Schietoefening Fort Aagtendijk

Over militairen en burgers die gewerkt hebben in de Stelling. En hun tactiek, wapens, munitie, uniform, materieel etc.
mhil
Generaal
Berichten: 693
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Bericht door mhil »

19140123 overlijdensbericht Arnhemse Courant FM Van Panthaleon Van Eck.jpg
19140123 overlijdensbericht Arnhemse Courant FM Van Panthaleon Van Eck.jpg (38.46 KiB) 9720 keer bekeken
19140125 Maasbode verslag aanwezigen begrafenins MJ Van Panthaleon Van Eck.jpg
19140125 Maasbode verslag aanwezigen begrafenins MJ Van Panthaleon Van Eck.jpg (72.27 KiB) 9720 keer bekeken
19140125 Maasbode verslag aanwezigen begrafenins MJ Van Panthaleon Van Eck_2.jpg
19140125 Maasbode verslag aanwezigen begrafenins MJ Van Panthaleon Van Eck_2.jpg (58.47 KiB) 9720 keer bekeken
mhil
Generaal
Berichten: 693
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Bericht door mhil »

Kolonel W.G.L.F.F. Van Hoogenhuyse commandant 2e regt veld-artillerie

3 jan 1845 Geboren in Den Helder Willem Gerard Lodewijk Frans Ferdinand (Willem) van Hoogenhuijze
12 mei 1870 Getrouwd in Arnhem met Everharda Nancy Gaymans.
22 juli 1887 kapitein Van Hoogenhuyse van de generale staf der artillerie wordt toegevoegd aan de commandant van de bereden artillerie
22 febr 1893 overplaatsing in dezelfde rang van kapitein naar 2e regt veldartillerie
3 april 1894 benoeming tot majoor 2e regt veld artillerie
18 jan 1898 benoeming van majoor W.G.L.F.F. Van Hoogenhuyse tot luitenant kolonel
9 juli 1898 toestemming tot het bijwonen van manoeuvres van het 8e en 13e legerkorps op 11 tot en met 18 september in Frankrijk
14 nov 1898 toestemming aan lt kol W.G.L.F.F. Van Hoogenhuyse chef van de generalen staf in de Stelling van Amsterdam voor het dragen
van de versierselen als officier van het Legioen van eer uitgereikt door de President van de Franse Republiek
1 sept 1899 Benoeming Officier in de orde van Oranje Nassau
2 okt 1899 Onderdeel van de leiding van de manoeuvres bij Fort Aagtendijk als luiternant kolonel en chef van de generale staf
22 juli 1901 Benoeming tot kolonel als commandant van het korps van het 1e regt veld artillerie
22 feb 1904 Toestemming van het dragen van de onderscheiding commandeur in de orde van het zwaard geschonken door de koning van
Zweden en Noorwegen aan kolonel W.G.L.F.F. Van Hoogenhuyse
17 maart 1904 Overlijden kolonel commandant 2e regt veld-artillerie
9 mei 1904 Herdenken van kolonel W.G.L.F.F. Van Hoogenhuyse als lid bestuurslid van Vereniging voor de beoefening van de
krijgswetenschap.

Stamboom gegevens: https://www.myheritage.nl/names/willem_ ... oogenhuyze

Onderscheidingen:
1. Officier in de orde van Oranje Nassau
2. Officier van het Legioen van Eer President van de Franse Republiek
3. Commandeur in de orde van het zwaard Koning van Zweden

Officier Légion d’honneur
Frankrijk vierde in 2002 het tweehonderdjarig bestaan van de Nationale Orde van het Legioen van Eer. De eerste nationale orde beloont de “eminente verdienste” van zowel Franse personen als personen met een andere nationaliteit en is op 19 mei 1802 (29 Floréal An X) ingesteld op bevel van Napoleon Bonaparte.
De Nationale Orde van het Legioen van Eer is de hoogste orde binnen de nationale onderscheidingen. Ze wordt uitgereikt voor “eminente verdiensten” die in dienst staan van de natie, uitgevoerd in burgerlijke hoedanigheid dan wel in militaire dienst. (art. 1)
Om te kunnen worden toegelaten tot de ridderlijke rang, moet men minstens twintig jaar lang durende publieke diensten of professionele werkzaamheden kunnen aantonen. Toegang tot de Orde is niet mogelijk in een hogere rang dan die van Chevalier.
De President van de Republiek is de grootmeester van de Orde.
Hij of zij is degene die, op voorstel van de ministers, de nominaties en bevorderingen binnen het Legioen van Eer uitvoert. De voorstellen voor het Legioen van Eer die buitenlandse kandidaten aangaan, worden doorverwezen door de bevoegde minister op het ministerie van Buitenlandse Zaken, die hen presenteert aan de raad van de Orde. Ze worden drie keer per jaar op de volgende feestdagen gepubliceerd: 1 januari, Pasen en 14 juli.

