Uitgeest

Bericht door mhil »

Is toch wel een tranen trekkend verhaal hoor.
Alsof er allemaal niets aan was te doen omdat een aannemer stelt dat verplaatsing echt niet mogelijk is.....
Betonnen platen van vele tonnen zijn geplaatst maar een muurtje kan door het zelfde materiaal niet opgepakt worden....

Er is vergunning verleend voor verplaatsing, iemand roept dat het wel heel moeilijk is allemaal en dan ineens wordt het gesloopt.....
Expliciet staat vermeld dat sloop een weigeringsgrond is op basis van de Provinciale monumenten verordening.

Rene noemt het gebrekkige communicatie, ik heb meer het idee dat de Provincie het belang van de Stelling niet goed behartigt.
Als voorbeeld wil ik noemen het verwijzen naar lagere overheden, wat weerhoudt betreffende ambtenaren zelf eea uit te zoeken.

Ik heb het maar eens gewoon gevraagd aan ambtenaar heer Brummelhuis en de gedeputeerde mevrouw J. Geldhof verantwoordelijk gedeputeerde van de Provincie Noord Holland.

Provincie (mevrouw Geldhof) weer eerlijk zet alles van de Stelling in de uitverkoop of kom echt op voor de belangen van de Stelling en stel een plan van behoud op en kom regels en afspraken na !
Gebruikersavatar
Rene Ros
Opzichter van Etiquette
Berichten: 2162
Lid geworden op: 22 jul 2006 15:09
Fort of organisatie: Doc. Stelling van Amsterdam
Locatie: Weesp
Contacteer:

Re: Schotbalkstuw spoorlijn Beverwijk-Uitgeest

Bericht door Rene Ros »

mhil schreef:Rene noemt het gebrekkige communicatie, ik heb meer het idee...
Ik heb me inhoudelijk nog niet uitgelaten, ik moet het nog een keer goed lezen. En misschien ben ik het wel grotendeels met je eens. Maar in ieder geval is de communicatie achteraf ongelukkig. Overigens, de juridisch-wettelijke verantwoording ligt tegenwoordig echt bij de gemeenten.

Mvg,
René
mhil
Generaal
Berichten: 693
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schotbalkstuw spoorlijn Beverwijk-Uitgeest

Bericht door mhil »

Rene het gaat mij er niet om of je het met me eens bent, het gaat me erom dat iedereen zich er mee bezighoudt totdat er actie ondernomen moet worden. Unesco, Provincie, Rijksdienst voor cultureel erfgoed, gemeente etc etc maar niemand doet iets anders dan dat ze gewoon weer achter hun bureau plaats nemen komende maandag.
Gebruikersavatar
Rene Ros
Opzichter van Etiquette
Berichten: 2162
Lid geworden op: 22 jul 2006 15:09
Fort of organisatie: Doc. Stelling van Amsterdam
Locatie: Weesp
Contacteer:

Re: Schotbalkstuw spoorlijn Beverwijk-Uitgeest

Bericht door Rene Ros »

Op 19 november 2015 is er door de gemeente Beverwijk een omgevingsvergunning verleend voor het verplaatsen van de bakstenen/natuurstenen coupuremuur.
Ik kan de vergunning niet vinden op https://www.officielebekendmakingen.nl

René
Gebruikersavatar
Rene Ros
Opzichter van Etiquette
Berichten: 2162
Lid geworden op: 22 jul 2006 15:09
Fort of organisatie: Doc. Stelling van Amsterdam
Locatie: Weesp
Contacteer:

Re: Schotbalkstuw spoorlijn Beverwijk-Uitgeest

Bericht door Rene Ros »

mhil schreef:Rene het gaat mij er niet om of je het met me eens bent, het gaat me erom dat iedereen zich er mee bezighoudt totdat er actie ondernomen moet worden. Unesco, Provincie, Rijksdienst voor cultureel erfgoed, gemeente etc etc maar niemand doet iets anders dan dat ze gewoon weer achter hun bureau plaats nemen komende maandag.
Er is maar één partij verantwoordelijk, die wordt niet gecontroleerd en alle andere partijen hollen achter de feiten aan. Ik heb het al te vaak gezien en ben er immuun voor geworden. En grotere zichtbaarheid met informatiebord als misplaatst goedmakertje.

