Fort bij Velsen is weer te koop

Hergebruik en ondernemen in de Stellingzone.
Plaats reactie
Nieuwsredactie
Opzichter van Etiquette
Berichten: 994
Lid geworden op: 19 jul 2007 18:57
Locatie: Amsterdam
Contacteer:

Fort bij Velsen is weer te koop

Bericht door Nieuwsredactie »

In januari 2018 verscheen het 'bestemmingsplan Fort bij Velsen'. Het is blijkbaar niet opgemerkt toen het ter inzage lag en enkele maanden later bleek het de opmaat tot de verkoop van het fort.

Het bestemmingsplan is in opdracht van de gemeente Beverwijk geschreven en "omvat een wijziging van het eerder vastgestelde bestemmingsplan. Een zwaardere bedrijfscategorie wordt toelaatbaar ter plaatse van het fort. De aanwezige woonbestemming ten zuidwesten van het fort en de specifieke aanduidingen ten behoeve van het woonschip en de tjalk zijn ter compensatie van de verruiming van de gebruiksmogelijkheden verwijderd."

Mogelijk dat de woonbestemming ook het gebruik van de omliggende industrieterreinen in de weg zat. Voor zover ons bekend is het bestemmingsplan niet besproken met de provincie Noord-Holland als de UNESCO site-holder.
De wijziging van het bestemmingsplan was blijkbaar de opstap naar iets anders. Want begin juli bleek ons dat het gehele Fort bij Velsen te koop staat als industriegrond. "Het is een ideale locatie voor bedrijven die overslag hebben van goederen aangevoerd via het water zoals zand & grind-overslag, erts, etc."

En volgens de brochure is het college van B&W "bereid om zich in voorkomend geval met [eigenaar] c.q. uw rechtsopvolger aantoonbaar hard te maken om medewerking van de provincie te verkrijgen voor het toestaan van bedrijfsbebouwing op het perceel..."
Dat is een op zich verbazingwekkende toezegging aangezien het fort een Rijksmonument is en daardoor beperkt is in wat er met het fort kan gebeuren. Bovendien is de Provinciale Ruimtelijke Verordening artikelen 20-22 (UNESCO Werelderfgoed met uitzonderlijke universele waarde) van toepassing. Over de monumentstatus kunnen potentiële kopers niets in de brochure lezen.

Het Fort bij Velsen was een van de eerste forten die via de toenmalige Domeinen werd afgestoten en, na eerste gunning aan overheden, werd verkocht aan de onderneming van Gerrit Kruk. De provincie Noord-Holland werkte niet mee aan de plannen tot herontwikkeling en de eigenaar sloopte vervolgens een groot deel van de bomvrije gebouwen om als stortpuin voor de Hemspoortunnel te verkopen. Deze affaire was voor de provincie reden om een onderzoek te starten naar de Stelling en uiteindelijk is daar beleid tot behoud uit voortgekomen.

Er zijn nog veel vragen en het is spannend wat er met het fort zal gaan gebeuren. Hopelijk wordt het niet verder aangetast en gestreefd naar een passend hergebruik met een betere toegankelijkheid.

Met dank aan: Fred Braaksma.

Fort bij Velsen
Ondernemer Kruk
Ambtenaar Schimmel
Brochure Industriegrond Velsen

Afbeelding
Afbeelding
mhil
Generaal
Berichten: 693
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Fort bij Velsen is weer te koop

Bericht door mhil »

Voor de liefhebbers,

Enkele foto's zijn te vinden in de verkoopbrochures van het tot op heden ontoegankelijke gebied...
http://tielenvastgoed.nl/?p=1530
https://www.fundainbusiness.nl/bouwgron ... -2/#foto-2

Zou overigens na de verkoop aan firma Kruk, de sloop van het voorste deel van het fort een volgende misser zijn als het fort wordt gebruikt voor bedrijfsdoeleinden.......... Een opmaat voor verdere industrialisering van het inundatiegebied nabij de Molentocht..... ??
mhil
Generaal
Berichten: 693
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Fort bij Velsen is weer te koop