Uitspraken over toelating tot en bevordering binnen de Nationale Orde van het Legioen van Eer worden gedaan binnen de vastgestelde contingenten per decreet van de President van de Republiek, voor een periode van drie jaar. De Orde omvat drie rangen (Chevalier, Officier, Commandeur) en 2 rangen van eer (Grand Officier en Grand’Croix). Uitzonderingen daar gelaten, om van de ene rang naar de andere bevorderd te worden moet men voldoen aan een minimale anciënniteit, namelijk:
Chevalier naar Officier: 8 jaar
Officier naar Commandeur: 5 jaar
Commandeur naar Grand Officier: 3 jaar
Grand Officier naar Grand Croix: 3 jaar

Het onderscheidingsteken is een wit geëmailleerde ster met vijf dubbele stralen, die onder een krans van eik en laurier hangt. De ster en de knoppen van het versiersel van de “Chevalier” zijn van zilver, die van de “Officier” zijn van verguld zilver. Het hart van de ster bestaat uit een gouden medaillon waarop de Republiek is uitgebeeld en wordt omringd door een blauwe cirkel met de woorden: “République Française. 1870.” Op de achterzijde draagt het medaillon de vlag en het vaandel, omringd door het devies “HONNEUR ET PATRIE” en de datum van het ontstaan van de Orde: “29 FLOREAL AN X”.
Het versiersel hangt aan een rood moiré lint, naar het voorbeeld van de kleur van het lint van de Orde van Saint-Louis. Het lint van de “Officier” bevat een speciaal rozet. Het versiersel van de “Commandeur” hangt aan een speciaal lint (“cravate”). De “Grand Officier” draagt het officierenkruis (croix d’Officier), maar ook een ordeteken op het rechterdeel van de borst. Ook de “Grand Croix” draagt dit ordeteken, maar dan in verguld zilver, en op de linkerkant van de borst. Het vergulde zilveren kruis hangt aan een lang rood lint en wordt zo gedragen, dat het overdwars over de rechter schouder loopt.

Bron:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Legioen_van_Eer
https://nl.ambafrance.org/Eervolle-onderscheidingen
http://www.delpher.nl
18980709 Algemeen Handelsblad kolonel Van Hoogenhuyze bijwonen oefening Frankrijk.jpg
18980709 Algemeen Handelsblad kolonel Van Hoogenhuyze bijwonen oefening Frankrijk.jpg (48.94 KiB) 9689 keer bekeken
18971119 Nederlandsche staatscourant Van Hoogenhuyzen legioen van eer.jpg
19040322 Haagsche courant begrafenis kol Van Hoogenhuyze.jpg
19040322 Haagsche courant begrafenis kol Van Hoogenhuyze.jpg (24.77 KiB) 9689 keer bekeken
mhil
Generaal
Berichten: 693
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Bericht door mhil »

Willem Bernhard Westhoff
W.B. Westhoff Officieren van het Korps Pantserfort Artillerie, opgericht 1 april 1893 opgeheven 1922 Carte de visite.jpg
Een andere stafofficier die aanwezig was bij de grootschalige manoeuvres aan de St. Aagtendijk te Beverwijk was Willem Bernard Westhoff. Deze militair met een zeer lange staat van dienst was tevens (mede) steller van een klassiek boekwerk over de toemalige artillerie-inrichtingen
.
1839 Willem Bernhard Westhoff geboren op 14 juni te Dussen
1845 Kanonnier (vrijwillig) 2e regt vesting artillerie. Opgeleid wetenschappelijke cursus van het 2e reg. Vesting artillerie te Breda
1859 Aanstelling 2e luitenant
1869 detachering artillerie, stapel- en constructiemagazijnen te Delft
1879 Als kapitein penningmeester van de jubileumcommissie 200 jarig bestaan der artillerie auteur van het boek “De oorsprong, ontwikkeling en tegenwoordige toestand der artillerie-inrichtingen te Delft”. https://www.nmm.nl/zoeken-in-de-collect ... il/766424/
1880 1 mei, overplaatsing in de rang van kapitein als hoofdopziener van de constructiewerkplaatsen te Delft naar 2e afdeling vesting artillerie
1885 promotie tot kapitein adjudant bij het 2e regt. vesting artillerie
1889 bevordering tot majoor en toegevoegd aan de commandant van de vesting artillerie adjudant 2e regt vesting artillerie
1891 toegevoegd aan de inspecteur der artillerie
1893 benoeming luitenant kolonel
1895 Commandant van het korps pantserfort-artillerie
1898 kolonel commandant van het 2e regt vesting artillerie te Haarlem. Gelijktijdig met de promotie van kolonel J.G. van Houtum tot generaal majoor.
1898 (toegevoegd) stafofficier oefening Fort Sint Aagtendijk eo. te Beverwijk.
1900 1 november, pensionering in de rang generaal majoor na 45 dienstjaren waarvan 40 jaar als officier
1924 Overlijden generaal majoor WB Westhoff te Rijswijk
Begraven Oud Eik- en Duin te Den Haag. Zoon Lt. Kol. J.A. Westhoff spreekt een woord van dank uit. Onder de aanwezigen was maj. Doorman kapitein der mariniers (latere admiraal ?)

