Stelling commandant

Over militairen en burgers die gewerkt hebben in de Stelling. En hun tactiek, wapens, munitie, uniform, materieel etc.
mhil
Generaal
Berichten: 688
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Stelling commandant

Bericht door mhil »

Lt. generaal Adrianus Rudolphus Krayenhoff van de Leur (1847-1919)
Commandant van de Stelling van Amsterdam 1904-1905
1850-1890 Instructie-Bataillon, Herinneringsalbum II 2e lt A.R. Krayenhoff van de Leur.jpg
1850-1890 Instructie-Bataillon, Herinneringsalbum II 2e lt A.R. Krayenhoff van de Leur.jpg (4.86 KiB) 5309 keer bekeken
1847 geboren op 18 december te Delft
1868 als cadet-sergeant lid van de schaakvereeniging olv kapitein A. Pompe
1880 Publicatie droogmaking der plassen beoosten de Vecht, in verband met de verbetering van de Keulsche Vaart
1882 redevoering gebruik infanterie bij de Hollandse waterlinie als kapitein bij de Vereniging voor de beoefening der Krijgswetenschap in aanwezigheid van bestuurslid en majoor Eland
1883 Publicatie Een schema van de Landsverdediging Oorlogsvoering op Nederlandschen bodem
1888 Publicatie vesting Holland in staat van beleg : een betoog ten gunste eener actieve marine / door A.R. Krayenhoff van de Leur
1889 Publicatie Ons hoogste militair onderwijs door den kapitein A.R. Krayenhoff van de Leur
1890 intrekken kandidaat hoofdonderwijzer kapitein A.R. Krayenhoff van de Leur
1896 van paard gevallen lt. kol. A.R. Krayenhoff van de Leur
1898 Benoeming tot commandant van het 6e regt der inf. lt. kol. A.R. Krayenhoff van de Leur
1900 Overplaatsing naar 's Gravenhage Kol A.R. Krayenhoff van de Leur en benoeming kol. W.F. Ridder van Rappard tot cmdnt 2e regt vestingartillerie Amsterdam
1901 bevordering tot generaal majoor samen met kolonel P.C. Kool hoofdkwartier respectievelijk Breda en Amsterdam
1903 grootschalige veldoefening 2e en 3e infanterie divisie o.l.v. generaal majoor A.R. Krayenhoff van de Leur
1903 Staatscourant benoeming gen maj Krayenhoff van de Leur tot cmdnt Stelling van het Hollands Diep en het Volkerrak en bevelhebber 3e militaire afd ontheffing cmdnt 3e divisie infanterie
1904 benoeming tot commandant Stelling van Amsterdam
1904 bezoek Luitenant generaal van Heutz aan Amsterdam in aanwezigheid A.R. Kraijenhoff van de Leur
1905 getrouwd met Cornelia Wilhelmina Smit op 13 juli 1905 te Rotterdam
1905 pensionering generaal majoor commandant van de Stelling van Amsterdam en commandant 1e militaire afdeling toekennen pensioen fl 2.700,-- gulden
1911 Publicatie beter leger voor hetzelfde geld
1915 Publicatie Beschouwingen over het Weener-Congres in verband met den oorlog van 1914-1915
1919 overleden op 25 maart Brinklaan 145 te Bussum begraven op de algemene begraafplaats aldaar in aanwezigheid van o.m. gen. maj. bd A.N.J. Fabius oud Stelling commandant.