Welke onafhankelijke instantie heeft de bouwkundige staat beoordeeld? Waarom kan een hele boerderij wel verplaatst worden? Waarom zijn de gewijzigde plannen niet voor de sloop gecommuniceerd? Is de sloopwijze wel de juiste om zoveel mogelijk oorspronkelijke bakstenen te behouden?

Mvg,
René
mhil
Generaal
Berichten: 693
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schotbalkstuw spoorlijn Beverwijk-Uitgeest

Bericht door mhil »

Vragen aan heer Brummelhuis van de Provincie
Verzonden: vrijdag 15 april 2016 18:58
Aan: Brummelhuis, dhr. drs. E.G.M. (Eric) ten
CC: Geldhof, mw. ing. J. (Joke); Nationale UNESCO Commissie; Koosje Spitz; annemiek.jansen@hollandmediacombinatie.nl...; info@cultureelerfgoed.nl; info@gemeentebelangenbeverwijk.com
Onderwerp: Wie komt er op voor de belangen van de Stelling ?

Dag heer Brummelhuis,

Dank voor uw reactie.

Wat ik u wil vragen wat de reden is dat u mij doorverwijst in plaats van dat u zelf actie onderneemt ?
Bent u in uw functie niet de aangewezen persoon/instantie om op te komen voor de belangen van de Stelling.
Unesco en de Rijksdienst verwijst naar u (Provincie) als degene die mijn vragen kan beantwoorden en over de Stelling gaat.

Meer dan regelmatig verdwijnen Stelling gerelateerde objecten zonder dat er zichtbaar althans tegen wordt geageerd door de Provincie als hoeder.......

Op de website “Stelling van Amsterdam” zijn legio berichten van vervallen of plots verdwenen objecten.
Wees serieus en bescherm de Stelling als geheel of laat weten dat het gewoon teveel geld kost en maak de gronden vrij voor woningbouw en exploitatie. Kortom beken kleur.

Wat weerhoudt u om meer actief te worden om op te komen voor de belangen van de stelling ?
Als u (de Provincie) het niet doet wie doet het dan wel ......

Verwijzen van een vragensteller naar de gemeente Beverwijk komt op mij althans over als het sturen van het kastje naar de muur.
Wat is de mening van de Provincie in deze is de Wabo-vergunning nagekomen ?
Is er dan geen sprake van overtreding van de Provinciale monumentenverordening of lees ik dat verkeerd ?
.

Ik wil u vragen of u de moeite wilt nemen om zelf contact op te nemen met de gemeente om te achterhalen hoe eea nu echt in elkaar steekt.
Het zou u sieren......

Met belangstelling zie ik uw reactie tegemoet.
mhil
From: Brummelhuis, dhr. drs. E.G.M. (Eric) ten
Sent: Monday, April 18, 2016 5:06 PM
To: M Hil
Cc: Nationale UNESCO Commissie ; Koosje Spitz ; annemiek.jansen@hollandmediacombinatie.nl.. ; info@cultureelerfgoed.nl ; info@gemeentebelangenbeverwijk.com ; r.stapersma@beverwijk.nl.. ; Goor, mw. drs. N.C. (Nanette) van ; Werf, mw. R. (Rina) van der
Subject: RE: Wie komt er op voor de belangen van de Stelling ?

