Fort Velsen

De individuele forten en vestingen.
Gebruikersavatar
Rene Ros
Opzichter van Etiquette
Berichten: 2169
Lid geworden op: 22 jul 2006 15:09
Fort of organisatie: Doc. Stelling van Amsterdam
Locatie: Weesp
Contacteer:

Re: Fort Velsen

Bericht door Rene Ros »

Correcties op het krantenartikel:
- Mega kreeg het NMM niet zo ver om de pantserkoepel in haar collectie op te nemen, het was eigendom van het Legermuseum dat is opgegaan in het NMM. Het is gewoon terug naar de eigenaar.
- Jaap de Zee is geen adviseur van Mega
mhil
Generaal
Berichten: 748
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Fort Velsen

Bericht door mhil »

Op de luchtfoto van 1925 is een smal zijkanaal A zichtbaar.
Het bijschrift van de luchtfoto van 1977 merkt op dat het kanaal is verbreed.
Nooit geweten dat gemeente Beverwijk al sinds 1936 in gesprek was met het ministerie van Oorlog over verbreding.
Pas in 1951 heeft Beverwijk toestemming gekregen het dan volgens de krant 8 meter brede en 2,2 meter diepe zijkanaal te verbreden........
Neem overigens aan dat de genoemde inundatiesluis betrekking heeft op betreffende locatie omdat de sluis in de Aagtendijk geen betrekking had op de haven van Beverwijk.
19360428 IJmuider Courant voornemen sloop inundatiesluis Zijkanaal A.jpg
19510710 IJmuider Courant Sloop Inundatiesluis Zijkanaal A.jpg
Bron: IJmuider Courant 1936 en 1951.
mhil
Generaal
Berichten: 748
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Fort Velsen

Bericht door mhil »

De werkzaamheden hebben de nodige tijd gekost alvorens eea op kaart is terug te vinden.....
1968 Zijkanaal A.png
1969 Zijkanaal A.png
Bron: Kadaster online
Gebruikersavatar
Rene Ros
Opzichter van Etiquette
Berichten: 2169
Lid geworden op: 22 jul 2006 15:09
Fort of organisatie: Doc. Stelling van Amsterdam
Locatie: Weesp
Contacteer:

Re: Fort Velsen

Bericht door Rene Ros »

Kaarten zijn erg slecht om mee te dateren. Vandeweek viel me op dat de gebouwen van het Duitse Radarstation Seeadler pas in 1963 op de topo-kaart verschenen.
En als je naar Fort bij Velsen kijkt, ga ook maar eens terug in de tijd om te zien waar de woningen stonden en welk terrein dat nu is! :-)

Mvg,
René
mhil
Generaal
Berichten: 748
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Fort Velsen

Bericht door mhil »

In hoeverre is er daadwerkelijk sprake geweest van een inundatiesluis nabij fort Velsen.
Of betreft het een gewone doorgang.
Zijn er afbeeldingen of tekeningen van anders dan de luchtfoto ?
Gebruikersavatar
Rene Ros
Opzichter van Etiquette
Berichten: 2169
Lid geworden op: 22 jul 2006 15:09
Fort of organisatie: Doc. Stelling van Amsterdam
Locatie: Weesp
Contacteer:

Re: Fort Velsen

Bericht door Rene Ros »

Die sluis is er zeker geweest, onder de naam 'Damsluis met inlaatkoker in Zijkanaal A'. Het prov.mon.register toont een tekening van Fort bij Velsen incl. de damsluis. Naar meer kan ik nu niet zoeken. Bestek vrijwel zeker in Nationaal Archief.


Mvg,
René
mhil
Generaal
Berichten: 748
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Fort Velsen

Bericht door mhil »

Het NIMH heeft voor mij onbekende foto's uit 1927 op Flickr geplaatst.
Naast Veldhuis zijn er ook andere forten te vinden
https://www.flickr.com/photos/nimhimages
mhil
Generaal
Berichten: 748
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Fort Velsen

Bericht door mhil »

1920 kaartje fort Velsen.png
1920 kaartje fort Velsen.png (374.07 KiB) 7648 keer bekeken
Evenals bij de damsluis in de Aagtendijk zijn mij verder geen foto's bekend van de sluis in zijkanaal A.
Op de foto is ook schotbalkopslag te zien.
1927 Fort Velsen sluis zijkanaal A.jpg
1927 Fort Velsen sluis zijkanaal A.jpg (79.53 KiB) 7648 keer bekeken
Ten aanzien van de inundatieduiker om de Zuidwijkermeer te inunderen zijn mij eveneens geen foto's bekend.
1927 fort Velsen oblique (2).jpg
1927 fort Velsen oblique (2).jpg (162.48 KiB) 7648 keer bekeken
De foto's zijn afkomstig van het NIMH en betreft uitvergroting van de verschillende objecten
mhil
Generaal
Berichten: 748
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Fort Velsen

Bericht door mhil »

Bestemmingsplan wijziginging Fort Velsen, bezwaar maken kan.......
https://www.beverwijk.nl/inwoners-onder ... 77185.html
mhil
Generaal
Berichten: 748
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Fort Velsen

Bericht door mhil »

Tja, nu wel even gelegenheid om door het bestemmingsplan te lopen.......
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)