Onderscheidingen:
ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
Officierskruis
18960704 De Amsterdammer dagblad voor Nederland van paard gevallen lt. kol. A.R. Krayenhoff van de Leur.jpg
19030420 Nederlandsche staatscourant benoeming gen maj Krayenhoff van de Leur tot cmdnt Stelling van het Hollands Diep en het Volkerrak en bevelhebber 3e militaire afd ontheffing cmdnt 3e divisie infanterie.jpg
19190401 De Gooi- en Eemlander nieuws- en advertentieblad ter aarde bestelling lt. gen. A.R. Krayenhoff van de Leur .jpg
19190429 Algemeen Handelsblad dankbetuiging familie A.R. Krayenhoff van de Leur.jpg
Bron en meer info:
https://www.nmm.nl
http://www.nederlandsmilitairerfgoed.nl/nl/
https://www.genealogieonline.nl/kwartie ... n/I386.php
https://www.geheugenvannederland.nl
http://www.delpher.nl

mhil
Generaal
Berichten: 688
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Stelling commandant

Bericht door mhil »

Z. Excell. Lt. Generaal Willem Frederik Ridder van Rappard (1846 – 1913)
Commandant van de Stelling van Amsterdam 1905-1907
Willem Frederik Ridder van Rappard was neef van Mr. A.G.A. (Anthon) ridder van Rappard (1799- 1869). Oom Anthon was vertrouweling van de koningen Willem II en Willem III en trad vaak bemiddelend op tussen Willem III en diens ministers. Na een ambtelijke loopbaan secretaris van de Staatssecretarie en in 1841 directeur van het Kabinet des Konings. Als zodanig was hij zeer invloedrijk en speelde hij regelmatig een belangrijke rol bij het formeren van kabinetten.
Het derde kind van Willem Frederik heette Marius (1876-1948) en heeft eveneens de rang van lt. generaal der artillerie behaald.

1846 Geboren op 4 januari te Amsterdam
1858 Officiersopleiding KMA te Breda
1862 Tweede luitenant der artillerie, ingedeeld bij het Nederlandsch-Indische leger
1862-1867 Tweede luitenant, tweede regiment vestingartillerie
1866 Aangewezen als leraar in de artillerie-regimenten.
1867-1868 Tweede luitenant, gedetacheerd bij inspectie draagbare wapens
1868-1872 Tweede luitenant, overgeplaatst naar eerste regiment vestingartillerie
1871 Getrouwd op 27 juli te Delft met Petronella Jacoba Du Marchie du Marchie Sarvaas (1843-1933) waarmee 5 kinderen
1870-1872 Docent KMA (Koninklijke Militaire Academie) te Breda
1872 Stafopleiding
1872-1876 Eerste luitenant, eerste regiment vestingartillerie
1876-1879 Eerste luitenant, tweede regiment veldartillerie
1879 -1893 Kapitein der artillerie
1879-1893 Gedetacheerd als ambtenaar, ministerie van Oorlog
1879-1893 Docent oorlogspolitiek en oorlogsgebruiken, Hogere Krijgsschool te ’s-Gravenhage
1885 Verheven tot de adelstand bij Koninklijk besluit met de titel van Ridder
1889 Toespraak op 28 Maart 1889 in de vergadering van de Vereenigiug ter beoefening van de krijgswetenschap met een klemmend betoog voor het groote nut, dat wij van onze veldartillerie kunnen trekken, mits zij in getalsterkte, organisatie, geoefendheid en materieel aan de eischen voldoet.
1893-1898 Majoor der artillerie
1893-1901 Hoofd vierde afdeling (artillerie), ministerie van Oorlog,
1898-1900 Luitenant-kolonel der artillerie
1900 Benoemd tot kolonel en commandant van het tweede regiment vesting-artillerie en werkzaam bij de generale staf
1901-1904 Commandant tweede regiment vestingartillerie, commandement te Amsterdam
1904 Generaal majoor der vesting artillerie
1904-1905 Commandant Stelling van het Hollandsch Diep en het Volkerak en bevelhebber derde militaire afdeling (Zeeland, Noord-Brabant, Limburg) te Breda
1905 Voorzitter Commissie van deskundigen onderhoud van de burgerbevolking in de Stelling van Amsterdam
1905-1907 Commandant Stelling van Amsterdam en bevelhebber eerste militaire afdeling (Noord-Holland en Zuid-Holland ten noorden van de Lek en de Nieuwe Maas, incl. Rotterdam)
1906 Lid van het ontvangstcomité ter ere van het bezoek van Hare majesteit, Prins Hendrik en Koningin moeder aan Amsterdam
1907 Opname in ziekenhuis aan de Keizersgracht te Amsterdam voor een geneeskundige behandeling
1907-1908 Minister van Oorlog
1907 Gelijk met zijn begroting een nota over de landsverdediging uit, waarin als uitgangspunt werd genomen dat de Stelling van Amsterdam de hoofdverdedigingslinie was en de Nieuwe Hollandse Waterlinie alleen een sperlinie, waarin minder geïnvesteerd behoefde te worden
1907 Tweede Kamer verwierp met 47 tegen 38 stemmen het door hem verdedigde wetsvoorstel inzake de instelling van een fonds voor de voltooiing van de Stelling van Amsterdam
1907 Bekendmaking dat 3000 dienstplichtigen per 1 december naar huis zouden worden gestuurd, vanwege inkrimping van het blijvend gedeelte. Omdat het parlement daarmee niet tijdig instemde, moest hij die maatregel terugtrekken.
1907 Aftreden kabinet De Meester met name vanwege plannen voor vermindering van het 'blijvend gedeelte'
1913 Overleden op 22 mei te Den Haag en begraven op de algemene begraafplaats aldaar

