Woudaapsluis en Boerensluis Woudpolder

Kazernes, magazijnen, fabrieken, liniewallen, waterwerken etc.
Plaats reactie
mhil
Generaal
Berichten: 748
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Woudaapsluis en Boerensluis Woudpolder

Bericht door mhil »

Inlaatsluisjes Woudpolder
Uitsnede militairekaart Polder Het Woud met inundatiesluis Beeldbank Zaanschemolen (2).jpg
Deze polder is omgeven door een dijk met onlangs een nieuw aangelegd fietspad. In het voorjaar zijn er verschillende soorten weidevogels in grote hoeveelheden te vinden. Voor natuurliefhebbers erg de moeite waard om een bezoekje te brengen.
Vanaf het fort Krommeniedijk ga je richting het Zwarte Wegje (huidige Krommenieweg) langs de “gerenoveerde” doorvaartbeschoeiing Noorderham en de nevenbatterij. Bijgaande foto is gemaakt rond 1900 op het Zwarte wegje.
1900 57 mm geschut (6-veld) Zwarte wegje bij Krommeniedijk, later heette dat Krommeniërweg..jpg

Na de brug linksaf slaand kom je voor de kerk rechts in het weiland een grenspaal tegen. De weg vervolgend over de Krommeniedijk en Taandijk kom je links in het weiland een grenspaal tegen. Het pad vervolgend kom je op het Woudsaap-pad langs de sluis en Watermolen Woudsaap.
2015 Woudaapsluis Woudpolder Krommeniedijk Beeldbank Alkmaardermeeromgeving (2).jpg

De zuidelijke deuren bezitten een eenvoudige bediening met behulp van staartbalken. De noordelijke deuren worden bediend met een schippershaak. In de noordelijke kolkwand zijn twee rechthoekige, hardstenen gedenkstenen aangebracht: een ervan vermeldt het bouwjaar 1907.
1944 Krommeniedijk watermolen de Woudaap, gezien richting het noorden na inundatie .jpg

Bovenstaande foto van watermolen de Woudsaap dateert uit 1944 nadat de Duitsers de polder hadden geïnundeerd. In 1940 was dat eerder gedaan door het Nederlandse leger.
Het Woudsaap-pad gaat over in het Zwaansmeerpad alwaar de Boerensluis is gelegen die tot 1984 operationeel was. Bijgaande foto van de boerensluis met ophaalbrug dateert uit 1977 gezien vanuit noordelijke richting.
1977 Boerensluis van de Krommenieër Woudpolder met ophaalbrug. Gezien vanuit noordelijke richting..jpg
Bron en meer info:
www.alkmaardermeeromgeving.nl
www.beeldbank.zaanschemolen.nl
www.ouduitgeest.nl
www.stelling-amsterdam.nl/forten/nauern ... /index.php
mhil
Generaal
Berichten: 748
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Woudaapsluis en Boerensluis Woudpolder

Bericht door mhil »

In dossier 3.09.23 van het Nationaal archief is een verslag te vinden van een buitengewoon opzichter der fortificatiën reserve chef van inundatiestation nummer 14 Krommeniedijk.
19140729 aankomst buitengewoon opzichter der fortificatien reserve chef van inundatiestation 14 te Krommenie op fort Krommeniedijk NA (2).jpg
De dag verslagen worden ondertekend met de achternaam van deze opzichter en lijkt Beekmann of Beekmans. Uit de krulletters lijken de initialen J. Pn naar voren te komen. Geregeld wordt de achternaam vooraf gegaan door Chinst. Hetgeen waarschijnlijk staat voor Chef Inundatiestation.

Het verslag geeft de werkzaamheden weer op het inundatiestation in de periode 28 juli 1914 en 9 november 1914 en is voorzien van opgave van kosten. Veelvuldig worden de meerderen geïnformeerd over de werkzaamheden middels telegramberichten. Voorts is er nog een verslag van 1 en 10 april 1915.

Op 29 juli 1914 geven de dijkgraven Herman Reijne te Krommeniedijk en Jacob Cornelissen te Uitgeest van respectievelijk Polder het Woud en Polder Uitgeest / Heemskerkerbroek een vergunning voor het uitvoeren van werkzaamheden aan de Boerensluis, Woudaapsluis en de sluis te Uitgeest.
Voor de Boerensluis werden schotbalken beschikbaar gesteld om de sluis droog te leggen.
Op 1 augustus 1914 meldt de opzichter in het dagboek dat rond 16:30 uur op het fort Krommenie een detachement van het regiment Genie zijn aangekomen bestaande uit 1 een sergeant cadet en 2 genie soldaten. Deze genie soldaten voeren samen met de opzichter de komende weken verschillende werkzaamheden uit.
mhil
Generaal
Berichten: 748
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Woudaapsluis en Boerensluis Woudpolder

Bericht door mhil »