Bericht door mhil »

20180824 Dagblad Kennemerland Fort Velsen_.jpg
Hoe verhoudt de “toezegging” van de gemeente Beverwijk zich, om zich maximaal in te spannen om een verruiming van de milieucategorie ….mogelijk te maken, tot de door de raad vastgestelde erfgoed verordening en de regels die gelden voor rijksmonumenten….
http://decentrale.regelgeving.overheid. ... 90409.html
http://rijksmonumenten.nl/monument/5107 ... beverwijk/
Het verleden heeft helaas duidelijk gemaakt dat gemeente Beverwijk weinig historisch besef heeft. Denk even aan de sloop van de schotbalkstuw waar in de door de gemeente Beverwijk afgegeven Wabo-vergunning werd gesproken over “verplaatsing”……. Het resultaat is een nietszeggende rij stenen aan de Spoorsingel waarvan alleen 4 hoekelementen origineel zijn…….
http://forum.stelling-amsterdam.nl/view ... 9&start=50
Gebruikersavatar
Rene Ros
Opzichter van Etiquette
Berichten: 2162
Lid geworden op: 22 jul 2006 15:09
Fort of organisatie: Doc. Stelling van Amsterdam
Locatie: Weesp
Contacteer:

Re: Fort bij Velsen is weer te koop

Bericht door Rene Ros »

Ook de gemeente zal zich aan de regels moeten houden en ze hebben geen garantie op resultaat gegeven. Het lijkt (is?) nu alleen dat de gemeente zich inspant voor de zakelijke belangen van de eigena(a)r(en) van het fort terwijl ze de maatschappij zouden moeten vertegenwoordigen. Staan ze nu tegenover de provincie en het rijk?

René
mhil
Generaal
Berichten: 693
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Fort bij Velsen is weer te koop

Bericht door mhil »

Was benieuwd of Unesco door de overheden wordt geïnformeerd over wijziging van bestemmingsplannen in relatie tot de Stelling van Amsterdam.
En of het toekennen van een zwaardere milieucategrorie (waaraan in Dagblad Kennemerland wordt gezinspeeld) van invloed is op de status van de Stelling voor Uesco ?

Bijgaand de reactie van de Nederlandse Unesco Commissie :
De Nederlandse Unesco Commissie hoeft niet geïnformeerd te worden over wijzigingen van het bestemmingsplan. Het is aan de siteholder van een Werelderfgoedlocatie om te bewaken dat de Outstanding Universal Value van een locatie niet in het geding wordt gebracht. Een wisseling in bestemmingsplan kan van invloed zijn op de OUV van een Werelderfgoedlocatie, maar dat is niet automatisch het geval.

De siteholder is dan ook verplicht hierover periodiek aan Unesco te rapporteren en te vermelden wat de stand van zaken m.b.t. de OUV van de Werelderfgoedlocatie is. Voor meer informatie over de OUV en het bijgaande proces verwijs ik u graag naar de documentatie op deze pagina: https://whc.unesco.org/en/criteria/
Senior Policy Advisor Education & Culture/ASP-net National Coordinator
Deputy Secretary General

Nederlandse Unesco Commissie
Postbus 29777
2502 LT Den Haag

+31 (0)70 – 4 260 264
+31 (0)6 – 42 65 24 38

http://www.unesco.nl en http://www.unescoscholen.nl
mhil
Generaal
Berichten: 693
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Fort bij Velsen is weer te koop

Bericht door mhil »

"Dit is het enige in beton uitgevoerd fort van de Stelling van Amsterdam waarvan een deel is gesloopt. Het fortgebouw met een pantserkoepel is gespaard gebleven. De verkoop aan een particulier in 1978 en de gedeeltelijke afbraak van het fort in 1981 deed de provincie Noord-Holland het besef ontstaan dat de Stelling van Amsterdam als geheel bewaard diende te blijven. Zo heeft de sloop de sloop van het fort de bescherming van de Stelling van Amsterdam als provinciaal monument ing gang gezet. Bescherming door het Rijk van delen van de Stelling volgde. De restanten van het fort bij Velsen zijn als rijksmonument beschermd"
Een uniek object dat als je het bord mag geloven optimaal wordt beschermd ........
- aanleiding voor provincie om over te gaan tot bescherming van de Stelling van Amsterdam door als provinciaalmonument te verklaren
- rijksmonument
- pantserkoepel is gespaard gebleven (naast Spijkerboor uniek)