Onderscheidingen:
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
Officierskruis

Bron en meer info:
https://www.parlement.com/id/vg09lljfu8 ... an_rappard (deze gegevens zijn afkomstig van Parlement.com)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_Fr ... an_Rappard
https://www.genealogieonline.nl/stamboo ... 504725.php
http://www.delpher
http://www.kvbk-cultureelerfgoed.nl

mhil
Generaal
Berichten: 688
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Stelling commandant

Bericht door mhil »

Lt. generaal Willem Frederik ridder van Rappard (deel 2)
1913 Lt. generaal W.F. Ridder van Rappard.jpg
18851025 Rotterdamsch nieuwsblad inlijving W.F. Rappard in de adelstand met de titel Ridder.jpg
19050622 Bataviaasch nieuwsblad benoeming tot commandant Stelling van Amsterdam ge. maj. W.F. ridder van Rappard.jpg
19070408 Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant benoeming minister van Oorlog gen maj W.F. Ridder van Rappard .jpg
19130524 Algemeen Handelsblad rouwadvertentie lt. generaa; W.F. Ridder van Rappard.jpg
De scherpe lezer had al in de gaten dat in eerste instantie er onjuiste bijlagen waren bijgevoegd.......bijgaand alsnog de juiste bijlagen van Willem Frederik ridder van Rappard. Voor bronnen en meer info zie voorgaand bericht.

mhil
Generaal
Berichten: 688
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Stelling commandant

Bericht door mhil »

Lt. Generaal Sebastiaan Ignatius van Nooten (1848 – 1920)
Commandant van de Stelling van Amsterdam 1908-1911
1920 lt gen. S.I. van Nooten (2).jpeg
1920 lt gen. S.I. van Nooten (2).jpeg (57.33 KiB) 5132 keer bekeken
1848 geboren te Schoonhoven
1864-1868 Cadet aan de KMA
1868 Benoeming tot 2e luitenant der artillerie in garnizoen te Zutphen en Delft
1873 Bevordering tot 1e luitenant
1879 Benoeming bij artilleriecursus te Delft
1879 op 23 oktober te Delft getrouwd met Maria van der Breggen (1852-1926)
1885 Directeur van de artillerie inrichting te Delft
1896 Benoeming tot ridder in de orde van Oranje Nassau bij verlaten functie van directeur
1897 Vesting artillerie en hoofd pyrotechnische werkplaats
1898 Als majoor en later lt. kolonel verbonden aan de KMA als eerste officier
1902 Officier in de Orde van den Nederlandsen Leeuw
1902-1903 in garnizoen te Gorinchem
1903 Commandant 1e regt. vesting artillerie te Utrecht
1904 bevordering tot kolonel
1907 benoeming tot generaal majoor en Stelling Commandant alsook bevelhebber 1e militaire afdeling de cmdnt 1e regt vestingartillerie kolonel S.I. van Nooten
1911 benoeming tot lt. generaal S.I. van Nooten en toekennen pensioen f 2.700,-- oud stelling commandant en bevelhebber 1e afdeling
1912 Samensteller van een boek over het leven van Prins Henderik en voorzitter van de militaire reclame commissie
1913 Publicatie in De Tijdspiegel Jaargang 70 over Prins Willem V
1915 Prins Willem II opgesteld door Lt. gen. S.I. van Nooten uitgegeven door Martinus Nijhoff te ’s Gravenhage te vinden en te lezen op
Delpher
1920 Overlijden op 6 januari en op 10 januari om 13:30 uur begraven Oud Eik en Duinen te ‘s Gravenhage