Geachte heer mhil,

In reactie op uw mail.
De provincie Noord-Holland is siteholder van de Stelling van Amsterdam, wat betekent dat de provincie eerste aanspreekpunt is voor zaken die de Stelling van Amsterdam betreft c.q. coördinatiepunt is. Dat is de reden dat UNESCO Nederland en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed u in eerste instantie naar ons verwezen hebben. De provincie is echter geen bevoegd gezag voor het afgeven van vergunningen e.d. Dat zijn de gemeenten waarin de objecten van de Stelling van Amsterdam liggen. Dit betreft momenteel 18 gemeenten waarin de Stelling van Amsterdam ligt.

Wat betreft uw oorspronkelijke vraag hebben wij dan ook vanuit onze coördinatiefunctie contact gezocht met de gemeente wat de stand van zaken is omtrent de schotbalkkering bij de Spoorsingel in Beverwijk. Uit dit overleg met de gemeente is de reconstructie stand van zaken voortgekomen die ik u 15 april jl. heb toegestuurd.

De werkzaamheden aan de schotbalkkering gebeuren legaal. Voor het verplaatsen van de coupuremuur is op 19 november 2015 een omgevingsvergunning afgegeven door de gemeente Beverwijk, zoals u kunt lezen. Voor deze omgevingsvergunning is destijds ook contact gezocht met de provincie Noord-Holland. De provincie heeft hierop uiteindelijk positief geadviseerd onder een aantal randvoorwaarden (zie mail hieronder).

U vraagt vervolgens om een kopie van de sloopvergunning als ook om een verslag van de afspraken rondom de herbouw van de muur. Zoals eerder gezegd: de gemeente Beverwijk is in dit geval bevoegd gezag en niet de provincie. Zij zijn degene die de omgevingsvergunning hebben afgegeven en een handhavingsplicht hebben, niet de provincie. De gemeente is ook benaderd door de aannemer over de problemen om de oorspronkelijke bakstenen te hergebruiken. Vandaar dat ik u verwijs naar de projectleider van de gemeente. Overigens is er geen sloopvergunning afgegeven voor deze schotbalkkering, maar een omgevingsvergunning. Voor deze vergunning als ook de voorwaarden waaronder deze verleend is verwijs ik u nogmaals naar de gemeente. Met de projectleider heb ik donderdag contact gehad en die vertelde mij dat de herbouw van de coupuremuur op de nieuwe plek in het derde of vierde kwartaal van dit jaar gerealiseerd zal zijn.

Met vriendelijke groeten,
Eric ten Brummelhuis
Provincie Noord-Holland
Programmabureau Unesco Werelderfgoed Stelling van Amsterdam
Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Veel woorden maar op mijn vragen heb ik volgens mij geen antwoord gehad.......nee daar moet ik van de "hoeders" van de Stelling echt bij de gemeente Beverwijk zijn........Zelfs een kopie van de naar zegge verleende "sloopvergunning" danwel afspraken op schrift kunnen niet gemaild worden.
mhil
Generaal
Berichten: 693
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schotbalkstuw spoorlijn Beverwijk-Uitgeest

Bericht door mhil »

Toch nog maar eens de vraag of de vergunning waar sprake van is (voor sloop en wederopbouw) gemaild kan worden........
From: mhil
Sent: Sunday, April 24, 2016 9:13 PM
To: Stapersma, Rob
Subject: Re: Wie komt er op voor de belangen van de Stelling ?

Dag heer Stapersma,

Dank voor uw reactie.
Kunt u mij een pdf van afgegeven vergunning mailen ?
Met belangstelling zie ik uw reactie tegemoet.
Groet mhil

From: Stapersma, Rob
Sent: Tuesday, April 19, 2016 1:23 PM
To: 'M Hil'
Cc: mailto:BRUMMELHUISE@Noord-Holland.nl ; Rijn-Spits, Conny van ; mailto:albert.hazeleger@prorail.nl
Subject: RE: Wie komt er op voor de belangen van de Stelling ?