Onderscheiden:
Officier in de orde van Oranje Nassau

Stamboom:
https://www.genealogieonline.nl/stamboo ... /I8343.php
18770209 Het nieuws van den dag kleine courant werving personeel ijzergieterij WB Westhoff.jpg
19240523 De Gooi- en Eemlander nieuws en advertentieblad rouwadvertentie WB Westhoff.jpg
Bronnen:
http://www.delpher.nl
http://www.nmm.nl
http://www.genealogieonline.nl
mhil
Generaal
Berichten: 693
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Bericht door mhil »

In 1900 was men al voorstander van het openbaar maken van inkomsten getuige bijgaand koninklijk besluit van 31 januari 1900 wat betreft het toekennen van pensioen aan kolonel Westhoff.
Ook wordt melding gemaakt van bevordering van de kolonel tot generaal majoor.
19001031 De Tijd godsdienstig-staatkundig dagblad benoeming tot generaal majoor en toekennen jaarlijks pensioen.jpg
mhil
Generaal
Berichten: 693
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Bericht door mhil »

Bijgaande nog een artikel uit het vakblad Militaire Spectator van 1877 van de hand van WB Westhoff. Er staat nog een artikel op deze site van zijn hand " Een onderofficiersschool, als inrichting en middel tot kadervorming bij de vestingartillerie"
Het bestand is echter niet te uploaden...(3Mb).

Bron: http://www.kvbk-cultureelerfgoed.nl/
mhil
Generaal
Berichten: 693
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Bericht door mhil »

Ook van de partij bij de oefening aan de Aagtendijk was toenmalige kapitein van de artillerie A.N.J. Fabius.......de latere stellingcommandant.
Een uitgebreide omschrijving is reeds beschikbaar op http://www.stelling-amsterdam.nl/mensen ... /index.php
mhil
Generaal
Berichten: 693
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Bericht door mhil »

Lt Generaal Karel August Pfeiffer

In 1899 was K.A. Pfeiffer als 1e luitenant toegevoegd aan kapt. M.J. Orlée fort commandant tijdens de oefeningen aan de St Aagtendijk.
Evenals vele andere aanwezige stafofficieren van generaal van Houtum volgde ook Karl August een lange glanzende militaire carrière bij de artillerie.
1888 Carte de visite van de militair K.A. Pfeiffer (2).jpg
Carte de visite van de militair K.A. Pfeiffer (NMM)
1918 foto staf stelling Den Helder met oa KA Pfeiffer.jpg
1918 foto staf stelling Den Helder met oa KA Pfeiffer.jpg (20.34 KiB) 9424 keer bekeken
Foto staf stelling Den Helder met oa KA Pfeiffer staand in het midden zwart gekleed 5e van rechts.
mhil
Generaal
Berichten: 693
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Bericht door mhil »

Na enkele jaren te hebben gediend als Sergant volontair bij het 1e regt vesting artillerie wordt Karel August in 1892 benoemd bij het wapen der artillerie als 2e luitenant. Pas in 1931 volgt pensionering....
18921019 De standaard vrijwilliger Sgt 1e rgt vesting art KA Pfeiffer.jpg
Van de tot nu toe beschreven officieren heeft K.A. Pfeiffer als enige 2 jaren in Indie gediend.
18960807 Bataviaasch nieuwsblad aankomst KA Pfeiffer 13e companie art Batavia.jpg

Onderscheidingen:
Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw
Officier in de orde van Oranje Nassau
Commandeur 1e klas in de orde van de Zwaarden Zweden
Onderscheidingsteken voor langdurige diensten XXXV
Ere teken voor belangrijke krijgsverdiensten met gesp Atjeh 1896-1900
Het_Erekruis_voor_Belangrijke_Krijgsbedrijven_met_de_batons KA Pfeiffer.jpg
Bron:
www.Delpher.nl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ereteken_ ... sbedrijven
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_Atjehexpeditie
mhil
Generaal
Berichten: 693
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Bericht door mhil »

19370127 Haagsche courant overlijdensbericht met foto lt gen KA Pfeiffer.jpg
19370127 Arnhemsche courant necrologie KA Pfeiffer.jpg
19370128 Het Vaderland staat en letterkundig nieuwsblad begrafenis KA Pfeiffer.jpg
Bron: Delpher
mhil
Generaal
Berichten: 693
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Schietoefening Fort Aagtendijk

Bericht door mhil »

Luitenant Generaal J.A.J. Smit
Kolonel der artillerie W.B. Westhoff was tijdens de oefeningen in september 1899 toegevoegd aan Adjudant 1e luitenant J.A.J. Smit.
Tot de rang van kapitein was luitenant Smit werkzaam bij het 1e regt infanterie onder de commandant van de Stelling van Amsterdam.
19300308 Het Vaderland staat en letterkundig nieuwsblad gen maj JAJ Smit .jpg
19300411 Bataviaasch nieuwsblad overlijdensbericht gen maj JAJ Smit foto.jpg
Plaats reactie