Onderscheidingen:
Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw
Ridder in de orde van Oranje Nassau
Commandeur in de Dannebrogsorde
Ridder van den Rooden Adelaar van Pruisen met ster
Grootofficier in de Kroonorde van België
19050528 Bataviaasch nieuwsblad benoeming tot gen maj en Stelling Commandant alsook bevelhebber 1e militaire afdeling de cmdnt 1e regt vestingart kolonel S.I. van Nooten.jpg
190317 De Telegraaf benoeming tot lt. generaal S.I. van Nooten en toekennen pensioen oud stelling commandant en bevelhebber 1e afdeling.jpg
19200108 Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant overlijdensadvertentie Lt. gen. S.I. van Nooten.jpg
Bron en meer info:
http://www.delpher.nl
http://www.kvbk-cultureelerfgoed.nl/
https://www.genealogieonline.nl/stamboo ... n/I256.php
https://www.dbnl.org/tekst/_tij00819130 ... 1_0054.php

mhil
Generaal
Berichten: 688
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Stelling commandant

Bericht door mhil »

Generaal-majoor Arnoldus Nicolaas Jacobus Fabius (1855 – 1921)
Commandant van de Stelling van Amsterdam 1911-1912
1921 A.N.J. Fabius (2).jpeg
1921 A.N.J. Fabius (2).jpeg (53.88 KiB) 5061 keer bekeken
Zoon van Gerhardus Cornelis Fabius en Anna Petronella Beudeker.
Broer van luitenant-generaal der infanterie Gerhardus Cornelis Abraham Fabius (1863-1932), commandant der Stelling van het Hollandsch Diep en het Volkerak, tevens bevelhebber in de IIIde militaire afdeling.

Onderscheidingen
Ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Officier in de Orde van Oranje-Nassau
Commandeur in het Legioen van Eer
19110706 Leidsche Courant toekennen commandeur in legioen van Eer aan baron van Asbeck en gen maj ANJ Fabius.jpg
19110706 Leidsche Courant toekennen commandeur in legioen van Eer aan baron van Asbeck en gen maj ANJ Fabius_1.jpg
19131030 Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië pensionering WAT De Meester en AJ Fabius stelling commandant en benoeming lt gen WAT De Meester tot commandeur Nederlandse Leeuw.jpg
19210720 Algemeen Handelsblad overlijdensbericht Lt. Generaal A.N.J. Fabius.jpg
Bron en meer informatie:
http://www.stelling-amsterdam.nl/mensen ... /index.php
https://www.dbnl.org/tekst/_gid00118930 ... 1_0024.php
https://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=fabi001
https://www.nederlandsekrijgsmacht.nl/i ... bus-fabius
http://www.wikiwand.com/nl/Legioen_van_Eer

mhil
Generaal
Berichten: 688
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Stelling commandant

Bericht door mhil »

Lt. Generaal Adrianus Rutger Ophorst (1857 – 1928)
Commandant van de Stelling van Amsterdam 1912-1918
1918 Lt. generaal A.R. Ophorst_1.jpeg
Zoon van Adrianus Ophorst (1811-1891), een majoor van administratie en Alida Camilla Schepman.
Broer van W.D.A. Ophorst, generaal-majoor.