Geachte heer mhil,

Vanuit onderstaande mailwisseling en afzenders in de cc, snap ik uw bezorgdheid omtrent behoud van cultuurhistorisch erfgoed, zo ook de stelling van Amsterdam.
Ten aanzien van het project ‘Onderdoorgang Aagtenpoort, is in een vroeg stadium rekening gehouden met deze coupuremuur en de uitstraling van de dijk en het historisch belang hiervan.

De landschapsarchitect van de Gemeente Beverwijk heeft hier in het ontwerp rekening mee gehouden. Zo wordt de huidige dijk aan beide zijden iets verhoogd, wordt een coupurewand met informatiebord geplaatst langs het fietspad van de Parallelweg (ter hoogte van het huidige ketenpark van de aannemer), en zal een terp met aan weerszijde een coupurewand, tussen de Parallelweg en het spoor in, worden gerealiseerd.

De coupurewand aan de spoorzijde wordt voorzien van de natuursteen elementen welke behouden zijn gebleven bij het verwijderen van de coupure.
Wanneer het geheel gereed is, is visueel juist beter zichtbaar dan in de huidige situatie, dat hier een dijk ligt met een historische waarde en vanuit het informatiepanel worden onwetenden/geïnteresseerden geïnformeerd over het cultuurhistorische dijklichaam met coupures.

Voor het verwijderen van de coupurewand kan ik u melden dat deze werkzaamheden zijn afgestemd met de monumentencommissie van de Gemeente Beverwijk, het Hoogheemraadschap en de Provincie. Op basis hiervan is een vergunning verleend met de restrictie om natuursteenelementen te behouden en her te gebruiken en de coupure opnieuw op te zetten met gelijksoortige stenen. In combinatie met de Landschappelijk versterking van de zichtbaarheid van de dijk is in zijn totaliteit gesteld dat dit een goede oplossing is.

Overigens, maar ik ga er van uit dat u dat weet, is in de oorspronkelijke situatie nooit een coupure geweest. De dijk is destijds doorsneden voor de aanleg van het spoor en de Spoorsingel. Destijds is de verplichting gesteld dat in geval van watersnood de dijk middels schotbalken, welke in de sponningen gehangen konden worden, gesloten kon worden.

Indien u graag de plannen wenst in de te zien en/of nadere uitleg te ontvangen omtrent de inrichtingsplannen, kunnen we in samengaan met Prorail, de plannen toelichten.

De coupure zal eind dit jaar of begin volgend jaar worden aangebracht. Dit heeft te maken met voorbelasting en de geoptimaliseerde werkvolgorde van de aannemer, waar in de planning mede rekening wordt gehouden dat aangebracht werk zo min mogelijk beschadigd kan raken.

Met vriendelijke groeten,
R,Stapersma

Projectleider afdeling Ontwikkeling
E: r.stapersma@beverwijk.nl..
Aanwezig: di - wo
mhil
Generaal
Berichten: 693
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schotbalkstuw spoorlijn Beverwijk-Uitgeest

Bericht door mhil »

Van de ambtenarij verder geen stukken meer overlegd gekregen dan wel gestelde vragen beantwoord....... :oops:
Wel heeft Marco Backer van Gemeente Belangen Beverwijk vragen aan het college van Beverwijk gesteld over het nakomen van de afspraken in de verleende vergunning voor het VERPLAATSEN van de coupure.
Zie ook bijgaand artikel van Annemiek Jansen in Dagblad Kennemerland.
20160511 Dagblad Kennemerland vragen Gemeente Belangen.jpg
mhil
Generaal
Berichten: 693
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schotbalkstuw spoorlijn Beverwijk-Uitgeest

Bericht door mhil »

Bijgaand de link naar de site van Gemeentebelangen Beverwijk om de vragen nog eens rustig na te lezen.
http://www.gemeentebelangenbeverwijk.com/Nieuws/601

Het college heeft 6 weken de tijd om te reageren........ :shock:
Plaats reactie