19140801 aankomst detachement genie Fort Krommenie (2).jpg
Verderop in het dagboek worden de namen van het “detachement” genie militairen duidelijk.
Het betreft Sergeant cadet A. van Hillegondsberg wonende aan de Houttuin 45 te Rotterdam.
Milicien geniesoldaat P.J. van der Sman, lichting 1909, controlenummer 664, stamboeknummer 21431.
De derde persoon is milicien geniesoldaat P.J.B van den Berk, lichting 1909, controlenummer 637, stamboeknummer 21272.
mhil
Generaal
Berichten: 748
Lid geworden op: 01 mar 2009 14:24
Fort of organisatie: sector Zaandam
Locatie: Beverwijk

Re: Woudaapsluis en Boerensluis Woudpolder

Bericht door mhil »

Kolonel der Genie van het KNIL Adolphus van Hillegondsberg (1893-1953)
1914  De Nederlandsche strijdmacht en hare mobilisatie in 1914 De Stelling van Amsterdam Groep Wormerveer majoor Wafelbakker en 2e lt AJ van Hillegondsberg.jpg
Op deze foto staat 2e luitenant der Genie Adolphus van Hillegondberg achterste rij derde van rechts.
Ook de kritische majoor Wafelbakker garnizoenscommandant van Beverwijk is afgebeeld
(viewtopic.php?f=10&t=2415).

1893 geboren op 8 april te Rotterdam zoon van Arij Jan van Hillegondsberg en Janette Fredrika de Vogel
1912 Cadet eerste studiejaar Koninklijke Militaire Academie te Breda, Regiment Genie in Nederl.-Indië.
1913 getrouwd met Johanna Frederique Helder
1913 benoemd tot korporaal der Genie op 24 mei
1914 Aankomst op op 1 augustus van detachement van een regiment van de Genie op fort Krommenie bestaande uit 1 sergant cadet A. van Hillegondsberg en 2 genie soldaten P.J.P. van den Berk en P.J. van der Sman
1914 Op 12 augustus wordt een militair plaatje aangevraagd door de opzichter der fortificatien en waarnemend oficier der inundatien station 14 voor sergant cadet A. van Hillegondsberg omdat deze ontbreekt. Cadet sergant der Genie op inundatiestation 14 Krommeniedijk wonende bij zijn ouders aan de Houttuin 45 te Rotterdam.
1914 Vervanging Sgt Van Hillegondsberg door Sgt der genie van der Hucht op 16 september
1915 benoemd tot 2e luitenant der Genie op 12 juni ingedeeld in het Nederlands leger
1916 vetrokken met het stoomschip Kawi naar Oost-Indie
1918 benoemd tot 1e luitenant der Genie op 12 juni
1928 benoemd tot kapitein der Genie op 11 oktober
1929 8 maanden betaald verlof toegekend met een maandelijks traktement van f 25,-- vanwege onafgebroken dienst van 6 jaar in Indie
1930 vertrek op 5 februari met stoomschip J.P Coen naar Nederland
1930 terugkomst op 17 oktober met het stoomschip Sibajak geplaatst bij het korps genietroepen te Tjiwahi een plaats in West-Java, ten noordwesten van Bandoeng, waar de Japanners in de 2e wereld oorlog meerdere burgerkampen, opvangkampen en krijgsgevangenkampen hadden gehuisvest.
1934 Kapitein Departement van Oorlog IVe Afdeling (Hoofdkantoor der Genie) te Bandoeng
1937 benoeming tot majoor op der Genie op 24 juli te Bandoeng
1938 commando overdracht Automobielendienst Bandoeng aan majoor der genie A. van Hillegondsberg
1939 dinsdag 24 januari oprichting 2e en 3e bataljon genietroepen te Bandoeng in aanwezigheid van majoor Van Hillegondsberg
1939 op 18 december benoeming tot onderluitenant F.H. Hudepohl door majoor Van Hillegondsberg te Bandoeng
1941 benoeming J.A.C. Wilke en J.G. Vos tot officier der genie op het emplacement van de automobielen dienst te Bandoeng door luitenant kolonel der Genie A. van Hillegondsberg
1942 gevangen genomen door de Japanners op 8 maart in de MULO school te Bandoeng
1946 benoeming tot commissie onderscheidingen luitenant kolonel A van Hillegondsberg
1953 overleden op 30 december om 13:15 uur te ’s Gravenhage in het Westeinde ziekenhuis
1954 gecremeerd op 2 januari 1954 op Westerveld te Driehuis
Japanse_interneringskaart_A_van_Hillegondsberg 2.10.50.03 Inventaris van het archief van de Stichting Administratie Indische Pensioenen (SAIP), Stamboekgegevens KNIL-militairen, met Japanse Intern.jpg
19531231 Het Vaderland overlijdensbericht Aldolphus van Hillegondsberg Kolonel der Genie.jpg
Onderscheidingen:
Eervolle Langdurige Dienst als officier XX
Officier de orde van Oranje Nassau met de zwaarden (1951)
Oorlogsherinneringskruis (1949)
Ereteken voor Orde en Vrede (1949)

Bronnen en meer info:
www.wiewaswie.nl
www.nmle.nl
www.delpher.nl
www.nationaalarchief.nl
https://commons.wikimedia.org/wiki/Cate ... egondsberg
www.marhisdata.nl
www.oorlogsbronnen.nl/thema/Tjimahi
Plaats reactie