Onderscheidingen:
Ridder Nederlandse Leeuw
Ridder in de Orde van Oranje Nassau
Officierskruis
Commandeur in de Orde van de Kroon van België
Commandeur in de eerst klasse van de Danneborgorde
Watersnood medaille 1916
19131030 Het nieuws van den dag kleine courant aftreden gen majoor A.N.J. Fabius en aantreden gen majoor A.R. Ophorst als Stellings Commandant.jpg
19171108 Algemeen Handelsblad verzoek om ontslag generaal majoord A.R. Ophorst commandant Stelling van Amsterdam.jpg
10280602 Arnhemsche courant Begrafenis Lt. Generaal A.R. Ophorst.jpg
19280522 Het Vaderland staat- en letterkundig nieuwsblad sprekers begrafenis Lt. gen A.R. Ophorst.jpg
Bron en meer info:
http://www.stelling-amsterdam.nl/mensen ... /index.php
http://www.genealogieonline.nl/stamboom ... /I5593.php
http://www.greetsgenealogie.nl/gezinska ... 1857-1928/
http://www.ssew.nl/1914-week-3-bezoek-h ... -amsterdam
Delpher
Hetgeheugen van Nederland

mhil
Generaal
Berichten: 688
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Stelling commandant

Bericht door mhil »

Was benieuwd naar de medailles die zijn te zien op de foto van Lt. generaal Ophorst uit 1918.

Kwam in de zoektocht op onderstaande site het uniform tegen die wel heel veel gelijkenis heeft met die van Lt. Generaal A.R. Ophorst.
Op het forum wordt door "Edwin" melding gemaakt dat het een uniform op de kop is getikt afkomstig van een generaal waarvan het uniform tentoon gesteld is geweest in het Naarder Vestingmuseum. Er wordt melding gemaakt dat degene waarvan het uniform is "betrokken" twee onderscheidingstekens heeft verkocht
Uniform van Lt. generaal A.R. Ophorst www.onderscheidingenforum.nl.jpg
Op bovenstaande foto is, evenals de foto van Lt. generaal Ophorst uit 1918, het onderscheidingsteken Ridder Nederlandse Leeuw, Officierskruis en het Kruis van verdienste type 1 van het Rode Kruis te zien. Ook is het kruis zichtbaar horend bij het onderscheidingsteken Commandeur in de eerst klasse van de Danneborgorde.
Kruis van Verdienste type 1 Rode Kruis.jpg
Kruis van Verdienste type 1 Rode Kruis.jpg (10.47 KiB) 4984 keer bekeken
De sjerp is het Grootkruis in de orde van de Eikenkroon. Deze is niet op de foto van 1918 zichtbaar. Het is mij niet duidelijk of lt. generaal Ophorst deze onderscheiding is toegekend geweest. De Sjerp kan later ook zijn bijgevoegd.

De combinatie van uniform en onderscheidingstekens heb ik bij geen van ander beschreven officier gezien....
De tekst op het forum en de (resterende) onderscheidingstekens en uniform maakt dat e.e.a. van lt. generaal A.R Ophorst moet zijn geweest.

http://www.onderscheidingenforum.nl/vie ... 0&start=50
http://www.onderscheidingen.nl/nl/medai ... enste.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Orde_van_de_Dannebrog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Orde_van_de_Eikenkroon

mhil
Generaal
Berichten: 688
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Stelling commandant

Bericht door mhil »

Lt. generaal der infanterie Willem Lodewijk Overduijn (1862 –1930)
Commandant van de Stelling van Amsterdam 1918-1920
1918 Generaal-Majoor_W.L._Overduijn (2).jpg
Zoon van Jeanne Charlotte List (1827-1887) en Willem Lodewijk Overduijn (1816 - 1868), een Nederlands wis- en natuurkundige, en leraar en later hoogleraar in de wis- en natuurkunde aan de Koninklijke Academie te Delft.

