Fort Velsen

De individuele forten en vestingen.
mhil
Generaal
Berichten: 748
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Fort Velsen

Bericht door mhil »

Fort Velsen (wederom) landelijk nieuws
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achter ... e.com%252F

Bestemmingsplan rondom het fort:

Wat mag er wel en wat niet op basis van het bestemmingsplan ?
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/docum ... -VG01.html

Raadsvragen gemeenteraad Beverwijk
Artikel 41 vragen FbV.pdf
(98.73 KiB) 28 keer gedownload
Open-brief-Fort-bij-Velsen.pdf
(60.96 KiB) 28 keer gedownload
Deel-een-antwoorden.pdf
(402.21 KiB) 28 keer gedownload
Deel-twee-antwoorden.pdf
(300.83 KiB) 30 keer gedownload

Naast de vernieling en alle vragen over het toezicht kan ook de vraag gesteld worden of de opgebrachte grond voldoet aan de geldende wetgeving https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/we ... eving/bbk/

Bron:
https://beverwijk.bestuurlijkeinformatie.nl/
https://www.idgis.nl/nl/ro-online-gis-functionaliteit
mhil
Generaal
Berichten: 748
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Fort Velsen

Bericht door mhil »

Rest van het fort alleen nog het beton....
20220114 fort Velsen na afgraven aardenwallen NH nieuws (2).jpg
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/297754/v ... orstelbaar
mhil
Generaal
Berichten: 748
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Fort Velsen

Bericht door mhil »

Artikel 6 Waarde - Stelling van Amsterdam
Passage uit het bestemmingsplan, voer voor juristen lijkt me want het is niet echt geschreven op taalniveau B1 (staat voor eenvoudig Nederlands; de overgrote meerderheid van de bevolking begrijpt deze teksten).
Archeologische beleidskaart uit 2007 onderdeel beleidsnota Cultuurhistorie. Het plangebied Fort Velsen is daarin aangemerkt als archeologisch relevant terrein (2).jpg
6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Stelling van Amsterdam' aangewezen gronden zijn - behalve voor de andere aldaar voorkomende bestemming(en) - mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van cultuurhistorische en archeologische waarden in relatie tot de Stelling van Amsterdam.

6.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:
-op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 6.1 genoemde bestemming uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouwhoogte van ten hoogste 2 m;
-ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag - met inachtneming van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels - uitsluitend worden gebouwd, indien:
-de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het bouwen een rapport heeft overgelegd waarin de cultuurhistorische en archeologische waarden van de betrokken locatie naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld;
-de betrokken cultuurhistorische en archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de bouwactiviteiten niet worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de omgevingsvergunning voor het bouwen voorschriften en beperkingen te verbinden, gericht op het behoud van de cultuurhistorische en archeologische waarden;

het bepaalde in dit lid onder b.1 en b.2 is niet van toepassing, indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing.

6.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

6.3.1 Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Waarde - Stelling van Amsterdam zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, of de volgende werkzaamheden uit te voeren:
-het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage;
-het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op een of ander wijze indrijven van voorwerpen;
-het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd.

6.3.2 Uitzondering op het uitvoeringsverbod

Het verbod van lid 6.3.1 is niet van toepassing, indien de werken en werkzaamheden:
-noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarbij lid 6.2 in acht is genomen;
-reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan.

6.3.3 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning


De werken en werkzaamheden, zoals in lid 6.3.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden aan de hand van nader cultuurhistorisch en/of archeologisch onderzoek kan aantonen dat de betrokken cultuurhistorische en archeologische waarden door de activiteiten niet worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden voorschriften en beperkingen te verbinden, gericht op het behoud van de cultuurhistorische en archeologische waarden. Hiertoe wordt advies ingewonnen bij de provincie.
mhil
Generaal
Berichten: 748
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Fort Velsen

Bericht door mhil »

Beetje déjà vu gevoel als met de sloop ("verplaatsing" volgens de vergunning) van de schotbalkstuw aan de Aagtendijk.
viewtopic.php?f=2&t=979&start=20
mhil
Generaal
Berichten: 748
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Fort Velsen

Bericht door mhil »

Hoe het ooit is geweest.....
Op de foto zijn aan de keelzijde mooie details te zien van loopgraven en opstellingen van geschut/mitrailleurposten (?) ed.
NIMH_-_2011_-_1138_-_Aerial_photograph_of_Fort_bij_Velsen,_The_Netherlands_-_1920_-_1940.jpg
Bron:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... -_1940.jpg
Gebruikersavatar
Rene Ros
Opzichter van Etiquette
Berichten: 2169
Lid geworden op: 22 jul 2006 15:09
Fort of organisatie: Doc. Stelling van Amsterdam
Locatie: Weesp
Contacteer:

Re: Fort Velsen

Bericht door Rene Ros »

mhil
Generaal
Berichten: 748
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Fort Velsen

Bericht door mhil »

Bijgaand de beantwoording van het college van Beverwijk op gestelde vragen door Samen Lokaal over de "werkzaamheden" bij Fort Velsen.
Ons college zal in eerste instantie in goed overleg met de overtreder nagaan welke
ideeën er zijn voor herbestemming van het Fort bij Velsen en hoe de
cultuurhistorische waarden hersteld kunnen worden. Om het rijksmonument voor de
toekomst te beschermen zal er gezamenlijk gezocht worden naar een oplossing
hiervoor. Dit laat onverlet dat de beschadigde cultuurhistorische waarden hersteld
moeten worden.
Over termijnen wordt niet gesproken :shock:
Plaats reactie