Toetsing
De SVIR geeft onder meer aan dat unieke cultuurhistorische waarden moeten worden geborgd (nationaal belang nummer 10). Het plangebied betreft Fort bij Velsen, onderdeel van de Stelling van Amsterdam (tevens een Nationaal Landschap) en geregistreerd de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. In de SVIR zijn de objecten en ensembles van de Werelderfgoedlijst expliciet benoemd als unieke cultuurhistorische elementen. Ontwikkelingen in deze gebieden zijn wel mogelijk, mits deze ontwikkelingen de aan de uitzonderlijke universele waarde verbonden kernkwaliteiten behouden of versterken. Zoals aangegeven in paragraaf 2.3 worden de gebruiksmogelijkheden ter plaatse van het plangebied gewijzigd. Zo zal de zwaarte van de toelaatbare bedrijvigheid toenemen. Ter compensatie wordt het toegestane woongebruik ten zuiden van het fort en ter hoogte van de wateren rond het fort uitgesloten.
Opmerkelijk dat onderdelen die betrekking hebben op de monumentale status wel worden benoemd bij de toetsing maar inhoudelijk niet worden getoetst. Er wordt alleen ingegaan op mogelijkheden om te komen tot escapes.
Waar is te lezen dat het toekennen van een zwaardere milieucategorie (ontwikkeling) bijdraagt aan de uitzonderlijke universele waarde en dat de verbonden kernkwaliteiten worden behouden of versterkt.....
Ter compensatie van een toename van de bedrijvigheid wordt aangegeven dat het woongebruik zal worden uitgesloten........hoezo behoud/versterken van de uitzonderlijke universele waarde.....Alsof een woning vergelijkbare "overlast" geeft als bedrijven.......neem bijvoorbeeld een toename in het het aantal te verwachten vervoersbewegingen......
Structuurvisie Beverwijk 2015+ 'Verleiden tot verblijven' (2009)
De Structuurvisie Beverwijk 2015+ biedt een integraal ruimtelijk afwegingskader met een samenhangend overzicht van ruimtelijke projecten en gebiedsvisies die nu in voorbereiding en uitvoering zijn en een strategisch beleidskaders voor toekomstige ontwikkelingen

Toetsing
Industriegebied De Pijp is als lopend project opgenomen in de structuurvisie. Aangegeven is dat wordt gestart met de herstructurering van De Pijp, gericht op verduurzamen van dit industriegebied en kunnen laten behouden van havengerelateerde industrie. De herstructurering van het gebied is vooral gericht op de uitbreiding van kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid en investering in infrastructuur en beeldkwaliteit. Ook in de gemeentelijke structuurvisie is het Fort bij Velsen opgenomen als onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Ingezet wordt om de kwaliteit van het buitengebied en de openbare ruimte rondom de verschillende forten te verhogen. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk de uitstraling en belevingswaarde van het fort te verhogen, en is hiermee in lijn met de gemeentelijke structuurvisie.
Ook een opmerkelijke redenering dat het bestemmingsplan het mogelijk maakt de uitstraling en belevingswaarde van het fort te verhogen.......
In de Nieuwe Erfgoedverordening gemeente Beverwijk 2010 en beleidsnota Cultuurhistorie Beverwijk staat het fort aangemerkt als archeologisch relevant terrein en bouwkundig provinciaal monument. Ook staat vermeld dat het fort is aangewezen als Rijksmonument en onderdeel van de Stelling van Amsterdam. De Stelling staat op de lijst van UNESCO Werelderfgoed. Om bescherming te bieden aan deze cultuurhistorische waarden geldt ter plaatse van het plangebied de dubbelbestemming Waarde ‐ Stelling van Amsterdam.
Ook hier een opsomming van toegekende statussen zonder verdere afweging wat de impact is van de bestemmingswijziging voor de cultuurhistorische waarde.

Interessant is de nota vooroverleg:
3.3. Het fort bij Velsen is onderdeel van de Stelling van Amsterdam (Werelderfgoed). Welke nieuwe activiteiten als gevolg van de verhoogde
milieucat. plaats zullen vinden, is nog niet bekend. Ook de ruimte die de Staat van Bedrijfsactiviteiten biedt, maakt dat wij niet kunnen beoordelen welke invloed dat op het fort en de instandhouding ervan heeft. Gezien de status van Werelderfgoed is een maatbestemming, dan wel het inperken van de toegestane milieucategorieën noodzakelijk.

Reactie gemeente
Een inperking van de milieucategorieën is hier niet aan de orde. Er zijn in de directe omgeving meer zwaardere categorieën toegestaan, zodat dit op zich geen grond is om op deze locatie niet aan een dergelijk verzoek mee te werken. Een maatbestemming is een mooi uitgangspunt, maar het probleem is dat de eigenaar van het fort nog geen ideeën heeft aangedragen voor de bestemming. Er dient echter, gelet op het verleden, wel een bestemming opgenomen te worden die reële mogelijkheden biedt. De bescherming van de Stelling staat buiten kijf. Hier wordt ook aandacht aan besteed in het plan.
Gemeente meldt als reactie dat als bedrijven in de directe omgeving meer zwaardere categorien toestaat het hier ook moet kunnen.....
Verschil is dat de omgeving geen status heeft van Wereld erfgoed en rijksmonument. Hier wordt echter niet op ingegaan en voor zover na te gaan ook niet op doorgevraagd door de provincie.....

De hoop dat de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed er boven op zit lijkt me voorbarig aangezien zij niet hebben gereageerd op het concept voorontwerp bestemmingsplan :?

Helaas mij is duidelijk dat naar een resultaat is toe geredeneerd.....alle toegekende beschermende statussen ten spijt.

Zoals eerder opgemerkt (zie sloop schotbalkstuw) zou je verwachten dat de medewerkers van de overheid die worden geacht toe te zien op de beschermende status van monumenten en opkomen voor de belangen van de Stelling en tenminste reageren danwel doorvragen als de status aangetast dreigt te worden......

Vorenstaande is echter allemaal te laat want het bestemmingsplan is in januari 2018 reeds goedgekeurd door gemeente Beverwijk......
Plaats reactie