1862 geboren op 10 september te Delft
1883 benoeming tot 2e luitenant de infanterie
1890 detachering 1e lt 2e regt inf. bij 3e regt Huzaren te Den Haag
1895 werkzaam gesteld voor 1 jaar bij de generale staf
1896 deelname aan tactische verkenningsreis te Gelderland en Overijssel olv kolonel W.G.F. Snijders
1897 1e lt 4e inf regt. detachering departement van Oorlog
1904 overplaatsing als kapitein van ministerie van Oorlog naar 4e regt inf te Leiden
1905 benoeming tot adjudant van de inspecteur van het militair onderwijs
1909 bevordering van kapt tot majoor 9e regt inf met standplaats Groningen
1912 bevordering van majoor tot lt. kolonel 4e regt inf
1914 Voorzitter algemene regelementen commissie
1915 lt. kol W.L. Overduijn organisator Sportfeest te Leiden commandant 4e regt inf.
1915 bevordering tot kolonel cmdt 2e inf brigade de lt. kol. cndt 4e regt. inf.
1918 benoemd tot generaal majoor commandant van de Stelling van Amsterdam en bevelhebber 1e militaire afdeling
1920 pensionering in de rang van luitenant generaal
1930 overleden op 24 mei en begraven op 30 mei aan de Kerkhoflaan te Gravenhage. Onder de aanwezigen oud minister jhr. Alting von Geusau en de gepensioneerde generaals Weber, Kist, van de Scheer en Laatsman.

Onderscheidingen:
Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw
Ridder in de orde van de Zon van Perzië
19150924 Haagsche courant organisator lt. kol W.L. Overduijn Sportfeest te Leiden 4e regt .jpg
19180312 Leeuwarder courant benoeming Generaal majoor W.L. Overduijn cmdt 2e inf brigade tot Commandant Stelling van Amsterdam.jpg
19200106 Het Vaderland staat- en letterkundig nieuwsblad pensionering Gen. majoor W.L. Overduijn.jpg
19300527 De Tijd godsdienstig-staatkundig dagblad overlijdensadvertentie Lt. generaal W.L. Overduijn.jpg
Bron en meer info:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_Lodewijk_Overduyn
http://www.geheugenvannederland.nl
http://www.delpher.nl

mhil
Generaal
Berichten: 688
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Stelling commandant

Bericht door mhil »

Lt. Generaal Marcus Daniel Aalbert Forbes Wels (1865 – 1930)
Commandant van de Stelling van Amsterdam 1920 (maart-juli)
1930 Lt. gen. Marcus Daniel Aalbert Forbes Wels (1865 – 1930) Commandant Stelling van Amsterdam 1920.jpeg
1930 Lt. gen. Marcus Daniel Aalbert Forbes Wels (1865 – 1930) Commandant Stelling van Amsterdam 1920.jpeg (80.18 KiB) 4825 keer bekeken
Marcus Daniel Aalbert Forbes Wels werd geboren in 1865 in Vlissingen als zoon van Pieter Forbes Wels en Johanna Adriana van der Minne.
De zoon van Marcus was Pieter Forbes Wels (1896-1974), een Nederlands kolonel der cavalerie, luchtmacht-attaché in Brussel en Luxemburg en onder meer officier van het Légion d`honneur.