Daar waar de provinciale/gemeentelijke/rijks (?) overheid een fout uit het verleden kan herstellen door het teug te kopen en open te stellen werkt diezelfde overheid er aan mee het bestemmingsplan aan te passen ten koste van de doelstelling om de Stelling als geheel te beschermen.......
Wrange is dat eea wordt gedaan door dezelfde overheid die de Stelling tot provinciaal en rijks monument heeft verklaard......
20180903 Fort Velsen te koop.jpg
20180903 Fort Velsen info bord SvA.jpg
Gebruikersavatar
Rene Ros
Opzichter van Etiquette
Berichten: 2162
Lid geworden op: 22 jul 2006 15:09
Fort of organisatie: Doc. Stelling van Amsterdam
Locatie: Weesp
Contacteer:

Re: Fort bij Velsen is weer te koop

Bericht door Rene Ros »

Bestemminsplan is aangepast door de gemeente, niet provincie of Rijk. Het is geen provinciaal monument maar een Rijksmonument. De taak tot bescherming ligt in de eerste plaatst bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Maar als onderdeel van een Werelderfgoed ook bij de site-holder de provincie NH en diezelfde RCE en de kans is groot dat die kritisch naar de verkoop en de gemeente kijken. Volgens mij kan dit voor de UNESCO/ICOMOS net zo'n belangrijk punt worden als de A8/A9...

Mvg,
René
mhil
Generaal
Berichten: 693
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Fort bij Velsen is weer te koop

Bericht door mhil »

Om het bedrijfsleven tegemoet te komen en vergunningverlening voor activiteiten weer mogelijk te  maken, is de grens van het gezoneerde industrieterrein de Pijp, Kagerweg en Noordwijkermeer op 1  oktober 2015 door middel van een raadsbesluit gewijzigd. Hierdoor vallen  zowel de locatie van de  woonboot (gesitueerd aan de zuidelijk punt van het Fort bij Velsen) als de aanwezige tjalk binnen de  grens van het gezoneerde bedrijventerrein . De beschermingsplicht ingevolge de Wet geluidhinder is  hiermee weggevallen waardoor ontwikkelingen vanuit het bedrijfsleven weer mogelijk zijn geworden.  

De eigenaren van het Fort bij Velsen hebben aangegeven akkoord te gaan met de wijziging van deze  begrenzing op voorwaarde dat een verruiming van de bedrijfsmatige gebruiksmogelijkheden ter plaatse  van  het  fort  mogelijk  gemaakt  wordt  tot  een  milieucategorie  5.2.  Tevens  wordt  het  toegestane  woongebruik ten zuiden van het fort en ter hoogte van de wateren rond het fort uitgesloten. Door  wijziging van de begrenzing van het gezoneerde industrieterrein de Pijp, Kagerweg en Noordwijkermeer  kan ter plaatse een goed woon‐ en leefklimaat niet meer gegarandeerd worden
Opmerkelijke redenering als je dat zo leest.....

Met het te koop zetten wordt duidelijk waarom de eigenaren akkoord zijn gegaan want de waarde van de grond is met de wijziging van de bestemming aanzienlijk gestegen.........m.a.w. de verkoop was al gepland alleen was het adviesbureau vergeten dit te vermelden in het bestemmingsplan :shock: .
Kan haast niet anders dan dat ook al bekend is/was wie het perceel (deels) gaat kopen.....(zijn ook al delen verkocht als ik het wel heb).

Bovenstaande passage komt uit het bestemmingsplan.
https://www.beverwijk.nl/inwoners-onder ... 77185.html
Plaats reactie