1865 geboren te Vlissingen
1881 start militaire loopbaan op de Koninklijke Militaire Academie (KMA) als cadet der Infanterie
1885 tweede luitenant bij het 3e Regiment Infanterie. Op
1889 overplaatsing naar het 6e Regiment Infanterie.
1890 detachering bij de KMA en bevordering naar eerste luitenant overplaatsing naar de Staf der Infanterie.
1892 huwelijk met Petronella Francina Lebret.
1894 overplaatsing van de KMA naar het 6e regiment Infanterie en detachering bij de Hogere Krijgsschool
1899 werkzaamheden gedurende een jaar bij de Chef van de Generale Staf. In
1902 benoemd tot kapitein bij het 5e Regiment Infanterie
1903 overgeplaatst naar het 9e regiment Infanterie en overplaatsing naar de Generale Staf
1907 toegevoegd aan de Commandant van het Veldleger.
1913 bevordering tot majoor bij het 10e Regiment Infanterie met daar snel op volgend een plaatsing bij het Regiment Jagers.
1914 overgeplaatst naar de Generale Staf.
1915 bevordering tot luitenant- kolonel.
1916 tijdelijk bevelvoerder over het 7e Regiment Infanterie
1917 benoemd tot kolonel bij de generale staf, chef van de staf van het hoofdkwartier van het veldleger
1920 benoemd tot tot generaal-majoor. In deze rang trad hij op als tijdelijk Bevelhebber in de 1e Militaire Afdeling en tijdelijk Commandant van de Stelling van Amsterdam. Ook vervulde hij de functie van commandant der IVe Divisie.
1922 benoemd tot chef van de Generale Staf bevordering tot luitenant-generaal
1925 op eigen verzoek, eervol ontslag uit militaire dienst.
1929 Parade Mailieveld te Den Haag jubileum Grennadiers en Jagers
1930 overleden op 21 mei Jan van Nassaustraat 114 te Den Haag. Begraven op de algemene begraafplaats Kerkhoflaan aldaar in aanwezigheid van Lt. gen. Insinger Commandant van het veldleger en Chef Generale Staf Lt.gen. Seuffardt. Ook aanwezigde oud minister van Oorlog Alting von Geusau en Van Dijk alsook de oud opperbevelhebber van de Land- en Zeemacht generaal Snijders.

Onderscheidingen:
1900 Ereteken voor langdurige dienst als Nederlands officier
1910 Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
1920 Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
1924 het Mobilisatie-Herinneringskruis
1925 Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw
19200310 De Telegraaf Bevordering tot generaal majoor MDA Forbes Wels.jpg
19230918 Algemeen Handelsblad Hulde onzer weermacht aan de Koningin Lt. generaal MDA Forbes Wels.jpg
19290708 Parade Maileveld afgetreden commandant Veldleger met hoofd officieren generale staf Lt. Generaal M.D.A. Forbes Wels (2).jpg
De Parade op het Malieveld (Maandag 8 Juli 1929 om 11 uur)
De jubileerende Regimenten Grenadiers en Jagers hebben 8 Juli parade gehouden voor H.M. de Koningin, die vergezeld was van Prins Hendrik en Prinses Juliana en vele leden van het gevolg.
19300521 Haagsche courant bericht van overlijden Lt. generaal Marcus Daniel Aalbert Forbes Wels .jpg
Bron en meer info:
http://www.delpher.nl
http://www.nederlandsmilitairerfgoed.nl/nl/
https://www.genealogieonline.nl/genealo ... 174364.php
https://www.archieven.nl.
Gedenkboek Grenadiers en Jagers 1929-1939
NIMH / Nederlands Instituut voor Militaire Historie

mhil
Generaal
Berichten: 688
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Stelling commandant

Bericht door mhil »

Via "Edwin" duidelijkheid gekregen van wie eerder getoond uniform is geweest. De voormalige drager was Luitenant Generaal A.L. Klerk de Reus adj. In BD van Hare Majesteit Wilhelmina tot mei 1940. Op 1 mei 1913 benoemd tot commandant 1e divisie en gouverneur van de Residentie. In 1915 gepensioneerd in 1920 de rang van luitenant generaal ontvangen.

Onderscheidingen:
Officier in de orde van Oranje Nassau net de zwaarden
Ridder in de Orde van de Nederlandschen Leeuw
Kruis van Verdiensten van het Nederlandsche Roode Kruis
Ridder Grootkruis der orde van de Eikenkroon
Commandeur eerste klasse van de Danneborgorde
Ridder Grootkruis van de Frans Jozef orde van Oostenrijk
Officierskruis

Geen uniform dus van Lt. Generaal Ophorst.

Bron
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=urn: ... A022800778
http://www.delpher.nl

Plaats reactie